Dodatek C: Mapy

Tvorba mapy pro dobrodružství je zábavná, obtížná a časově náročná snaha. Ale pokud nemáš v úmyslu něco specifického, je lepší ušetřit svůj čas a energii opětovným využitím existující mapy. Vydaná dobrodružství a internet jsou senzační zdroje map. I zde je uvedeno pár ukázkových map. Využij je, jak je libo!

Mapy jsme do SRD nezahrnuli, zájemci je mohou najít v originální knize nebo PDF