Vybavení

Ještě než se dostaneme k samotným seznamům předmětů, podíváme se na několik souvisejících témat: Na určení počátečního vybavení, na formy majetku a podoby pokladů a na Nosnost a naložení.

Počáteční vybavení

Své počáteční vybavení určíš jedním ze tří možných způsobů:

 • Zjednodušenou (avšak plnohodnotnou) cestou z 2. kapitoly.

 • Běžnou cestou voleb podle tvého Zázemí a Povolání.

 • Nákupem.

Který způsob zvolíš, závisí na tobě, respektive na dohodě ve vaší skupině. Nákup počátečního vybavení ti umožňuje detailnější a osobitější výběr, ale vyžaduje nemalé množství počítání a času a v praxi se jeho výsledek při hře příliš neliší od zjednodušeného ani běžného způsobu. Pokud se rozhodneš pro nakupování, podívej se do Tabulky počátečního bohatství dle Povolání, která říká, kolik peněz máš se svým Povoláním do začátku k dispozici. Tyto peníze můžeš použít na nákup předmětů uvedených v seznamech v této kapitole. Neutracené peníze zůstanou tvé postavě do hry. Až si budeš vybavení vybírat, ber v úvahu také pravidla pro Naložení (strana 209).

Tabulka počátečního bohatství podle Povolání
PovoláníNáhodné bohatstvíPrůměrné bohatství
Alchymista4k4 x 10 zl100 zl
Barbar2k4 x 10 zl50 zl
Bard5k4 x 10 zl125 zl
Bojovník5k4 x 10 zl125 zl
Čaroděj3k4 x 10 zl75 zl
Černokněžník4k4 x 10 zl100 zl
Druid2k4 x 10 zl50 zl
Klerik5k4 x 10 zl125 zl
Kouzelník4k4 x 10 zl100 zl
Lovec netvorů5k4 x 10 zl125 zl
Tulák4k4 x 10 zl100 zl

Bohatství

Bohatství může mít tradičně mnoho různých forem: mince, drahokamy, zboží, majetky od půdy a budov po stáda, dlužní úpisy a směnky či třeba umělecké předměty. Jak konkrétně funguje obchod se liší místo od místa i svět od světa. V divokých či zničených krajích může fungovat hlavně směnný obchod a cokoliv neužitečného (včetně zlata), může být těžko k udání. V civilizovaných a magicky vyspělých místech můžou lidé platit přeléváním světla v magických krystalech krytých Trpasličí bankou. Většina míst ve většině světů bude kdesi mezi těmito extrémy.

Systém cen a hodnot v této kapitole předpokládá v zásadě civilizovaný, ale nepříliš vyspělý svět, v němž většina obyvatel ze zvyku či nutnosti stále upřednostňuje směnný obchod a peníze ve formě mincí používají především vyšší vrstvy, obchodníci a lidé živící se poskytováním drahých služeb (jako jsou žoldáci nebo dobrodruzi). Pokud je váš svět výrazně jiný, může mít PH k dispozici odlišné, pro daný svět upravené tabulky.

Mince

Napříč pravidly JaD používáme tradiční zjednodušený 5E systém měn a cen, který pracuje se třemi typy mincí: zlaťáky (zl), stříbrňáky (st) a měďáky (md). Přitom platí:

 • Poměr jejich hodnot je 1 zl = 10 st = 100 md.
 • 1 zl je cena běžných, ale kvalitních či lepších věcí. Zkušený řemeslník si vydělá 1 zl denně.
 • 1 st je cena všedních věcí. Běžný člověk si vydělá zhruba 1st denně.
 • 1 md je cena laciných věcí. Prostí dělníci si vydělají zhruba 1md denně.

Mince, měny, historie a smysluplnost

Zlato se běžně nepoužívalo jako platidlo – až na všechny doby a případy, kdy ano. Reálné měny fungovaly v méně intuitivních poměrech než 1:10. Ani nemluvě o tom, jak se hodnoty měn a kovů měnily v čase. A jak se měnily v čase hodnoty různých druhů zboží. Nepoměry ve výdělcích byly velkou část historie ještě větší, než je zde naznačeno (a výše uvedené výdělky jsou orientační a mluví o výdělcích nad rámec jídla a střechy nad hlavou). A to je jen nástin začátku celé problematiky.

Tento systém, od typů mincí až po ceny v tabulkách, je herní zjednodušení pro pravidla, která pokrývají nesčetně světů – od oficiálně vydaných po vaše vlastní. Funguje to tak, jak to je. Když si to změníte, bude to nejspíš fungovat bez problémů dál. Můžete si upravit ceny, přejmenovat mince, klidně i zavést různé měny. Nebo to můžete nechat, jak to je, a pokud chceš, můžeš si představovat, že zatímco u stolu mluvíte o zlaťácích a stříbrňácích, tvá postava platí něčím smysluplnějším (například guinejemi a šilinky).

Prodej pokladu

Bohužel pro dobrodruhy, zdaleka ne všechny poklady mají podobu hromady zlatých mincí současné měny s pár diamanty navrch (nebo dokonce prosté, avšak elegantní a tučné trpasličí bankovní směnky na doručitele). Může jít o umělecká díla, sudy s vínem, pytle s kořením, truhly s látkami, stáda dobytka, magické předměty nebo dlužní úpisy krále dávno padlého království (které budou mít možná pro některého sběratele vyšší cenu, než na jakou byly vystaveny).

Zatímco drahokamy a nejspíše i staré mince zvládneš nosit, dokud nedorazíš do města, kde je odprodáš za rozumnou cenu, rozměrnější poklady, které získáš, musíš nejprve dopravit do místa, kde je bude chtít někdo koupit – a jejich cena bude právě taková, jakou ti bude v daném místě někdo schopný a ochotný zaplatit. Ano, někde jinde by někdo nejspíš zaplatil víc. Jsi tu za obchodem, nebo za dobrodružstvím? (Příslušníkům Gild a Kumpanií se omlouváme a do toho, co se svým nově nabytým zbožím udělají, jim samozřejmě nebudeme mluvit.)

Na základě dlouholetých herních zkušeností zde některé typy pokladů a způsoby jejich prodeje popíšeme podrobněji:

Zbraně, Zbroje a ostatní vybavení

Porazit nepřátele a prodat jejich věci je v tradice mnoha fantasy her. Výsledek však často zklame. Zaprvé prodat věc za cenu blízkou ceně, za níž ji běžně koupíš, není snadné ani u nových věcí výborné kvality. Kořist poražených nepřátel většinou není vysoké kvality, zpravidla není nová a často není ani v extra dobrém stavu. Zadruhé může být problém vůbec sehnat někoho, kdo o podobné zboží stojí. Obecně pokud takové věci prodáš za polovinu ceny nových, bude to nebývale dobrý obchod.

Drahokamy, šperky a umělecké předměty

Takovéto „skutečné poklady" tvořené věcmi vysoké hodnoty můžou snadno vynést jmění. Jejich problém je, že ve spoustě míst nemusí být nikdo dost bohatý, aby za ně jejich plnou hodnotu mohl zaplatit – v chudé vesnici může mít hrst smaragdů hodnotu skromné večeře a místa na spaní. Na druhou stranu je okolo mnoho takových, co ti tvé poklady rádi zkusí ukrást.

Mimochodem, s uměleckými předměty zacházej opatrně – bývají křehké a jejich kupci nesou špatně i drobná poškození. U některých dokonce nestačí s nimi nezacházet špatně, ale musíš je doslova opečovávat (typicky například obrazy).

Obchodní zboží

Obchodní zboží (např. pytle obilí či soli, železné slitky, dobytek, běžné látky apod.) si zpravidla zachovává svou hodnotu. Pokud ho zvládneš dostat ke skutečnému obchodníkovi, můžeš je prodat za cenu, která se blíží ceně, za níž můžeš tyto věci koupit. Podobného výsledku dosáhneš i prodejem na trhu (kde tě o část peněz typicky připraví různé poplatky). Pozor na to, že na mnoha místech mnoha světů může být obchod s určitými typy zboží regulován cechy či šlechtickými patenty, což může tvou prodejní cenu zboží snížit nebo to při snaze o prodej takového zboží může přinést problémy.

Obchodní zboží můžeš zkusit udat i jinde než u významného obchodníka nebo na velkém tržišti, například u běžných obyvatel, ve strážních tvrzích, u místních prodejců nebo třeba u společností tuláků, vůdců karavan nebo u lodních kapitánů. Nejspíš ale narazíš na problémy. Někteří nebudou schopni zaplatit mincemi (ale možná ti dají zboží podobné hodnoty, které se bude snáz přepravovat). Další nemusí mít o daný typ zboží moc velký zájem. A jiní zájem mít budou, ale nebudou u sebe mít dostatečnou hotovost, aby tě mohli vyplatit v celé hodnotě.

Kouzelné předměty

Jsou světy, v nichž je magie rozvinutá a všudypřítomná – v takových světech mají Kouzelné předměty podobnou hodnotu jako vysoce kvalitní Řemeslnické nástroje (nebo Zbraně) nebo jako šperky. Jde na nich dobře vydělat, stačí je dostat k někomu, kdo si je může dovolit koupit. A pak jsou světy, v nichž magie tak běžná není. Čím vzácnější Kouzelné předměty jsou, tím více jejich hodnota roste bez ohledu na jejich reálnou užitečnost – prostě z titulu toho, že jsou kouzelné. Zní to skvěle, dokud nezjistíš, že takový Předmět může být v praxi velmi obtížné skutečně (a bezpečně) prodat – alespoň tedy za cenu, která by se alespoň blížila hodnotě, kterou Předmětu přisuzuješ.

Příliš velké peníze

Systém peněz a cen představený v této kapitole je přímo převzatý z 5E. Pro účely hry velmi dobře funguje ve většině fantasy světů v řádech jednotek, desítek, stovek nebo dokonce i tisíců zlatých – tedy v částkách, které dávají smysl pro jednotlivce a které odpovídají pokladům, které zvládne odnést skupina dobrodruhů. Jako takový ti ve většině her dobře poslouží na nižších Úrovních postav – a v mnoha hrách i na těch vyšších. Popravdě, vaše hra tyto řády nemusí nikdy opustit, a to dokonce ani když postavy zbohatnou nebo se stanou významnými.

Některé hry tak ale učiní. Když se posuneme do ještě vyšších řádů desetitisíců, statisíců nebo dokonce miliónů zlatých, tedy do výdajů, které se již nepojí s jednotlivci (a jejich případnými osobními sluhy), ale s panstvími, hrady, armádami a organizacemi, tak tento systém přestane sloužit. Důvodů je více a jsou jak přízemní (složitost tvorby ceníků), tak koncepční (smysluplnost podobných částek v herním prostředí), ale tím hlavním důvodem je, že takový systém prostě přestane být zábavný. Jeskyně a draci nejsou strategicko-ekonomická deskovka ani kurz účetnictví. Když dojde na otázky výnosů Panství, cen hradů a nákladů armád, tak to, co nás skutečně zajímá, je, zda postavy mají k podobným věcem prostředky (pozemky, pracovníky, spojence, čas, práva, kouzla atd.), pokud ne, tak kde a jak je získají, a zda jejich záměr dává smysl v příběhu. Detaily k tomu všemu najdeš v 8. kapitole: Hraní hry v části věnované Mezidobí (strana 306).

I na této vyšší mocenské úrovni ale poklady často hrají roli. I mocní vládci někdy zjistí, že to, co zrovna skutečně potřebují, je truhla plná zlata – takový poklad už ale není o počtu mincí, ale o tom, co s ním lze v příběhu podniknout jako s celkem (zaplatit Trpasličím stavitelům, najmout si žoldnéřskou armádu, získat na svou stranu Draka atp.). V jiných případech postavám nepůjde o truhlice se zlatem, ale třeba o mocné magické Artefakty, předměty historické či symbolické hodnoty, grimoáry zapomenutých kouzel, klíče od bran jiných Sfér atp.

Mocenská měna

Původní 5E mají na pár místech ceny i v řádech deseti a statisíců zlatých. Zčásti jde o tradici, ale hlavně to je jednoduchý způsob, jak rychle načrtnout hrubou relativní hodnotu. Podobné částky lze najít i jako vyčíslení pokladů v dobrodružstvích, která byla pro 5E vydána. Silně doporučujeme tyto částky vůbec neřešit a prostě mluvit o „velkých pokladech“ a o tom, co s nimi lze v příběhu udělat jako s celkem.

Nicméně, mnoho hráčů miluje počítání pokladů a hromadění ohromného bohatství – a v 5E to je svým způsobem tradice. Pokud skutečně toužíte poklady vyčíslovat, tak to doporučujeme dělat v jednotkách, které nesouvisí s počtem zlatých, ale které vyjadřují příběhové nebo mocenské možnosti takového pokladu.

Jednotkou může být například Bohatství – 1 Bohatství může být částka co zaplatí regiment armády, stavbu menší tvrze nebo uplatí bohatého šlechtice a poklad tak může mít hodnotu například 3 Bohatství. Je přitom důležité držet takovou jednotku oddělenou od běžných zlaťáků, jinak jen obratem spadneš zpátky tam, odkud se tě snažíme odvést. Bohatství ostatně nemusí zahrnovat jen finanční hodnotu, ale např. i umělecké dílo vhodné jako dar nebo úplatek té správné osobě, něčí přísliby, předměty přinášející prestiž, společenské postavení a privilegia, která se k nim váží atp.

Jakmile postavy začnou operovat s Bohatstvím, částky vyjádřitelné zlaťáky pro ně přestanou být zajímavé. Poklady vyčíslené v příručkách 5E v deseti nebo statisících zlatých nepřeváděj na Bohatství podle pevného poměru, ale od oka podle toho, jak ti to zrovna přijde odpovídající.

Postavy můžou mít své běžné zlato a k tomu získat např. 1 Bohatství. Pokud nechcete hrát mocenskou hru, vrátíte se k počítání mincí, hned jak postavy ono Bohatství za něco utratí. Pokud se postavy rozhodnou svůj poklad 1 Bohatství odložit bokem na později, klidně můžete zlaťáky počítat dál.

V bohatých světech a epických hrách může dávat smysl mít i několik úrovní mocenských měn. Můžeš mít třeba Obří bohatství, Trpasličí bohatství a Dračí bohatství, každé symbolizující odlišnou úroveň moci a možností – Obří bohatství může pokrývat záležitosti regimentů, tvrzí a zemanství, Trpasličí bohatství může pokrývat legie, království a mocné hrady a Dračí bohatství může být měnou legend – armád, které se shromáždí jednou za daný věk, impérií přesahujících jeden kontinent a citadel, jejichž moc zastíní samotné bohy. Opět platí, že aby věci fungovaly příběhově tak, jak mají, nesmí mít podobné měny mezi sebou žádný směnný poměr – libovolný počet Obřích bohatství nevytvoří jedno Trpasličí.

Tato pravidla Mocenské měny nepoužívají – mnohé dílčí mechanismy (zejména pro Mezidobí), jsou ale psané tak, aby je bylo snadné použít, pokud to je to, o co ve své hře stojíte.

Nosnost a naložení

Nosnost postavy se v JaD počítá pomocí Řádků, na které svou výbavu zapisuješ. Míra tvého Naložení se určí podle počtu popsaných Řádků (do 5, 10 a 15, plus Oprava síly), přičemž na jeden Řádek můžeš napsat jeden předmět normální velikosti. Drobnější předměty se na Řádek vejdou tři, zatímco některé větší můžou zabrat Řádků více. Více předmětů pak můžeš nést v Batohu nebo je naložit na Zvíře či Vůz.

Velikost předmětů

Na jeden Řádek se vejde jeden předmět běžné velikosti, popř. tři Drobné předměty. Velké předměty můžou zabrat více Řádků. V některých případech může zařazení ovlivnit i neobvyklá váha (např. zlaté cihly jsou malé, ale přesto dost těžké). Pro představu:

Drobné předměty: Dýky, Flakónky, šperky, menší nástroje (např. Zlodějské náčiní nebo psací potřeby), Měch s vodou, jídlo na jeden den, nevelký Měšec s mincemi atp.

Běžné předměty: Jednoruční zbraně (Meče, Sekery, Palcáty atd.), Lehká kuše, Luk, Toulec s 10 šípy, zlatá cihlička, rozsáhlejší náčiní a nástroje (Kaligrafické náčiní, většina „souprav", např. Bylinkářská), velký vak s vodou, jídlo na pár dní, velký Měšec se stovkou mincí, Lehká zbroj (oblečená), Lucerna či svazek 5 Pochodní, 10 metrů Lana.

Velké předměty: Obouruční a Těžké zbraně (Halapartny, dvoubřité Sekery atp.) (2 Řádky), Těžká kuše (2 Řádky), Střední zbroj (2 Řádky), Těžká zbroj (3 Řádky), Stan (3 Řádky), princezna (3–4 Řádky), Beranidlo (2 Řádky), Barbarský válečník (6–7 Řádků).

Může se stát, že některé předměty zaberou v různém množství stejně místa (např. „Dýka" a „5 Vrhacích nožů" nebo „Pochodeň" a „svazek 5 Pochodní" atp.). To nevadí – kromě rozměru a váhy se tu projeví např. způsob nesení. Naopak jiné předměty můžou změnit svou velikost se svou kvalitou – kompletní sada Kaligrafického náčiní je větší, než prosté psací potřeby a např. zimní oblečení zabere o něco víc než letní. Řiďte se při posuzování svým úsudkem a nesnažte se přehled majetku příliš komplikovat.

Některé předměty můžou měnit svou skladnost podle okolností. Např. Lehká zbroj – když je oblečená, nosí se vcelku snadno, ale když ji sundáš, zabere dost místa, popř. princezna či válečník se nese rozhodně líp, když spolupracuje, než když je v Bezvědomí, nebo se dokonce brání. V některých případech je vhodné vzít tyto okolnosti v úvahu, většinou je ale lepší hru nekomplikovat.

Naložení a nosnost postavy

Tvé Naložení se určuje podle počtu Řádků, na nichž máš něco napsáno:

 • Lehké naložení je do 5 + Oprava síly Řádků včetně.

 • Střední naložení je do 10 + Oprava síly Řádků včetně (tvá Rychlost klesne o 1 sáh a dle posouzení PH či názoru zbytku skupiny ti zátěž může překážet při některých činnostech).

Maximální naložení, které postava unese přímo na sobě, je Střední. To může zahrnovat i nějaké brašny, popř. vaky hozené na záda atp. S pořádným Batohem tvé Maximální naložení vzroste o dalších 5 Řádků:

 • Těžké naložení je do 15 + Oprava síly Řádků včetně (tvá Rychlost klesne o 3 sáhy a dle posouzení PH či názoru zbytku skupiny ti zátěž může překážet při některých činnostech a jiné přímo znemožňovat).

Maximální naložení je nejvíc, co postava dokáže běžně nosit. Krátkodobě, v rámci scény, může dokázat odnést i více – o tom ale obvykle rozhodnou kostky (viz Dramatická nosnost níže).

Pokud nějaká schopnost mění celkovou Nosnost postavy, mění obdobným způsobem i hranice pro Lehké, Střední a Těžké naložení.

Umístění věcí a Batoh

Kde přesně postava co nese většinou nijak moc neřešíme. Pro část předmětů to je zřejmé, pro další to není významné. Samozřejmě, pokud by to u nějakého předmětu hrálo roli, tak to u něj můžeš říct, nebo si to k němu poznamenat.

Výjimkou jsou předměty v Batohu. Vše, co je součástí Těžkého naložení (a popřípadě další věci, které chceš nebo u nichž to dává smysl), je umístěno v Batohu nebo na Batohu. To mimo jiné znamená, že v případě potřeby můžeš své Naložení snadno a rychle snížit! Sice tě to bude stát Batoh i s celým jeho obsahem, ale rozzuřený Bazilišek za zády nebo strop chrámu padající na hlavu dokážou postavě velmi rychle změnit priority. Mimochodem možnost rychle odhodit náklad je dobrý důvod k nošení Batohu i při Středním naložení.

Tažení

Postava může věci táhnout za sebou. Tímto způsobem může dosáhnout na Těžké naložení, podobně jako by měla Batoh, ale může přesouvat věci, které by jinak kvůli jejich rozměru či skladnosti dost dobře nést nemohla (např. postavy v Bezvědomí atp.). Navíc takto může táhnout až dvojnásobek své Maximální nosnosti, ale při překročení její běžné Maximální nosnosti klesne její Rychlost na 1 sáh.

Volitelné pravidlo: Zjednodušená nosnost

V původních 5E, které používají složitější a hůře sledovatelný systém Naložení (viz rámeček), jsou Stupně naložení volitelným pravidlem. Pokud chcete hrát bez nich, postava unese prostě 15 + Oprava síly Řádků vybavení bez jakéhokoliv Postihu, ale nemůže nést víc. Tato Maximální nosnost už počítá s použitím Batohu a nic dalšího (umístění věcí atp.) se neřeší.

Nosnost a naložení v 5E

Pravidla Nosnosti podle Řádků jsme převzali z české RPG hry Grimoár a upravili jsme je pro JaD. Přijdou nám jednodušší, přehlednější a zábavnější na hraní.

Původní 5E používá systém Konkrétní nosnosti v librách (1 lb = 0,5 kg), v němž postava unese svojí Sílu x 15 liber – resp. x5, x10 a x15 pro příslušné Stupně naložení, které jsou ale dány jen jako volitelné pravidlo (Střední naložení v původních pravidlech zpomaluje o 2 sáhy a Těžké o 4 a Těžké naložení v původních pravidlech navíc dává Nevýhodu k Útokům a Záchranám a k Ověřením síly, obratnosti a odolnosti.). Všechno vybavení má svou konkrétní váhu (nicméně nijak neuvažuje rozměr nebo skladnost). Je to systém, který zahrnuje spoustu průběžného sčítání a odčítání, ale hře vlastně nic moc nepřináší a nakonec dá velmi podobný výsledek, jako ten náš.

Ve zbytku kapitoly jsme zachovali informace o váze předmětů v librách (pro tvoje pohodlí i s přepočtem na kilogramy), protože na ně odkazují některá Kouzla. A pro případ, že byste skutečně chtěli hrát podle původního 5E systému.

Nosnost a naložení jiných tvorů

Všichni Malí a Střední tvorové mají Nosnost určenou stejným způsobem, jako Hráčské postavy. Drobní tvorové mají poloviční počet Řádků (zaokrouhleno dolů), Velcí dvojnásobek, Obrovští čtyřnásobek a Gigantičtí osminásobek.

Při jízdě na tvorovi zabírá jezdec 5 Řádků + počet Řádků vlastního Naložení. Velké sedlo s brašnami a možností připnutí dalších věcí, popř. postroj pro náklad nebo zápřah zabere 1 Řádek.

Dramatická nosnost postavy

Systém Naložení se týká delšího trvalého nošení věcí na větší vzdálenost. Pokud chceš v dramatické scéně něco či někoho popadnout a odnést, tak spíše než počítat Řádky, je vhodné použít hod na Ověření síly (případně v některých specifických situacích odolnosti či obratnosti), pro určení, zda předmět či tvora odneseš včas, nebo ne. Pokud přitom máš už tak Těžké naložení, můžeš mít k hodu Nevýhodu.

Podobně by šlo tvrdit, že postava s Lehkým, ale přece jen nějakým Naložením bude sprintovat pomaleji než postava, která nenese vůbec nic. Ano, ale v situacích, v nichž to je relevantní, je většinou mnohem zajímavější a zábavnější sáhnout po kostkách a podobné jemné rozdíly vyjádřit jako Výhodu či Nevýhodu.

O všech těchto případech si řekneme víc v 8. kapitole u pravidel pro Pohyb a jeho Dramatické vyjádření (strana 251).

Zbroje a Štíty

V Tabulce Zbrojí nalezneš Zbroje rozdělené na Lehké, Střední a Těžké. Mnoho válečníků i dobrodruhů doplňuje svou zbroj Štítem. Pokud uvádí Tabulka Zbrojí „Nevýhoda" ve sloupci Nenápadnost, má nositel Nevýhodu k hodu na Obratnost (Nenápadnost).

Zdatnost v používání Zbroje

Navléct si Zbroj a připnout na ruku Štít může každý. Ale pouze ti, kteří jsou Zdatní v používání Zbroje, vědí, jak ji používat správně a jak se v ní pohybovat úsporně a pohodlně. Tvoje Povolání ti dává Zdatnost s určitými typy Zbroje. Když nosíš Štít či Zbroj, se kterými nemáš Zdatnost, nemůžeš Sesílat kouzla a máš pro Sílu a Obratnost Nevýhodu k hodům na Vlastnost (a související Dovednosti), k Záchranným hodům a k hodům na Útok.

Obranné číslo

Zbroj chrání svého nositele před Útoky. Zbroj (a Štít), kterou máš na sobě, určuje tvé základní Obranné číslo.

Beze Zbroje a Štítu je OČ postavy rovno 10 + Oprava obratnosti.

Některá Kouzla a schopnosti Povolání ti dávají odlišnou možnost, jak spočítat své OČ. Pokud máš několik schopností, které ti dávají různé možnosti, jak spočítat své OČ, vyber si mezi nimi podle vlastní preference.

Více detailů a možností k Obrannému číslu najdeš v 8. kapitole v části věnované boji (strana 277).

Štíty

Štít se vyrábí ze dřeva nebo kovu a nosí se v jedné ruce. Držení Štítu zvyšuje tvé Obranné číslo o +2. Používat smíš jen jeden Štít, který ve Vybavení zabírá 1 Řádek.

Lehké zbroje

Lehké zbroje mají rádi mrštní dobrodruzi, neboť poskytují ochranu, aniž by omezovaly pohyblivost. Lehké zbroje zabírají 1 Řádek vybavení. Tvé Obranné číslo s Lehkou zbrojí je její Hodnocení zbroje plus celá tvá Oprava obratnosti.

Vycpávaná zbroj se skládá z prošívaných vrstev látky a ovčí kožešiny.

Kožená zbroj se vyrábí z kůže tvrzené vyvářením v oleji. Z té je typicky vyroben náprsní krunýř a chrániče ramen. Další chrániče citlivých míst a spoje jednotlivých částí Zbroje jsou vyrobené z měkčích a pružnějších materiálů.

Okovaná kožená zbroj je vyrobená z tvrzené kůže, pro posílení nahusto pobité nýty nebo hroty.

Střední zbroje

Střední zbroj nabízí větší ochranu než Lehká zbroj, ale také více překáží pohybu. Střední zbroje zabírají 2 Řádky vybavení. Své Obranné číslo se Střední zbrojí zjistíš, když k jejímu Hodnocení přičteš svou Opravu obratnosti – ale maximálně +2.

Kožešinová zbroj se skládá z tlustých kožešin a surových kůží. Často ji nosí barbarské kmeny, primitivní Humanoidi a ostatní, kteří nemají přístup k nástrojům a materiálům potřebným k výrobě lepší Zbroje.

Kroužková košile je vyrobená z napletených kovových kroužků. Zahrnuje i prošívanici, přes kterou se nosí, a nabízí dobrou ochranu nositele od pasu nahoru, aniž by jej příliš zatěžovala.

Šupinová zbroj se skládá z kabátce a kamaší z kůže (a často i samostatné sukně), pokrytých překrývajícími se kusy kovu, podobně jako rybí šupiny. Zbroj zahrnuje i rukavice.

Kyrys představuje kovový hrudní plát, a i když nohy a ruce nechává relativně nechráněné, poskytuje dobrou ochranu nositelových životně důležitých orgánů a nositele v podstatě nijak neomezuje.

Poloplátová zbroj se skládá z tvarovaných kovových plátů, které pokrývají většinu nositelova těla. Nezahrnuje ochranu nohou mimo stehenní brnění, která jsou připojená koženými řemeny.

Těžké zbroje

Těžké zbroje nabízí nejlepší ochranu. Kryjí celé tělo a mají takovou konstrukci, aby zastavily širokou škálu Útoků. Těžké zbroje zabírají 3 Řádky vybavení a pouze zdatní válečníci dokážou zvládnout jejich váhu a velikost. Tvé Obranné číslo s Těžkou zbrojí je její Hodnocení. Tvá Oprava obratnosti se nezapočítává, a to ani záporná.

Pokud používáte zjednodušená pravidla pro Nosnost bez Stupňů naložení, pak pro nošení Těžké zbroje potřebuješ mít Hodnotu síly uvedenou v tabulce. Pokud máš Sílu menší, sníží se tvá Rychlost o 2 sáhy.

Zbroj pošitá kroužky, pro kterou se často používá název falérová, je vyrobená z kůže pošité těžkými kroužky, které ji zpevňují proti úderům Mečů a Seker. Obvykle ji nosí ti, kteří si nemůžou dovolit lepší Zbroj.

Kroužková zbroj je stejně jako Kroužková košile upletena z kovových kroužků, jde ale o kompletní Zbroj chránící většinu těla a hlavy. Zbroj zahrnuje i prošívanici, která zabraňuje odírání a tlumí dopadající údery.

Lamelová zbroj je vyrobená z úzkých kovových pásů nanýtovaných na koženém podkladu. Pružné spoje jsou chráněny drátěnými kroužky.

Plátová zbroj se skládá z kovových plátů snýtovaných a vzájemně spojených tak, aby Zbroj kryla celé tělo. Obsahuje rukavice, těžké kožené boty, přilbu s hledím a tlustou prošívanici pod Zbrojí.

Tabulky Zbraní a Zbrojí

Tabulka Zbraní na blízko
NázevCenaZásahDostřelVlastnostiVáha
Jednoduché zbraně na blízko(kg / lb)
Dýka2 zl1k4 Bodný4 / 12Lehká, Vytříbená, Vrhací0,5 / 1
Hůl2 st1k6 DrtivýJedenapůlruční (1k8)2 / 5
Kopí1 zl1k6 Bodný4 / 12Jedenapůlruční (1k8), Vrhací1,5 / 3
Kyj1 st1k4 DrtivýLehká1 / 2
Lehké kladivo2 zl1k4 Drtivý4 / 12Lehká, Vrhací1 / 2
Oštěp5 st1k6 Bodný6 / 24Vrhací1 / 2
Palcát5 zl1k6 Drtivý2 / 4
Sekera5 zl1k6 Sečný4 / 12Lehká, Vrhací1 / 2
Srp1 zl1k4 SečnýLehká1 / 2
Těžký kyj2 st1k8 DrtivýObouruční5 / 10
Válečné zbraně na blízko
Bič2 zl1k4 SečnýDlouhá, Vytříbená1,5 / 3
Cepín5 zl1k8 Bodný1 / 2
Dlouhý meč15 zl1k8 SečnýJedenapůlruční (1k10)1,5 / 3
Dřevec10 zl1k12 BodnýDlouhá, Zvláštní3 / 6
Halapartna20 zl1k10 SečnýDlouhá, Obouruční, Těžká3 / 6
Krátký meč10 zl1k6 BodnýLehká, Vytříbená1 / 2
Kropáč15 zl1k8 Bodný2 / 4
Kůsa20 zl1k10 SečnýDlouhá, Obouruční, Těžká3 / 6
Obouruční meč50 zl2k6 SečnýObouruční, Těžká3 / 6
Obouruční sekera30 zl1k12 SečnýObouruční, Těžká3,5 / 7
Palice10 zl2k6 DrtivýObouruční, Těžká5 / 10
Píka5 zl1k10 BodnýDlouhá, Obouruční, Těžká3 / 6
Rapír25 zl1k8 BodnýVytříbená1 / 2
Řemdih10 zl1k8 Drtivý1 / 2
Šavle25 zl1k6 SečnýLehká, Vytříbená1,5 / 3
Trojzubec5 zl1k6 Bodný4 / 12Jedenapůlruční (1k8), Vrhací2 / 4
Válečná sekera10 zl1k8 SečnýJedenapůlruční (1k10)2 / 4
Válečné kladivo15 zl1k8 DrtivýJedenapůlruční (1k10)1 / 2
Tabulka Zbraní na dálku
NázevCenaZásahDostřelVlastnostiVáha
Jednoduché zbraně na dálku(kg / lb)
Krátký luk25 zl1k6 Bodný16 / 64Obouruční, Střelná1 / 2
Lehká kuše25 zl1k8 Bodný16 / 64Nabíjecí, Obouruční, Střelná2,5 / 5
Prak1 st1k4 Drtivý6 / 24Střelná-
Šipka5 md1k4 Bodný4 / 12Vrhací, Vytříbená0,1 / 0,25
Válečné zbraně na dálku(kg / lb)
Dlouhý luk50 zl1k8 Bodný30 / 120Obouruční, Střelná, Těžký1 / 2
Foukačka10 zl1 Bodný5 / 20Nabíjecí, Střelná0,5 / 1
Ruční kuše75 zl1k6 Bodný6 / 24Lehká, Nabíjecí, Střelná1,5 / 3
Síť1 zl1 / 3Vrhací, Zvláštní1,5 / 3
Těžká kuše50 zl1k10 Bodný20 / 80Nabíjecí, Obouruční, Střelná, Těžká5 / 10
Tabulka Palných zbraní
NázevCenaZásahDostřelVlastnostiVáha
Jednoduché palné zbraně(kg / lb)
Dlaňová pistole50 zl1k8 Bodný20 / 80Nabíjecí (1), Selhání 1, Lehká0,5 / 1
Pistole50 zl1k10 Bodný30 / 120Nabíjecí (1), Selhání 11,5 / 3
Mušketa150 zl1k12 Bodný60 / 240Nabíjecí (1), Selhání 2, Obouruční5 / 10
Válečné palné zbraně(kg / lb)
Trombón75 zl2k8 Bodný30 / 120Nabíjecí (1), Selhání 22 / 4
Hákovnice200 zl2k10 Bodný100 / 400Nabíjecí (1), Selhání 2, Obouruční, Těžká6 / 12
Ruční hmoždíř250 zl2k8 Ohnivý15 / 30Nabíjecí (1), Selhání 3, Těžký, Výbušný10 / 20
Dělo (malé)500 zl3k10 Drtivý150 / 600Nabíjecí (3), Selhání 2, Obouruční, Výbušné100 / 200
Tabulka Zbrojí
NázevCenaHodnocení zbrojeNenápadnostVáhaSíla
Štít10 zl+23 / 6
Lehké zbroje(kg / lb)
Vycpávaná zbroj5 zl11 + OBRNevýhoda4 / 8
Kožená zbroj10 zl11 + OBR5 / 10
Okovaná kožená zbroj45 zl12 + OBR6 / 12
Střední zbroje(kg / lb)
Kožešinová zbroj10 zl12 + OBR (max +2)6 / 12
Kroužková košile50 zl13 + OBR (max +2)10 / 20
Šupinová zbroj50 zl14 + OBR (max +2)Nevýhoda22 / 45
Kyrys400 zl14 + OBR (max +2)10 / 20
Poloplátová zbroj750 zl15 + OBR (max +2)Nevýhoda20 / 40
Těžké zbroje(kg / lb)
Zbroj pošitá kroužky30 zl14Nevýhoda20 / 40
Kroužková zbroj75 zl16Nevýhoda27 / 55SIL 13
Lamelová zbroj200 zl17Nevýhoda30 / 60SIL 15
Plátová zbroj1 500 zl18Nevýhoda32 / 65SIL 15

Zbraně

Ať už máš v oblibě Meč, nebo Luk, Zbraň a schopnost ji účinně používat může na výpravách často rozhodovat o tvém přežití. Tabulka Zbraní ukazuje nejběžněji používané Zbraně ve světě Jeskyní a draků. Rozeznáváme Zbraně na blízko, používané k Útoku na Cíle stojící přímo u útočníka (obvykle ve vzdálenosti do jednoho sáhu, u některých konkrétních Zbraní do dvou sáhů) a Zbraně na dálku, používané k Útoku na Cíle vzdálenější. Oba tyto druhy Zbraní pak dělíme na Jednoduché, které není těžké použít i bez výcviku, a na Válečné, které ke svému efektivnímu užití výcvik vyžadují.

Jaké Zbraně a Zbroje konkrétně jsou k dispozici a jak přesně vypadají, záleží především na vašem herním světě. Většina Zbraní má ve většině herních prostředí nějakou svou obdobu a byť třeba vypadají poněkud odlišně, není problém použít zde uvedené hodnoty a vlastnosti.

Zdatnost se Zbraní

Díky své Rase a Povolání získáš Zdatnost s některými Zbraněmi. Pro účely Zdatnosti dělíme Zbraně na Jednoduché a Válečné. Většina dobrodruhů je Zdatná s Jednoduchými zbraněmi – jsou to například Kyje, Palcáty a další Zbraně, které se běžně dají najít v rukou prostých obyvatel. Většina válečníků a mnoho dalších dobrodruhů používá Válečné zbraně, které jim umožňují nejlépe zhodnotit jejich bojový styl, průpravu a zkušenosti.

Zdatnost se Zbraní ti umožňuje přičíst si Zdatnostní bonus k hodu na Útok. Můžeš používat i Zbraň, s níž Zdatnost nemáš, ale k Útoku si pak přičteš pouze Opravu příslušné Vlastnosti.

Vlastnosti Zbraní

Mnoho Zbraní má zvláštní vlastnosti související s jejich použitím (viz Tabulka Zbraní).

Dlouhá zbraň přidává k tvému Dosahu pro Útoky a Příležitostné útoky 1 sáh.

Jedenapůlruční zbraň se dá používat jednou nebo oběma rukama. Hodnota Zásahu uvedená v závorkách se započítá při použití Zbraně oběma rukama.

Lehká zbraň je malá a snadno se ovládá, díky tomu je ideální pro použití v boji dvěma Zbraněmi (více o boji dvěma Zbraněmi se dozvíš v 8. kapitole v části věnované Akcím v boji, strana 281).

Nabíjecí zbraň vyžaduje po výstřelu namáhavější nabití, a proto umožňuje provést pouze jeden výstřel v rámci Akce, Bonusové akce či Reakce, a to bez ohledu na to, kolik jinak můžeš provést Útoků.

Obouruční zbraň vyžaduje dvě ruce k provedení Útoku a nelze ji tedy kombinovat se Štítem či Zbraní v druhé ruce.

Těžká zbraň dává Nevýhodu k Útoku všem Malým tvorům.

Střelná zbraň ti umožňuje Útočit pomocí střel na Cíle vzdálené více než 1 sáh. Dostřel je uveden v sázích pomocí dvou čísel – první udává Krátký dostřel, na který střílíš bez Postihu, druhé Dlouhý dostřel, na který střílíš s Nevýhodou.

Vytažení střely z Toulce, Pouzdra či jiného zásobníku je součástí Útoku (pro nabití Jednoruční střelné zbraně potřebuješ volnou i druhou ruku).

Při výstřelu spotřebuješ jednu střelu. Když žádnou nemáš, nemůžeš ze Zbraně střílet. Pokud strávíš na konci souboje minutu sbíráním střel, můžeš jich polovinu získat zpět – zbylé jsou zničené.

Když použiješ Střelnou zbraň k Útoku na blízko, ber ji jako Improvizovanou. Když použiješ tímto způsobem Prak, musí být nabitý, aby mohl způsobit Zásah.

Vrhací zbraň lze vrhnout a provést tak Útok na dálku. Dosah Vrhací zbraně je uveden stejně, jako u Střelné zbraně. Na rozdíl od té je Vrhací zbraň Útokem ztracena, po boji si ji ale můžeš vzít snadno zpět.

Pokud je Zbraň v kategorii Zbraní na blízko, použiješ pro hody na Útok a na Zásah Opravu stejné Vlastnosti, jakou s touto Zbraní používáš pro Útok na blízko. Když vrhneš například Sekeru, použiješ svou Sílu, ale když vrhneš Dýku, můžeš použít buď svou Sílu, nebo Obratnost (protože Dýka je Vytříbená zbraň).

Vytříbená– když útočíš Vytříbenou zbraní, můžeš si vybrat, zda ke svým hodům na Útok a na Zásah přičteš Opravu síly nebo Opravu obratnosti. K oběma hodům však musíš použít Opravu stejné Vlastnosti.

Zvláštní zbraň má neobvyklá pravidla použití, vysvětlená ve svém popisu (viz „Zvláštní zbraně" na následující straně).

Improvizované zbraně

Někdy postavy nemají své Zbraně u sebe a musí bojovat tím, co je po ruce. Do Improvizovaných zbraní spadá jakýkoliv předmět, který můžeš držet v jedné nebo obou rukách, například rozbitá sklenice, noha od stolu, židle nebo pánev na smažení.

V mnoha případech je Improvizovaná zbraň podobná skutečné Zbrani natolik, že rozdíl můžeme zanedbat. Například noha od stolu je podobná kyji. Dle úvahy Průvodce hrou může postava, která umí zacházet s určitou Zbraní, použít podobný předmět, jako by to byla daná Zbraň. V takovém případě se Zbraň nepovažuje za Improvizovanou – postava tak může použít svůj Zdatnostní bonus, případně jiné schopnosti.

Předmět, který se nepodobá žádné Zbrani, má Kostku zásahu 1k4, i když některé předměty můžou mít vyšší. Typ zásahu odpovídá předmětu a jeho použití (rozbitá sklenice bude způsobovat Sečný zásah, zatímco pánvička Drtivý). Pokud postava použije Zbraň na dálku k Útoku na blízko, nebo Vrhne na dálku Zbraň, která není Vrhací, způsobí také Zásah za 1k4 Bodů výdrže. Improvizovaná vrhací zbraň má Krátký dostřel 4 sáhy a Dlouhý dostřel 12 sáhů.

Stříbrné zbraně

Některé Nestvůry jsou Odolné vůči nemagickým Zbraním, lze je však Zasáhnout Zbraněmi ze stříbra. Obezřetní dobrodruzi proto utrácí nemalé peníze, aby si své Zbraně nechali postříbřit. Za 100 zl si můžeš nechat postříbřit jednu Zbraň, nebo deset střel. Tato cena obnáší nejen cenu stříbra, ale i čas a kvalifikaci nutnou k postříbření Zbraně bez snížení její účinnosti.

Zvláštní zbraně

Pro následující Zbraně platí zvláštní pravidla:

Dřevec dává při použití proti Cíli do 1 sáhu Nevýhodu k hodům na Útok. Pokud nesedíš v Sedle, musíš ho navíc držet oběma rukama.

Síť – Velký nebo menší tvor, kterého Zasáhne Síť, je Zadržený, dokud se neosvobodí. Síť nijak neúčinkuje na beztvaré tvory ani na tvory, kteří jsou Obrovští či větší. Tvor si může pomocí své Akce hodit na Sílu se SO 10. Když uspěje, může osvobodit sebe nebo jiného tvora ve svém Dosahu. Síť má OČ 10 a Sečný zásah za 5 Bodů výdrže ji zničí a tvora osvobodí, aniž by mu ublížil. Když použiješ Akci, Bonusovou akci nebo Reakci k Útoku na Síť, můžeš zaútočit pouze jedním Útokem, bez ohledu na počet Útoků, které můžeš obvykle provést.

Typy zásahu Zbraní

Každá zbraň má určený Typ zásahu – zpravidla Bodný, Drtivý nebo Sečný. To obvykle nedělá žádný rozdíl, ale s Typem zásahu pak pracují některá další pravidla, zejména Imunity, Odolnosti a Zranitelnosti. Více viz Typy útoků a Zásahů a Imunita, Odolnost a Zranitelnost na straně 281.

Změna Typu zásahu Zbraní

Zbraním je pro jednoduchost přiřazený jeden Typ zásahu, který je pro ně nejtypičtější (obvykle Bodný, Drtivý, nebo Sečný). V některých případech může dávat smysl přiznat některým Zbraním jiný Typ zásahu, zejména pro potřeby Odolností. Například sekery lze pro potřeby boje s kostlivci nebo pro ničení věcí a staveb považovat spíše za Drtivé než za Sečné.

Palné zbraně

5E, a tedy i JaD, vychází především z klasické fantasy, která je ukotvená v historii a mytologii, čemuž odpovídá výše uvedený přehled historických Zbraní, které jsou relevantní pro většinu fantasy světů. Mnohé moderní fantasy se v tomto směru nicméně liší a vychází z novodobějších prostředí. Typicky jde o světy inspirované renesancí nebo novověkem, kam patří například příběhy Tří mušketýrů nebo prakticky všechny pirátské příběhy, případně jde o dále rozvinuté specifické žánry, jako jsou parní steampunk nebo temně techno-magický new-weird. Herní světy vycházející z těchto období a žánrů obvykle obsahují menší množství Obouručních mečů a dvoubřitých Seker, zato mají mnohem více Kordů, Rapírů a především Palných zbraní – Pistolí, Mušket a Děl.

Pokud se vaše hra odehrává v těchto prostředích, můžeš použít všechny Zbraně z Tabulky Palných zbraní. Palné zbraně jsou Zbraně na dálku s následujícími dodatečnými pravidly:

Palné zbraně jsou automaticky Nabíjecí – po výstřelu navíc musíš věnovat počet Akcí uvedený v závorce této jejich vlastnosti jejich opětovnému nabití. Můžou existovat Zbraně s více hlavněmi, které umožní vystřelit vícekrát, ale o to déle se pak dobíjejí – a obvykle jsou o dost dražší.

Postavy, které mají ve své Akci více Útoků, můžou během své Akce vystřelit z několika Jednoručních palných zbraní, pokud je mají připraveny předem a jsou ochotné použité zbraně zahodit. Navíc když věnují svou Akci nabíjení, tak můžou připravit ke střelbě tolik Jednoručních palných zbraní, kolik mají Útoků.

Palné zbraně mají Výhodu k Útoku na protivníky v Těžkých zbrojích.

Selhání – všechny Palné zbraně mají vlastnost Selhání. Pokud při Útoku padne na kostce číslo rovné nebo nižší než Hodnota selhání, Útok se nepovede a Zbraň se zasekne. Její znovuzprovoznění vyžaduje úspěšné použití Kutilských nástrojů se SO 8+ Hodnota selhání zbraně. Pokud střílíš ze Zbraně, s níž nemáš Zdatnost, zvýší se Hodnota selhání o +1.

Výbušné zbraně způsobí po dopadu výbuch. Všichni do 1 sáhu musí uspět v Záchraně na Obratnost se SO 8 + Oprava obratnosti střelce + Zdatnostní bonus střelce, jinak obdrží Ohnivý zásah za 1k8 Bodů výdrže.

Děla jsou Palné zbraně, které po výstřelu vyžadují několik Akcí na dobití (počet je uveden v závorce vlastnosti Nabíjecí).

Pro dokreslení stylizace podobných světů a příběhů při hře s Palnými zbraněmi navíc platí, že:

Vytříbené zbraně dávají automaticky Výhodu k Útoku na kohokoliv ozbrojeného Těžkou zbraní.

Dlouhé zbraně dávají Příležitostný útok na všechny tvory, kteří vstoupí do tvého Dosahu.

Zbroje dávající Nevýhodu na Nenápadnost dávají Nevýhodu i na Atletiku a Akrobacii.

Úpravy Ras a Povolání s Palnými zbraněmi

U všech Ras, které mají vyjmenované Zdatnosti s konkrétními Zbraněmi:

 • Pokud máš Zdatnost s Ruční kuší, získáš Zdatnost s Trombónem.

 • Pokud máš Zdatnost s Lehkou kuší, získáš Zdatnost s Mušketou.

Čaroděj a Kouzelník získají Zdatnost s Pistolemi.

Alchymista:

 • Máš Zdatnost se všemi Palnými zbraněmi, Jednoduchými i Válečnými.

 • Alchymista může používat Palné zbraně jako svou Alchymistickou zbraň.

 • Pyrofor má speciální Palnou zbraň s mechanickým automatickým přebíjením. Tato Zbraň nemá vlastnost Nabíjecí ani Selhání. Na 13. Úrovni dostává vlastnost Výbušná, přičemž výbuch může způsobit stejné Typy zásahu, jako Pyroforova Alchymistická zbraň.

 • Zásah Pyroforových Náloží se zvýší o 1k6 Drtivého a 1k6 Ohnivého zásahu.

Výbava dobrodruhů

Tato část popisuje předměty, které mají zvláštní pravidla, nebo vyžadují další vysvětlení.

Alchymistický oheň je mazlavá substance, která se na vzduchu okamžitě vznítí. Jako Akci můžeš vrhnout Láhev s Alchymistickým ohněm jako Improvizovanou zbraň na vzdálenost až 4 sáhů. Při úspěšném Útoku se láhev rozbije, Cíl vzplane a na začátku každého svého Tahu utrpí Zásah ohněm za 1k4 + tvá Oprava obratnosti Bodů výdrže. Tvor může použít Akci a pokusit se plameny uhasit Záchranným hodem na Obratnost se SO 10.

Beranidlo (přenosné) můžeš používat k vyrážení dveří. Získáš tak Bonus +4 k hodům na Sílu. Při vyrážení Beranidlem ti může pomoct jedna postava, která ti tím dá k vyrážení Výhodu.

Brašnička na suroviny je malá kožená Brašna na opasek, v níž jsou oddělené části pro různé suroviny a zvláštní předměty, které potřebuješ k Sesílání kouzel, kromě těch, které mají v popisu Kouzla uvedenou konkrétní cenu.

Dalekohled ti umožní vidět věci, jako by byly dvakrát blíže.

Druidský ohniskový předmět může být Snítka jmelí či cesmíny, Hůlka či Žezlo vyrobené z tisu nebo jiného speciálního dřeva, Berla z živého stromu nebo Totem obsahující péra, kožešinu, kosti či zuby posvátných zvířat. Druid může použít tento předmět jako Ohniskový předmět k Sesílání kouzel.

Dýmovnice je malá kouřová patrona. Jako Akci ji můžeš hodit až 4 sáhy od sebe, kde poté zaplní dýmem oblast v okruhu s poloměrem 2 sáhy. Zadýmená oblast je Slabě zahalená a Útoky na dálku skrz ni mají Nevýhodu. Dým vydrží 1 minutu, nebo než ho rozfouká mírný či silnější vítr.

Flakónek je malá lahvička, běžně používaná k uchovávání vzácných či nebezpečných látek. Flakónek lze použít jako Improvizovanou zbraň a jeho obsah chrstnout na Cíl do 1 sáhu, nebo celý Flakónek vrhnout na Cíl vzdálený až 4 sáhy – při Zásahu se rozbije a potřísní ho svým obsahem. Flakónek sám je příliš malý a při úspěšném Zásahu nezpůsobuje ztrátu Bodů výdrže – Cíl je nicméně Zasažen jeho obsahem se všemi souvisejícími následky (a k případnému Zásahu jeho obsahem si přičteš svou Opravu obratnosti).

Horolezecká výstroj obsahuje skoby, podrážkové hroty, rukavice a sedací úvaz. Tímto vybavením se můžeš při lezení zajistit – díky tomu nemůžeš spadnout o víc než 5 sáhů od bodu, kde ses zajistil, ale nemůžeš šplhat dál než 5 sáhů od tohoto bodu, pokud se neodjistíš. Lano není součástí soupravy a je potřeba ho pořídit zvlášť.

Jed (základní) se uchovává ve Flakónku. Můžeš ho nanést na jednu Sečnou či Bodnou zbraň, nebo až na tři střely. Nanesení Jedu zabere Akci. Tvor zasažený otrávenou Zbraní či střelou musí uspět v Záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak utrpí Zásah jedem za 1k4 Bodů výdrže. Jed po nanesení vydrží účinný 1 minutu, poté zaschne.

Ježci jsou malé kovové hroty, které můžeš rozsypat po zemi – jeden váček kovových Ježků pokryje jeden čtvereční sáh. Každý tvor, který na plochu vstoupí, musí uspět v Záchranném hodu na Obratnost se SO 15, jinak se musí zastavit a utrpí Bodný zásah za 1 Bod výdrže. Dokud si tvor neobnoví alespoň 1 Bod výdrže, jeho Rychlost se sníží o 2 sáhy. Tvor, který se pohybuje po ploše poloviční Rychlostí, si Záchranný hod házet nemusí.

Kladkostroj tvoří sada kladek s provlečeným Lanem a hákem k uchycení předmětů. Můžeš s ním zvednout až čtyřikrát větší hmotnost než obvykle.

Kniha může obsahovat poezii, historická fakta, informace týkající se některé konkrétní oblasti vědění, diagramy a poznámky o vynálezech nebo cokoli jiného, co se dá prezentovat pomocí textů a obrázků. Nebo může být i prázdná.

Kniha kouzel je nezbytná pro Kouzelníky, zpravidla je to v kůži vázaná Kniha se 100 stranami prázdného jemného Pergamenu.

Křesadlo, sloužící k zapálení ohně, sestává z křemene, ocílky a troudu. Zapálení Pochodně (či něčeho podobně hořlavého) Křesadlem zabere Akci. Zapálení většího ohně trvá 1 minutu.

Kovové kuličky lze jako Akci rozsypat po zemi, přičemž jeden váček kuliček pokryje plochu 3 x 2 sáhy. Tvor, který se po ploše pokryté kuličkami pohybuje, musí uspět v Záchranném hodu na Obratnost se SO 10, jinak upadne na zem. Tvor, který se pohybuje po ploše poloviční Rychlostí, si Záchranný hod házet nemusí.

Kyselina se běžně uchovává ve Flakóncích. Z Flakónku lze Kyselinu na Cíl chrstnout nebo je možné hodit na něho celý Flakónek (viz Flakónek). Úspěšný Útok způsobí Zásah kyselinou za 2k6 + tvá Oprava obratnosti Bodů výdrže.

Lampa osvětlí Jasným světlem okruh 3 sáhy a Slabým světlem dalších 6 sáhů. Po zapálení vydrží s Lahví Oleje (0,5 l) hořet 6 hodin.

Lano může být hedvábné nebo konopné, má 2 Body výdrže a dá se roztrhnout hodem na Sílu se SO 17. Lano je nenahraditelné jak v divočině, tak při průzkumu podzemí.

Léčitelská souprava zahrnuje obvazy, masti a dlahy. Souprava má deset použití. Pomocí Akce a utracením jednoho použití Léčitelské soupravy můžeš Stabilizovat tvora, který má 0 Bodů výdrže, bez nutnosti házet na Moudrost (Lékařství).

Léčivý lektvar obnoví (po vypití této magické červené tekutiny) 2k4 + 2 Bodů výdrže. Vypití nebo podání Lektvaru zabere Akci.

Lovecká past, jejíž nastražení trvá jednu Akci, vypadá jako ozubený ocelový kruh, který sklapne, když tvor vkročí na nášlapný plát v jeho středu. Past je připevněna těžkým Řetězem nejčastěji ke stromu nebo hřebu zatlučenému do země. Tvor, který do pasti šlápne, musí uspět v Záchranném hodu na Obratnost se SO 13, jinak utrpí Bodný zásah za 1k4 Bodů výdrže a zastaví svůj pohyb. Dokud se poté z pasti neosvobodí, jeho pohyb je omezen na délku Řetězu (dlouhého obvykle 1 metr = 3 stopy). Tvor může použít svou Akci k hodu na Sílu se SO 13. Pokud uspěje, osvobodí sebe nebo jiného tvora ve svém Dosahu. Každý neúspěšný hod způsobí polapenému tvorovi Zásah bodnutím za 1 Bod výdrže.

Lucerna s okenicemi dosvítí Jasným světlem 6 sáhů a Slabým světlem dalších 6 sáhů. Po zapálení vydrží s Lahví Oleje (0,5 l) hořet 6 hodin. Jako Akci můžeš zakrýt Lampu okenicemi a omezit tak světlo na 1 sáh.

Lucerna směrová dosvítí díky zrcadlům Jasným světlem v jednom směru na 12 sáhů a Slabým světlem dalších 12 sáhů. Po zapálení vydrží s Lahví Oleje (0,5 l) hořet 6 hodin.

Lupa umožňuje lepší pohled na Malé předměty. Dá se také použít místo Křesadla pro zapálení ohně. Zapálení ohně Lupou vyžaduje jasné denní světlo, troud a pět minut zapalování. Lupa poskytuje Výhodu k hodu na Vlastnost při oceňování, nebo při zkoumání Malého či velmi detailního předmětu.

Měšec pojme až 100 mincí.

Mystický ohniskový předmět je podivná věc (Koule, Křišťál, Žezlo, zvláštně vytvořená Berla, dřevěná Hůlka apod.) uzpůsobená tak, aby vedla moc Mystických kouzel. Kouzelník může tento předmět použít jako Ohniskový předmět pro svá Kouzla.

Nádobí na cesty představuje plechová krabička obsahující šálek a jednoduchý příbor. Krabička se skládá ze dvou do sebe zapadajících částí. Jedna část se dá použít jako pánev na vaření a druhá jako talíř nebo mělká mísa.

Olej se obvykle prodává v hliněné Láhvi o objemu 0,5 l. Jako Akci můžeš vychrstnout obsah Lahve na Cíl do vzdálenosti 1 sáhu, nebo Láhev vrhnout až 4 sáhy daleko, přičemž se při dopadu rozbije (v takovém případě se jedná o Improvizovanou zbraň). Při zásahu je Cíl na 1 minutu potřísněn Olejem (poté Olej vyschne). Pokud Cíl utrpí během této doby Ohnivý zásah, Olej vzplane a způsobí dodatečný Ohnivý zásah za 5 Bodů výdrže. Láhev oleje můžeš také vylít na zem a pokrýt tak čtvercovou plochu 1 x 1 sáh (za předpokladu, že je povrch rovný). Pokud se Olej zapálí, hoří 2 Kola a každému tvorovi, který na plochu vstoupí nebo na ní skončí svůj Tah, způsobí Ohnivý zásah za 5 Bodů výdrže.

Okovy umožňují spoutat Malého nebo Středního tvora. Únik z Okovů vyžaduje úspěšný hod na Obratnost se SO 20. Jejich roztržení či rozbití vyžaduje úspěšný hod na Sílu se SO 20. Když si Okovy kupuješ, výrobce ti k nim dá obvykle pouze jeden klíč. Otevřít je bez klíče může postava Zdatná se Zlodějským náčiním při úspěšném hodu na Obratnost (Zlodějské náčiní) se SO 15. Okovy mají 15 Bodů výdrže.

Páčidlo poskytuje Výhodu k hodům na Sílu tam, kde se dá použít.

Pochodeň vydrží hořet 1 hodinu a osvítí Jasným světlem 4 sáhy a Slabým světlem další 4 sáhy. Když zaútočíš na blízko s hořící Pochodní a Zasáhneš, způsobíš nepříteli Ohnivý zásah za 1 Bod výdrže místo obvyklého Zásahu.

Pouzdro na šipky do Kuše je vyrobené ze dřeva a pojme až 20 šipek do Kuše.

Protijed je uchováván ve Flakóncích. Když nějaký tvor takový Flakónek Protijedu vypije, získá na 1 hodinu Výhodu k Záchranným hodům proti Jedu. Na Nemrtvé ani Výtvory Protijed nemá žádný efekt.

Rybářské potřeby obsahují dřevěný prut, hedvábný vlasec, korkový plovák, ocelové háčky, olůvka, sametové návnady a síť s drobnými oky.

Řetěz má 10 Bodů výdrže a dá se roztrhnout úspěšným hodem na Sílu (ve kterém nepomáhá žádná Dovednost) se SO 20.

Stan je jednoduchý přenosný plátěný příbytek, ve kterém se vyspí dvě osoby.

Svatý symbol je malé znázornění boha nebo panteonu. Může to být Amulet, který zobrazuje symbol božstva, symbol pečlivě vyrytý či vykládaný jako Emblém na Štítu nebo krabička obsahující fragment posvátné Relikvie. Klerik, Bojovník-Chrámový rytíř nebo Tulák-Svatokupec můžou použít Svatý symbol jako Ohniskový předmět k Sesílání kouzel. Aby Sesilatel použil Symbol tímto způsobem, musí ho držet v ruce nebo ho mít viditelně na sobě nebo na Štítu.

Svěcená voda se běžně uchovává ve Flakóncích, z nichž ji lze chrstnout nebo ji v nich hodit (viz Flakónek). Pokud zasáhne Běsa (Ďábla, Démona či podobnou bytost) nebo Nemrtvého, způsobí Flakónek se Svěcenou vodou Zářivý zásah za 2k6 + tvá Oprava obratnosti Bodů výdrže.

Klerik, Bojovník-Chrámový rytíř nebo Tulák-Svatokupec můžou Svěcenou vodu vytvořit vykonáním zvláštního rituálu, který zabere 1 hodinu, spotřebuje se při něm stříbrný prášek v hodnotě 25 zl a Sesilatel musí utratit jednu Pozici kouzel 1. Stupně.

Svíčka osvítí na 1 hodinu Jasným světlem 1 sáh a Slabým světlem osvítí další 1 sáh.

Toulec může být vyroben z různých materiálů a pojme až 20 šípů.

Tubus na mapy či Svitky pojme až deset srolovaných listů Papíru nebo pět srolovaných listů Pergamenu.

Váček na střely se nosí na opasku a pojme například 20 kulí do Praku nebo 50 jehel do Foukačky.

Váhy kupecké obsahují malé vahadlo, misky a soupravu závaží až do 1 kg. Pomocí nich můžeš vážit přesnou hmotnost Malých předmětů, například surových cenných kovů nebo malého obchodního zboží, což ti pomůže při stanovení jejich hodnoty.

Voda sfér se běžně uchovává ve Flakóncích, z nichž ji lze chrstnout nebo ji v nich hodit (viz Flakónek). Pokud zasáhne bytost z jiné Sféry jako je Běs, Ďábel, Démon, Elementál, Nebešťan nebo Víla, způsobí Flakónek s Vodou sfér Zářivý zásah za 2k6 + tvá Oprava obratnosti Bodů výdrže.

Alchymista může vytvořit Vodu sfér hodinovým rituálem, na který spotřebuje stříbrný prášek v hodnotě 25 zl a musí utratit jedno Použití truhly.

Zámek se dodává s klíčem. Otevřít Zámek bez klíče může postava Zdatná se Zlodějským náčiním při úspěšném hodu na Obratnost (Zlodějské náčiní) se SO 15. Za vyšší ceny lze pořídit lepší Zámky.

Zásoby jsou skladné a málo objemné, ale výživné suché jídlo vhodné na dlouhé cesty. Zásoby obsahují obvykle sušené maso, sušené ovoce a ořechy.

Balíčky vybavení

Počáteční vybavení, které dostaneš v rámci svého Povolání, obsahuje všelijaké užitečné vybavení, sestavené do Balíčků, jejichž obsahy jsou uvedeny níže. Pokud si počáteční vybavení nakupuješ sám, můžeš si pořídit Balíček za uvedenou cenu, což může být levnější než kupovat si věci jednotlivě.

Bavičův balíček (40 zl) obsahuje Batoh, Přikrývku, 2 Kostýmy, 5 Svíček, Zásoby na 5 dní, Měch na vodu a Pomůcky pro přestrojování.

Diplomatův balíček (39 zl) obsahuje Truhlu, 2 Tubusy na mapy či Svitky, Zdobené oblečení, Lahvičku inkoustu, Inkoustové pero, Lampu, 2 Láhve Oleje, 5 listů Papíru, Flakónek s parfémem, Pečetní vosk, Mýdlo.

Jeskyňářův balíček (12 zl) obsahuje Batoh, Páčidlo, Kladivo, 10 Skob, 10 Pochodní, Křesadlo, Zásoby na 10 dní, Měch na vodu, 10 sáhů Konopného lana.

Kněžský balíček (19 zl) obsahuje Batoh, Přikrývku, 10 Svíček, Křesadlo, pokladničku na charitu, 2 kusy kadidla, kadidelnici, obřadní oděv, Zásoby na 2 dny a Měch na vodu.

Lupičův balíček (16 zl) obsahuje Batoh, Pytel s 1 000 kovovými kuličkami, 2 sáhy struny, Zvonek, 5 Svíček, Páčidlo, Kladivo, 10 Skob, Lucernu s okenicemi, 2 láhve Oleje, Zásoby na 5 dní, Křesadlo, Měch na vodu a 10 sáhů Konopného lana.

Průzkumníkův balíček (10 zl) obsahuje Batoh, Přikrývku, Nádobí na cesty, Křesadlo, 10 Pochodní, Zásoby na 10 dní a Měch na vodu, a 10 sáhů Konopného lana.

Učencův balíček (40 zl) obsahuje Batoh, Knihu znalostí, Lahvičku inkoustu, Inkoustové pero, 10 listů Pergamenu, pytlík písku a nožík.

PředmětCenaVáha (kg / lb)
Alchymistický oheň (Láhev)50 zl0,5 / 1
Batoh2 zl2,5 / 5
Beranidlo, přenosné4 zl17 / 35
Brašnička5 st0,5 / 1
Brašnička na suroviny25 zl1 / 2
Brousek1 md0,5 / 1
Dalekohled1 000 zl0,5 / 1
Druidský ohniskový předmět
Dřevěná berla5 zl2 / 4
Snítka jmelí1 zl-
Tisová hůlka10 zl0,5 / 1
Totem1 zl-
Dýmovnice50 zl0,5 / 1
Džbán nebo karafa2 md2 / 4
Flakónek1 zl-
Horolezecká výstroj25 zl6 / 12
Hřebíky, železné (10 ks)1 zl2,5 / 5
Inkoust (malá lahvička)10 zl-
Inkoustové pero2 md-
Jed, základní (Flakónek)100 zl-
Ježci (pytlík s 20 ks)1 zl1 / 2
Karimatka1 zl3,5 / 7
Kladivo1 zl1,5 / 3
Kladivo, perlík2 zl5 / 10
Kladkostroj1 zl2,5 / 5
Kniha25 zl2,5 / 5
Kniha kouzel50 zl1,5 / 3
Koš4 st1 / 2
Kotlík, železný2 zl5 / 10
Kotvička2 zl2 / 4
Krumpáč, hornický2 zl5 / 10
Křesadlo5 st0,5 / 1
Křída (1 ks)1 md-
Kuličky (Pytel s 1 000 ks)1 zl1 / 2
Kyselina (Flakónek)25 zl0,5 / 1
Větší Láhev, skleněná2 zl1 / 2
Menší Láhev nebo Korbel2 md0,5 / 1
Lampa5 st0,5 / 1
Lano, hedvábné (10 sáhů)10 zl2,5 / 5
Lano, konopné (10 sáhů)1 zl5 / 10
Léčitelská souprava5 zl1,5 / 3
Léčivý lektvar50 zl0,25 / 0,5
Lopata2 zl2,5 / 5
Lovecká past5 zl7,5 / 15
Lucerna, s okenicemi5 zl1 / 2
Lucerna, směrová10 zl1 / 2
Lupa100 zl-
Měšec1 md0,5 / 1 (plný)
Měch na vodu2 st2,5 / 5 (plný)
Mýdlo2 md-
Mystický ohniskový předmět
Berla5 zl2 / 4
Hůlka10 zl0,5 / 1
Koule20 zl1,5 / 3
Křišťál10 zl0,5 / 1
Žezlo10 zl1 / 2
Nádobí na cesty2 st0,5 / 1
Oblečení, cestovní2 zl2 / 4
Oblečení, kostým5 zl2 / 4
Oblečení, obyčejné5 st1,5 / 3
Oblečení, zdobené15 zl3 / 6
Okovy2 zl3 / 6
Olej (menší Láhev)1 st0,5 / 1
Páčidlo2 zl2,5 / 5
Papír (jeden list)2 st-
Parfém (Flakónek)5 zl-
Pečetní prsten5 zl-
Pečetní vosk5 st-
Pergamen (jeden list)1 st-
Počítadlo2 zl1 / 2
Pochodeň1 md0,5 / 1
Pouzdro na šipky do kuše1 zl0,5 / 1
Protijed (Flakónek)20 zl-
Přesýpací hodiny25 zl0,5 / 1
Přikrývka5 st1,5 / 3
Pytel1 md0,25 / 0,5
Roucho1 zl2 / 4
Rybářské potřeby1 zl2 / 4
Řetěz (2 sáhy)5 zl5 / 10
Signální píšťalka5 md-
Skoba5 md0,1 / 0,25
Soudek3 md1 / 2
Stan, pro dvě osoby2 zl10 / 20
Střely
Jehly do Foukačky (50 ks)1 zl0,5 / 1
Kule do Praku (20 ks)4 md0,75 / 1,5
Šipky do Kuše (20 ks)1 zl0,75 / 1,5
Šípy (20 ks)1 zl0,5 / 1
Sud 2 zl 35 / 70
Svatý symbol
Amulet5 zl0,5 / 1
Emblém5 zl-
Relikvie5 zl1 / 2
Svěcená voda (menší Láhev)25 zl0,5 / 1
Svíčka1 md-
Toulec1 zl0,5 / 1
Truhla5 zl7,5 / 15
Tubus na mapy či Svitky1 zl0,5 / 1
Tyč (2 sáhy)5 md3,5 / 7
Váhy, kupecké5 zl1,5 / 3
Vědro5 md1 / 2
Voda sfér25 zl0,5 / 1
Zámek10 zl0,5 / 1
Zásoby (na 1 den)5 st1 / 2
Zrcátko, kovové5 zl0,25 / 0,5
Zvonek1 zl-
Žebřík (2 sáhy)1 st7,5 / 15
Tabulka objemu předmětů
PředmětObjemNosnost (kg / lb)
Džbán či Karafa3 l-
Flakónek120 ml-
Koš30 l20 / 40
Kotlík, železný3 l-
Lahvička0,25 l-
Láhev nebo Korbel0,5 l-
Měch na vodu2 l-
Pytel30 l15 / 30
Soudek2 l-
Sud120 l-
Brašnička6 l3 / 6
Batoh (vnitřek)30 l15 / 30
Truhla360 l150 / 300
Vědro15 l-

Pomůcky

Díky Pomůckám (občas také Náčiní, Souprava atp.) můžeš udělat něco, co jinak nedokážeš – vyrobit či opravit předmět, zfalšovat dokument nebo třeba vypáčit Zámek. Rasa, Povolání nebo Zázemí ti dávají Zdatnost s určitými Pomůckami. Díky Zdatnosti si můžeš přičíst Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost, přičemž použití Náčiní se neváže na žádnou konkrétní Vlastnost – Náčiní lze zpravidla využít různými způsoby. Zdatnost s Pomůckami zahrnuje krom jejich používání i jistou teoretickou průpravu a znalosti témat, které s jejich použitím souvisí.

Příklad: Zdatnost se Zlodějským náčiním můžeš použít k hodu na Obratnost, když se snažíš vyháčkovat Zámek na okované truhlici, na Sílu, když se snažíš zneškodnit tuhý a hrubý mechanismus obléhacího stroje, nebo na Inteligenci, když se snažíš pochopit zabezpečení královské pokladnice. Padělatelskou soupravu můžeš použít k výrobě falešné listiny, což vyžaduje znalost zákonů reprezentovaných hodem na Inteligenci, milostného dopisu šlechtice, vyžadující napodobení jeho projevu, a tedy hod na Charisma, nebo prosté kopírování listu, vyžadující pouze Obratnost při výrobě.

Bylinkářská souprava obsahuje štípací nůžky, paličku s hmoždířem, váčky a Flakónky používané bylinkáři k vytváření léků a Lektvarů. Zdatnost s Bylinkářskou soupravou ti umožňuje přičíst si Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost při určování nebo aplikování bylinek. Zdatnost s touto soupravou je navíc nutná při výrobě Protijedu a Léčivého lektvaru.

Herní souprava zahrnuje širokou škálu jednotlivých her, včetně Sady kostek a Balíčků karet (pro hry jako Dračí trojboj). V Tabulce Pomůcek najdeš několik běžných příkladů, ale existují i jiné druhy Herních souprav. Zdatnost s Herní soupravou ti umožňuje přičíst si Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost při hraní hry s touto Sadou. Každý druh Herní soupravy vyžaduje samostatnou Zdatnost.

Hudební nástroj může být libovolný nástroj pro hraní. V Tabulce Pomůcek najdeš několik příkladů nejběžnějších druhů Hudebních nástrojů. Zdatnost s Hudebním nástrojem ti umožňuje přičíst si Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost, když na daný Nástroj hraješ. Každý druh Hudebního nástroje vyžaduje samostatnou Zdatnost.

Navigační pomůcky se používají k navigaci na moři. Zdatnost s Navigačními pomůckami ti umožňuje stanovit kurz lodi a navigovat ji podle námořnických map. Zdatnost s těmito Pomůckami ti navíc umožňuje přičíst si svůj Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost, když se snažíš neztratit na moři.

Padělatelské nástroje obsahují různé Papíry a Pergameny, Pera a Inkousty, pečetidla a pečetní vosky, zlaté a stříbrné lístky a ostatní drobnosti nezbytné pro tvorbu přesvědčivých padělků všelijakých dokumentů. Zdatnost s Padělatelskými nástroji ti umožňuje přičíst si Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost, když vytváříš padělek dokumentu.

Řemeslnické nářadí zahrnuje věci, které jsou potřebné k provozování řemesla nebo obchodu. Tabulka udává příklady nejběžnějších typů Nářadí, každé poskytuje předměty spojené s jedním řemeslem. Zdatnost s Řemeslnickým nářadím ti umožňuje přičíst si Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost, když používáš Nářadí svého řemesla. Každý typ Řemeslnického nářadí vyžaduje samostatnou Zdatnost.

Pomůcky pro přestrojování, zahrnující brašničku s kosmetikou, barvou na vlasy a drobnými rekvizitami, ti umožňují vytvořit přestrojení, které změní tvůj fyzický vzhled. Zdatnost s Pomůckami pro přestrojování ti umožňuje přičíst si Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost, když vytváříš přestrojení.

Travičská souprava obsahuje Flakóny, chemikálie a jiné vybavení potřebné pro výrobu Jedů. Zdatnost s těmito Nástroji ti umožňuje přičíst si Zdatností Bonus k hodu na Vlastnost při výrobě nebo použití Jedů.

Zlodějské náčiní obsahuje malý pilník, sadu paklíčů, zrcátko na kovovém držadle, sadu nůžek s úzkými čepelemi a dva druhy kleští. Zdatnost s tímto Náčiním ti umožňuje přičíst si svůj Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost při zneškodňování pastí či otevírání Zámků. Zlodějské náčiní může ke zničení jednoduché pasti, k vyháčkování okna nebo otevření jednoduché západky použít kdokoliv, ale některé úkony, jako například odemčení složitých Zámků na truhlicích či poutech, může vyžadovat Zdatnost.

Tabulka Pomůcek
PomůckaCenaVáha (kg / lb)
Bylinkářská souprava5 zl1,5 / 3
Cestovatelské pomůcky
Dopravní prostředky (Vozy a Lodě)Viz tabulky Vozů a Lodí
Navigační pomůcky25 zl1 / 2
Herní souprava
Balíček karet5 st-
Sada kostek1 st-
Hudební nástroj
Buben6 zl1,5 / 3
Cimbál25 zl5 / 10
Dudy30 zl3 / 6
Flétna2 zl0,5 / 1
Lesní roh3 zl1 / 2
Loutna35 zl1 / 2
Lyra30 zl1 / 2
Panova flétna12 zl1 / 2
Šalmaj2 zl0,5 / 1
Viola30 zl0,5 / 1
Řemeslnické pomůcky
Alchymistická souprava50 zl4 / 8
Hrnčířské nástroje10 zl1,5 / 3
Hornické nářadí5 zl4 / 8
Kamenické nářadí15 zl3 / 6
Kaligrafické náčiní10 zl2,5 / 5
Kartografické pomůcky15 zl3 / 6
Klenotnické náčiní25 zl1 / 2
Kovářské nářadí20 zl4 / 8
Koželužnická souprava5 zl2,5 / 5
Kuchařské nástroje1 zl4 / 8
Kutilské nástroje50 zl5 / 10
Malířské náčiní10 zl2,5 / 5
Pivovarnické nástroje20 zl4,5 / 9
Řezbářské náčiní1 zl2,5 / 5
Sklářské nástroje30 zl2,5 / 5
Ševcovské náčiní5 zl2,5 / 5
Šperkařské nástroje40 zl2 / 4
Tesařské nástroje8 zl3 / 6
Tkalcovské náčiní1 zl2,5 / 5
Vinařské nástroje20 zl4,5 / 9
Zednické nářadí10 zl4 / 8
Zločinecké pomůcky
Padělatelské nástroje15 zl2,5 / 5
Pomůcky pro přestrojování25 zl1,5 / 3
Travičská souprava50 zl1 / 2
Zlodějské náčiní25 zl0,5 / 1

Jezdecká zvířata a dopravní prostředky

Dobré jezdecké zvíře ti může pomoci dostat se rychle skrz divočinu, přičemž může nést výbavu, která by tě jinak zpomalovala. Tabulka Jezdeckých a jiných zvířat udává rychlost každého Zvířete.

Při jízdě na tvorovi zabírá jezdec z Nosnosti zvířete 5 Řádků + počet Řádků vlastního Naložení. Velké sedlo s brašnami a možností dalších věcí, popř. postroj pro náklad nebo zápřah, zabere 1 Řádek.

Zvíře táhnoucí Povoz, dvoukolák, spřežení, Sáně nebo Vůz utáhne až pětinásobek své základní Nosnosti, ale musí táhnout i váhu samotného vozu. Pokud táhle stejný Vůz několik Zvířat, můžou si své Nosnosti sečíst.

Do kategorie takových jezdeckých zvířat patří i letecká Zvířata (Pegasové, Gryfové, Hipogryfové apod.) a vodní zvířata (např. Obří mořští koníci). Získání takového jezdeckého zvířete není zpravidla jednoduché.

Zvířecí zbroj je navržena tak, aby chránila hlavu, krk, hruď a trup Zvířete. Jakýkoliv typ Zbroje v Tabulce Zbrojí v této kapitole se dá koupit jako zvířecí. Cena je čtyřikrát vyšší než ekvivalentní Zbroj pro Humanoidy a váha je dvakrát větší.

Sedlo (vojenské) podpírá jezdce a pomáhá mu udržet se na jezdeckém zvířeti v bitvě. Dává ti Výhodu k hodu na Vlastnost pro udržení se v Sedle. Exotické Sedlo je nutné k jízdě na leteckém nebo vodním Zvířeti.

Tabulka Jezdeckých a jiných zvířat
ZvířeCenaRychlostNosnost ŘádkůNosnost dle 5E (kg / lb)
Kůň, jezdecký75 zl12 sáhů16 / 26 / 36240 / 480
Kůň, tažný50 zl8 sáhů18 / 28 / 38270 / 540
Kůň, válečný400 zl12 sáhů18 / 28 / 38270 / 540
Mastif25 zl8 sáhů6 / 11 / 16100 / 200
Osel, mula či mezek8 zl8 sáhů7 / 12 / 17210 / 420
Poník30 zl8 sáhů7 / 12 / 17110 / 220
Slon200 zl8 sáhů44 / 64 / 84660 / 1320
Velbloud50 zl10 sáhů16 / 26 / 36240 / 480
Tabulka Postrojů a příslušenství
VěcCenaVáhaVáha dle (kg / lb)
Krmivo (na den)5 md 1Řádek5 / 10
Sedlo, exotické60 zl2 Řádky20 / 40
Sedlo, cestovní10 zl1 Řádek12 / 25
Sedlo, s nákladním postrojem5 zl1 Řádek7 / 15
Sedlo, bitevní20 zl1 Řádek15 / 30
Sedlové brašny4 zl⅓ Řádku*4 / 8 *
Udidlo a uzda2 zl⅓ Řádku0,5 / 1
Ustájení (na den)5 st-
Zvířecí zbrojx4x2x2

Zdatnost s Dopravním prostředkem

Pokud máš Zdatnost s určitým druhem Dopravního prostředku (vozem nebo Lodí), můžeš si přičíst svůj Zdatnostní bonus k hodu na Vlastnost, když řídíš daný druh Dopravního prostředku za ztížených podmínek.

Tabulka Vozů
VůzCenaVáhaVáha (kg / lb)
Kárka15 zl10 Řádků100 / 200
Kočár100 zl30 Řádků300 / 600
Povoz35 zl20 Řádků200 / 400
Sáně20 zl15 Řádků150 / 300
Válečný vůz250 zl5 Řádků50 / 100

Lodě s vesly, jako například říční čluny a veslice, se používají na jezerech a řekách. Pokud pluje Loď po proudu, přičti Rychlost proudu (obvykle 3 míle za hodinu) k Rychlosti lodi. Tyto Lodě nemůžou plout proti velmi silnému proudu, ale můžou je proti proudu z břehu táhnout tažná Zvířata. Veslice váží 50 kg.

Tabulka Lodí
LoďCenaRychlost (v mílích za den)
Drakkar10 000 zl24
Galéra30 000 zl32
Plachetnice10 000 zl16
Říční člun3 000 zl8
Válečná loď25 000 zl20
Veslice50 zl12

Obchodní zboží

Obchodní zboží jsme už popsali v úvodní části této kapitoly. Následující tabulka ukazuje orientační hodnoty různého typu zboží – ty se ale můžou výrazně lišit v různých částech světa (popř. v různých fantasy světech můžou mít některé věci výrazně větší či menší hodnotu, než je zde uvedeno).

Tabulka obchodního zboží
ZbožíCena
1 kg pšenice nebo jedno kuře2 md
1 kg mouky4 md
1 kg soli nebo 1 čtvereční sáh plátna1 st
1 kg železa2 st
1 čtvereční sáh bavlněné látky5 st
1 kg mědi nebo jedna koza1 zl
1 kg zázvoru nebo jedna ovce2 zl
1 kg skořice či pepře nebo jedno prase4 zl
1 čtvereční sáh lněné tkaniny5 zl
1 kg hřebíčku6 zl
1 kg stříbra nebo 1 čtvereční sáh hedvábí nebo jedna kráva10 zl
jeden vůl15 zl
1 kg šafránu30 zl
1 kg zlata100 zl
1 kg platiny1000 zl

Životní styl a náklady

Když se dobrodruzi zrovna nehoní za ztracenými poklady, ani nevedou válku s temnými silami, musí čelit mnohem obyčejnějším skutečnostem, jako jsou sehnat střechu nad hlavou, jídlo nebo oblečení. Všechny tyto věci spojujeme pro jednoduchost do úrovní Životního stylu. Udržování každého Životního stylu stojí určité peníze a přináší postavě odpovídající pohodlí a případné další přínosy.

Životní styl můžeš měnit podle potřeby či chuti. Je na tobě, zda u vyšších Životních stylů žiješ v nájmu a služby poptáváš v okolí, nebo zda máš vybudované své vlastní zázemí. Nájem znamená větší flexibilitu, ale menší stabilitu a určité omezení možností. Tak nebo tak, tvůj Životní styl má i další důsledky – jak se na tebe ostatní dívají, v jaké společnosti se pohybuješ, kolik pozornosti budíš atp. Některé aktivity v Mezidobí vyžadují určitý minimální Životní styl.

Tabulka Životních nákladů
Životní stylCena/denCena/měsícCena/rok
Ubohý
Mizerný1 st3 zl36 zl
Chudý2 st6 zl72 zl
Střídmý1 zl30 zl360 zl
Pohodový2 zl60 zl720 zl
Zámožný4 zl120 zl1 440 zl
Šlechtickýminimálně 10 zlminimálně 300 zlminimálně 3 600 zl

Ubohý životní styl jsou drsné podmínky. Nemáš kam jít, přespáváš, kde se dá, vkrádáš se do stodol, choulíš se ve starých bednách a spoléháš se na soucit lidí, kteří jsou na tom lépe než ty. Ubohý životní styl je plný nebezpečí – násilí, nemoci a hlad tě pronásledují na každém kroku. Ostatní ubožáci prahnou po tvé Zbroji, Zbraních a výbavě, většina obyvatel tě však přehlíží a nemáš žádné zastání v zákoně.

Mizerný životní styl představuje žít v děravé stáji, v chatrči za městem s blátivou podlahou nebo v ubytovně plné hmyzu v nejhorší části města. Máš přístřeší, které tě chrání před tím nejhorším, ale žiješ v zoufalém a často nebezpečném prostředí, na místech plných nemocí, hladu a neštěstí. Většina obyvatel tě přehlíží, ale máš alespoň nepatrné zastání v zákoně.

Chudý životní styl znamená obejít se bez většího pohodlí. Prosté jídlo a ubytování, obnošené oblečení, ubytování v levné noclehárně nebo obyčejný pokoj nad hospodou. Máš určité zastání v zákoně, ale přesto musíš čelit násilí, zločinu a nemocem. Obyvatelé této Životní úrovně jsou většinou nekvalifikovaní dělníci, pouliční prodavači, podomní prodejci, zloději, námezdníci a jiní pochybní jedinci.

Střídmý životní styl tě drží mimo chudinské čtvrti a zaručuje, že si můžeš udržovat své vybavení. Možná žiješ ve starší části města, pronajímáš si pokoj v ubytovně, hospodě nebo chrámu. Nehladovíš a žiješ v čistých, i když prostých podmínkách. Střídmým životním stylem žijí zpravidla vojáci s rodinami, dělníci, studenti, kněží, potulní zaříkávači apod.

Pohodový životní styl ti přináší možnost dovolit si kvalitnější oblečení a snadnou údržbu vybavení. Žiješ v domku ve čtvrti střední třídy, v privátním pokoji s hospodyní nebo možná ve slušném hostinci. Potkáváš se s obchodníky, zkušenými řemeslníky a vojenskými důstojníky.

Zámožný životní styl poskytuje život v luxusu. I když nedosahuješ společenského postavení spojeného s dědictvím urozenosti či královského majestátu, máš Životní styl srovnatelný s Životním stylem velmi úspěšného obchodníka nebo oblíbeného služebníka královské rodiny. Máš úctyhodné bydlení, obvykle luxusní dům v dobré čtvrti nebo pohodlný apartmán v dobrém hostinci. Nejspíš máš několik sloužících.

Šlechtický životní styl ti dává život plný hojnosti a pohodlí. Pohybuješ se v kruzích nejmocnějších osobností ve společnosti. Máš výborné bydlení, nejspíš městský dům v nejkrásnější části města nebo pokoje v nejlepším hostinci. Obědváš v nejlepších restauracích, udržuješ si nejzručnějšího a nejmódnějšího krejčího a máš služebníky, kteří se starají o všechny tvé potřeby. Dostáváš pozvání na společenská setkání bohatých a mocných a večery trávíš ve společnosti politiků, vůdců cechů, nejvyšších kněží a šlechticů. Musíš čelit nejvyšším stupňům prolhanosti a zrady. Čím jsi bohatší, tím větší je šance, že tě někdo zatáhne do politické intriky jako pěšáka nebo aktéra.

Jídlo, pití a ubytování

Tabulka jídla, pití a ubytování udává ceny za jedno jídlo nebo ubytování na jednu noc. Pro běžné účely jsou tyto ceny již započítané ve tvých celkových Životních nákladech.

Tabulka jídla, pití a ubytování
VěcCena
Hostina (na osobu)10 zl
Chleba (bochník)2 md
Jídlo (na den)
Mizerné3 md
Chudé6 md
Střídmé3 st
Pohodové5 st
Zámožné8 st
Šlechtické2 zl
Maso (kus)3 st
Korbel piva4 md
Soudek piva2 st
Sýr (kus)1 st
Ubytování v hostinci (na den)
Mizerné7 md
Chudé1 st
Střídmé5 st
Pohodové8 st
Zámožné2 zl
Šlechtické4 zl
Víno, stolní (Karafa)2 st
Víno, archivní (větší Láhev)10 zl

Služby

Dobrodruzi můžou platit cizím postavám, aby jim pomáhaly nebo jednaly za nejrůznějších okolností jejich jménem. Většina takových námezdníků jsou tovaryši nebo mistři běžného řemesla či umění. Najdou se ale i takoví, kteří jsou zběhlí ve specializovaných dobrodružných dovednostech.

V Tabulce služeb je několik nejzákladnějších typů námezdníků. Mezi další běžné námezdníky patří široká škála obyvatel měst či velkoměst, kterým dobrodruzi platí za vykonání určité činnosti. Například, Kouzelník může zaplatit truhláři, aby vyrobil propracovanou Truhlu (a její miniaturní repliku) pro použití s Kouzlem Tajná truhla. Bojovník může pověřit kováře, aby mu vykoval speciální Meč. Bard může zaplatit krejčímu, aby mu ušil nádherné oblečení pro nadcházející představení u vévody apod.

Jiní námezdníci poskytují odbornější nebo nebezpečnější služby. Jde třeba o žoldnéře placené za pomoc dobrodruhům při boji se Skurutí armádou, stejně jako o mudrce najaté na výzkum prastarého nebo tajemného učení. Pokud si dobrodruh na vysoké Úrovni vybuduje svou Pevnost, může si na její správu najmout celý personál sloužících a zástupců, od kastelána či majordoma po čeledíny, kteří udržují čisté stáje.

Práce zkušeného námezdníka zahrnuje cokoliv, co vyžaduje Zdatnost: obchodník, umělec, písař atd. Nezkušení námezdníci se najímají na nekvalifikovanou práci, která nevyžaduje žádný zvláštní trénink.

Tabulka služeb
SlužbaCena
Drožka mezi městy3 md / míle
Drožka ve městě1 md
Jízda lodí1 st / míle
Mýtné za použití cesty či brány1 md
Námezdník nezkušený2 st / den
Námezdník zkušený2 zl / den
Posel2 st / míle

Magické služby

Jak jsme napsali již v úvodu kapitoly, různé fantasy světy se výrazně liší v tom, jak moc je v nich magie obvyklá – případně oblíbená prostými lidmi, církvemi či vládci. V magicky velmi rozvinutých světech lze magii poptávat podobně, jako jiné vysoce kvalifikované řemeslné služby. Ve většině světů to tak snadné není a služby spojené se Sesíláním kouzel, alchymií a magickými rituály budou spojené s konkrétními postavami, které budou mít své postavení a pověst, a s nimiž si jejich služby budeš muset vyjednat.

Když dojde řeč na rozšířenost magie a magických služeb ve vašem herním světě, je dobré rozlišovat mezi obvyklostí magie, tedy tím, jak častí magici jsou, a její běžnou mocí, tedy tím, co takový běžný magik obvykle dokáže – a jak velká část magiků dokáže něco víc.

Cetky

Pokud chceš, může tvá postava do začátku hry vlastnit jednu Cetku, která může být navzdory prvnímu dojmu úplně obyčejná, nebo také opředená tajemstvím a divokou historií. Můžeš použít Cetky z následující tabulky, nebo se jí nechat jen inspirovat. PH může tabulku použít, když je potřeba domyslet obsah něčích kapes nebo třeba staré truhlice.

Tabulka Cetek
k100Cetka
1Kámen s dírkou popsaný hieroglyfy. Kdo se skrz něj dívá levým okem, vidí černobíle.
2Almanach pro určování rusalek, popsaný po stranách praktickými poznámkami.
3Malá usušená hlava Zvířete nebo Humanoida.
4Kočičí jazýčky, zavřené v krabičce nebo navlečené na šňůrce.
5Flakónek oranžové tekutiny, který nejde otevřít.
6Kapesní hodiny, které jdou pozpátku – a možná pokaždé jiným tempem.
7Černobílá šachová figurka.
8Olejová lampička bez knotu, s okénky zdobenými drátěnými obrázky.
9Mramorové oko s vykreslenou duhovkou.
10Rukavice se šesti prsty.
11Zrcátko, které ukazuje člověka staršího/mladšího/ošklivějšího/hezčího.
12Jednoduchý ocelový prstýnek. Na dotek je vždy vlažný.
13Bumerang, který se nikdy nevrací.
14Ulomený kus z obřího, dost možná Dračího vejce.
15Dřevěná soška, nebo možná hračka, neznámého Zvířete.
16Sušené Gobliní ucho potetované záhadnými znaky a symboly.
17Řetízek s otevíracím přívěskem a obrázkem ženy nebo muže.
18Nožík s rytinou jména na čepeli.
19Váček se třemi kulatými vypálenými dírami a zašlými ornamenty.
20Vyšívaný kapesník s motivem krajiny.
21Dvacetistěnná kostka s trojúhelníkem místo dvacítky.
22Humanoidí, skoro Lidská lebka s nezvyklými rysy (chybí oční důlky, zarostlý nos atp.).
23Kladivo s kovovým topůrkem a dřevěnou hlavicí.
24Jednoduchý, ale krásný váček s jemným bílým pískem.
25Hrneček, co pomalu teče, ale nikdo nedokáže zjistit kudy.
26Černý saténový vějíř se žlutým motivem smrtihlava.
27Divadelní Dýka, jejíž čepel se při bodnutí zasouvá neškodně do jílce.
28Grimoár nebo herbář zlé Ježibaby z bažin, psaný v neznámém temném jazyce.
29Lahvička s čirou tekutinou a nápisem „Matčiny slzy“.
30Purpurová svíce, jejíž knot hoří záhadným černým plamenem.
31Kožené pouzdro potřísněné krví. Obsahuje ostré lazebnické či mučicí nástroje.
32Pohár, který je zrádně větší, než vypadá.
33Omšelý kaleidoskop vyjevující znepokojivé a/nebo inspirující obrazce.
34Svitek s rodokmenem, na kterém je jedno ze jmen červeně zakroužkováno.
35Železný obojek s vytepaným nápisem: „Prokleti jsou následovníci světla, neboť budou trpět!“
36Dřevoryt mořské obludy s několika vřískajícími námořníky v tlamě nebo chapadlech.
37Kostěný hřeben s několika ulomenými zuby, který ve tmě slabě fosforeskuje.
38Nepříjemně zapáchající ramenní chránič vyrobený z chitinu či kutikuly obřího členovce.
39Cestovní sada malířských barev, z níž někdo vypotřeboval všechnu černou.
40Miniatura rakve s cínovou figurkou kostlivce.
41Ohavná mořská lastura, která vydává tajemné zvuky z nejzazších hlubin oceánu.
42Vybledlý rodinný portrét, na němž si žena, muž nebo dítě zakrývá obličej.
43Pečetidlo s emblémem tváře Gorgony (či Medúzy) zkřivené nenávistí.
44Nefritová soška v podobě morbidně obézní ženštiny cpoucí si do chřtánu nemluvně.
45Úlomek světle modré křídy, která ve svitu hvězd a měsíce matně září.
46Jantarová hrací kostka se zapuštěným mrtvým pavoukem nebo motýlem uprostřed.
47Zlomený šíp a na něm přivázaný ohořelý Pergamen.
48Zničené křesadlo (ohoblované až do mrtě).
49Foukací harmonika, která přes zašlý vzhled vydává perfektní tón.
50Svíčka z ušního mazu s knotem z chlupů.
51Váček vrhacích kostí s cizími runami a nejasného původu.
52Zkamenělina pradávného brouka.
53Balíček barevných, krásně malovaných karet k neznámé hře.
54Flétna z dlouhé, možná i lidské kosti.
55Vosková destička na psaní.
56Pouzdro na písemnosti z březové kůry.
57Dřevěná maska s oloupanou barvou.
58Uhel na psaní, který za žádných okolností nepíše.
59Stříbrná spona ve tvaru listu exotického stromu.
60Černý kámen s runou, která při úplňku matně září.
61Polovina kovového zrcátka s rytinou neidentifikovatelného zvířete na zadní straně.
62Zašlý mosazný klíč s rytinami v neznámém jazyce, drakem a zkříženými hnáty.
63Vážka zalitá v jantaru. Někdy se zdá, jako by byla stále živá.
64Něčí poslední vůle, v níž se rozdává, ale i nadává ve velkém.
65Truhlička, která má místo zámku hlavolam.
66Kus urvané látky s vyšitou podobiznou princezny či prince království.
67Pěkná dřevěná krabička s kořením.
68Kožený sáček s dřevěným hlavolamem.
69Náhrdelník z ostrých žraločích zubů.
70Duhově zbarvené pero exotického ptáka.
71Dřevěná vyřezávaná píšťalka, která pokaždé hraje jen jeden tón.
72Hadrový míček plněný fazolemi.
73Pramen zelených vlasů smotaný zlatou stuhou.
74Flakónek z kamene.
75Skleněné jablko – možná dokonalé, možná nakouslé.
76Malá pyramida z neznámého kovu.
77Vějíř z per cizokrajných ptáků.
78Zdobená dýmka.
79Malba skupiny lidí držících dřevěnou tyč, z druhé strany je nápis „My + tágo“.
80Na první pohled nepatrná pecka, do které je vyřezaný zámek.
81Natržené cinknuté eso potřísněné krví.
82Krysa vycpaná pilinami a malým váčkem, při stlačení píská.
83Rozbité sněžítko s dokonalou miniaturou města, které osobně znáš, nebo je úplně cizí.
84Sada hliněných cvrnkacích kuliček.
85Stará paruka z mnoha různých typů vlasů.
86Korbel s chybně vyrytým názvem hostince.
87Staletí starý list pergamenu, hustě popsaný v dávno mrtvém jazyce.
88Mince, jejíž ražbu někdo překryl miniaturami nábožných obrazů. Jeden z každé strany.
89Váček na peníze k prasknutí naplněný Humanoidími zuby.
90Hrst mincí zcela neznámé ražby z neznámého, podezřele lehkého kovu.
91V hedvábí pečlivě zabalená jehla pokrytá trochou dávno zaschlé krve.
92Lupa, která nezvětšuje, ani nezmenšuje.
93Jedovatě zelený pečetní vosk vonící po fialkách.
94Těžká, ale podle všeho prázdná, skleněná láhev se zavoskovaným špuntem.
95Přívěsek ve tvaru popravčího nástroje i s odsouzencem.
96Stříbrně zářící kámen ve tvaru slzy.
97Dva spojené dřevěné disky, mezi nimiž je namotaný provázek s očkem na konci.
98Krásný složitý klíč s motivy Vílích křídel, ale s ulomeným zubem.
99Knoflík ve tvaru znaku dávno zapomenutého šlechtického rodu.
100Dřevěná krabička plná karamelizovaných lístků růží a fialek.