Mnich

Příručka hráče

Pěsti půlelfky byly jako šmouhy, když odrážela příchozí spršku šípů. Přeskočila barikádu a vrhla se do neuspořádaných hord skurutů na druhé straně. Točila se mezi nimi, rozdávala rány a posílala je k zemi, dokud nakonec nezůstala stát jako jediná.

Člověk pokrytý tetováními se hluboce nadechnul a zaujal bojové postavení. Když k němu přiběhli první orkové, vydechnul ze svých úst ohnivý výšleh, který je pohltil.

Černě oděný hobit se tiše pohyboval nocí. Vkročil do stínu pod klenbou a vynořil se z jiného černého stínu na balkóně opodál, co by kamenem dohodil. Ze záhybu svého oblečení vylovil dýku a nakoukl skrz otevřené okno na tyranského prince, tak zranitelného v područí spánku.

Mnichy spojuje schopnost využívání magické energie, která jim koluje v žilách, bez ohledu na jejich disciplínu. Ať už se projevuje jako ukázka bojového umění pomocí úderů, nebo jako jemnější zaměření na obranu a rychlost, tato energie se prolíná vším, co mnich dělá.

Magie čchi

Mniši pečlivě studují magickou energii, kterou většina klášterních tradic označuje jako čchi. Tato energie je prvkem magie, která zaplavuje mnohovesmír — jde konkrétně o prvek, který proudí živými těly. Mniši využívají tuto moc v nich samých k tvorbě magických účinků a k překročení svých fyzických schopností. Některé jejich zvláštní útoky mohou bránit proudění čchi v jejich protivnících. Touto energií mniši dodávají svým úderům beze zbraně neuvěřitelnou rychlost a sílu. Jak získávají zkušenosti, jejich bojový výcvik a osvojení si čchi jim dává větší moc nad svými těly a těly svých nepřátel.

Výcvik a asketizmus

Světy D&D jsou posety malými zděnými kláštery, drobnými útočišti před ruchem běžného života, kde jako by se zastavil čas. Mniši, kteří v nich žijí, usilují o osobní dokonalost pomocí rozjímání a tvrdého výcviku. Mnozí z nich vstupují do kláštera jako děti, aby v nich žili po úmrtí svých rodičů, když pro ně není dost jídla, nebo na oplátku za laskavost, kterou mniši prokázali jejich rodinám.

Někteří mniši žijí zcela odloučeně od okolní populace, izolovaní od čehokoliv, co by mohlo narušit jejich spirituální růst. Jiní se izolaci zaslíbili a vystupují z ní, jen když slouží jako špioni či vrazi na rozkaz jejich vůdce, šlechtického patrona, nebo jiné smrtelné či božské mocnosti.

Většina mnichů se nestraní svých sousedů a často navštěvují blízká města a vesnice a prokazují službu za jídlo a jiné zboží. Jako všestranní válečníci mniši často končí jako ochránci svých sousedů před nestvůrami a tyrany.

Stát se dobrodruhem znamená pro mnicha opustit uspořádaný, komunitní životní styl a stát se poutníkem. To můžeš být drsná změna a mniši ji nepodstupují neuváženě. Ti, kteří opustí klášter, berou svou práci zodpovědně a k dobrodružstvím přistupují jako k osobním zkouškám svého fyzického a duševního růstu. Mniši zpravidla nejeví moc zájem o materiální bohatství a žene je touha po splnění většího poslání než je zabíjení nestvůr a ukořistění pokladů.

Tvorba mnicha

Když si vytváříš svou postavu mnicha, promysli si svou spojitost s klášterem, kde ses naučil své dovednosti a strávil mladá léta. Byl jsi sirotek či dítě zanechané na prahu kláštera? Slíbili tě tví rodiče klášteru jako vděk za služby vykonané mnichy? Zvolil sis tento odloučený život, aby ses schoval kvůli zločinu, co jsi spáchal? Nebo sis zvolil klášterní život sám?

Zvaž, proč jsi odešel. Vybral tě představený kláštera pro zvlášť důležitou misi mimo klášter? Možná jsi byl vyhozen kvůli porušování pravidel komunity. Odcházel jsi v obavách, nebo jsi odešel rád? Je něco, co bys rád vykonal mimo klášter? Těšíš se na návrat domů?

Mniši mají téměř vždy zákonné přesvědčení, což je výsledek uspořádaného života klášterní komunity a disciplíny, která je potřeba pro používání čchi.

Rychlá tvorba

Pomocí následujících doporučení si můžeš udělat mnicha rychle. Za prvé, Obratnost by měla být tvá nejvyšší hodnota vlastnosti, následovaná Moudrostí. Za druhé si zvol zázemí poustevníka.

Schopnosti povolání

Jako mnich získáš následující schopnosti povolání.

Základní schopnosti

Životy

Kostky životů: 1k8 za každou úroveň mnicha

Životy na 1. úrovni: 8 + oprava Odolnosti

Životy na vyšších úrovních: 1k8 (nebo 5) + oprava Odolnosti za každou úroveň mnicha po 1. úrovni

Zdatnosti

Zbroje: Žádné

Zbraně: Jednoduché zbraně, krátký meč

Pomůcky: Zvol si buď jeden typ řemeslnického nářadí, nebo jeden hudební nástroj

Záchranné hody: Síla, Obratnost

Dovednosti: Zvol si dvě z těchto: Akrobacie, Atletika, Historie, Náboženství, Nenápadnost, Vhled

Vybavení

Kromě vybavení daného tvým zázemím začínáš i s následujícím vybavením:

 • (a) krátký meč, nebo (b) jakákoliv jednoduchá zbraň

 • (a) jeskyňářský balíček, nebo (b) průzkumný balíček

 • 10 šipek

Tabulka mnicha

ÚroveňZdatnostní bonusBojová uměníBody čchiPohyb beze zbrojeSchopnosti
1.+21k4Obrana beze zbroje, Bojová umění
2.+21k42+2 sáhyČchi, Pohyb beze zbroje
3.+21k43+2 sáhyKlášterní tradice, Odrážení střel
4.+21k44+2 sáhyZvýšení hodnot vlastností, Pomalý pád
5.+31k65+2 sáhyÚtok navíc, Ochromující úder
6.+31k66+3 sáhyÚdery posílené čchi, Schopnost Klášterní tradice
7.+31k67+3 sáhyVyváznutí, Klidná mysl
8.+31k68+3 sáhyZvýšení hodnot vlastností
9.+41k69+3 sáhyZlepšení Pohybu beze zbroje
10.+41k610+4 sáhyČistota těla
11.+41k811+4 sáhySchopnost Klášterní tradice
12.+41k812+4 sáhyZvýšení hodnot vlastností
13.+51k813+4 sáhyJazyk slunce a měsíce
14.+51k814+5 sáhůDiamantová duše
15.+51k815+5 sáhůNestárnoucí tělo
16.+51k816+5 sáhůZvýšení hodnot vlastností
17.+61k1017+5 sáhůSchopnost Klášterní tradice
18.+61k1018+6 sáhůPrázdné tělo
19.+61k1019+6 sáhůZvýšení hodnot vlastností
20.+61k1020+6 sáhůVlastní dokonalost

Obrana beze zbroje

Počínaje 1. úrovní, když na sobě nemáš žádnou zbroj ani nedržíš štít, tvoje OČ je rovno 10 + tvá oprava Obratnosti + tvá oprava Moudrosti.

Bojová umění

Na 1. úrovni jsi díky svému výcviku v bojových uměních získal mistrovství v bojových stylech, jež používají údery beze zbraně a mnišské zbraně, což je krátký meč a jakékoliv jednoduché zbraně na blízko, které nemají obouruční ani těžkou vlastnost.

Když jsi beze zbraně, nebo máš v rukou pouze mnišské zbraně, a nemáš na sobě zbroj ani nedržíš štít, získáš následující užitky:

 • Pro hody na útok a na zranění svých úderů beze zbraně a mnišských zbraní můžeš použít Obratnost místo Síly.

 • Místo normálního zranění svého úderu beze zbraně či mnišské zbraně si můžeš hodit k4. Tato kostka se mění s postupem na vyšší úrovně mnicha, jak ukazuje sloupec Bojová umění v Tabulce mnicha.

 • Když ve svém tahu použiješ akci Útok s úderem beze zbraně či mnišskou zbraní, můžeš zaútočit jednou úderem beze zbraně jako bonusovou akci. Například, provedeš-li akci Útok a zaútočíš holí, můžeš zaútočit úderem beze zbraně jako bonusovou akci, pokud jsi už neprovedl bonusovou akci v tomto tahu.

Určité kláštery používají zvláštní formy mnišských zbraní. Například můžeš používat kyj, který vypadá jako dvě dřevěné tyčky spojené krátkým řetězem (zvaný nunčaky), nebo kůsu s kratší, rovnější čepelí (zvanou kama). Ať pro mnišskou zbraň použiješ jakýkoliv název, použij herní statistiky uvedené v 5. kapitole.

Čchi

Od 2. úrovně ti tvůj výcvik umožňuje používat mystickou energii čchi. Tvůj přístup k této energii představuje počet bodů čchi. Kolik jich máš, je dáno tvou úrovní mnicha, jak je uvedeno ve sloupci Body čchi v Tabulce mnicha.

Tyto body můžeš utrácet na různé schopnosti čchi. Pro začátek znáš tři takové schopnosti: Krok větru, Trpělivá obrana a Smršť úderů. Více schopností čchi se naučíš, když získáš úrovně v tomto povolání.

Když utratíš bod čchi, bude ti nedostupný, dokud si krátce či důkladně neodpočineš. Na konci odpočinku si obnovíš všechny své utracené body čchi, pokud aspoň 30 minut odpočinku strávíš meditací.

Některé tvé schopnosti čchi vyžadují, aby si tvůj cíl hodil záchranný hod, aby odolal účinkům schopnosti. SO záchranného hodu se počítá následovně:

SO záchrany čchi = 8 + tvůj zdatnostní bonus + tvá oprava Moudrosti

Krok větru

Můžeš utratit 1 bod čchi a provést akci Odpoutání se nebo Sprint jako bonusovou akci ve svém tahu a v daném tahu se také zvýší na dvojnásobek vzdálenost, kterou dokážeš skočit.

Smršť úderů

Ihned poté, co provedeš akci Útok ve svém tahu, můžeš utratit 1 bod čchi a zaútočit dvakrát úderem beze zbraně jako bonusovou akci.

Trpělivá obrana

Můžeš utratit 1 bod čchi a provést akci Uhýbání jako bonusovou akci ve svém tahu.

Pohyb beze zbroje

Počínaje 2. úrovní se tvá rychlost zvýší o 2 sáhy, když na sobě nemáš zbroj, ani nedržíš štít. Tento bonus se zvýší, když dosáhneš určitých úrovní mnicha, jak ukazuje Tabulka mnicha.

Na 9. úrovni získáš schopnost pohybovat se ve svém tahu po svislých površích a po kapalinách, aniž bys během pohybu spadl.

Klášterní tradice

Když dosáhneš 3. úrovně, zasvětíš se klášterní tradici: Cestě čtyř živlů, Cestě otevřené ruky, nebo Cestě stínů. Všechny jsou podrobně popsány na konci popisu tohoto povolání. Tvá tradice ti dává schopnosti na 3. úrovni a pak opět na 6., 11. a 17. úrovni.

Odrážení střel

Od 3. úrovně můžeš pomocí své reakce odrazit nebo chytit střelu či zbraň, když tě zasáhne útok na dálku zbraní. Když to uděláš, zranění, které utrpíš útokem, se sníží o 1k10 + tvá oprava Obratnosti + tvá úroveň mnicha.

Snížíš-li zranění na 0, můžeš střelu či zbraň chytit, pokud je dostatečně malá, abys ji mohl držet v jedné ruce a pokud máš aspoň jednu ruku volnou. Chytíš-li střelu či zbraň tímto způsobem, můžeš utratit 1 bod čchi a zaútočit na dálku s dostřelem 6/12 sáhů pomocí zbraně či střely, kterou jsi právě chytil, jako součást této reakce. Takto zaútočíš se zdatností, bez ohledu na své zbraňové zdatnosti, a střela či zbraň se bere pro účely útoku jako mnišská zbraň.

Zvýšení hodnot vlastností

Když dosáhneš 4. úrovně, a pak opět na 8., 12., 16. a 19. úrovni, můžeš si zvýšit jednu hodnotu vlastnosti dle své volby o 2, nebo dvě hodnoty vlastností dle své volby o 1. Jako obvykle, touto schopností si nemůžeš zvýšit hodnotu vlastnosti nad 20.

Pomalý pád

Od 4. úrovně můžeš použít svou reakci, když spadneš z výšky, abys snížil zranění z pádu z výšky, které utrpíš, o množství rovné pětinásobku své úrovně mnicha.

Útok navíc

Počínaje 5. úrovní můžeš zaútočit dvakrát, místo jednou, kdykoliv ve svém tahu provedeš akci Útok.

Ochromující úder

Od 5. úrovně můžeš zasáhnout do proudění čchi v protivníkově těle. Když zasáhneš jiného tvora útokem na blízko zbraní, můžeš utratit 1 bod čchi a pokusit se o ochromující úder. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost, jinak je ochromený do konce tvého příštího tahu.

Údery posílené čchi

Počínaje 6. úrovní se tvé údery beze zbraně považují za magické pro účely překonání odolání a imunity na nemagické útoky a zranění.

Vyváznutí

Počínaje 7. úrovní ti tvá instinktivní hbitost umožňuje uskočit z určitých oblastí účinků, například před bleskovým dechem modrého draka nebo kouzlem ohnivá koule. Když jsi vystaven účinku, který ti umožňuje, abys pomocí záchranného hodu na Obratnost utrpěl pouze poloviční zranění, tak místo toho neutrpíš žádné zranění, když v záchranném hodu uspěješ, nebo utrpíš jen poloviční zranění, když neuspěješ.

Klidná mysl

Od 7. úrovně můžeš pomocí své akce ukončit jeden na tebe působící účinek, který ti způsobuje vystrašení nebo zmámení.

Čistota těla

Od 10. úrovně jsi díky svému osvojení čchi, které tebou proudí, imunní vůči nemocem a jedům.

Jazyk slunce a měsíce

Počínaje 13. úrovní se naučíš dotýkat čchi ostatních myslí, takže porozumíš všem mluveným jazykům. Navíc každý tvor, který rozumí nějakému jazyku, může rozumět tomu, co říkáš.

Diamantová duše

Od 14. úrovně ti tvé osvojení čchi dává zdatnost ke všem záchranným hodům.

Navíc kdykoliv si hodíš záchranný hod a neuspěješ, můžeš utratit 1 bod čchi a hodit si znovu a vzít si druhý výsledek.

Nestárnoucí tělo

Od 15. úrovně tě tvé čchi udržuje tak, že netrpíš žádným příznakem stárnutí a nelze tě zestařit magicky. Přesto však stále můžeš zemřít na stáří. Navíc už nemusíš jíst ani pít.

Prázdné tělo

Počínaje 18. úrovní můžeš použít svou akci k utracení 4 bodů čchi a zneviditelnit se na 1 minutu. Během této doby jsi také odolný vůči všem zraněním, kromě silového zranění.

Navíc můžeš utratit 8 bodů čchi k seslání kouzla astrální projekce, aniž bys potřeboval surovinové složky. Když to uděláš, nemůžeš vzít s sebou žádné jiné tvory.

Vlastní dokonalost

Na 20. úrovni, když si házíš na iniciativu a nemáš žádné zbývající body čchi, obnovíš si 4 body čchi.

Klášterní tradice

V klášterech roztroušených napříč mnohovesmírem jsou běžné tři tradice. Většina klášterů praktikuje výhradně jen jednu tradici, ale několik málo ctí všechny tři tradice a každého mnicha vyučují podle jeho nadání a zájmu. Všechny tři tradice se opírají o stejné základní techniky a odlišují se postupně, jak se student stává odborníkem. Proto je třeba, aby si mnich zvolil tradici hned po dosažení 3. úrovně.

Mnišské řády

Světy D&D obsahují velké množství klášterů a mnišských tradic. V zemích s nádechem asijské kultury, jako je například Šou Lung na východě Forgotten Realms, jsou tyto kláštery spojeny s filozofickými tradicemi a výcvikem bojových umění. Šou Lungské kláštery Škola železné ruky, Škola pěti hvězd, Škola severní pěsti a Škola jižní hvězdy vyučují různé přístupy k fyzickým, mentálním a duševním disciplínám mnicha. Některé z těchto klášterů se rozšířily do západních zemí Faerûnu, zejména do míst s velkými komunitami šounských přistěhovalců, jako je třeba Thesk a Západní brána.

Jiné klášterní tradice jsou spojeny s božstvy, která učí cenit si fyzické dokonalosti a mentální disciplíně. Řád Temný měsíc ve Forgotten Realms je složen z mnichů zasvěcených Šar (bohyně ztráty), kteří udržují tajné spolky ve vzdálených kopcích, temných uličkách a podzemních skrýších. Kláštery Ilmatera (boha vytrvalosti) jsou pojmenovány po květinách a jejich řády nesou jména velkých hrdinů víry; Následovníci svatého Sollarse Dvojmučedníka obývají Klášter žluté růže poblíž Damary. Kláštery Eberronu kombinují studium bojových umění s akademickým životem. Většina mnichů je zasvěcena božstvům Svrchovaného dvora. Ve světě Dragonlance je většina mnichů zasvěcena Majerovi, bohu meditace a přemýšlení. V Greyhawku je mnoho klášterů zasvěceno Xan Yae, bohyni soumraku a nadřazenosti mysli nad hmotou, nebo Zuokenovi, bohu mentálního a fyzického mistrovství.

Zlí mniši Šarlatového bratrstva ve světě Greyhawk neodvozují svou fantastickou horlivost ze zasvěcení bohu, ale z obětavosti k principům svého národa a rasy — víře, že suelští lidé jsou předurčeni vládnout světu.

Cesta čtyř živlů

Následuješ klášterní tradici, která tě učí využívat živly. Když soustředíš své čchi, dokážeš se přizpůsobit silám stvoření, ohnout čtyři živly dle své vůle a použít je jako prodloužení svého těla. Někteří příslušníci této tradice se rozhodli pro jediný živel, ale ostatní splétají živly dohromady.

Mnozí mniši této tradice si tetují na těla znaky svých schopností čchi. Obvykle se vyobrazují jako svinutí draci, ale také jako fénixové, ryby, rostliny, hory a lámající se vlny.

Učedník živlů

Když si zvolíš tuto tradici na 3. úrovni, naučíš se magické disciplíny, které využívají síly čtyř živlů. Disciplína vyžaduje, abys utratil body čchi pokaždé, když ji použiješ.

Znáš disciplínu Živelné sladění a jednu další živelnou disciplínu dle své volby z těch, co jsou popsány v části „Živelné disciplíny“ níže. Na 6., 11. a 17. úrovni se naučíš další živelnou disciplínu dle své volby.

Kdykoliv se naučíš novou živelnou disciplínu, můžeš také nahradit jednu živelnou disciplínu, kterou už znáš, jinou disciplínou.

Sesílání živelných kouzel. Některé živelné disciplíny ti umožňují sesílat kouzla. Obecná pravidla pro sesílání kouzel najdeš v 10. kapitole. Pro seslání některého z těchto kouzel použiješ jeho dobu vyvolávání a ostatní pravidla, ale nemusíš poskytnout surovinové složky.

Jakmile v tomto povolání dosáhneš 5. úrovně, můžeš utratit dodatečné body čchi ke zvýšení úrovně kouzla živelné disciplíny, které chceš seslat, pokud dané kouzlo má zlepšený účinek na vyšší úrovni, jako například hořící ruce. Úroveň kouzla se zvýší o 1 za každý dodatečný bod čchi, který utratíš. Například, jsi-li mnich 5. úrovně a použiješ Rozmáchlý škvárový úder k seslání hořících rukou, můžeš utratit 3 body čchi k seslání tohoto kouzla na 2. úrovni (základní cena disciplíny je 2 body čchi plus 1).

Maximální počet bodů čchi, který můžeš utratit k seslání kouzla tímto způsobem (včetně jeho základní ceny bodů čchi a dodatečných bodů čchi, jež utratíš na zvýšení jeho úrovně) je dán tvou úrovní mnicha, jak je uvedeno Tabulce kouzel a bodů čchi.

Tabulka kouzel a bodů čchi

Úroveň mnichaMaximum bodů čchi pro kouzlo
5. – 8.3
9. – 12.4
13. – 16.5
17. – 20.6

Živelné disciplíny

Živelné disciplíny jsou uvedeny v abecedním pořadí. Vyžaduje-li disciplína úroveň, musíš být na dané úrovni v tomto povolání, aby ses disciplínu naučil.

Dech zimy (vyžaduje 17. úroveň). Můžeš utratit 6 bodů čchi k seslání kužele mrazu.

Mlžný postoj (vyžaduje 11. úroveň). Můžeš utratit 4 body čchi k seslání mlžné podoby na sebe.

Osedlání větru (vyžaduje 11. úroveň). Můžeš utratit 4 body čchi k seslání leť na sebe.

Pěst čtyř hromů. Můžeš utratit 2 body čchi k seslání hromové vlny.

Pěst nezlomného vzduchu. Můžeš vytvořit výšleh stlačeného vzduchu, který udeří jako mocná pěst. Jako akci můžeš utratit 2 body čchi a zvolit tvora do 6 sáhů od sebe. Tento tvor si musí hodit záchranný hod na Sílu. Když neuspěje, utrpí drtivé zranění 3k10 plus dodatečné drtivé zranění 1k10 za každý dodatečný bod čchi, který utratíš, a můžeš tvora odtlačit až o 4 sáhy od sebe a srazit ho k zemi. Když tvor v záchraně uspěje, utrpí poloviční zranění a neodtlačíš ho ani ho nesrazíš k zemi.

Plameny fénixe (vyžaduje 11. úroveň). Můžeš utratit 4 body čchi k seslání ohnivé koule.

Příval duchů vichřice. Můžeš utratit 2 body čchi k seslání poryvu větru.

Rozmáchlý škvárový úder. Můžeš utratit 2 body čchi k seslání hořících rukou.

Řeka hladových plamenů (vyžaduje 17. úroveň). Můžeš utratit 5 bodů čchi k seslání ohnivé zdi.

Sevření severáku (vyžaduje 6. úroveň). Můžeš utratit 3 body čchi k seslání znehybni osobu.

Tvar tekoucí řeky. Jako akci můžeš utratit 1 bod čchi a zvolit oblast ledu či vody o straně nejvýše 6 sáhů do 24 sáhů od tebe. V oblasti můžeš proměnit vodu na led a naopak a změnit tvar ledu v oblasti, jakýmkoliv způsobem chceš. Můžeš zvýšit či snížit výšku ledu, vytvořit či vyplnit příkop, vztyčit či zahladit zeď, nebo vyrobit sloup. Rozsah jakékoli z těchto změn nesmí překročit polovinu největšího rozměru oblasti. Například, pokud ovlivníš čtverec o straně 6 sáhů, můžeš vytvořit až 3 sáhy vysoký sloup, zvýšit či snížit výšku čtverce až o 3 sáhy, vykopat až 3 sáhy hluboký příkop a tak dále. Nemůžeš vytvarovat led tak, aby uvěznil či zranil tvora v oblasti.

Ustavičná horská ochrana (vyžaduje 17. úroveň). Můžeš utratit 5 bodů čchi k seslání kamenné kůže na sebe.

Vlna srolované země (vyžaduje 17. úroveň). Můžeš utratit 6 bodů čchi k seslání kamenné zdi.

Vodní bič. Můžeš utratit 2 body čchi jako akci k vytvoření vodního biče, který strká a tahá tvora tak, aby ho vyvedl z rovnováhy. Tvor, kterého vidíš do 6 sáhů od sebe, si musí hodit záchranný hod na Obratnost. Když neuspěje, utrpí drtivé zranění 3k10 plus dodatečné drtivé zranění 1k10 za každý dodatečný bod čchi, který utratíš, a můžeš tvora přitáhnout až o 5 sáhů blíž k sobě, nebo ho srazit k zemi. Když tvor v záchraně uspěje, utrpí poloviční zranění a nepřitáhneš ho ani ho nesrazíš k zemi.

Vrcholový gong (vyžaduje 6. úroveň). Můžeš utratit 3 body čchi k seslání roztříštění.

Zuby ohnivého hada. Když použiješ akci Útok ve svém tahu, můžeš utratit 1 bod čchi k vytvoření ohnivých úponků, které vystřelí ze tvých pěstí a chodidel. Tvůj dosah úderů beze zbraně se v této akci a po zbytek tahu zvýší o 2 sáhy. Zásah takovým útokem způsobí ohnivé zranění místo drtivého zranění a utratíš-li 1 bod čchi, když útok zasáhne, způsobí i dodatečné ohnivé zranění 1k10.

Živelné sladění. Pomocí své akce můžeš na chvíli ovládnout blízké živelné síly a způsobit jeden z následujících účinků dle své volby:

 • Vytvoření neškodného, okamžitého smyslového účinku souvisejícího s ohněm, vodou, vzduchem či zemí, jako je například sprška jisker, závan větru, sprej řídké mlhy nebo slabé zarachotění kamene.

 • Okamžité rozsvícení či zhasnutí svíčky, pochodně či malého táborového ohně.

 • Schlazení či ohřátí až jedné libry neživého materiálu až na 1 hodinu.

 • Zhmotnění země, ohně, vody nebo mlhy, jež se vejde do krychle o straně 1 stopa, na 1 minutu do surové podoby, kterou určíš.

Cesta otevřené ruky

Mniši Cesty otevřené ruky jsou největší mistři bojových umění, se zbraní i beze zbraně. Učí se techniky, jak odtlačit a podrazit své nepřátele, jak manipulovat s čchi pro léčení svých zranění na těle a jak praktikovat pokročilou meditaci, která je umí ochránit před zraněním.

Technika otevřené ruky

Počínaje 3. úrovní, když si zvolíš tuto tradici, můžeš manipulovat s čchi svého nepřítele, když využíváš své čchi. Kdykoliv zasáhneš tvora jedním z útoků poskytnutých Smrští úderů, můžeš cíli způsobit jeden z následujících účinků:

 • Musí uspět v záchranném hodu na Obratnost, jinak je sražen k zemi.

 • Musí si hodit záchranný hod na Sílu. Pokud neuspěje, můžeš ho odtlačit až 3 sáhy od sebe.

 • Nemůže provádět reakce do konce tvého příštího tahu.

Celistvost těla

Na 6. úrovni získáš schopnost se léčit. Jako akci si můžeš obnovit životy rovné trojnásobku své úrovně mnicha. Musíš si důkladně odpočinout, než budeš moci použít tuto schopnost znovu.

Klid

Počínaje 11. úrovní můžeš vstoupit do zvláštní meditace, která tě obklopí aurou míru. Na konci důkladného odpočinku získáš účinek kouzla azyl, který vydrží do začátku tvého příštího důkladného odpočinku (kouzlo může skončit předčasně jako obvykle). SO záchranného hodu kouzla je roven 8 + tvá oprava Moudrosti + tvůj zdatnostní bonus.

Smrtící dlaň

Na 17. úrovni získáš schopnost rozkmitat v něčím těle smrtící vibrace. Když zasáhneš tvora úderem beze zbraně, můžeš utratit 3 body čchi k nastartování těchto nepostřehnutelných vibrací, které vydrží tolik dní, kolik je tvá úroveň mnicha. Vibrace jsou neškodné, dokud nepoužiješ svou akci k jejich ukončení. Abys to udělal, ty i cíl musíte být ve stejné sféře existence. Když použiješ tuto akci, tvor si musí hodit záchranný hod na Odolnost. Pokud neuspěje, klesnou mu životy na 0. Pokud uspěje, utrpí nekrotické zranění 10k10.

Touto schopností můžeš v danou chvíli působit jen na jednoho tvora. Vibrace můžeš ukončit také neškodně bez použití akce.

Cesta stínů

Mniši Cesty stínů následují tradici, která si cení nenápadnosti a úskoku. Těmto mnichům někteří říkají nindžové nebo stínoví tanečníci a slouží jako špioni a vrazi. Členové kláštera nindžů jsou někdy rodinní příslušníci, kteří utvořili klan se závazkem mlčenlivosti o jejich umění a posláních. Jiné kláštery jsou spíš zlodějské cechy, které pronajímají své služby šlechticům, bohatým obchodníkům i ostatním, kteří umí patřičně zaplatit. Bez ohledu na jejich metody, představení těchto klášterů očekávají od svých studentů bezpodmínečnou poslušnost.

Stínová umění

Počínaje 3. úrovní, když si zvolíš tuto tradici, můžeš použít čchi k duplikování účinků jistých kouzel. Jako akci můžeš utratit 2 body čchi k seslání projdi beze stop, ticha, tmy nebo vidění ve tmě, aniž bys poskytl surovinové složky. Navíc získáš trik drobná iluze, pokud ho ještě neznáš.

Stínový krok

Na 6. úrovni získáš schopnost přecházet z jednoho stínu do druhého. Když jsi v šeru nebo tmě, jako bonusovou akci se můžeš teleportovat až 12 sáhů na volné místo, které vidíš a které je také v šeru či tmě. Pak máš výhodu k prvnímu útoku na blízko, který provedeš před koncem tahu.

Plášť stínů

Na 11. úrovni se naučíš, jak splynout se stíny. Když jsi v oblasti šera či tmy můžeš se pomocí své akce zneviditelnit. Zůstaneš neviditelný, dokud nezaútočíš, nesešleš kouzlo, nebo se nedostaneš do oblasti jasného světla.

Oportunista

Od 17. úrovně můžeš využít tvorovy chvilkové nepozornosti, když ho zasáhne něčí útok. Kdykoliv je tvor do 1 sáhu od tebe zasažen útokem někoho jiného, než jsi ty, můžeš pomocí své reakce zaútočit na blízko proti tomuto tvorovi.

Cesta dlouhé smrti

Dobrodruhův průvodce Mečovým prostředím

Mniši z Cesty dlouhé smrti jsou posedlí smyslem a mechanikou umírání. Chytají tvory a připravují složité experimenty k zachycení, zaznamenání a pochopení okamžiku jejich smrti. Tyto znalosti pak využívají jako vodítko pro porozumění bojovým uměním, přinášejícím smrtící bojový styl.

Dotek smrti

Počínaje 3. úrovní, když si zvolíš tuto tradici, tvé studium smrti ti umožní získat vitalitu z jiných tvorů, kteří se blíží svému konci. Pokud snížíš tvorovi do 1 sáhu od sebe životy na 0, získáš dočasné životy rovné tvé opravě Moudrosti + tvé úrovni mnicha (minimálně 1 dočasný život).

Hodina žence

Na 6. úrovni získáš jako akci schopnost svou duší, které se dotkl stín smrti, vyvést z míry nebo vyděsit tvory kolem tebe. Když použiješ tuto akci, každý tvor do 6 sáhů od tebe, který tě vidí, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost, nebo se stane vystrašeným až do konce tvého příštího tahu.

Ovládnutí smrti

Počínaje 11. úrovní můžeš využívat svou obeznámenost se smrtí k úniku z její náruče. Když se tvé životy sníží na 0, můžeš utratit 1 bod čchi (akce není potřeba) a místo toho se sníží na 1 život.

Dotek dlouhé smrti

Od 17. úrovně můžeš přesměrovat do tvora smrtící energii svým dotykem. Jako akci se dotkneš jednoho tvora do 1 sáhu od sebe a utratíš 1 až 10 bodů čchi. Cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost, a pokud neuspěje, utrpí nekrotické zranění 2k10 za každý utracený bod čchi, v případě úspěchu pak poloviční zranění.

Cesta sluneční duše

Dobrodruhův průvodce Mečovým prostředím

Mniši Cesty sluneční duše se učí, jak nasměrovat svou vlastní životní energii do spalujících světelných střel. Učí se, že meditace může odemknout schopnost uvolnit nezkrotitelné světlo ukryté v duši každého živého tvora.

Zářivá sluneční střela

Počínaje 3. úrovní, když si zvolíš tuto tradici, můžeš vrhat spalující střely magické záře.

Získáš útok kouzlem na dálku, který můžeš použít akcí Útok. Útok má dosah 6 sáhů. Jsi v tomto útoku zdatný a k hodu na útok a na zranění si přičítáš svou opravu Obratnosti. Jedná se o zářivé zranění a kostka zranění je k4. Tato kostka se mění s postupem na vyšší úrovně mnicha, jak ukazuje sloupec Bojová umění v Tabulce mnicha.

Když ve svém tahu použiješ akci Útok k tomuto zvláštnímu útoku, můžeš utratit 1 bod čchi pro dodatečné dva útoky pomocí bonusové akce.

Úder spalujícím obloukem

Na 6. úrovni získáš schopnost přesměrovat své čchi do spalující vlny energie. Ihned poté, co ve svém kole použiješ akci Útok, můžeš utratit 2 body čchi k seslání kouzla 1. úrovně hořící ruce jako bonusovou akci. Můžeš utratit další body čchi pro seslání vyšší úrovně kouzla hořící ruce. Každý další bod čchi, který utratíš, zvýší úroveň kouzla o 1. Maximálním počet bodů čchi (2 plus další body), který můžeš za kouzlo utratit, jsou roven polovině tvé úrovně mnicha zaokrouhleno dolů).

Spalující sluneční erupce

Na 11. úrovni získáš schopnost vytvořit kouli světla, která vybuchne ve zničující explozi. Jako akci vytvoříš kouli a vrhneš ji na místo dle své volby do 30 sáhů od sebe, kde na krátký, ale smrtící okamžik vybuchne koulí zářivého světla.

Každý tvor v té kouli o poloměru 4 sáhy musí uspět v záchranném hodu na Odolnost, jinak utrpí zářivé zranění 2k6. Tvor si nemusí házet záchranný hod, pokud je za úplným krytem, který je neprůsvitný.

Zranění koule můžeš zvýšit utracením bodů čchi. Za každý bod, který utratíš, zvýšíš zranění o 2k6, ale maximálně můžeš utratit 3 body čchi.

Sluneční štít

Na 17. úrovni se zahalíš do světelné aury. Vyzařuješ jasné světlo na 6 sáhů a slabé světlo na dalších 6 sáhů. Jako bonusovou akci můžeš světlo aktivovat nebo vypnout.

Pokud tě během toho, co svítíš, zasáhne tvor v boji za blízko, můžeš mu jako reakci způsobit zářivé zranění. Zářivé zranění je rovno 5 + tvá oprava Moudrosti.