Hvězdné obory

Hvězdné obory

V tomto dokumentu najdeš dva nové Obory povolání pro JaD – jeden pro Druida a jeden pro Čaroděje.

Druidský Kruh hvězd je jedním z původních oborů vytvořených pro JaD a měl být součástí základních pravidel. Bohužel, před dokončením JaD vyšel Tanyin hrnec jako rozšíření 5e, které už Kruh hvězd zahrnovalo. Protože jsme v JaD nechtěli tematicky a stylizačně křížit Obory z 5e a jejích rozšíření, náš Kruh hvězd musel pryč.

Bylo nám to líto. Máme za to, že náš Kruh hvězd je hezčí (a nápaditější). A tak jsme vám ho slíbili dodat alespoň bokem. Tady ho máte. Považujte ho za zcela plnohodnotný oficiální materiál.

Čarodějný původ Padlé hvězdy vznikl z náhlé inspirace při sazbě Kruhu hvězd. Vychází samozřejmě z Hvězdného prachu a postavy Yvaine – pokud neznáš, doporučujeme přečíst původní knížku i zkouknout její excelentní filmovou adaptaci.

Povolání Čaroděje je celé o postavách s podivnými původy a identitami, ať už jde o prorokované děti, polobohy, potomky draků – nebo spadlé hvězdy. Tento původ je inspirací a ukázkou toho, jak Čaroděje použít k vytvoření všech možných dalších mýtických a magických bytostí.

Jde o nový materiál. Měl by fungovat bez problémů, ale zacházej s ním opatrně.

Více o tvorbě Oborů povolání včetně rad a rozboru naší vlastní tvorby se můžeš dočíst v autorském blogu „Design oborů: Tulák“.

Kruh hvězd

Patříš k Druidům, kteří studují mystéria osudu. Vaše moudrost předchází prvním psaným knihám a vaše znalosti přichází z počátku času, z doby před východem prvního Slunce a před zrozením Měsíce. Ať už dávná proroctví jen studuješ, nebo jim bráníš či vycházíš vstříc, hvězdy samy tě provází na tvé cestě.

2. – Světlo a temnota

Stále, kdykoliv

Dokážeš přivolávat světlo hvězdného nebe i temnotu, která vyplňuje prostor mezi hvězdami.

Získáš Vidění ve tmě do dvanácti sáhů. Pokud ho už máš, jeho dosah se ti o dvanácti sáhů prodlouží.

Jako Akci můžeš povolat Tančící světla v podobě hvězd bez potřeby jejich Seslání, a to i když tento Trik neznáš. Takto povolaná Tančící světla nevyžadují Soustředění a nelze je Rozptýlit.

Jako Akci můžeš na jednu minutu nechat zhasnout všechny magické i nemagické zdroje světla do dvanácti sáhů (včetně oken do velikosti jednoho čtverečního metru). Ostatní vlastnosti světelných zdrojů (např. žár) zůstanou zachovány a po skončení efektu se zase rozsvítí.

Oba efekty skončí i v momentě tvé smrti.

6. – Přízeň hvězd

Oprava moudrosti x mezi Dlouhými odpočinky, Reakce

Svým společníkům přinášíš přízeň hvězd – drobnou, ale často rozhodující pomoc v klíčových okamžicích.

Když tvor, kterého vidíš do šesti sáhů od tebe, neuspěje v hodu na Útok, v Záchranném hodu nebo v Ověření vlastnosti či Dovednosti, můžeš mu k hodu udělit dodatečný bonus rovný tvému Zdatnostnímu bonusu.

10. – Hvězdné osudy

Stále

Dokážeš z hvězd vyčíst osudy světa a jeho obyvatel.

Znáš Kouzla Předvídání, Věštění a Spojení, která se pro tebe považují za Druidská kouzla. Tato Kouzla máš vždy Připravená a nepočítají se do počtu tvých Připravených kouzel.

14. – Hvězdný tanec

1x mezi Dlouhými odpočinky, Soustředění

Hvězdy samy sestupují, aby s tebou tančily.

Na okolí dvanácti sáhů od tebe padne na deset minut magická tma zaplněná hvězdami, které se roztančí kolem tebe a tvorů, které určíš. Tito tvorové vidí v okolní tmě jako v šeru.

Ostatní tvorové musí uspět v Záchraně na Moudrost, jinak jsou Zmámeni krásou okolo tančících hvězd a jimi obklopených tvorů. Zmámení pomine na konci Hvězdného tance, nebo když je tvor Zasažen tebou, nebo některým z tebou jmenovaných tvorů.

Spadlá hvězda

Za Zdí, v místech, která zmizela z map, padají na zem (samy, nebo s trochou pomoci) hvězdy v podobě krásných a oduševnělých, byť možná trochu sarkastických dívek. Možná jsi tou dívkou. Možná některým z jejích potomků.

Kouzla Hvězdného původu
Stupeň kouzlaKouzla
1.Léčivé slovo, Vílí oheň
2.Fascinuj, Spatři neviditelné
3.Maják naděje, Přízrační strážci
4.Mocná neviditelnost, Věštění
5.Poslyš mýty, Spojení

1. – Vedení hvězd

Kdykoliv

Ostatní hvězdy ti stále ukazují správnou cestu.

Ovládáš Triky Tančící světla (které dokážeš seslat bez nutnosti Soustředění) a Vedení.

1. – Hvězdná magie

Stále

Vládneš magií noční oblohy.

Máš Odolnost proti Zářivým zásahům a tvůj seznam Čarodějských kouzel se rozšíří o následující Kouzla:

1. Stupeň: Azyl, Hrdinství, Iluzorní text, Najdi Zlo a Dobro, Ochrana před Zlem a Dobrem, Požehnání 2. Stupeň: Nižší navrácení, Uklidni emoce 3. Stupeň: Hypnotický vzor, Nezjistitelnost 4. Stupeň: Najdi tvora 5. Stupeň: Mocné navrácení, Sen 6. Stupeň: Najdi cestu 7. Stupeň: Éteričnost, Vlastní obraz 8. Stupeň: Svatá aura 9. Stupeň: Předtucha

Hvězdná magie

Jak jsme uvedli už v JaD v rámečku na straně 356, výběr kouzel Povolání se sice řídí pár obecnými pravidly, ale je především o stylizaci. Rozšíření výběru Čarodějských kouzel pro Hvězdný původ je založené jak na stylizaci předlohy (tedy Yvaine z Hvězdného prachu), tak na naší představě toho, jak by mohli vypadat Hvězdní čarodějové, které by Hráči chtěli hrát. Neboj se seznam po domluvě s Hráčem / PH upravit.

Technicky by podobný výběr měl zároveň vyškrtávat některá Čarodějská kouzla, která se k Hvězdnému původu nehodí. Bylo by to ale zbytečně komplikované a navíc předpokládáme, že Hráč, který chce hrát postavu s Hvězdným původem, o taková kouzla nebude mít zájem.

Čarodějové mají běžně přístup jen ke kouzlům, která lze seslat v průběhu Kola. V tomto případě jsme to párkrát porušili. Těžko říct, zda bychom to udělali i v „oficiálnějším“ materiálu, ale tady to slouží i jako ukázka toho, že se podobným porušením hra nezboří a jde hlavně o to, aby postava byla zajímavá a vystihovala představu jejího Hráče. Čarodějové jsou zároveň obecně považovaní za mystické sesilatele a nemají tak přístup k božské a léčivé magii. U Hvězdného původu nám dávalo smysl toto omezení trochu rozvolnit.

6. – Vnitřní svit

1x mezi Odpočinky

Dokážeš ostatní oslnit svým vystupováním.

Na deset minut tě obklopí mihotavá záře. Získáš Výhodu ke všem Ověřením charismatu. Pokud ti v Ověření charismatu padne na kostce 20, tak bez ohledu na SO uspěješ a svůj Cíl automaticky Zmámíš na dobu trvání efektu, nebo dokud mu nezpůsobíš Zásah.

14. – Hvězdná záře

4 Čarodějné body za Kolo

Tvá vnitřní záře proniká zlem, stejně jako fyzickou temnotou.

Jako Akci nebo Bonusovou akci se rozzáříš hvězdným světlem. Tvorové do dvanácti sáhů, které nevyjmeš z působnosti, musí uspět v Záchraně na Moudrost proti tvému SO Záchrany kouzel, jinak utrpí Zářivý zásah za (tvůj Zdatnostní bonus)k4 + Oprava charismatu Bodů výdrže a jsou podle tvé volby do konce tvého příštího Tahu Odvráceni nebo Oslepeni, při úspěchu za polovinu a bez dalšího efektu.

18. – Hvězdná podoba

1x mezi Dlouhými odpočinky, Soustředění

Vezmeš na sebe podobu čisté hvězdné záře.

Se vším, co neseš, a až s jedním tvorem, kterého obejmeš, se změníš do podoby hvězdné záře.

Získáš Imunitu na nemagické a Zářivé zásahy, Rychlost létání rovnou dvojnásobku tvé běžné Rychlosti a můžeš volně přecházet do Éterické sféry a zpět. Svítíš Jasným světlem do 12 sáhů a Slabým na dalších 12 sáhů a nemůžeš interagovat s hmotným světem.