Základy

Vysvětlování pravidel občas trpí problémem, že není možné vysvětlit všechno důležité najednou a jako první. Tato kapitola je jeho řešením. Na následujících řádcích najdeš velmi stručné vysvětlení toho nejdůležitějšího z celé knihy, což ti dá základní přehled a kontext pro snazší čtení dalších kapitol. Pokud se chystáš hrát s někým, kdo už pravidla zná, dozvíš se zde také vše, co do začátku skutečně potřebuješ vědět.

Jak se hraje RPG?

Z Úvodu už tušíš, co to RPG je. Teď je načase podívat se blíže na to, jak hra samotná probíhá.

Výběr PH a volba žánru a světa

Nejdříve si mezi sebou ve své herní skupině vyberete jednoho hráče, který převezme roli Průvodce hrou (PH). Všichni ostatní hráči si vytvoří své postavy (neboli Hráčské postavy), hlavní hrdiny příběhů, které vás čekají. Tvorbě postav je věnována celá 2. kapitola. PH svou Hráčskou postavu nemá. Úlohou PH je hrát za všechny ostatní bytosti v příběhu: od prostých obyvatel světa přes protivníky Hráčských postav až po různé netvory, na které Hráčské postavy při svých dobrodružstvích narazí. Hráči při hře hrají za své postavy, zatímco PH hraje za svět okolo nich. Kdo chce hrát jako PH se můžete rozhodnout až poté, co se domluvíte na herním příběhu, ale většinou je to naopak – ti, kteří chtějí hrát jako PH, nabídnou ostatním příběhy, které jsou schopní a ochotní „vést".

Při hraní RPG her se můžeš setkat s velkým množstvím nejrůznějších stylů a žánrů. Jeskyně a draci jsou o fantasy příbězích a fantasy světech. To je ale stále velmi široký záběr a bude velký rozdíl, když se rozhodnete hrát conanovskou hrdinskou fantasy meče a magie, epicky výpravnou fantasy Pána prstenů, drsně mocenskou Hru o trůny, akčně komické Piráty z Karibiku, příběhy podobné keltským, řeckým či severským mýtům nebo temné pohádkové příběhy bratří Grimmů. V JaD lze hrát všechny takové i mnohé další typy fantasy příběhů, a pro který se rozhodnete, bude jen na vás a na tom, co vás baví a láká. Když víte, jaké příběhy chcete hrát, budete si pro ně ještě potřebovat vybrat vhodný fantasy svět. Můžete použít některý z těch již existujících, popsaných v RPG příručkách či fantasy literatuře, nebo si můžete vymyslet svůj vlastní.

Na začátku 2. kapitoly, která je věnována tvorbě postavy, v pasáži o výběru Skupinového zázemí (strana 14), budete mít se spoluhráči možnost váš žánr a styl hry výrazně ovlivnit. Základní představu o tom, co chcete hrát, je ale dobré mít už předem.

Tvorba postav a příprava hry

Když víš, jakou hru budete typově hrát, je čas vytvořit si postavu, popřípadě připravit hru, pokud jsi PH.

To, jakou postavu budeš hrát, je jen na tobě, některé volby ale uděláš spolu s ostatními. Ostatně JaD jsou o společném vyprávění a vaše postavy musí zapadnout do stejného příběhu. Tvá postava v JaD má dvě roviny, které jsou volně provázané. První rovinou je popis postavy pomocí pravidel. Je to Člověk nebo Elf? Bojovník nebo Čaroděj? Jakou má Sílu a Obratnost? Které Dovednosti ovládá? Ať už se rozhodneš pro cokoliv, 2. kapitola ti řekne, co to znamená „v řeči pravidel". Druhou rovinou postavy je její osobnost – její motivace, charakter, chování, vztahy, touhy, ideály atd. Druhá kapitola ti pomůže vytvořit si zajímavou postavu, nicméně co za postavu to bude, je jen na tobě.

Pokud jsi PH, projdi spolu s ostatními hráči tvorbu jejich postav – zejména první část se Skupinovým zázemím, protože to, kým postavy budou, se týká i tebe a určitě k tomu máš co říct. Poté připravíš hru – tedy vymyslíš zápletku prvního dobrodružství. Přípravě hry a jejímu vedení je věnována celá 9. kapitola (strana 324), ale mnoho užitečných rad najdeš napříč celou knihou.

Hraní hry – popisy a dialog

Samotné hraní hry probíhá jako dialog a výměny popisů. PH zahájí „scénu" vykreslením prostředí a popisem situace a vyprávěním do ní vnese nějaké dění. Ty a ostatní Hráči pak popíšete, co dělají nebo říkají vaše postavy. To často děláte v první osobě, jako byste vy sami byli svými postavami. Někdy se situace může otočit a scénu zahájí někdo z Hráčů. Občas něco nebude jasné nebo někoho zaujme některý detail a proběhne krátký dialog, který popisy dále rozvine.

Většina hry probíhá jako rozhovor, popisování, vzájemné doplňování nebo doptávání a hraní dialogů mezi postavami. Občas někdo zkusí udělat něco, co je popsáno pravidly – v takovém případě jim svůj popis podřídí. To zajišťuje, že se některé prvky hry (např. kouzla, náročnosti akcí a výkony i schopnosti postav) budou napříč hrou chovat podobně a předvídatelně. V jiných případech někdo zkusí udělat něco s nejistým výsledkem – v takovém případě svůj popis zastaví a sáhne po kostkách, což je chvíle, kdy do hry vstoupí napětí, nejistota a překvapení.

Dění od začátku konkrétní situace do jejího vyřešení označujeme jako „scénu". Hra pak plyne jako film, nebo ještě lépe seriál: popisy si můžeš představit jako jednotlivé „záběry", scény na sebe navazují a postupně tvoří větší celek jedné epizody, v našem případě „herního sezení". Více sezení se nakonec poskládá do celé série, čemuž v JaD říkáme „tažení".

Hraní rolí, průzkum, akce a boj

Ať už budeš hrát v JaD jakýkoliv příběh, bude možné rozdělit obsah hry do tří oblastí. Ty se někdy označují jako „herní pilíře" a při hraní JaD jde o hlavní zdroje zábavy. Všechny tři části hry sdílí obecnou strukturu popsanou výše, ale v detailech se liší:

Hraní rolí je „nejvolnější" částí hry. Z velké většiny spočívá v rozhovorech, které za svou postavu odehraješ, v rozhodnutích, která za ni uděláš a popřípadě v drobných akcích, které popíšeš. V těchto částech hry můžeš svou postavu nejvíce prokreslit a užít si její osobitou povahu. Také zde můžeš nejvíce ovlivnit ostatní postavy – jak Hráčské, tak Nehráčské. Někdy ti k tomu budou stačit slova a menší akce, jindy můžeš sáhnout po kostkách a zjistit, jak přesvědčivá, prolhaná nebo citlivá tvá postava je – nebo naopak jak snadno či obtížně se podobným tlakům brání.

Průzkum je tou částí hry, v níž objevuješ okolní svět – ať už fyzický, nebo společenský. Výpravy do neznámé džungle, procházení zapomenutých chrámů a temných kobek, tajný odposlech spikleneckých intrik, sledování podezřelých, snaha o nalezení stop – to vše je průzkum. Pro tebe je průzkum hlavně o nápadech a představivosti, zatímco pro tvou postavu to je především o jejích Dovednostech.

Akce a boj jsou napínavé a dramatické části hry. Dochází na ně, když zkřížíš plány záporákům, když záporáci zkříží plány tobě, nebo když se střetneš s nestvůrami. Pro tebe jsou akční scény o taktice a napětí, pro tvou postavu především o jejích bojových schopnostech a odvaze.

V některých hrách můžou být tyto tři oblasti hry jasně oddělené, ale to neznamená, že by mezi nimi byla tlustá čára. Naopak. Při hraní dvorních intrik se bude hraní rolí překrývat s průzkumem, v indianajonesovském dobrodružství se průzkum bude překrývat s akcí a ve šviháckých hrách, kam patří mnohé pirátské nebo mušketýrské příběhy, se může boj překrývat s hraním rolí.

Slovníček důležitých pojmů

Používání velkých písmen: Všechny termíny, které odkazují k nějaké konkrétní části pravidel, jsou v JaD vždy psány s velkým písmenem. Pokud jde o sousloví, píšeme velké písmeno jen u prvního slova. Pokud tedy napíšeme Vlastnost, nemyslíme tím ledajakou vlastnost, ale vždy jednu ze šesti Vlastností postavy – Sílu, Obratnost, Odolnost, Inteligenci, Moudrost či Charisma. Pokud napíšeme Oprava vlastnosti, myslíme tím Opravu u některé z těchto šesti Vlastností.

Nejprve pár termínů pro upřesnění

hráč = Libovolný hráč Jeskyní a draků, tedy Hráči i PH dohromady.

Hráč = hráč hrající postavu, tedy všichni až na PH.

Průvodce hrou (PH) = Jeden hráč, který hraje za svět, monstra a vedlejší postavy.

Několik obecných termínů

postava = Postava v příběhu, ať už Hráčská, nebo vedlejší. Jako obecný pojem může občas zahrnovat i jiné bytosti – např. „postava si hází na Útok" může znamenat i zvíře, nestvůru nebo kohokoliv jiného, kdo si hází na Útok.

Hráčská postava (HP) = Postava hraná Hráčem.

Nehráčská postava (NP) = Postava, za kterou hraje PH. Protivníci, vedlejší postavy atd. Bez ohledu na slovo „postava" může jít i o zvířata, monstra aj.

5E = 5. edice původní anglické hry, ze které JaD vychází a jejíž skutečné jméno ani zkratku nesmíme uvést (viz poznámka v kapitole Úvod).

Několik herních termínů:

Bonus = Číslo, které se přičítá k některým hodům. Zapisuje se jako číslo s příslušným znaménkem: "+3" je „Bonus +3" a znamená, že k souvisejícím hodům přičteš 3.

Postih = Opak Bonusu, tedy číslo, které se od hodu odečítá. Zapisuje se s minusem, tedy "–2" znamená „Postih –2". V JaD se však Postihy používají velmi málo.

herní statistiky / statistiky = Souhrn číselných hodnot a případně schopností popisujících postavu nebo tvora.

Vlastnosti = Vlastnosti s velkým „V" vždy znamenají šest Vlastností postavy: Sílu, Obratnost, Odolnost, Inteligenci, Moudrost a Charisma.

Oprava / Oprava vlastnosti = Kdykoliv uvidíš Oprava s velkým „O", tak se myslí Oprava jedné ze šesti Vlastností postavy, tedy Bonus, který si přičteš k hodům, které s danou Vlastností souvisejí, nebo občas Postih, který od nich odečteš.

Dovednosti = Konkrétní oblasti znalostí nebo tréninku. Dovednosti se vždy váží k Vlastnostem, jejichž Oprava je základem Bonusu k Dovednosti. Postava může být v dovednosti Zdatná a k Opravě vlastnosti si tak přičíst i svůj Zdatnostní bonus.

Zdatnost = Označení pro všechno, v čem je tvá postava zvláště trénovaná. V hodu na schopnosti a Dovednosti, v nichž je postava Zdatná, si přičítá Zdatnostní bonus.

Zdatnostní bonus = Jednotný Bonus, který si postava přičítá k hodům na všechny činnosti nebo se všemi Pomůckami a Zbraněmi, se kterými je Zdatná. Zdatnostní bonus se zvyšuje spolu s Úrovní postavy.

výsledek hodu = Nejen to, co padne na kostce, ale i všechno, co k hodu přičítáš či odečítáš. Když píšeme „hodíš stejně, nebo více než", myslíme tím celý výsledek hodu.

Stupeň obtížnosti (SO) = Číslo, které musíš hodit nebo přehodit (dorovnat nebo překonat hodem kostky a svými Bonusy), aby byl hod úspěšný.

SO Záchrany schopností = Číslo, které musí hodit tví protivníci, když jsou ovlivněni tvou schopností nebo kouzlem. Je to 8 + tvá Oprava příslušné Vlastnosti + tvůj Zdatnostní bonus. Pokud je psáno „SO Záchrany je dáno tvou X", myslí se tím tato hodnota s X jako Vlastností.

SO Záchrany kouzel = Jako SO Záchrany schopností používané pro kouzla. U kouzlících Povolání funguje zároveň i jako SO Záchrany schopností.

Obranné číslo (OČ) = SO pro hody na Útok.

Humanoid = Příslušník lidem podobné Rasy (Člověk, Elf, Skřet, Goblin, Gnóm atd.).

A samozřejmě zkratky kostek:

1k20 = Hod jednou dvacetistěnnou kostkou (nebo také „dvacetistěnkou"). Nejčastější hod v JaD.

1k12 = Hod jednou dvanáctistěnnou kostkou („dvanáctistěnkou").

1k10 = Nepřekvapivě hod jednou desetistěnnou kostkou („desetistěnkou").

k8, k6 a k4 používáme také. Všechny tyto kostky spolu s k% tvoří tzv. „JaD sadu kostek" a dají se snadno koupit v hračkářstvích nebo objednat online, např. z obchodu imago.czopen in new window. Kostka k% je procentní hod a hází se dvakrát 1k10, první kostka za desítky, druhá za jednotky procent (a „00" znamená „100 %"). Hod 1k100 funguje stejně.

2k20 = Hod dvěma dvacetistěnnými kostkami.

5k6 = Hod pěti šestistěnnými kostkami.

... logika všech dalších možných hodů je myslíme zřejmá. Házet více kostkami naráz je snazší a zábavnější, ale klidně můžeš hodit i jednou kostkou vícekrát. Pokud není výslovně řečeno, že si z hodů více kostkami vybíráš (např. u Výhody a Nevýhody), pak se u hodů více kostkami výsledky na kostkách sčítají.

1k12 + 3 = Hoď si jednou dvanáctistěnkou a přičti 3 (tedy hod kostkou a Bonus, viz výše).

Základní magické termíny

Sesilatel = Kdokoliv, kdo dokáže Sesílat kouzla. Souhrnné označení pro příslušníky kouzlících Povolání.

kouzlo = Libovolný Seslaný magický efekt, souhrnně Triky a Kouzla.

Trik = Slabý magický efekt, který lze Sesílat bez omezení.

Kouzlo = Silný magický efekt, za jehož Seslání je nutno utratit Pozici kouzel.

Co je ke hře potřeba

Ke hře budete ty a tví spoluhráči potřebovat papír a tužku a JaD sadu hracích kostek (viz výše). Mnoho skupin používá i další pomůcky, které jim hru usnadňují nebo zlepšují, zejména předtištěné karty postav, ale i další (přepisovací mapy a mazací fixy, figurky, zástěny atp.). Tyto další pomůcky můžou být užitečné, ale nejsou nutné.

Pokud nemáš po ruce JaD sadu kostek a nemáš možnost si ji rychle obstarat, můžeš použít některou z mnoha appek nebo online či offline generátorů. Jeden je zabudovaný i ve vyhledávači Google, stačí zadat „roll d20".

Kromě těchto pár věcí budete potřebovat hlavně několik hodin času a klid na hru, což znamená i nějaké pohodlné místo (u někoho doma, v klubovně nebo veřejné herně stolních her nebo např. v čajovně či salonku restaurace) a případně občerstvení (pití, dobroty dle chuti atp.).

Jak JaD fungují

Zde je rychlé shrnutí všech důležitých pravidel JaD.

Tvoje postava

Postava je charakterizována Rasou, Zázemím a Povoláním včetně jeho Oboru (např. Elfí Akolyta – Klerik-Inkvizitor). Tyto charakteristiky dávají postavě Zdatnosti a zvláštní schopnosti, Rasa navíc ovlivňuje i Hodnoty vlastností. Zdatnost znamená, že je postava v něčem nebo s něčím obzvláště dobrá (např. v Atletice, se Zlodějským náčiním nebo s Vojenskými zbraněmi), a proto si přičte Zdatnostní bonus.

Postava má šest Vlastností: Sílu, Obratnost, Odolnost, Inteligenci, Moudrost a Charisma. Tyto Vlastnosti mají Hodnotu a od ní odvozenou Opravu (např. 15 (+2) znamená Hodnota 15, Oprava +2). K Vlastnostem se pak váží Dovednosti a Záchrany, v nichž může být postava Zdatná.

Postava začíná na 1. Úrovni a může se zlepšit až na 20. Úroveň. Při postupu na vyšší Úroveň si zvýší Maximum výdrže, zdokonalí si stávající nebo získá nové schopnosti a na některých Úrovních si zvedne Hodnotu vlastností nebo Hodnotu zdatnostního bonusu.

Hod na úspěch

Když podnikáš nějakou akci a chceš vědět, zda se ti povedla, hodíš si na její úspěch. (Také občas říkáme na Ověření vlastnosti či dovednosti nebo prostě Hod na vlastnost či dovednost.) To znamená, že hodíš dvacetistěnkou a k tomu přičteš Opravu příslušné Vlastnosti a případný Zdatnostní bonus (pokud máš v dané činnosti Zdatnost). V některých případech přičteš nebo odečteš další Opravy. Pokud je výsledné číslo stejné nebo vyšší, než je Stupeň obtížnosti, uspěješ.

Tedy úspěch je: 1k20 + Oprava vlastnosti (+ Zdatnostní bonus) (+ další Bonusy) ≥ Stupeň obtížnosti.

Stupeň obtížnosti (SO) může být kterékoliv číslo mezi 5 a 30, ale zpravidla to je 10, 15 nebo 20. SO někdy určují pravidla a jindy ti ho řekne PH.

Výhoda a Nevýhoda

Občas můžeš mít k hodu Výhodu nebo Nevýhodu. To znamená, že si hodíš 2k20 místo 1k20 a s Výhodou použiješ kostku s lepším a s Nevýhodou kostku s horším výsledkem.

Příklad: K hodu máš Výhodu. Hodíš dvěma dvacetistěnkami (místo jednou) a padne ti 7 a 12. Protože máš Výhodu, použiješ lepší výsledek, a proto ti padlo 12. Při hodu s Nevýhodou hodíš také dvěma dvacetistěnkami a padne ti 5 a 17. Protože máš Nevýhodu, použiješ horší kostku, takže ti padlo 5.

Výhody ani Nevýhody se nesčítají – Výhodu nebo Nevýhodu buď máš, nebo nemáš. Pokud by měla hod ovlivnit zároveň Výhoda a Nevýhoda, tak se navzájem vyruší a hodíš si běžně 1k20. To platí bez ohledu na to, kolik Výhod nebo Nevýhod by hod ovlivnilo.

Příklad: Chystáš se provést hod ve složité situaci, která ti dává Nevýhodu. Na druhou stranu tvá speciální schopnost ti ve všech podobných situacích dává Výhodu a navíc jsi pod vlivem Kouzla, které ti také dává Výhodu. Hod tedy ovlivňuje jedna Nevýhoda a dvě Výhody. Protože se ale Výhody nesčítají a protože se Výhoda s Nevýhodou automaticky vyruší, tak si prostě hodíš normální hod 1k20.

Typy hodů

Známe tři hlavní typy hodů: Hod na Ověření vlastnosti, Záchranný hod a hod na Útok. Všechny tři se házejí pomocí 1k20, jak jsme popsali výše. Úspěch při Ověření vlastnosti znamená, že se ti povede to, o co se snažíš, úspěch v Záchranném hodu ti umožní vyhnout se nepříjemným efektům, nebo je alespoň zmírnit, a úspěch v hodu na Útok znamená Zásah.

Pokud uspěješ v hodu na Útok, hodíš si ještě hod na Zásah, který určí, jak závažné následky tvůj Útok měl. Hod na Zásah se hází kostkami uvedenými u použité zbraně a přičítá se k němu Oprava vlastnosti.

Pravidla pro boj

Pro bojovou část hry je třeba vysvětlit několik dalších pojmů:

Tah. Tah je chvíle, kdy můžeš v boji odehrát svou Akci, pohnout se atp. Boj probíhá v Kolech a v každém Kole má každý účastník právě jeden Tah, jehož pořadí je dáno Iniciativou (hodem na Obratnost).

Výdrž. Výdrž postavy ukazuje, kolik toho postava ustojí a snese, než jí dojdou síly. Maximum výdrže je dáno Povoláním postavy, její Odolností a Úrovní. Výdrž vyjadřujeme v Bodech výdrže. Pokud obdržíš Zásah, Body výdrže ti klesnou. Nejde o vážná zranění, spíše o stres a únavu z vypětí, docházející štěstí, povrchní zranění a zhmožděniny atp. Uhýbat na poslední chvíli nelze věčně – pokud Výdrž klesne na 0, je postava sražena skutečným zásahem a hrozí jí smrt!

Kostky obnovy. Výdrž si můžeš obnovit při Odpočinku utracením Kostek obnovy. Hodnota kostky je dána tvým Povoláním. Při utracení Kostky obnovy si obnovíš tolik Bodů výdrže, kolik padne na kostce plus Oprava odolnosti. Nikdy nemůžeš mít více Bodů výdrže, než je tvé Maximum výdrže.

Obranné číslo. Obranné číslo (OČ) udává, jak je obtížné postavu účinně zasáhnout. Když na tebe někdo Útočí, musí hodit tolik, kolik je tvé OČ nebo více, aby tě Zasáhl. Základní OČ beze Zbroje je 10 + Oprava obratnosti. OČ se Zbrojí může být snadno až 20 a některé postavy ho ale můžou mít i vyšší.

Zbroj. Zbroj zvyšuje tvé OČ, ale může tě i omezovat svou vahou. Zbroj, se kterou nemáš Zdatnost, ti dává Nevýhody k hodům na Sílu a Obratnost a znemožňuje ti kouzlit.

Zbraně. Typ zbraně ovlivňuje, zda si k Útoku přičteš Opravu za Sílu nebo Obratnost. Každá Zbraň má svou Kostku zásahu, s níž si při úspěšném útoku házíš na Zásah – od k4 u Dýky po k12 u Obouruční sekery. Pokud máš Zdatnost s danou Zbraní, k Útoku s ní si přičítáš svůj Zdatnostní bonus. Všechna kouzlící Povolání jsou Zdatná v Útoku svými kouzly.

Průběh boje

V průběhu boje se jeho účastníci střídají. Každý účastník má svůj Tah, v němž se může pohnout a provést svou Akci (Útok, Seslání kouzla, použití schopnosti atp.) a případně Bonusovou akci (pokud mu to umožňuje některá speciální schopnost). Navíc, pokud k tomu dostane příležitost, může v průběhu Kola každý provést jednu Reakci (a to i mimo svůj Tah).

Nikdo nemůže provést další Tah, dokud svůj Tah neodehráli všichni ostatní, což označujeme jako jedno bojové Kolo. Poté, co všichni odehrají svůj jeden Tah, Kolo skončí a začne další znovu od začátku.

Hod na Útok. Hází se jako běžný hod na Ověření vlastnosti, kde SO je OČ Cíle Útoku. Oproti běžnému hodu na Ověření, pokud ti na kostce padne 1, tak to je vždy neúspěch, zatímco pokud ti na kostce padne 20, je to vždy Zásah – a to dokonce Kritický zásah.

Zásah. Při úspěšném hodu na Útok provedeš hod na Zásah kostkou své zbraně a tím zjistíš, o kolik Bodů výdrže protivníka připravíš. Při Kritickém zásahu (když na k20 padne 20) způsobíš Zásah s hodnotou, jako by ti na Kostce zásahu padlo maximum plus jeden další hod Kostkou zásahu navíc.

Manévry jsou nezraňující Akce (Chycení, Odstrčení, Sražení, Odzbrojení atp.), které lze provádět v průběhu boje. Jsou podrobně popsány v 8. kapitole v části věnované Manévrům (strana 285).

Při 0 Bodech výdrže je postava vyřazena a hrozí jí smrt. V každém Kole si na začátku svého Tahu hází na Záchranu před smrtí. Když jí padnou 3 úspěchy dříve než 3 neúspěchy, přežije. Když je tomu naopak, zemře. Přitom 1 se počítá jako dva neúspěchy naráz, zatímco při hodu 20 si postava Obnoví 1 Bod výdrže a ihned se probere. V průběhu tohoto času jí ostatní postavy můžou zkusit pomoci.

Odpočinek

V JaD rozlišujeme Krátký a Dlouhý odpočinek. Krátký odpočinek trvá alespoň hodinu a umožňuje utratit libovolný počet zbývajících Kostek obnovy. Dlouhý odpočinek trvá alespoň osm hodin, z nichž většinu strávíš spánkem. Obnoví Maximum výdrže a polovinu Kostek obnovy. Mnoho schopností v JaD má daný počet užití „mezi odpočinky". Tím se myslí jakékoliv dva odpočinky. Některé schopnosti mají daný počet užití „mezi Dlouhými odpočinky" – libovolný počet Krátkých odpočinků na ně nemá vliv.

Magie

Magie má v JaD podobu konkrétních kouzel, která můžeš Seslat. Podrobnosti najdeš v 10. kapitole spolu s podrobnými popisy kouzel i s popisy jejich efektů. Rozlišujeme přitom Triky a Kouzla. Triky jsou drobnější magické efekty, které může postava Sesílat kolikrát chce, bez potřeby utracení Pozice kouzel. Kouzla jsou mocnější a postava je Sesílá utracením tzv. Pozice kouzel. Pozice mají své Stupně a každé Kouzlo má svůj minimální Stupeň. Čím vyšší Stupeň, z něhož je Kouzlo Sesláno, tím mocnější Kouzlo je.

Seznamy kouzel u kouzlících Povolání se částečně překrývají. Každé kouzlící Povolání má však k dispozici i několik unikátních kouzel, která nemá nikdo jiný. Každé kouzlící Povolání má také svou Sesílací vlastnost, která se používá pro určení parametrů některých kouzel (včetně SO Záchrany proti nim).

Mnoho kouzel se řídí svými vlastními pravidly uvedenými v jejich popisu.