Dodatek A: Náhodné jeskyně

Tento dodatek ti pomůže rychle vygenerovat jeskyni. Tabulky fungují iteračním způsobem. Prve si hoď na výchozí oblast, pak si hoď na určení chodeb a dveří, jež se v oblasti nachází. Jakmile máš počáteční chodby a dveře, urči umístění a povahu následných chodeb, dveří, místností, schodišť a tak dále — každé z nich se vygeneruje hody podle odlišných tabulek.

Následování těchto pokynů může vést k rozsáhlým komplexům, které pokrývají víc než jeden list čtverečkovaného papíru. Chceš-li jeskyni omezit, nastav předem limity, jak moc se může rozrůst.

Nejzjevnějším omezením velikosti jeskyně je čtverečkovaný papír, na který se kreslí. Pokud by rys přesáhl okraj papíru, zkrať ho. Chodba může zahnout, či se stát slepou na okraji mapy, nebo můžeš udělat místnost menší, aby se vešla do dostupného prostoru.

Případně můžeš rozhodnout, že chodby vedoucí mimo okraj mapy jsou další vstupy do jeskyně. Schodiště, šachty a jiné rysy, které by normálně vedly do pater, která neplánuješ zmapovat, mohou posloužit podobnému účelu.

Výchozí oblast

Tabulka výchozí oblasti vytváří místnost nebo množinu chodeb u vstupu do tvé jeskyně. Když si házíš na náhodnou výchozí oblast, zvol jedny z dveří nebo chodeb vedoucích do výchozí oblasti jako vstup do celé jeskyně.

Jakmile zvolíš vstup, hoď si dle příslušné tabulky pro každou chodbu nebo dveře vedoucí z výchozí oblasti. Každou chodbu prodluž o 2 sáhy za výchozí oblast. Po tomto bodě si pro každou chodbu hoď dle Tabulky chodby, abys určil, co leží dál. Abys určil, co leží za dveřmi a tajnými dveřmi, použij Tabulku zádveří.

Tabulka výchozí oblasti

k10Uspořádání
1Čtverec, 4 × 4 s.; chodba v každé zdi
2Čtverec, 4 × 4 s.; dveře ve dvou zdech, chod ba v třetí zdi
3Čtverec, 8 × 8 s.; dveře ve třech zdech
4Obdelník, 16 × 4 s., s řadou sloupů uprostřed; dvě chodby vedoucí z každé dlouhé zdi, dveře v každé krátké zdi
5Obdelník, 4 × 8 s.; chodba v každé zdi
6Kruh, 8 s. v průměru; jedna chodba na každou světovou stranu
7Kruh, 8 s. v průměru; jedna chodba na každou světovou stranu; studna uprostřed místnosti (může vést dolů do nižšího patra)
8Čtverec, 4 × 4 s.; dveře ve dvou zdech, chod ba ve třetí zdi, tajné dveře ve čtvrté zdi
9Chodba, 2 s. široká; křižovatka typu T
10Chodba, 2 s. široká; křižovatka do kříže

Chodby

Když generuješ chodby, hoď si několikrát dle Tabulky chodby a prodlužuj délku a větve jakékoli otevřené chodby na mapě, dokud nenarazíš na dveře nebo místnost.

Kdykoliv vytváříš novou chodbu, hoď si na určení její šířky. Když se chodba větví z jiné chodby, hoď si k12 dle Tabulky šířky chodby. Pokud vychází z místnosti, hoď si k20 dle této tabulky, ale šířka chodby musí být minimálně o 1 sáh menší než nejdelší rozměr místnosti.

Tabulka chodby

k20Detail
1–2Pokračuj rovně 6 s., žádné dveře ani postranní chodby
3Pokračuj rovně 4 s., dveře vpravo a pak o 2 sáhy dál znovu
4Pokračuj rovně 4 s., dveře vlevo a pak o 2 sáhy dál znovu
5Pokračuj rovně 4 s., chodba končí dveřmi
6–7Pokračuj rovně 4 s., postranní chodba vpravo a pak o 2 sáhy dál znovu
8–9Pokračuj rovně 4 s., postranní chodba vlevo a pak o 2 sáhy dál znovu
10Pokračuj rovně 4 s., slepá chodba; je 10% šance, že tam jsou tajné dveře
11–12Pokračuj rovně 4 s. pak se chodba stáčí vlevo a pokračuje 2 s.
13–14Pokračuj rovně 4 s. pak se chodba stáčí vpravo a pokračuje 2 s.
15–19Místnost (hoď dle Tabulky místnosti)
20Schodiště* (hoď dle Tabulky schodiště)

\ * Existence schodiště předpokládá jeskyni s víc než jedním patrem. Nechceš-li vícepatrovou jeskyni, přehoď tento výsledek novým, použij schodiště jako alternativní vstup, nebo ho nahraď jiným rysem dle své volby.

Tabulka šířky chodby

k12/k20Šířka
1–21 sáh
3–122 sáhy
13–144 sáhy
15–166 sáhů
178 sáhů, s řadou sloupů uprostřed
188 sáhů, s dvojitou řadou sloupů
198 sáhů široká, 4 sáhy vysoká
208 sáhů široká, 4 sáhy vysoká, ochoz 2 sáhy nad zemí umožňuje vstup do vyššího patra

Dveře

Kdykoliv hod dle tabulky udává dveře, hoď si dle Tabulky typu dveří, abys určil jejich povahu, pak si hoď dle Tabulky zádveří, abys viděl, co leží na jejich opačné straně. Jsou-li dveře zavřené na petlici, rozhodni, na jaké straně dveří je petlice. Odemčené dveře mohou být i vzpříčené, dle tvého uvážení. Více informací o dveřích a padacích mřížích najdeš v 5. kapitole, „Dobrodružná prostředí“.

Tabulka typu dveří

k20Typ dveří
1–10Dřevěné
11–12Dřevěné, zavřené na petlici nebo zamčené
13Kamenné
14Kamenné, zavřené na petlici nebo zamčené
15Železné
16Železné, zavřené na petlici nebo zamčené
17Padací mříž
18Padací mříž, zamčená na místě
19Tajné dveře
20Tajné dveře, zavřené na petlici nebo zamčené

Tabulka zádveří

k20Rys
1–2Chodba pokračující 2 s. a pak křižovatka typu T pokračující 2 s. doprava a doleva
3–8Chodba 4 s. rovně
9–18Místnost (hoď dle Tabulky místnosti)
19Schodiště (hoď dle Tabulky schodiště)
20Falešné dveře s pastí

Místnosti

Kdykoliv hod dle tabulky udává místnost, použij Tabulku místnosti k určení jejích rozměrů. Pak si hoď dle Tabulky východů z místnosti, abys určil počet východů. Pro každý východ si hoď dle Tabulky místa východu a Tabulky typu východu, abys určil povahu a umístění východu.

Pro určení obsahu místnosti použij tabulky v části „Zaplnění jeskyně“.

Tabulka místnosti

k20Místnost
1–2Čtverec, 4 × 4 s.*
3–4Čtverec, 6 × 6 s.*
5–6Čtverec, 8 × 8 s.*
7–9Obdelník, 4 × 6 s.*
10–12Obdelník, 6 × 8 s.*
13–14Obdelník, 8 × 10 s.**
15Obdelník, 10 × 16 s.*
16Kruh, 6 s. v průměru s.*
17Kruh, 10 s. v průměru s.**
18Osmiúhelník, 8 × 8 s.**
19Osmiúhelník, 12 × 12 s.**
20Lichoběžník, zhruba 8 × 12 s.**

* Použij sloupec Normální místnost v Tab. východů z míst.

** Použij sloupec Velká místnost v Tab. východů z místnosti.

Tabulka východů z místnosti

k20Normální místnostVelká místnost
1–300
4–501
6–811
9–1112
12–1322
14–1523
16–1733
1834
1945
2046

Tabulka místa východu

k20Místo
1–7Zeď naproti vchodu
8–12Zeď nalevo od vchodu
13–17Zeď napravo od vchodu
18–20Stejná zeď jako vstup

Tabulka typu východu

k20Typ
1–10Dveře (hoď dle Tabulky typu dveří)
11–20Chodba, 2 s. dlouhá

Schodiště

Schodiště může mít význam jakéhokoli trasy nahoru nebo dolů, včetně svahu, komínu, otevřené šachty, výtahu a žebříku. Má-li tvá jeskyně víc než jedno patro, vzdálenost mezi patry je na tobě. Pro většinu jeskyní funguje dobře vzdálenost 6 sáhů.

Tabulka schodišť

k20Schodiště
1–4Dolů o jedno patro do místnosti
5–8Dolů o jedno patro do chodby dlouhé 4 s.
9Dolů o dvě patra do místnosti
10Dolů o dvě patra do chodby dlouhé 4 s.
11Dolů o tři patra do místnosti
12Dolů o tři patra do chodby dlouhé 4 s.
13Nahoru o jedno patro do místnosti
14Nahoru o jedno patro do chodby dlouhé 4 s.
15Nahoru do slepé chodby
16Dolů do slepé chodby
17Komín vzhůru o 1 patro do chodby dlouhé 4 s.
18Komín vzhůru o 2 patra do chodby dlouhé 4 s.
19Šachta (s nebo bez výtahu) dolů o jedno patro do místnosti
20Šachta (s nebo bez výtahu) vzhůru o 1 patro do místnosti a dolů o 1 patro do místnosti

Propojení oblastí

Když je tvá mapa hotová, zvaž přidání dveří mezi místnosti a chodby, které jsou vedle sebe, ale nejsou nijak propojené. Takové dveře vytváří více cest skrz jeskyni a rozšiřují možnosti hráčů.

Pokud se tvá jeskyně skládá z více než jednoho patra, zajisti, aby všechna schodiště, jámy a jiné svislé chodby byly setříděné mezi patry. Používáš-li čtverečkovaný papír, polož nový papír na svou existující mapu, označ místa se schodišti a jinými rysy, které sdílí obě patra, a začni mapovat nové patro.

Zaplnění jeskyně

Vytvoření mapy tvé jeskyně je pouze polovina zábavy. Jakmile máš její uspořádání, musíš rozhodnout, jaké výzvy a odměny lze najít v chodbách a místnostech jeskyně. Jakékoli rozumně velké místo by mělo být zaplněno zajímavými pozoruhodnostmi, zvuky, předměty a tvory.

Nemusíš mít zakreslený každý poslední detail své jeskyně. Můžeš si vystačit jen se seznamem nestvůr, seznamem pokladů a seznamem jednoho či dvou klíčových prvků pro každou oblast jeskyně.

Účel místnosti

Účel místnosti může pomoci s určením jejího vybavení a jiného obsahu.

Pro každou místnost na své mapě jeskyně stanov její účel, nebo ti s tím může pomoci tabulka níže. Každý typ jeskyně popsaný v části „Účel jeskyně“ v 5. kapitole, „Dobrodružná prostředí“, má svou tabulku udávající místnosti vybavené k účelu jeskyně. Pokud například buduješ hrobku, použij tabulku Jeskyně: Hrobka, která ti pomůže určit účel každé místnosti. Po těchto tabulkách specifických pro jeskyni následuje tabulka Obecné místnosti jeskyně, kterou můžeš použít, pokud tvá jeskyně zcela nezapadá do jednoho ze standardních typů jeskyně, nebo chceš-li věci trochu promíchat.

Spoléhání na náhodné hody při zaplňování celé jeskyně může vést k neslučitelným výsledkům. Malá místnůstka může skončit jako chrám, zatímco obrovská místnost vedle může sloužit jako skladiště. Může být zábavné pokusit se najít smysl takových divných návrhových nápadů, ale dělej změny, jak se ti hodí. Můžeš dát stranou několik klíčových místností a vytvořit pro ně specifický obsah.

Jeskyně: Vražedná past

k20Účel
1Předsíň, či čekárna pro diváky
2–8Opevněná strážnice proti narušitelům
9–11Pokladnice s důležitými poklady, přístupná pouze zamčenými nebo tajnými dveřmi (je 75% šance na uvěznění)
12–14Místnost obsahující hlavolam, který se musí vyřešit, pro překonání pasti či nestvůry
15–19Past navržená pro zabití či chycení tvorů
20Pozorovací místnost, umožňující strážím či divákům pozorovat tvory pohybující se jeskyní

Jeskyně: Doupě

k20Účel
1Zbrojnice se zbraněmi a zbrojemi
2Audienční sál, používaný k přijímání hostů
3Hodovní síň pro důležité oslavy
4Kasárna, kde jsou ubytovaní obránci doupěte
5Ložnice, určená pro vůdce
6Kaple, kde se modlí obyvatelé doupěte
7Nádrž či studna s pitnou vodou
8–9Strážnice pro obranu doupěte
10Brloh pro domácí či hlídací zvířata
11Kuchyně pro skladování a přípravu jídla
12Ohrada či vězení, kde drží zajatce
13–14Sklad, převážně pro trvanlivé zboží
15Trůnní sál, kde zasedají vůdci doupěte
16Mučírna
17Školící místnost nebo tělocvična
18Trofejní sál nebo muzeum
19Latrína nebo koupelna
20Dílna pro výrobu zbraní, zbrojí, pomůcek a jiného zboží

Jeskyně: Bludiště

k20Účel
1Vyvolávací místnost, používaná k přivolávání tvorů, kteří stráží bludiště
2–5Strážnice pro strážné, kteří hlídkují v bludišti
6–10Doupě pro hlídací zvířata, jež hlídkují v bludišti
11Ohrada či vězení, přístupné jen tajnými dveřmi, kde drží zajatce odsouzené do bludiště
12Svatyně zasvěcená bohu či jiné bytosti
13–14Sklad jídla i pomůcek pro strážce bludiště, aby udržovali komplex v chodu
15–18Past, která mate či zabíjí ty, jež jsou posláni do bludiště
19Studna poskytující pitnou vodu
20Dílna, kde se opravují a udržují dveře, držáky pochodní a jiné vybavení

Jeskyně: Důl

k20Účel
1–2Ubytovna pro horníky
3Ložnice pro nadřízeného či správce
4Kaple zasvěcená božskému patronovi horníků, země nebo ochrany
5Nádrž poskytující horníkům pitnou vodu
6–7Strážnice
8Kuchyně pro stravování pracovníků
9Laboratoř pro provádění testů na podivných nerostech vytěžených z dolu
10–15Žíla, kde se těží kovová ruda (je 75% šance, že je vytěžená)
16Kancelář hornického nadřízeného
17Kovárna pro opravu poškozených pomůcek
18–19Sklad pro pomůcky a jiné vybavení
20Trezor či pokladnice pro skladování rudy k transportu na povrch

Jeskyně: Sférická brána

k%Účel
01–03Vyzdobená vstupní hala či předsíň
04–08Zbrojnice strážců portálu
09–10Audienční sál, používaný k přijímání hostů
11–19Kasárna pro strážce portálu
20–23Ložnice pro vysoce postavené členy řádu, kteří stráží portál
24–30Kaple zasvěcená božstvu či božstvům vztahujícím se k portálu a jeho obráncům
31–35Nádrž poskytující pitnou vodu
36–38Třída pro zasvěcence, kteří se v ní učí o tajemstvích portálu
39Vyvolávací místnost, používaná k přivolávání tvorů, kteří zkoumají nebo brání portál
40–41Hrobka s ostatky těch, kteří zemřeli při bránění portálu
42–47Jídelna
48–50Věštírna pro zkoumání portálu a s ním svázaných událostí
51–55Ubikace pro návštěvníky a strážce
56–57Vstupní místnost nebo vestibul
58–59Galerie vystavující trofeje a předměty související s portálem a těmi, kteří ho střeží
60–67Strážnice pro ochranu či dohlížení nad portálem
68–72Kuchyně
73–77Laboratoř pro provádění experimentů souvisejícími s portálem a bytostmi, jež z něj vystupují
78–80Knihovna s knihami o historii portálu
81–85Ohrada či vězení, kde drží zajatce nebo bytosti, které vystupují z portálu
86–87Sférický uzel, kde kdysi stála brána do jiné sféry (je 25% šance, že je stále aktivní)
88–90Sklad
91Trezor či pokladnice pro cenné poklady spojené s portálem, nebo prostředky pro placení strážců sférické brány
92–93Studovna
94Mučírna pro vyslýchání tvorů, kteří projdou portálem nebo kteří se snaží ho tajně použít
95–98Latrína nebo koupelna
99–100Dílna pro výrobu pomůcek a výbavy potřebných pro studium portálu

Jeskyně: Pevnost

k%Účel
01–02Předsíň, kde návštěvníci usilují o vstup do čekárny pevnosti
03–05Zbrojnice s vysoce kvalitní výbavou, včetně lehkých obléhacích strojů jako balisty
06Audienční sál, používaný pánem pevnosti k přijímání návštěvníků
07Voliéra či ZOO s exotickými tvory
08–11Hodovní síň pro důležité oslavy a hosty
12–15Kasárna pro elitní stráže
16Koupelna s mramorovou podlahou a jinými luxusními doplňky
17Ložnice pro pána pevnosti či důležité hosty
18Kaple zasvěcená božstvu, jehož uctívá pán pevnosti
19–21Nádrž poskytující pitnou vodu
22–25Jídelna pro důvěrná shromáždění nebo neformální jídla
26Šatna s množstvím šatníků
27–29Galerie zobrazující nákladná umělecká díla a trofeje
30–32Herna pro pobavení návštěvníků
33–50Strážnice
51Brloh pro nestvůry nebo cvičená zvířata, která chrání pevnost
52–57Kuchyně pro přípravu exotických jídel pro velký počet hostů
58–61Knihovna s rozsáhlou sbírkou vzácných knih
62Odpočívárna pro pobavení hostů
63–70Spižírna, včetně sklepu pro víno a lihoviny
71–74Obývací pokoj pro rodiny a důvěrné hosty
75–78Stáj
79–86Sklad pro obyčejné zboží a zásoby
87Pokladnice s důležitými poklady (je 75% šance, že je schovaná za tajnými dveřmi)
88–92Studovna, včetně psacího stolu
93Trůnní sál, pečlivě zdobený
94–96Čekárna, kde čekají méně důležití hosté, než jsou přijati k audienci
97–98Latrína nebo koupelna
99–100Hrobka patřící pánovi pevnosti nebo někomu jinému důležitému

Jeskyně: Chrám či svatyně

k%Účel
01–03Zbrojnice se zbraněmi a zbrojemi, bitevními standartami a vlajkami
04–05Audienční sál, kde kněží chrámu přijímají prosté obyvatele a nízko postavené návštěvníky
06–07Hodovní síň pro důležité oslavy a svaté dny
08–10Kasárna pro vojenské křídlo chrámu nebo jím najaté strážce
11–14Komůrky, kde věřící mohou sedět v tichém rozjímání
15–24Ústřední chrám postavený k vykonávání rituálů
25–28Kaple zasvěcená nižšímu božstvu vztahujícímu se k hlavnímu božstvu chrámu
29–31Třída ke školení zasvěcenců a kněží
32–34Vyvolávací místnost, speciálně posvěcená a používaná k přivolávání mimosférických tvorů
35–40Hrobka pro velekněze či jinou podobnou osobu, skrytá a silně střežená tvory a pastmi
41–42Jídelna (velká) pro služebníky a nižší kněze chrámu
43Jídelna (malá) pro velekněze chrámu
44–46Věštírna, ozdobená runami a naplněná věšteckými nástroji
47–50Ubikace pro nižší kněze a studenty
51–56Strážnice
57Brloh pro zvířata a nestvůry spojené s božstvem chrámu
58–60Kuchyně (ve zlém chrámu může znepokojivě připomínat mučírnu)
61–65Knihovna, notně naplněná náboženskými spisy
66–68Vězení pro zajaté nepřátele (v dobrých či neutrálních chrámech) nebo ty, jež jsou určeni jako oběti (ve zlých chrámech)
69–73Oblékárna obsahující obřadní oblečení a předměty
74Stáj pro jezdecké koně a jezdecká zvířata patřící chrámu, nebo pro přicházející posly a karavany
75–79Sklad s obyčejnými zásobami
80Trezor či pokladnice pro důležité relikvie a obřadné předměty, hustě zapasťovaná
81–82Mučírna, používaná pro výslechy (v dobrých a neutrálních chrámech s ohnutím zákona) nebo pro čistou radost z působení bolesti (zlé chrámy)
83–89Trofejní sál, kde je vystavené umění oslavující klíčové postavy a události z mytologie
90Latrína nebo koupelna
91–94Studna na pitnou vodu, hájitelná v případě útoku nebo obležení
95–100Dílna, kde se opravují a vyrábí zbraně, náboženské předměty a pomůcky

Jeskyně: Hrobka

k20Účel
1Předsíň pro ty, kteří přišli složit poklonu mrtvým, nebo se připravit na pohřební rituály
2–3Kaple zasvěcená božstvům, kteří dohlíží na mrtvé a chrání jejich hroby
4–8Hrobka pro méně významné pohřby
9Věštírna, užívaná k rituálům pro kontaktování mrtvého kvůli poradě
10Falešná hrobka (zapasťovaná) k zabití či chycení zlodějů
11Galerie zobrazující skutky zesnulých pomocí trofejí, soch, obrazů a tak dále
12Velehrobka pro šlechtice, velekněze nebo jiného důležitého jedince
13–14Strážnice, obvykle strážená nemrtvými, výtvory nebo jinými tvory, kteří nepotřebují jíst ani spát
15Oblékárna pro kněze připravující se na pohřební rituály
16–17Sklad, naplněný pomůckami pro údržbu hrobky a přípravu mrtvých k pohřbu
18Hrobka, kde jsou pohřbeny nejbohatší a nejdůležitější osoby, chráněná tajnými dveřmi a pastmi
19–20Dílna pro nabalzámování mrtvých

Jeskyně: Úschovna pokladů

k20Účel
1Předsíň pro příchozí hodnostáře
2Zbrojnice obsahující obyčejnou a magickou výbavu používanou k střežení úschovny pokladů
3–4Kasárna pro stráže
5Nádrž poskytující pitnou vodu
6–9Strážnice pro bránění se vetřelcům
10Brloh pro cvičená zvířata, která chrání úschovnu pokladů
11Kuchyně pro stravování stráží
12Dohledová místnost, která umožňuje strážím pozorovat ty, kteří přichází do jeskyně
13Vězení pro zadržování chycených vetřelců
14–15Trezor či pokladnice, která střeží poklad ukrytý v jeskyni, přístupná pouze zamčenými nebo tajnými dveřmi
16Mučírna pro páčení informací ze zajatých vetřelců
17–20Past nebo jiná lest navržená pro zabití nebo zajmutí tvorů, kteří vstoupí do jeskyně

Obecné místnosti jeskyně

k%Účel
1Audienční sál
2–3Aula
4Bestiář
5Brloh
6Čekárna
7–8Dílna
9–10Galerie
11–12Hala
13–14Herna
15–16Hodovní síň
17–19Hrobka
20–22Chrám
23–24Jídelna
25Kancelář
26Kaple
27–29Kasárna
30–32Knihovna
33–35Komůrka
36Koupelna či latrína
37–38Kovárna
39–40Kuchyně
41–42Laboratoř
43Ložnice
44Meditační místnost
45Mučírna
46–47Nádrž
48Oblékárna
49–50Obývací pokoj
51–52Odpočívárna
53–54Ohrada nebo vězení
55Pozorovatelna
56Předsíň
57Přístěnek
58–59Refektář
60–61Sál
62Salón
63–64Sklad
65–66Soudní dvůr
67–68Spižírna
69Stáj
70–72Strážnice
73Studna
74–75Studovna
76–77Svatyně
78Šatna
79–80Školící místnost nebo tělocvična
81Školka či škola
82–83Trezor nebo pokladnice
84–85Trofejní sál nebo muzeum
86–87Trůnní sál
88Třída
89Ubikace
90–91Uvítací síň
92–93Věštírna
94Voliéra
95Vstupní místnost nebo vestibul
96–97Vyvolávací místnost
98Zádušní kaple
99–100Zbrojnice

Současný stav místnosti

Pokud má jeskyně bouřlivou minulost, můžeš si hodit pro určení současného stavu jakékoliv části oblasti. Pokud ale místnost stále slouží svému zamýšlenému účelu, zůstává neporušená.

Současný stav místnosti

k20Rysy
1–3Trosky, částečně zhroucený strop
4–5Díry, částečně zhroucená podlaha
6–7Popel, obsah převážně spálený
8–9Používá se jako tábořiště
10–11Vodní tůň; původní obsah místnosti je poničený vodou
12–16Rozbitý nábytek, ale pořád tu je
17–18Předělaná k jinému použití hoď si dle tabulky Obecné místnosti jeskyně
19Holé zdi
20Starodávný a původní stav

Obsah místnosti

Jakmile máš povědomí o účelu různých místností jeskyně, můžeš se zamyslet nad obsahem těchto oblastí. Tabulka obsahu místnosti jeskyně ti umožňuje rozhodnout o obsahu místnosti náhodným hodem, nebo můžeš zvolit obsah konkrétních oblastí. Pokud obsah volíš, nezapomeň začlenit zajímavou, pestrou směsici věcí. Mimo obsah uvedený v této tabulce se podívej i na „Obohacení jeskyně“ dále v tomto dodatku, kde najdeš dodatečné předměty a prvky k vyplnění místností.

V Tabulce obsahu místnosti jeskyně je „dominantní obyvatel“ tvor, který oblast ovládá. Mazlíčci a spojenci napomáhají dominantnímu obyvateli. „Náhodní tvorové“ jsou mrchožrouti či protivové, obvykle osamělé nestvůry či malé skupinky procházející oblastí. Zahrnují takové tvory, jako jsou mrchodravci, líté krysy, rosolové krychle a rziví netvoři. Více informací o náhodných střetnutích najdeš v 3. kapitole, „Tvorba dobrodružství“.

Tabulka obsahu místnosti jeskyně

k%Obsah
01–08Nestvůra (dominantní obyvatel)
09–15Nestvůra (dominantní obyvatel) s pokladem
16–27Nestvůra (mazlíček či spojenec)
28–33Nestvůra (mazlíček či spojenec) střežící poklad
34–42Nestvůra (náhodná nestvůra)
43–50Nestvůra (náhodná nestvůra) s pokladem
51–58Náhodná nástraha (viz „Náhodné nástrahy jeskyně“) s nahodilým pokladem
59–63Překážka (viz „Náhodné překážky“)
64–73Past (viz „Náhodné pasti“)
74–76Past (viz „Náhodné pasti“) chránící poklad
77–80Lest (viz „Náhodné lsti“)
81–88Prázdná místnost
89–94Prázdná místnost s jeskynní nástrahou (viz „Náhodné nástrahy jeskyně“)
95–100Prázdná místnost s pokladem

Nestvůry a motivace

Pokyny pro tvorbu střetnutí s nestvůrami najdeš v 3. kapitole, „Tvorba dobrodružství“. Určitě začleň střetnutí s různou obtížností, aby ses postaral o různorodost a očekávání.

Mocný tvor na začátku jeskyně vytváří tón vzrušení a nutí dobrodruhy spoléhat na svůj důvtip. Například, v prvním patře jeskyně může spát prastarý rudý drak, místnosti poblíž jeho doupěte naplňují oblaka kouře a zvuk jeho těžkého oddechování. Chytré postavy udělají všechno proto, aby se drakovi vyhnuly, třebaže statečný družinový zloděj uteče s pár mincemi z drakova pokladu.

Ne všechny nestvůry jsou automaticky nepřátelské. Když umísťuješ nestvůry do své jeskyně, zvaž jejich vztahy se sousedními tvory a jejich postoje k dobrodruhům. Postavám se může podařit uspokojit hladové zvíře jídlem, ale chytřejší tvorové mají složité motivace. Tabulka motivací nestvůry ti umožňuje použít cíle nestvůry k určení jejího výskytu v jeskyni.

U velkých skupin nestvůr vyskytujících se napříč několika místnostmi může motivace platit pro celou skupinu, nebo každá podskupina může mít rozporné cíle.

Tabulka motivací nestvůry

k20Cíle
1–2Najít svatyni
3–5Dobýt jeskyni
6–8Najít předmět v jeskyni
9–11Zabít rivala
12–13Skrýt se před nepřáteli
14–15Uzdravit se z boje
16–17Vyhnout se nebezpečí
18–20Zbohatnout

Náhodné nástrahy jeskyně

Nástrahy se málokdy nachází v obydlených oblastech, protože je nestvůry buď odklízí, nebo se jim vyhýbají.

V Bestiáři jsou popsané vřesky a fialové houby. Jiné případné nástrahy jsou popsané v 5. kapitole, „Dobrodružná prostředí“.

Tabulka jeskynních nástrah

k20Nástraha
1–3Hnědá plíseň
4–8Zelený hlen
9–10Vřesk
11–15Pavučiny
16–17Fialová houba
19–20Žlutá plíseň

Náhodné překážky

Překážky blokují postup jeskyní. V některých případech to, co dobrodruzi považují za překážku, je snadnou trasou pro obyvatele jeskyně. Například, zatopená místnost je bariérou pro mnohé postavy, ale tvorové s vodním dechem jí proplují snadno.

Překážky mohou ovlivňovat víc než jednu místnost. Rokle může vést několika chodbami a místnostmi, nebo popraskat kamennou zem v širší oblasti kolem. Oblast nárazových větrů, které proudí z magického oltáře, může vířit vzduch méně nebezpečně desítky sáhů daleko všemi směry.

Tabulka překážek

k20Překážka
1Aura proti živým s poloměrem 1k10 × 2 sáhů; v auře si živí tvorové nemohou obnovit životy
2Nárazové větry snižují rychlost na polovinu, způsobují nevýhodu k hodům na útok na dálku
3Chodbu blokuje bariéra čepelí
4–8Zával
9–121k4 × 2 s. široká a 2k6 × 2 s. hluboká rokle, nejspíš se spojuje s jinými patry jeskyně
13–14Záplava zanechala v oblasti 2k2 sáhů vody; nechť vodu obsahují vzhůru stoupající chodby, zvýšené podlahy nebo schody jdoucí vzhůru
15Oblastí teče láva (je 50% šance, že přes ní vede kamenný most)
16Přerostlé houby blokují postup a musí se posekat (je 25% šance, že je mezi nimi schovaná jeskynní nástraha v podobě plísně nebo houby)
17Jedovatý plyn (způsobuje jedové zranění 1k6 za každou minutu v něm)
18Účinek otoč gravitaci způsobuje, že tvorové padají ke stropu
19Chodbu blokuje ohnivá zeď
20Chodbu blokuje zeď síly

Náhodné pasti

Pokud potřebuješ rychle past, nebo chceš dát do jeskyně náhodné pasti, použij příklady pastí uvedené v 5. kapitole, „Dobrodružná prostředí“, nebo tabulky níže. Použiješ-li tabulky, začni s Tabulkou účinků pasti a Tabulkou spouštěče pasti, jimiž určíš typ pasti a pak použij tabulky závažnosti zranění pasti, se kterými určíš, jak smrtící by měla past být. Více informací o závažnosti zranění pasti najdeš v 5. kapitole.

Tabulka spouštěče pasti

k6Spouštěč
1Šlápnutí (na podlahu, schody)
2Projití (dveřmi, chodbou)
3Dotknutí se (kliky, sochy)
4Otevření (dveří, truhly)
5Podívání se (na zeď, mystický symbol)
6Pohnutí (dvoukolákem, kamenným kvádrem)

Tabulka závažnosti zranění pasti

k6Závažnost zranění
1–2Nepříjemné
3–5Nebezpečné
6Vražedné

Tabulka účinků pasti

k%Účinek
01–04Ze sochy nebo předmětu vystřelí magická střela
05–07Sesuv schodiště vytvoří svah, který dopraví postavy do jámy u jeho dolního konce
08–10Spadne stropní kvádr, nebo se sesune celý strop
11–12V zamčené místnosti se pomalu snižuje strop
13–14V podlaze se otevře skluz
15–16Řinčící hluk přiláká blízké nestvůry
17–19Dotknutí se předmětu spustí kouzlo rozklad
20–23Dveře či jiný předmět je natřen kontaktním jedem
24–27Ze zdi, podlahy nebo předmětu vytryskne oheň
28–30Dotknutí se předmětu spustí kouzlo zkamenění
31–33Podlaha se sesune, nebo je iluzí
34–36Z otvoru se vypustí plyn: oslepující, kyselinový, paraly zující, otrávený nebo uspávací
37–39Podlahové dlaždice jsou zelektrizované
40–43Strážný znak
44–46Chodbou se valí obrovská socha s koly
47–49Ze zdi nebo předmětu vyletí blesk
50–52Zamčenou místnost zaplavuje voda nebo kyselina
53–56Z otevřené truhly vystřelí šipky
57–59Zbraň, zbroj nebo běhoun po dotyku oživne a zaútočí (viz „Oživlé předměty“ v Bestiáři)
60–62Skrz místnost nebo sál se houpe kyvadlo, buď z čepelí, nebo jako kyj
63–67Pod postavami se otevře skrytá jáma (je 25% šance, že na dně jámy je černý puding nebo rosolová krychle
68–70Skrytá jáma naplněná kyselinou nebo ohněm
71–73Uzavírací jáma naplněná vodou
74–77Ze zdi nebo předmětu se vynoří kůsovité čepele
78–81Vyskočí kopí (nejspíš jedovatá)
82–84Chatrné schodiště se zřítí na bodce
85–88Hromová vlna odhodí postavy do jámy nebo na bodce
89–91Kovové nebo kamenné čelisti zadrží postavu
92–94Kamenný kvádr žuchne napříč chodbou
95–97Symbol
98–100Zdi se posunou k sobě

Náhodné lsti

Lsti jsou žertovnější a méně smrtící než pasti. Některé jsou účinky, které zbyly po tvůrcích jeskyně, zatímco jiné mohou být projevem podivné magické energie zaplavující jeskyni.

Následující tabulky ti umožňují vygenerovat náhodné lsti. Hoď si prve na určení předmětu, ve kterém je lest a pak si hoď na určení povahy lsti. Některé lsti mají trvalé účinky, které nelze rozptýlit; jiné jsou dočasné, nebo je lze neutralizovat kouzlem rozptyl magii. Ty rozhoduješ, který je který.

Tabulka lstivých předmětů

k20Nástraha
1Cvičný panák
2Dveře
3Freska
4Gobelín nebo běhoun
5Hořící oheň
6Houbové pole
7Kamenný obelisk
8Kniha
9Koule magické energie
10Lebka
11Malba
12Mozek uchovaný v nádobě
13Nábytek
14Popraskaný drahokam
15Rostlina či strom
16Runy vyryté na zdi nebo podlaze
17Skleněná plastika
18Socha
19Vodní tůň
20Zbroj

Tabulka lstí

k%Účinek lsti
01–03První osoba, která se předmětu dotkne, zestárne
04–06Dotknutý předmět ožije, nebo oživí jiné předměty poblíž
07–10Položí tři testové dovednostní otázky (pokud jsou všechny zodpovězeny správně, objeví se odměna)
11–13Udělí odolání nebo zranitelnost
14–16Po dotyku změní přesvědčení, osobnost, třídu velikosti, vzhled nebo pohlaví postavy
17–19Změní jednu látku na jinou, například zlato v olovo nebo kov v křehký křišťál
20–22Vytvoří silové pole
23–26Vytvoří iluzi
27–29Potlačí na čas kouzelné předměty
30–32Zvětší nebo zmenší postavy
33–35Magická ústa pronesou hádanku
36–38Zmatek (zacílí všechny tvory do 2 sáhů)
39–41Ukáže světové strany (pravdivě, či nepravdivě)
42–44Splní přání
45–47Popoletí, aby se vyhnul dotyku
48–50Sešle na postavy úkol
51–53Zvětší, zmenší, zruší, nebo otočí gravitaci
54–56Vyvolá chamtivost
57–59Obsahuje uvězněného tvora
60–62Otvírá, nebo uzamyká východy
63–65Nabízí hazardní hru, s příslibem odměny nebo cenné informace
66–68Pomáhá určitým typům tvorů, nebo je zraňuje
69–71Sešle na postavy proměň tvora (trvání 1 hodina)
72–75Zadá hlavolam nebo hádanku
76–78Brání pohybu
79–81Vydá mince, falešné mince, drahokamy, falešné drahokamy, kouzelný předmět nebo mapu
82–84Vypustí, přivolá, nebo se promění v nestvůru
85–87Sešle na postavy sugesci
88–90Při dotyku hlasitě zakvílí
91–93Mluví (normální řečí, nesmysly, básně a rýmy, zpívá, sesílá kouzla nebo křičí)
94–97Teleportuje postavy na jiné místo
98–100Přehodí mysli dvou nebo víc postav

Náhodné poklady

Pro určení pokladu v každé oblasti své jeskyně použij tabulky a pokyny v 7. kapitole, „Poklad“.

Prázdné místnosti

Prázdná místnost může být požehnáním pro postavy, jež potřebují bezpečné místo pro krátký odpočinek, nebo se zde mohou i zatarasit a odpočinout si důkladně.

Někdy taková místnost není tak prázdná, jak se zdá. Pokud postavy prohledají místnost pořádně, můžeš je odměnit tajnou přihrádkou obsahující deník, který patřil předchozímu obyvateli, mapu, jež vede do jiné jeskyně, nebo nějakým jiným objevem.

Obohacení jeskyně

Tabulky v této části poskytují různorodé předměty a body zájmu, které lze umístit do jeskyně. Obohacení jeskyně může pomoci navodit atmosféru jeskyně, dávat ponětí o jeho tvůrcích a historii, poskytnout základy pro lsti a pasti, nebo podněcovat průzkum.

Pro náhodné vygenerování obohacení jeskyně si hoď jednou podle každé z následujících tabulek: Tabulka zvuků, Tabulka vzduchu a Tabulka pachů. Podle ostatních tabulek v této části si házej tak často, jak chceš, nebo zvol vhodné zařízení dané oblasti.

Tabulka zvuků

k%Účinek
01–05Bouchnutí nebo třesknutí
06Brnkání
07Břinkání
08Bubnování
09–10Bušení
11Bzučení
12Cinkání
13Cvakání
14–15Dunění
16Gong
17–18Hihňání (slabé)
19–20Hučení
21–22Hudba
23–24Hvízdání
25Chrastění
26–28Chvalozpěv
29–30Ječení
31Kašlání
32–35Klepání
36–37Klouzání
38Kňučení
39–40Kroky po straně
41–44Kroky vepředu
45–47Kroky vzadu
48Křičení
49Kýchání
50–52Mumlání
53–54Naříkání
55–56Pískání
57–59Přibližující se kroky
60Pukání
61Rachotění
62Ržání
63Řinčení
64–66Skřípání
67–68Smích
69–70Sténání
71–72Syčení
73Šeptání
74–77Škrábání nebo hrabání
78Šoupání
79Šplouchání
80Štípání
81–84Šustění
85Švitoření
86–87Ťukání
88–90Utíkání
91Vrčení
92–93Vrzání
94Vytí
95Vyzvánění
96–97Vzdalující se kroky
98Vzlykání
99Zvonění
100Zvuk rohu nebo trumpety

Tabulka vzduchu

k%Účinek
01–60Čistý a vlhký
61–70Čistý, průvan
71–80Čistý, ale chladný
81–83Mlha a chlad
84–85Čistý, podlahu pokrývá mlha
86–90Čistý a teplý
91–93Opar a dusno
94–96Zakouřený či plný páry
97–98Čistý, ale strop pokrývá kouř
99–100Čistý, větrno

Tabulka pachů

k%Účinek
01–05Hnilobný
06–13Hnůj
14–15Chlor
16–20Kouř
21–24Kovový
25–29Moč
30–33Ozónový
k% Účinek
34–67Plesnivý
68–72Shnilá zelenina
73–78Sirnatý
79–80Slaný a vlhký
81–83Štiplavý
84–90Zatuchlý
91–100Zemitý

Tabulka obecných rysů

k% Předmět
01–03Bodec, zrezivělý
04Čepel meče, zlomená
05–07Guano
08–09Hadry
10Hlava kladiva, prasklá
11Houba (běžná)
12Hrot oštěpu, tupý
13Hrudka vosku (zbytek svíčky)
14Hůl, zlomená (1 sáh dlouhá)
15Jílec dýky
16–17Kameny, malé
18–24Kapající krev
25Keramické střepy
26–27Kosti
28Kožená bota
29–31Kusy dřeva, hnijící
32Kyj, rozštípnutý
33Láhev, rozbitá
34Lahvice, prasklá
35–37Listí a větvičky
38Mince, měděná
39Oharek pochodně
40–49Pavučiny
50–53Plíseň (obyčejná)
54–56Popel
57–61Prach
62Provaz, zpuchřelý
63Přilba, hrozně promáčknutá
64–65Pukliny v podlaze
66–67Pukliny ve stropě
68–69Pukliny ve zdi
70Řetěz, zrezivělý
71Sláma
72Sliz (neškodný)
73–75Suť a trosky
76Šíp, zlomený
77Škrábance na zdi
78Topůrko cepínu
79–81Trus
82Tyčky
83Vlas nebo chlup
84–85Vlhký strop
86–87Voda, malá louže
88–89Voda, stružka
90–91Voda, velká louže
92Voskové kapky
93Zaschlá krev
94Zbytky záplavy
95Zuby či tesáky, roztroušené
96–99Zvlhlá zeď
100Železná tyč, ohnutá a rezavá

Tabulka obecného zařízení a vybavení

k%Předmět
1Almara
2Barel (40 galonů)
3Bečka (105 galonů)
4Bedna
5–7Běhoun (malý nebo střední)
8Brousek
9Bufetový stůl
10Deka
11Fontána
12Freska
13Gobelín
14Káď (obrovská, 250 galonů)
15Kanape
16Kavalce
17Klekátko
18Koberec (velký)
19Koks
20–22Kolíčky
23Koš na oheň a koks
24Krabice (velká)
25Kredenc
26Křeslo
27Kýbl
28Lať
29Lavice
30Lustr
31Malý barel (20 galonů)
32Matrace
33Nástěnný svícen
34Nůše
35Obraz
36–38Ohniště a dřevo
39Ohniště s krytem
40Oltář
41–43Paleta
44Pivní sud (obrovský, 125 galonů)
45Plenta
46Pódium
47Podstavec
48Poduška
49–50Pohovka
51–52Police
53Polínka
54Polštář
55Ponk
56–57Postel
58Prostěradlo
59Příborník
60Přikrývka
61Psací stůl
62Pytel
63Rákosí
64Rohožka
65Skříňka
66Smolný koš
67Socha (velká)
68Sokl
69Soška
70Soudek (10 galonů)
71Stolička, normální
72Stolička, vysoká
73Stůl, dlouhý
74Stůl, kulatý
75Stůl, malý
76Stůl, nízký
77Stůl, skládací
78Stůl, velký
79Stupínek
80Sud (40 galonů)
81Svatyně
82Svícen
83Šatník
84Tkalcovský stav
85Truhla se zásuvkami
86Truhla, střední
87Truhla, velká
88Trůn
89Uhlí
90Umývadlo a kohoutek
91Urna
92Vak
93Vana
94Vědro
95Velký sud (65 galonů)
96Zástěna či závěs
97–98Židle, prostá
99Židle, vypolstrovaná
100Židle, vypolstrovaná, nebo gauč

Náboženské předměty a zařízení

k% Předmět
01Buben
02–03Gong
04–05Kadidelnice
06–10Kadidlový kahan
11Kazatelna
12Klekátko
13–15Koš na oheň
16–17Kropenka
18–21Lampa
22–23Lavice
24Malby nebo fresky
25–30Modla
31Modlitební běhoun
32Mozaika
33–35Obětní nádoba
36–40Oltář
41–47Ornáty
48Píšťalka
49Pult
50–53Roucha
54–57Sloupy či pilíře
58–60Socha
61–62Stupínek
63Sutany
64–65Svaté nebo kacířské spisy
66–71Svatý nebo kacířský symbol
72–76Svatyně
77Svícny
78Svíčkový lustr
79–80Svíčky
81–86Trojnožka
86Trůn
87–88Ubrus, oltářní
89Varhany
90–91Votivní světlo
92Zábradlí
93–94Zástěna
95Závěs či gobelín
96Zvonkohra
97–99Zvony
100Židle

Mágské zařízení

k%Předmět
1–3Alembik
4–5Brk
6–7Bylinky
8Čočka (spojka nebo rozptylka)
9Drát
10Dýmka
11–12Džbán
13–15Flakónek
16Hmoždíř a palička
17Hranol
18Hrnec
19Karafa
20Klec
21Kleště
22–25Kniha
26Konvice
27–30Koš na oheň
31–32Kotel
33–33Krabice
34–35Křída
36Křišťálová koule
37–39Křivule
40–41Láhev
42–45Lahvice nebo sklenice
46Lampa nebo lucerna
47–48Lebka
49Lžička, měrná
50Magický kruh
51Měchy
52Míchací tyč nebo tyčinka
53Mísa
54Naběračka
55Nádrž
56Pánev
57Pec
58Pentagram
59Pentakl
60Pinzeta
61–64Pohár
65–72Ponk
73–74Přesýpací hodiny
75Psací stůl
76Roh
77Sextant
78Stěrka
79Stolička
80Stupínek
81–82Svícen
83Svíčka
84–85Svitek
86–88Svitek
89Talíř
90Trojnožka
91–92Trubka
93Trychtýř
94Tubus
95–96Tyglík
97–98Váhy a závaží
99Vodní hodiny
100Vycpané zvíře

Nádobí a osobní věci

k%Předmět
1–2Bavlna
3Brk
4Brousek
5Břitva
6Dudy
7Dýmka
8Džbán
9–10Flakónek
11Hrnec
12Hrnek
13Hřeben
14Jehla (jehly)
15Jídlo
16Karafa
17–18Kartáč
19Klíč
20–21Kniha
22Kolínská nebo parfém
23Konev
24Konvice
25Kostky
26–27Koš
28Krabice
29–31Křesadlo
32Kufr
33–34Láhev
35–36Lahvice nebo sklenice
37–38Lampa nebo lucerna
39Lano
40Lžíce
41Mast čí mazadlo
42Mísa
43Mlýnek
44–45Mýdlo
46Naběračka
47–48Nit
49Nůž
50Obvazy
51Olej, na vaření
52Olej, palivový
53Olej, vonný
54Pánev
55–56Paruka
57–59Pergamen
60Pípa
61Podnos
62Polévková mísa
63–64Provázek
65Přesýpací hodiny
66Roh na pití
67Ručník
68Sítko nebo
cedník
69–70Soška či loutka
71Struhadlo
72Svícen
73Svíčka
74–75Svitek
76Šejkr
77Šídlo
78Šperkovnice (malá)
79Tabák
80Tác nebo miska
81–82Talíř
83Trojnožka
84–85Truhlice
86Umývadlo
87Ušní tyčinka
88–89Váček
90Váza
91Vidlička
92Vinná karafa nebo korbel
93–94Vlna
95Vycházková hůl
96Zátka
97Zhášeč svíček
98–99Zrcadlo
100Žínka

Tabulka obsahu nádoby

k%Předmět
1–2Hroudy, neidentifikovatelné
3–7Kapalina, hustá
8–15Kapalina, řídká
16–20Kosti
21–22Koule (kovové, kamenné, či dřevěné)
23–25Kůra
26–27Kůže či kožešina
28–30Lanka
31–35Listí
36–40Minerály
41–43Olej
44–46Pásy
47–49Pilulky
50–51Polokapalná suspenze
52–54Popel
55–58Prach
59–71Prášek
72–74Rosol
75–77Sádlo
78–80Slupky
81–82Stébla
83–85Škvára
86–88Tělesné orgány
89–92Těsto
93–94Třísky
95–96Vlákna
97–100Zrní

Tabulka knih, svitků a rukovětí

k%Obsah
1–2Alchymistické poznámky
3–4Almanach
5–6Básně
7Běsnění šílence
8–9Bestiář
10–12Cestopis o exotické zemi
13Cestopis o sférách
14–16Čmáranice nebo náčrtky
17–19Deník
20–27Dopis
28Herbář
29–33Historický text
34Ilustrace
35–36Kacířský text
37Kalendář
38–42Katalog
43–45Kniha heraldiky
46Kniha kouzel
47Kniha mýtů
48Královská vyhláška
49–50Lodní mapa nebo mapa hvězdné oblohy
51Magické triky (ne kniha kouzel)
52Magický svitek
53Majetkový doklad
54–56Mapa nebo atlas
57–58Matematický text
59–60Modlitební kniha
61Monografie
62–63Noty
64Padělaný dokument
65–66Poslední vůle a závěť
67–70Receptář nebo kuchařka
71–72Román
73Rukověť zakázaného vědění
74Sešit gramatiky
75–76Slovník
77–78Smlouva
79Teologický text
80–81Text o astrologii
82–83Text o bylinkářství
84–85Text o exotických rostlinách a zvířatech
86Text o lékařství
87–88Text o místních rostlinách
89–90Text o pivovarnictví
91Text o výrobě zbrojí
92Text o zednictví
93–94Účetní záznamy
95–96Zákoník
97Záznam o trestním procesu
98–100Životopis