# 4. kapitola: Osobnost a zázemí

Postavy tvoří víc než jen kombinace rasy a povolání. Jsou to jedinci s vlastními příběhy, zájmy, vztahy a schopnostmi mimo ty dané rasou a povoláním. Tato kapitola se zabývá detaily, které odlišují jednotlivé postavy od sebe, včetně jména, fyzického popisu, pravidel pro zázemí a jazyky, a jemnější nuance charakteru a přesvědčení.

# Detaily postavy

Jméno a vzhled postavy mohou být první věci, které se ostatní hráči dozví o tvé postavě. Je dobré se zamyslet nad tím, jak tyto charakteristiky odráží postavu, jež si představuješ.

# Jméno

Popis rasy tvé postavy obsahuje příklady jmen, které tato rasa používá. I pokud jméno jen vybereš ze seznamu, trochu nad ním popřemýšlej.

# Pohlaví

Můžeš hrát mužskou i ženskou postavu bez zvláštních výhod nebo překážek. Zamysli se, zda postava splňuje nebo vybočuje z kulturních očekávání pro své pohlaví a sexuální chování. Například, mužský drowí kněz popírá tradiční genderové rozdělení drowí společnosti, což by pro takovou postavu mohl být důvod, aby drowí společnost opustila a odešla na povrch.

Nemusíš se držet jen klasického rozlišení pohlaví. Například elfí bůh Corellon Laretian je často vnímán jako oboupohlavní a někteří elfové v mnohovesmíru jsou stvořeni ke Corellonově obrazu. Také můžeš hrát ženskou postavu vydávající se za muže, nebo muže, který se cítí uvězněn v ženském těle, či vousatou trpaslici, která nesnáší, když si ji někdo splete s mužem. Stejně tak je na tvém rozhodnutí sexuální orientace postavy.

Tika a Artemis: Protikladné postavy

Prvky popsané v této kapitole zásadním způsobem odlišují tvou postavu od všech ostatních postav. Uvaž například tyto dva lidské bojovníky. Tika Waylanová, původem ze světa Dragonlance, byla divoký teenager s těžkým dětstvím. Dcera zloděje, která utekla z domu, a provozovala otcovo řemeslo na ulicích Utěšína. Když se snažila okrást majitele hostince Poslední domov, tak ji chytil, vzal pod svá křídla a zaměstnal jako servírku. Když ale drakoniánské armády zplundrovaly Útěšín a zničily hostinec, nouze vyhnala Tiku za dobrodružstvím, spolu s jejími přáteli z dětství. Její zručnost v boji (pánev zůstala jednou z jejích oblíbených zbraní) spolu s pouliční minulostí jí daly pro život dobrodruha neocenitelné dovednosti.

Artemis Entreri vyrůstal na ulicích Kalimportu ve světě Forgotten RealmsZapomenuté říše. Díky bystrému úsudku, síle a mrštnosti si brzy vydobyl vlastní teritorium v jedné z mnoha chudých částí města. Po několika letech si jej všiml vlivný zlodějský cech a on pak i přes své mládí rychle postupoval v jeho řadách. Artemis se stal oblíbeným vrahem jednoho z městských pašů, který jej poslal daleko do Planiny ledového větru získat zpátky ukradené klenoty. Je to profesionální zabiják a neustále pracuje na svých dovednostech. Tika i Artemis jsou oba lidé a oba bojovníci (s nějakou zkušeností coby tuláci), oba mají podobně vysoké hodnoty Síly a Obratnosti, ale tam podobnost končí.

# Výška a váha

Výšku a váhu své postavy můžeš rozhodnout pomocí informací v popisu své rasy, nebo z Tabulky náhodné výšky a váhy. Popřemýšlej, jak statistiky tvé postavy mohou souviset s její figurou. Slabá, ale obratná postava může být hubená. Silná a odolná postava může být vysoká, nebo prostě těžká.

Pokud chceš, můžeš určit výšku a váhu postavy náhodnými hody kostkou pomocí Tabulky náhodné výšky a váhy. Hod kostkami dle sloupečku Oprava výšky určuje dodatečnou výšku (v coulech) nad Základní výšku (v stopách a coulech). To stejné číslo vynásobené hodem nebo hodnotou ze sloupečku Oprava váhy udává dodatečnou váhu (v librách) nad Základní váhu (v librách).

Tabulka náhodné výšky a váhy

Rasa Základní výška Oprava výšky Základní váha Oprava váhy
Člověk 4s 8c +2k10 c 110 lb × (2k4) lb
Elf, lesní 4s 6c +2k10 c 100 lb × (1k4) lb
Elf, vznešený 4s 6c +2k10 c 90 lb × (1k4) lb
Elf, drow 4s 5c +2k6 c 75 lb × (1k6) lb
Hobit 2s 7c +2k4 c 35 lb × 1 lb
Trpaslík, horský 4s +2k4 c 130 lb × (2k6) lb
Trpaslík, kopcový 3s 8c +2k4 c 115 lb × (2k6) lb
Drakorozený 5s 6c +2k8 c 175 lb × (2k6) lb
Gnóm 2s 11c +2k4 c 35 lb × 1 lb
Půlelf 4s 9c +2k8 c 110 lb × (2k4) lb
Půlork 4s 10c +2k10 c 140 lb × (2k6) lb
Tiefling 4s 9c +2k8 c 110 lb × (2k4) lb

Tak například Tika, jako člověk, má výšku 4 stopy 8 coulů plus 2k10 coulů. Její hráčka hodí 2k10 a celkově padne 12, takže Tičina výška je 5 stop 8 coulů. Hráčka pak použije ten stejný hod, tedy 12, a vynásobí ho 2k4 liber. Při hodu 2k4 jí padne 3, takže Tika váží 36 liber (12 × 3) navíc k její základní váze 110 liber, celkem tedy 146 liber.

# Ostatní fyzické rysy

Zvol věk, barvu vlasů, očí a pokožky své postavy. Možná budeš chtít postavu odlišit nějakým nezvyklým nebo zapamatovatelným rysem, jako třeba jizvou, kulháním nebo tetováním.

Tika a Artemis: Detaily postavy

Všimni si, jak jména Tika Waylanová a Artemis Entreri vzájemně tyto postavy odlišují a odráží jejich osobnosti. Tika je mladá žena odhodlaná prokázat, že už není dítě a z její jméno zní mladě a obyčejně. Artemis Entreri pochází z exotické země a z jeho jména dýchá tajemství.

Tice je na začátku její dobrodružné kariéry devatenáct let, má kaštanové vlasy, zelené oči, světlou pleť posetou pihami a na pravém boku pigmentovou skvrnku. Artemis je nevysoký, ale šlachovitý a svalnatý muž. Má ostré rysy, vysoké lícní kosti a vždycky vypadá, že by se potřeboval oholit. Jeho černé havraní vlasy jsou husté a objemné, ale oči má šedé a bez života – prozrazující prázdnotu jeho života a duše.

# Přesvědčení

Typický tvor ve světech Dungeons & Dragons má přesvědčení, které obecně vystihuje jeho morálku a osobní postoje. Přesvědčení je kombinací dvou faktorů: jeden odráží morálku (dobro, zlo, nebo neutralitu) a druhý vystihuje postoje ke společnosti a pořádku (zákon, chaos, nebo neutralitu). Tudíž devět různých přesvědčení vystihují všechny možné kombinace.

Tato stručná shrnutí devíti přesvědčení popisují typická chování tvorů s daným přesvědčením. Jedinci se mohou značně lišit od typického chování a jen pár jedinců je dokonale a důsledně věrných směrnicím svého přesvědčení.

Zákonné dobro (ZkD). U těchto tvorů se dá počítat s tím, že udělají správnou věc, jak se to od nich očekává. Dobří draci, paladinové a většina trpaslíků jsou zákonně dobří.

Neutrální dobro (ND). Tito tvorové pomáhají ostatním v jejich potřebách, jak nejlépe umí. Mnoho andělů, někteří oblační obři a většina gnómů jsou neutrálně dobří.

Chaotické dobro (ChD). Tito tvorové jednají podle svého svědomí, bez ohledu na očekávání ostatních. Mědění draci, mnoho elfů a jednorožci jsou chaoticky dobří.

Zákonně neutrální (ZkN). Tito jedinci jednají v souladu s právem, tradicí či osobními zásadami. Mnozí mniši a někteří kouzelníci jsou zákonně neutrální.

Neutrální (N). Toto je přesvědčení těch, kteří se raději vyhýbají morálním otázkám a nezaujímají žádná stanoviska; dělají, co se zdá v tu chvíli nejlepší. Ještěrci, většina druidů a mnoho lidí jsou neutrální.

Chaoticky neutrální (ChN). Tito tvorové se řídí svými vášněmi a svou osobní svobodu řadí nad všechno ostatní. Mnozí barbaři, tuláci a někteří bardi jsou chaoticky neutrální.

Zákonné zlo (ZkZ). Tito tvorové si systematicky berou, co chtějí, v mezích svých zásad, tradice, věrnosti nebo zákonů. Ďáblové, modří draci a skuruti jsou zákonně zlí.

Neutrální zlo (NZ). Toto je přesvědčení těch, kteří pro svůj úspěch udělají cokoliv, bez soucitu nebo výčitek. Mnoho drowů, někteří oblační obři a yugolotové jsou neutrálně zlí.

Chaotické zlo (ChZ). Tito tvorové jsou svévolně násilní, podnícení svou chamtivostí, nenávistí nebo krvežíznivostí. Démoni, rudí draci a orkové jsou chaoticky zlí.

# Přesvědčení v mnohovesmíru

Pro většinu myslících bytostí je přesvědčení morální volbou. Lidé, trpaslíci, elfové a další humanoidní rasy si mohou vybrat, půjdou-li cestou dobra nebo zla, řádu nebo chaosu. Podle mýtů, dobří bohové, kteří stvořili tyto rasy, jim dali svobodnou vůli, aby si mohly zvolit svou cestu, neboť věděli, že dobro bez svobodné vůle je otroctví.

Zlá božstva, která stvořila jiné rasy, je stvořila jako služebníky. Ty rasy pak mají silné vrozené tendence k napodobování svých bohů. Většina orků sdílí násilnou, primitivní povahu svého boha Grúmše, a proto inklinují ke zlu. I když si ork zvolí dobré přesvědčení, po celý život bojuje proti svým přirozeným sklonům. (Dokonce i půlorkové cítí neustále vliv orčího boha.)

Přesvědčení je nedílnou součástí povahy nebešťanů a běsů. Ďábel si nevybírá zákonné zlo a nemá k němu sklony, ale je zákonně zlý ve své podstatě. Pokud by nějak přestal být zákonně zlý, přestal by být ďáblem.

Většina tvorů, kteří postrádají schopnost rozumně myslet, je bez přesvědčení. Takoví tvorové nedokáží dělat morální nebo etické volby a jejich jednání je dáno jejich zvířecí povahou. Například, žraloci jsou nelítostní predátoři, ale nejsou zlí – jsou bez přesvědčení.

Tika a Artemis: Přesvědčení

Tika Waylanová je neutrálně dobrá, má v zásadě dobré srdce a když může, snaží se pomáhat ostatním. Artemis je zákonně zlý, hodnota vědomého života je mu lhostejná, ale zachovává si profesionální přístup k zabíjení.

Artemis, jako zlá postava, není ideální dobrodruh. Svoji kariéru začal jako padouch a s hrdiny spolupracuje, jen když musí, a když to pomůže jeho zájmům. Ve většině her zlí dobrodruzi způsobují problémy v družinách s těmi, kdo nesdílí jejich zájmy a cíle. Obecně, zlá přesvědčení jsou pro padouchy a nestvůry, ne pro hráčské postavy.

# Jazyky

Tvoje rasa určuje jazyky, které tvoje postava normálně ovládá, a zázemí ti může dát přístup k dalším jazykům dle tvé volby. Poznač si tyto jazyky do deníku postavy.

Zvol si své jazyky z Tabulky standardních jazyků, nebo nějaký jazyk běžný ve vašem herním světě. Pokud ti to PJ dovolí, tak si můžeš vybírat i z Tabulky exotických jazyků, nebo si zvolit nějakou tajnou řeč, například zlodějskou hantýrku či druidštinu.

Některé z těchto jazyků jsou ve skutečnosti jazykové rodiny se spoustou dialektů. Například prvotština zahrnuje auranský, akvanský, ignanský a terranský dialekt, jeden pro každou ze čtyř sfér živlů. Tvorové, kteří mluví různými dialekty stejného jazyka, se spolu dorozumí.

Tabulka standardních jazyků

Jazyk Typicky jím mluví Písmo
Elfština Elfové Elfí
Gigantština Obři, zlobři Trpasličí
Gnómština Gnómové Trpasličí
Goblinština Skřeti Trpasličí
Hobitština Hobiti Obecné
Obecná řeč Lidé Obecné
Orkština Orkové Trpasličí
Trpasličtina Trpaslíci Trpasličí

Tabulka exotických jazyků

Jazyk Typicky jím mluví Písmo
Ďábelština Ďáblové Pekelné
Démonština Démoni Pekelné
Dračí řeč Draci, drakorození Dračí
Hlubinština Mozkožrouti, zřící
Nebesština Nebešťané Nebeské
Prvotština Elementálové Trpasličí
Sylvánština Vílí tvorové Elfí
Temnobecná řeč Obchodníci Temných říší Elfí

# Osobnostní rysy

Dej své postavě dva osobnostní rysy. Jsou to malé, jednoduché drobnosti, které ti pomohou odlišit tvou postavu od všech ostatních. Také by měly o postavě říkat něco zajímavého a zábavného. Osobnostní rys by měl být vlastní popis, který je konkrétní v tom, čím postava vyniká. „Jsem chytrý“ není dobrý rys, protože to platí o spoustě postav. „Přečetl jsem všechny knihy ve Svítící Tvrzi“ už říká něco konkrétního o zájmech a povaze postavy.

Osobnostní rysy mohou popisovat věci, která má postava ráda, její minulé úspěchy, věci, které nemá ráda nebo kterých se bojí, postoj postavy k sobě samé či způsoby chování, nebo vliv jejích hodnot vlastností.

Pro začátek může být dobré podívat se na nejvyšší a nejnižší hodnoty vlastností a ke každé určit jeden s ní spjatý rys. Každý může být pozitivní nebo negativní: například, můžeš pilně pracovat, abys překonal nízkou vlastnost, nebo být nadutý na vysokou vlastnost.

# Ideály

Popiš jeden ideál, který žene tvou postavu vpřed. Tvé ideály jsou hodnoty, ve které pevně věříš, základní morální a etické principy, kvůli kterým jednáš jak jednáš. Ideály se prolínají vším od životních cílů po základy víry.

Ideály mohou odpovědět na kteroukoli z těchto otázek: Které principy bys nikdy nezradil? Co by tě inspirovalo k tomu něco obětovat? Co tě motivuje k činnosti a ovlivňuje tvé cíle a ambice? Co je ta nejdůležitější věc, o kterou usiluješ?

Můžeš si vybrat, jaké ideály chceš, ale přesvědčení tvé postavy je dobré místo, z kterého vyjít. Každé zázemí v této kapitole má šest návrhů na ideály. Pět z nich je spjato s různými aspekty přesvědčení: řádem, chaosem, dobrem, zlem a neutralitou. Poslední souvisí spíš s konkrétním zázemím, než s morálními nebo etickými principy.

# Pouta

Vytvoř pro svou postavu jedno pouto. Pouta vyjadřují vztah postavy k tvorům, místům nebo událostem ve světě. Poutají tě k věcem z tvého zázemí. Mohou tě motivovat k hrdinství, nebo pokud budou ohroženy, tě povedou k jednání, které by jinak nebylo v tvém zájmu. Mohou fungovat podobně jako ideály a určovat motivace a cíle postavy.

Pouta mohou dát odpovědi na tyto otázky: Na kom ti nejvíce záleží? Máš k nějakému místu zvláštní vztah? Čeho ve svém vlastnictví se nejvíce vážíš?

Pouta se mohou vázat k tvému povolání, zázemí, rase nebo nějakému jinému prvku minulosti či osobnosti tvé postavy. Také můžeš dostat nová pouta v průběhu svých dobrodružství.

# Vady

Konečně, vyber pro svou postavu nějakou vadu. Vadu tvé postavy představuje nějaká neřest, zlozvyk, strach nebo slabost – konkrétně něco, co může někdo použít proti tobě a uškodit ti, nebo čím tě může donutit jednat proti tvým zájmům. Vada je mnohem výraznější než negativní osobnostní rys, protože může odpovídat na některé z těchto otázek: Co tě dokáže rozzuřit? Koho nebo čeho se děsíš? Jaké jsou tvé neřesti?

Tika a Artemis: Osobní charakteristiky

Tika a Artemis mají hodně rozdílné osobnostní rysy. Tika Waylanová nemá ráda chvástání a po jednom škaredém pádu, ke kterému došlo během její zlodějské kariéry, se bojí výšek. Artemis Entreri se vždycky připravuje na nejhorší a pohybuje se s chladným, rozhodným sebevědomím.

Všimni si jejich ideálů. Tika Waylanová je prostá, takřka dětská, a věří, že každý život má a cenu a je důležitý. Má neutrálně dobré přesvědčení a lpí na ideálech života a vzájemné úcty. Artemis Entreri nikdy nedovolí, aby ho ovládly jeho emoce a neustále si hledá nové výzvy a zdokonaluje se. Jeho zákoně zlé přesvědčení mu dává ideály nestrannosti a touhy po moci.

Pouto Tiky Waylanové je k hostinci Poslední domov. Majitel hostince jí dal v životě novou šanci a její přátelství s jejími dobrodružnými společníky vzniklo v době, kdy tam pracovala. Zničení hostince drakoniánskými armádami je pro Tiku velice osobní důvod je prudce nenávidět. Její pouto by mohlo znít: „Udělám vše, abych potrestala drakoniánské armády za zničení Posledního domova.“

Pouto Artemise Entreriho je jeho zvláštní, skoro paradoxní vztah s Drizztem Do‘Urdenem, který se mu vyrovná v šermu a pevném odhodlání. Ve svém prvním souboji s Drizztem poznal Artemis ve svém protivníkovi něco o sobě. Určitý náznak toho, že kdyby se býval jeho život vyvíjel jinak, tak by možná žil podobně jako hrdinný drow. Od té chvíle je Artemis víc než jen zločinný vrah – je to antihrdina, hnaný svou rivalitou s Drizztem. Jeho pouto by mohlo znít: „Nespočinu, dokud nedokážu, že jsem lepší než Drizzt Do‘Urden.“

Obě tyto postavy mají i významné vady. Tika Waylanová je naivní a emočně zranitelná. Je mladší než její společníci a irituje jí, že ji stále berou jako dítě, které poznali před lety. Může být dokonce v pokušení udělat něco proti svým zásadám, pokud jí přijde, že by to dokázalo její dospělost. Artemis Entreri je naprosto uzavřený jakýmkoli osobním vztahům a chce prostě zůstat o samotě.

# Inspirace

Inspirace je prvek, kterým tě Pán jeskyně může odměnit za věrné hraní tvé postavy podle jejích osobnostních rysů, ideálu, pouta či vady. Použitím inspirace můžeš čerpat ze svého osobnostního rysu Soucit s utlačovanými a získat prospěch při jednání s Králem žebráků. Nebo díky inspiraci můžeš využít své pouto k obraně rodné vesnice a překonat jím účinek kouzla, které na tebe bylo sesláno.

# Získání inspirace

PJ se může rozhodnout ti dát inspiraci z nejrůznějších důvodů. Obvykle ji PJ udělí, když hraješ podle svých osobnostních rysů a podlehneš komplikacím plynoucím z pouta či vady, nebo když nějak jinak přesvědčivě ztvárníš svou postavu. PJ ti řekne, jak ve hře můžeš dostat inspiraci.

Inspiraci buď máš, nebo nemáš – nemůžeš si přenášet více „inspirací“ do příště.

# Použití inspirace

Pokud máš inspiraci, můžeš ji utratit při hodu na útok, záchranném hodu nebo ověření vlastnosti. Utracením inspirace získáš k tomuto hodu výhodu.

Navíc, když máš inspiraci, tak můžeš odměnit jiného hráče za podařené hraní postavy, dobré nápady nebo prostě něco hodně zajímavého ve hře. Když jiná hráčská postava udělá něco, co zajímavým a zábavným způsobem povznese příběh, tak se můžeš vzdát své inspirace a předat ji dané postavě.

# Zázemí

Každý příběh nějak začíná. Zázemí tvé postavy odhaluje, odkud pochází, jak se stala dobrodruhem a její místo ve světě. Tvůj bojovník mohl být odvážným rytířem nebo prošedivělým vojákem. Tvůj kouzelník mohl být mudrc nebo umělec. Tulák se mohl protloukat jako člen zlodějského cechu, nebo bavit publikum jako šašek.

Volba zázemí poskytuje důležitá příběhová vodítka o identitě tvé postavy. Nejdůležitější otázka, kterou je nutné si položit v rámci svého zázemí, je, co se změnilo? Proč jsi přestal s tím, co jsi dělal doposud a vydal ses za dobrodružstvím? Kde jsi sehnal peníze na počáteční vybavení? Nebo pokud pocházíš z vyšší vrstvy, proč nemáš víc peněz? Kde ses naučil dovednosti související s tvým povoláním? Co tě odlišuje od obyčejných jedinců se stejným zázemím?

Příklady zázemí v této kapitole zahrnují jak konkrétní mechanické přínosy (schopnosti, zdatnosti a jazyky), tak tipy pro ztvárnění hraní na hrdiny.

# Zdatnosti

Každé zázemí dá postavě zdatnost ve dvou dovednostech. Dovednosti jsou blíže popsány v 7. kapitole.

Navíc, většina zázemí dává postavě zdatnost s jednou či několika pomůckami. Pomůcky a zdatnost s nimi jsou blíže popsány v 5. kapitole.

Pokud postava dostane stejnou zdatnost ze dvou různých zdrojů, může si místo toho vybrat jinou zdatnost stejného druhu (s pomůckou nebo v dovednosti).

# Jazyky

Některá zázemí také dávají postavě možnost naučit se další jazyky navíc k těm, které jsou dané její rasou. Viz „Jazyky“ dříve v této kapitole.

# Vybavení

Každé zázemí poskytuje balíček počátečního vybavení. Pokud používáte volitelné pravidlo z 5. kapitoly a nakupujete si výbavu sami, tak počáteční výbavu za zázemí nedostaneš.

Zázemí obsahuje návrhy osobních charakteristik na základě tvého zázemí. Charakteristiky si můžeš vybrat, hodit kostkou a nechat rozhodnout náhodu, nebo se návrhy inspirovat a vymyslet si vlastní.

# Přizpůsobování zázemí

Pokud chceš, můžeš si některé prvky zázemí přizpůsobit, aby lépe seděly na tvou postavu nebo prostředí vašeho herního světa. Pro přizpůsobení zázemí můžeš vyměnit schopnost za kteroukoli jinou, vybrat si dvě libovolné dovednosti a zvolit si dohromady dva jazyky nebo zdatnosti s pomůckami. Buď můžeš použít balíček vybavení ze svého zázemí, nebo si vybavení nakoupit, jak je popsáno v 5. kapitole. (Pokud si budeš vybavení nakupovat, tak neobdržíš ani vybavení navržené tvým povoláním.) Nakonec si vyber dva osobnostní rysy, jeden ideál, jedno pouto a jednu vadu. Pokud nenajdeš schopnost, která by odpovídala tvé představě, tak se domluv s PJ na vytvoření vlastní.

Tika a Artemis: Zázemí

Tika Waylanová a Artemis Entreri prožili oba svá raná léta jako pouliční darebáci. Tičina pozdější zkušenost číšnice ji tolik neovlivnila, takže by si vybrala zázemí uličníka a získala z něj dovednosti Čachry a Nenápadnost a naučila se zacházet se soupravou pro přestrojování a zlodějským náčiním. Artemise lépe vystihuje jeho zázemí zločince, které mu dává dovednosti Klamání a Nenápadnost a zdatnosti s hracími kostkami a zlodějským náčiním.

# Akolyta

Svůj život jsi strávil ve službách chrámu jistého boha nebo panteonu bohů. Funguješ jako prostředník mezi svatou říší a smrtelným světem, vykonáváš posvátné obřady a předkládáš oběti, abys zprostředkoval věřícím přítomnost božstva. Nemusíš být nutně klerik — vykonávání posvátných obřadů není to samé jako vedení božské moci.

Zvol si boha, panteon bohů, nebo nějakou jinou vyšší sílu a domluv se s PJ na podrobnostech o povaze své náboženské služby. Dodatek B obsahuje příklad panteonu, ze světa Forgotten RealmsZapomenuté říše. Byl jsi nižší ceremoniář v chrámu, od mládí vychovávaný, abys pomáhal kněžím při posvátných obřadech? Nebo jsi byl velekněz, kterému se dostalo vnuknutí, že má svému bohu sloužit jinak než doposud? Možná jsi byl vůdce malého kultu mimo církevní hierarchii? Nebo dokonce kultovní skupiny, která sloužila pekelnému pánovi, proti kterému teď bojuješ.

Zdatnosti v dovednostech: Náboženství, Vhled

Jazyky: Libovolné dva

Vybavení: Svatý symbol (dar, který jsi obdržel při vstupu do kněžství), modlitební knížka nebo modlitební kolečko, 5 dávek kadidla, ornáty, obyčejné oblečení a váček s 15 zl

# Schopnost: Útočiště věrných

Jako akolyta vzbuzuješ respekt těch, kdo sdílí tvoji víru a můžeš vykonávat náboženské obřady svého božstva. Ty a tví dobrodružní společníci můžete očekávat léčení a další péči zdarma v každém chrámu, svatyni nebo v jiné ustálené přítomnosti tvé víry, ačkoli všechny surovinové složky kouzel musíš poskytnout ty. Tví spoluvěřící se ti složí na střídmý životní styl (ale jen tobě).

Můžeš mít také vazby na nějaký konkrétní chrám zasvěcený tebou zvolenému božstvu nebo panteonu a bydlet tam. Pokud jste se nerozešli ve zlém, tak to může být chrám, kde jsi dříve sloužil, nebo naopak chrám, kde jsi nalezl nový domov. Pokud jsi poblíž svého chrámu, tak můžeš poprosit kněží o pomoc, nebude-li to pro ně nebezpečné a nebude-li to proti učení chrámu.

Akolyty utváří jejich služba v chrámech nebo jiných náboženských společenstvích. Jejich způsoby chování a ideály jsou ovlivněny studiem historie a dogmaty víry a jejich vztahy k chrámům, svatyním a hierarchiím. Jejich vady mohou být nějaké skryté pokrytectví či kacířská myšlenka, nebo naopak ideál či pouto dotažené do extrému.

k8 Osobnostní rys
1 Zbožňuji konkrétního hrdinu své víry a neustále se odvolávám na jeho činy a příklad.
2 Dokážu najít kompromis i mezi nejzavilejšími nepřáteli, snažím se je chápat a vždy najít smírné řešení.
3 V každé události a akci vidím znamení. Bohové se snaží s námi mluvit, my jen musíme naslouchat.
4 Nic mě nevytrhne z mého optimismu.
5 Když se to jen trochu hodí, tak cituji (nebo špatně cituji) svaté texty a přísloví.
6 Jsem tolerantní (nebo netolerantní) k ostatním vírám a ctím (nebo zatracuji) uctívače jiných bohů.
7 V chrámu jsem si dopřával dobré jídlo a pití a stýkal se s vybranou společností. Tvrdý život na cestách mi jde na nervy.
8 Strávil jsem v chrámu tak dlouhou dobu, že mám jen málo praktických zkušenosti v jednání s obyvateli zvenčí.
k6 Ideál
1 Tradice. Staré tradice uctívání a obětování se musí zachovávat a dodržovat. (Zákonné)
2 Milosrdenství. Vždy se snažím pomáhat bližním v nouzi a nedbám na náklady. (Dobro)
3 Změna. Musíme bohům pomoci ve změnách, které chystají pro tento svět. (Chaotické)
4 Moc. Doufám, že jednoho dne se vyšplhám na vrchol církevní hierarchie. (Zákonné)
5 Víra. Věřím, že mě mé božstvo povede. Že když budu tvrdě pracovat, všechno bude v pořádku. (Zákonné)
6 Úsilí. Snažím se dokázat, že jsem hoden boží přízně a že mé činy jsou v souladu s jeho učením. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 Snažím se najít dávno ztracenou relikvii mé víry a položil bych za to život.
2 Jednou se pomstím prohnilým představitelům chrámu, kteří mě označili za kacíře.
3 Za svůj život vděčím knězi, který se mě ujal, když mí rodiče zemřeli.
4 Všechno dělám pro prostý lid.
5 Udělám cokoli, abych ochránil chrám, kde jsem sloužil.
6 Snažím se o záchranu svatého textu, který mí nepřátelé považují za kacířský a snaží se jej zničit.
k6 Vada
1 Mám vysoké nároky na ostatní, a na sebe ještě větší.
2 Vkládám příliš velkou důvěru ve své nadřízené v chrámu.
3 Moje zbožnost mě občas zaslepí a příliš snadno pak věřím těm, kdo se hlásí k mé víře.
4 Špatně se srovnávám se změnami.
5 Jsem podezřívavý k cizincům a čekám od nich jen to nejhorší.
6 Jakmile si zvolím cíl, stanu se jím posedlý a podřídím mu všechno ostatní ve svém životě.

# Bavič

Před publikem slavíš úspěch. Víš, jak vzbudit jeho pozornost, jak ho pobavit a dokonce i inspirovat. Tvé básně rozbuší srdce těch, kdo tě slyší, vzbuzují žal či radost, smích či hněv. Tvá hudba povzbuzuje ducha nebo zmocňuje zármutek. Tvoje taneční kroky jsou úchvatné, tvůj humor umí říznout do živého. Ať používáš jakékoliv techniky, tvé umění je tvůj život.

Zdatnosti v dovednostech: Akrobacie, Umění

Zdatnost s pomůckami: Souprava pro přestrojování, jeden druh hudebního nástroje

Vybavení: Jeden hudební nástroj (dle tvé volby), pozornost od ctitele (psaníčko, pramen vlasů nebo cetka), kostým a váček s 15 zl

# Bavičovy role

Dobrý bavič je všestranný. Každé přestavení okoření různými rolemi. Zvol si jednu až tři role, nebo si hoď dle tabulky níže, čímž určíš svou kvalifikaci baviče.

k10 Bavičova role
1 Akrobat
2 Básník
3 Herec
4 Hudebník
5 Kašpar
6 Polykač ohně
7 Tanečník
8 Vypravěč
9 Zpěvák
10 Žonglér

# Schopnost: Lidový zájem

Vždy najdeš místo, kde můžeš předvést své umění, obvykle v hostinci či krčmě, ale možná i v cirkuse, divadle, nebo dokonce u šlechtického dvora. Na takovém místě obdržíš jídlo a nocleh zdarma, střídmé či pohodové (podle kvality podniku), dokud budeš mít každý večer představení. Tvé umění ti navíc vydobude určitý místní věhlas. Když tě cizinci ve městě, kde jsi účinkoval, poznají, obvykle tě mají v oblibě.

Úspěšní baviči musí být schopni zaujmout a udržet pozornost publika, takže zpravidla mívají okázalou či energickou osobnost. Mají sklon k romantice a často lpí na ušlechtilých ideálech o praktikování umění a oceňování krásy.

k8 Osobnostní rys
1 Znám příběh vztahující se k téměř každé situaci.
2 Kdykoliv přijdu na nové místo, sbírám místní drby a rozšiřuji klepy.
3 Jsem beznadějný romatik, stále hledám „tu pravou“.
4 Nikdo se na mě či kolem mě nezlobí dlouho, protože dokážu zmírnit jakkoliv silné napětí.
5 Miluji dobré urážky, dokonce i když míří na mě.
6 Mám blbou náladu, když nejsem středem pozornosti.
7 Nespokojím se s ničím horším než dokonalým.
8 Měním svou náladu či názor tak rychle, jako tóny své písně.
k6 Ideál
1 Krása. Když účinkuji, dělám svět lepším než byl. (Dobro)
2 Tradice. Příběhy, legendy a písně minulosti nesmí být nikdy zapomenuty, neboť nás učí, kdo jsme. (Zákonné)
3 Tvořivost. Svět potřebuje nové nápady a smělé činy. (Chaotické)
4 Chamtivost. Dělám to jen pro peníze a slávu. (Zlo)
5 Obyvatelé. Rád se dívám na radost ve tvářích obyvatel, když účinkuji. Na ničem jiném nezáleží. (Neutrální)
6 Upřímnost. Umění by mělo odrážet duši; mělo by vycházet ze srdce a ukazovat, jací skutečně jsme. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 Můj nástroj je můj nejcennější majetek; a připomíná mi někoho, koho miluji.
2 Někdo mi ukradl můj drahocenný nástroj. Jednoho dne ho získám zpět.
3 Chci být slavný, ať to stojí, co to stojí.
4 Zbožňuji hrdinu ze starých příběhů a porovnávám své činy s jeho.
5 Udělám cokoliv, abych měl navrch nad svým nenáviděným sokem.
6 Udělal bych cokoliv pro ostatní členy své staré divadelní společnosti.
k6 Vada
1 Udělám cokoliv, abych si vydobyl slávu a uznání.
2 Mám slabost pro krásky.
3 Ostuda mi brání se vrátit domů. Zdá se, že ten problém mě pronásleduje všude.
4 Kdysi jsem zesměšnil šlechtice, který chce stále mou hlavu. Byla to chyba, kterou budu nejspíš opakovat.
5 Těžko maskuji své skutečné pocity. Můj ostrý jazyk mě dostává do problémů.
6 Ať se snažím sebevíc, nedá se na mě spolehnout.

# Varianta baviče: gladiátor

Gladiátor je stejný bavič, jako jakýkoliv potulný zpěvák či cirkusák. Je trénovaný, abys udělal z umění boje podívanou pro pobavení davu. Tento druh nablýskaného boje si tvou bavičovou rolí, i když můžeš mít také jisté dovednosti jako akrobat a herec. Pomocí své schopnosti Lidový zájem umíš najít místo k představení, které má prvky boje pro zábavu — gladiátorskou arénu nebo tajný klub nelegálních bojů v díře. Hudební nástroj ve svém balíčku vybavení můžeš nahradit lacinou, ale neobvyklou zbraní, například trojzubcem či sítí.

# Cechovní řemeslník

Jsi členem řemeslnického cechu, dovedný v konkrétní oblasti a úzce svázán s ostatními řemeslníky. Jsi osvědčenou součástí obchodního světa, tvůj talent a majetek tě osvobozují z pout řádu feudální společnosti. Své dovednosti ses učil jako učeň řemeslnického mistra, sponzorovaný svým cechem, dokud ses sám nestal mistrem.

Zdatnosti v dovednostech: Přesvědčování, Vhled

Zdatnost s pomůckami: Jeden typ řemeslnického nářadí

Jazyky: Libovolný jeden

Vybavení: Jedna sada řemeslnického nářadí (dle tvé volby), doporučující dopis z tvého cechu, cestovní oblečení a váček s 15 zl

# Cechovní obchod

Cechy se zpravidla nachází ve velkoměstech, která jsou dost velká, aby dokázala uživit několik řemeslníků provozujících stejné řemeslo. Tvůj cech však může být místo toho volná síť řemeslníků, přičemž každý z nich pracuje v jiné vesnici v rámci většího okresu. Domluv se s Pánem jeskyně na povaze tvého cechu. Svůj cechovní obchod si můžeš zvolit z níže uvedené tabulky, nebo určit náhodně hodem kostkou.

Jako člen svého cechu máš dovednosti, které jsou potřeba k tvorbě hotových předmětů ze surovin (což je zohledněno ve tvé zdatnosti s určitým druhem řemeslnického nářadí) a také znáš principy obchodu a obchodních praktik. Otázka zní, jestli opustíš své řemeslo kvůli dobrodružství, nebo vyvineš zvláštní úsilí pro skloubení řemesla a dobrodružných výprav.

k20 Cechovní obchod
1 Alchymisté a lékárníci
2 Dráteníci, cínaři a kutilové
3 Hrnčíři a cihelníci
4 Kaligrafici, rýsovači a písaři
5 Kartografové, zeměměřiči
6 Klenotníci a šperkaři
7 Koláři a vozaři
8 Kováři a kovolitci
9 Kožkaři, kožedělníci a koželužníci
10 Kuchaři a pekaři
11 Loďaři a plachtáři
12 Malíři, kleslíři a grafici
13 Obuvníci a ševci
14 Pivovarníci, lihovarníci a vinaři
15 Řezbáři, bednáři a výrobci luků
16 Skláři a sklenáři
17 Tesaři, pokrývači a štukatéři
18 Tkalci a barvíři
19 Zbrojíři, platnéři, zámečníci a umělečtí kováři
20 Zedníci a kameníci

# Schopnost: Členství v cechu

Jako zavedený a uznávaný člen cechu se můžeš spolehnout na určité benefity, které členství obnáší. Tví kolegové z cechu ti v případě potřeby poskytnou jídlo a ubytování a pokud na to dojde, zaplatí ti i pohřeb. V některých městech a velkoměstech se nalézá cechovní dům, jenž je ústředním místem, kde se setkávají příslušníci tvé profese, což může být příhodné místo pro seznámení se s případnými patrony, spojenci a námezdníky.

Cechy často disponují ohromnou politickou mocí. Jsi-li obviněn ze zločinu, tvůj cech tě podpoří, mluví-li pro tvou nevinu dobrý argument, nebo je-li tvůj zločin ospravedlnitelný. Máš-li v cechu dobré postavení, můžeš také získat přístup k mocným politickým osobnostem. Takové konexe mohou vyžadovat peněžní dar nebo věnování kouzelných předmětů do cechovní pokladny.

Cechu musíš platit členský příspěvek 5 zl za měsíc. Propásneš-li platby, musíš je zpětně doplatit, abys zůstal v přízni cechu.

Cechovní řemeslníci patří ve světě mezi nejprostší obyvatele — dokud nepověsí své nářadí na hřebík a nedají se na kariéru dobrodruha. Znají cenu těžké práce a chápou důležitost veřejnosti, ale jsou náchylní vůči chamtivosti a žádostivosti.

k8 Osobnostní rys
1 Věřím, že cokoliv se dělá, má se to dělat pořádně. Nemohu si pomoci — jsem perfekcionalista.
2 Jsem snob, co se dívá skrz prsty na ty, kdo nedokážou ocenit krásné umění.
3 Pořád chci vědět, jak věci fungují a co motivuje osoby.
4 Mám spoustu vtipných průpovídek a rčení na téměř každou situaci.
5 Jsem hrubý na ty, kdo nesdílí mé odhodlání k těžké práci a čestnému jednání.
6 Rád dlouze hovořím o své profesi.
7 Neloučím se se svými penězi snadno a neúnavně smlouvám, abych dostal nejlepší možnou nabídku.
8 Jsem známý svou prací a chci, aby si jí každý vážil. Jsem vždy rozpačitý, když se setkám s někým, kdo o mně neslyšel.
k6 Ideál
1 Společnost. Je povinností civilizovaných obyvatel, aby posilovali svazky společnosti a ochranu civilizace. (Zákonné)
2 Velkorysost. Mé talenty mi byly svěřeny, abych s jejich pomocí prospěl světu. (Dobro)
3 Svoboda. Každý by měl být svobodný, aby provozoval své vlastní živobytí. (Chaotické)
4 Chamtivost. Dělám to jen pro peníze. (Zlo)
5 Obyvatelé. Jsem zavázaný těm, na kterých mi záleží, ne ideálům. (Neutrální)
6 Snaha. Tvrdě makám, abych byl ve svém řemesle nejlepší. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 Dílna, ve které jsem se vyučil svému řemeslu, je pro mě nejdůležitější místo na světě.
2 Vyrobil jsem pro jistou osobu skvělé dílo, ale pak jsem zjistil, že ho není hodna. Stále hledám někoho, kdo je ho hoden.
3 Dlužím hodně svému cechu, že ze mě udělal toho, kým jsem dnes.
4 Prahnu po bohatství, abych si zajistil lásku jisté osoby.
5 Jednou se vrátím do svého cechu a dokážu, že jsem největším řemeslníkem z nich všech.
6 Pomstím se zlým silám, které zpustošily mou provozovnu a zničily mé živobytí.
k6 Vada
1 Udělám cokoliv, abych získal něco vzácného či drahocenného.
2 Snadno nabudu přesvědčení, že mě chce někdo ošidit.
3 Nikdo se nesmí nikdy dozvědět, že jsem kdysi ukradl peníze z cechovní pokladny.
4 Nikdy nejsem spokojený s tím, co mám — neustále chci víc.
5 Byl bych schopný i zabít, jen abych získal šlechtický titul.
6 Hrozně závidím každému, kdo dokáže zastínit mou ruční práci. Ať jdu kamkoliv, všude jsem obklopen rivaly.

# Varianta cechovního řemeslníka: hanzovní obchodník

Místo do řemeslnického cechu můžeš patřit do hanzy obchodníků, vůdců karavan a kupců. (Cech je řemeslnická gilda, hanza je obchodnická gilda.) Tvá hanza může být velká obchodní společnost (nebo rodina) s různými zájmy napříč krajem. Možná jsi dopravoval zboží z jednoho místa na druhé — lodí, vozem či karavanou — nebo jsi ho nakupovat od obchodních cestujících a prodával ve svém vlastním krámku. V některých ohledech život obchodního cestujícího vede sám o sobě k dobrodružství více než život řemeslníka.

Místo zdatnosti s řemeslnickým nářadím může být zdatný s navigačními pomůckami, nebo umět další jazyk. A místo s řemeslnickým nářadím můžeš začínat s mulou a dvoukolákem.

# Hlídkař

Vyrostl jsi v divočině, daleko od civilizace a komfortu města a techniky. Byl jsi svědkem migrace stád větších než les, přežil jsi extrémnější počasí, než by kdy nějaký měšťan dokázal pochopit a užíval sis osamění, kdy jsi byl jediným uvažujícím tvorem široko daleko v okruhu mnoha mil. Máš divočinu v krvi. Možná jsi býval kočovníkem, průzkumníkem, samotářem, lovcem či sběračem, nebo dokonce nájezdníkem. Dokonce i na místech, kde neznáš konkrétní rysy terénu, znáš způsoby divočiny.

Zdatnosti v dovednostech: Atletika, Přežití

Zdatnost s pomůckami: Jeden druh hudebního nástroje

Jazyky: Libovolný jeden

Vybavení: Berla, lovecká past, trofej ze zvířete, které jsi skolil, cestovní oblečení a váček s 10 zl

# Původ

Byl jsi na podivných místech a viděl jsi věci, jaké ostatní nedokážou pochopit. Zamysli se nad některými vzdálenými zeměmi, které jsi navštívil, a jak tě ovlivnily. Můžeš si hodit dle následující tabulky, abys určil své zaměstnání během svého působení v divočině, nebo si zvol to, které nejlépe pasuje na tvou postavu.

k10 Původ
1 Kmenový kočovník
2 Kmenový nájezdník
3 Lesník
4 Lovec či sběrač
5 Lovec odměn
6 Poutník
7 Průvodce
8 Statkář
9 Vyhnanec či psanec
10 Zálesák

# Schopnost: Cestovatel

Máš výbornou paměť na mapy a zeměpis a dokážeš si vždy vybavit celkové uspořádání terénu, osad a ostatních rysů ve tvém okolí. Navíc každý den dokážeš najít jídlo a pitnou vodu pro sebe a až pět dalších tvorů, pokud země skýtá bobulovité ovoce, nízkou zvěř (zajíci, králíci apod.), vodu a tak dále.

Civilizovaní obyvatelé považují chodce za hrubé a neomalené. Ti zase mají jen pramalé pochopení pro nuance života ve městech. Vazby kmene, klanu, rodiny a přírodního světa, jejichž jsou součástí, jsou nejdůležitější pouta většiny chodců.

k8 Osobnostní rys
1 Žene mě cestovatelská vášeň, kvůli níž jsem odešel z domova.
2 Dohlížím na své přátele, jako by byli čerstvě vyvrhnutá štěňata.
3 Jednou jsem běžel bez přestávky čtyřicet mil, abych varoval svůj klan před blížící se hordou skřetů. Udělal bych to znovu, kdybych musel.
4 Pro každou situaci mám lekci odpozorovanou od přírody.
5 Nemám valné mínění o bohatství a uhlazených osobách. Peníze a etiketa tě neochrání před hladovým sovodvědem.
6 Vždycky beru věci do rukou, nepřítomně si s nimi pohrávám a občas je omylem zničím.
7 Mám mnohem lepší dojem ze zvířat než obyvatel.
8 Byl jsem ve skutečnosti vychován vlky.
k6 Ideál
1 Změna. Život je jako roční období. Neustále se mění a my se musíme měnit s ním. (Chaotické)
2 Větší dobro. Je zodpovědností každého, aby přinášel co největší štěstí celému kmeni. (Dobro)
3 Čest. Pokud zneuctím sebe, zneuctím celý svůj kmen. (Zákonné)
4 Moc. Ti nejsilnější jsou předurčeni k tomu, aby vládli. (Zlo)
5 Příroda. Přírodní svět je důležitější než všechny budovy civilizace. (Neutrální)
6 Sláva. Musím si pro sebe a svůj kmen vysloužit slávu v bitvě. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 Má rodina, klan či kmen jsou nejdůležitější věcí v mém životě, dokonce i když jsou daleko ode mě.
2 Škoda způsobená nedotčené divočině mé domoviny je škodou způsobenou mně.
3 Můj hněv se snese na ty zlořády, co zpustošili mou domovinu.
4 Jsem poslední svého kmene, a je na mně, abych zajistil, že se jejich jména stanou legendou.
5 Trpím děsivými vizemi přicházející pohromy a udělám všechno proto, abych jí zabránil.
6 Je mou povinností mít děti, abych zachoval náš kmen.
k6 Vada
1 Jsem příliš zamilovaný do piva, vína a ostatního alkoholu.
2 Chci žít naplno, takže pro opatrnost nezbývá místo.
3 Pamatuji si každý utrženou nadávku a uchovávám v sobě tichou nelibost vůči všem, kdo mi ukřivdili.
4 Jen pomalu nacházím důvěru vůči příslušníkům ostatních ras, kmenů a společností.
5 Násilí platí témě na každou výzvu.
6 Nečekej, že zachráním ty, kdo se nedokáží zachránit sami. To je přirozený výběr, že silní vzejdou a slabí pojdou.

# Lidový hrdina

Pocházíš se skromných poměrů, ale osud tě předurčil k něčemu většímu. Už teď jsi pro obyvatele své rodné vesnice hrdinou a tvé předurčení tě vede, aby ses postavil tyranům a nestvůrám, které ohrožují prosté obyvatele všude jinde.

Zdatnosti v dovednostech: Ovládání zvířat, Přežití

Zdatnost s pomůckami: Jeden typ řemeslnického nářadí, dopravní prostředky (vozidla)

Vybavení: Jedna sada řemeslnického nářadí (dle tvé volby), lopata, železný kotlík, obyčejné oblečení a váček s 10 zl

# Předurčující událost

Dříve jsi se živil prostou prací mezi venkovany, možná jako farmář, horník, sluha, pastýř, dřevorubec nebo hrobník. Ale stalo se něco, co obrátilo tvůj život naruby a vyslalo tě na cestu ke slávě. Zvol si, nebo náhodně urči předurčující událost, která z tebe udělala hrdinu.

k10 Předurčující událost
1 Vzepřel jsem se tyranovým posluhovačům.
2 Zachránil jsem osoby během přírodní katastrofy.
3 Sám jsem se postavil strašlivé nestvůře.
4 Okradl jsem prohnilého obchodníka, abych pomohl chudým.
5 Vedl jsem domobranu pro odražení útočící armády.
6 Vloupal jsem se do tyranova hradu, ukradl zbraně a vyzbrojil jimi obyvatele.
7 Vycvičil jsem venkovany v použití zemědělských nástrojů jako zbraně proti tyranovým vojákům.
8 Pán odvolal nepopulární nařízení poté, co jsem proti tomu vedl symbolický protestní akt.
9 Nebešťan, víla nebo podobná bytost mi požehnala, nebo odhalila můj tajný původ.
10 Po narukování do pánova vojska jsem brzy povýšil na velitelskou hodnost a byl jsem vyznamenán za hrdinství.

# Schopnost: Pohostinnost prostých

Pocházíš z řad prostého lidu, takže se mezi nimi cítíš jako doma. Snadno najdeš místo k úkrytu, odpočinku a zotavení mezi prostými obyvateli, pokud je nebudeš ohrožovat. Skryjí tě před zákonem nebo kýmkoli, kdo by tě hledal, ale nebudou pro tebe riskovat život.

Lidový hrdina je jedním z prostých obyvatel, se vším, co k tomu patří. Většina lidových hrdinů bere svůj prostý původ jako čest a ne chybu a jejich domov pro ně zůstává velice důležitý.

k8 Osobnostní rys
1 Soudím osoby podle jejich skutků, ne slov.
2 Když je někdo v potížích, tak mu vždycky rád pomohu.
3 Když si něco umanu, tak to udělám, ať mi v cestě stojí cokoli.
4 Mám silný smysl pro férovost a vždycky se snažím o co nejspravedlivější řešení.
5 Věřím si a snažím se pěstovat sebedůvěru i v ostatních.
6 Myšlení nechávám na jiných, já jsem muž činu.
7 Ve snaze znít chytře často špatně používám dlouhá slova.
8 Snadno se znudím. Kdy se konečně začne naplňovat můj osud?
k6 Ideál
1 Úcta. Obyvatelé si zasluhují důstojné zacházení a úctu. (Dobro)
2 Spravedlnost. Před zákonem jsme si všichni rovni. Nikdo nestojí nad ním. (Zákonné)
3 Svoboda. Tyrani nesmí utlačovat lid. (Chaotické)
4 Moc. Stanu-li se silný, budu si moci vzít, co budu chtít – co si zasloužím. (Zlo)
5 Upřímnost. Nemá smysl hrát si na něco, co nejsem. (Neutrální)
6 Osud. Nikdo a nic mě neodvrátí od mého osudového údělu. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 Mám rodinu, ale netuším, kde je. Doufám, že se s ní jednoho dne znovu shledám.
2 Obdělával jsem zemi, miluji zemi a budu zemi bránit.
3 Pyšný šlechtic mi jednou dal strašlivý výprask a teď se budu mstít na každém rváči a násilníkovi, který mi přijde do cesty.
4 Mé nářadí je symbol mého předchozího života. Navždy si je ponechám jako připomínku na své kořeny.
5 Bráním ty, co se nemohou bránit.
6 Přál bych si, aby má dětská láska šla se mnou naplnit můj osud.
k6 Vada
1 Krutý vládce mé země se nezastaví před ničím, aby mě viděl viset.
2 Jsem přesvědčený o důležitosti svého osudu a jsem zaslepený ke svým slabostem a možnosti selhání.
3 Osoby, se kterými jsem vyrůstal, ví o mém hanebném tajemství, takže se už nikdy nemohu vrátit domů.
4 Těžko odolávám svodům velkých měst, hlavně silnému pití.
5 Tajně věřím, že kdybych byl neomezeným vládcem země, tak by všechno bylo lepší.
6 Jen těžko důvěřuji svým spojencům.

# Mudrc

Roky jsi strávil studiem znalostí o mnohovesmíru. Pročítal jsi rukopisy, studoval jsi svitky a naslouchal jsi největším odborníkům na témata, která tě zaujala. Tvé snažení z tebe udělalo mistra tvého oboru.

Zdatnosti v dovednostech: Historie, Mystika

Jazyky: Libovolné dva

Vybavení: Láhev černého inkoustu, brk, nožík, dopis od zesnulého kolegy s otázkou, na kterou jsi dosud nebyl s to najít odpověď, obyčejné oblečení a váček s 10 zl

# Zaměření

Hoď si kostkou, nebo si zvol, jaké zaměření má tvé vzdělání.

k8 Zaměření
1 Alchymista
2 Astronom
3 Diskreditovaný akademik
4 Knihovník
5 Profesor
6 Badatel
7 Kouzelníkův učen
8 Písař

# Schopnost: Badatel

Když se pokoušíš zjistit nebo si vzpomenout na nějakou informaci, tak i když ji sám neznáš, často víš, kde a od koho ji získat. Obvykle to bývá v knihovně, v rukopise, na univerzitě nebo od jiného učence či vzdělané osoby nebo bytosti. PJ může rozhodnout, že hledaná informace je vyloučená na téměř nedosažitelném místě, nebo prostě nelze zjistit. Odhalení těch největších tajemství mnohovesmíru může vyžadovat dobrodružnou výpravu, nebo dokonce celé tažení.

Mudrci jsou vymezeni svým rozsáhlým studiem a odráží se to v jejich charakteristikách. Mudrci, zabraní do vědeckých studií, si vysoce cení vzdělání – občas pro vzdělání samo, občas jen jako prostředek k naplnění jiných ideálů.

k8 Osobnostní rys
1 Používám mnohoslabičná slova, abych působil velmi učeně.
2 Přečetl jsem všechny knihy v největších světových knihovnách – nebo se tím alespoň rád chvástám.
3 Jsem zvyklý pomáhat méně talentovaným a trpělivě jim všechno vysvětluji.
4 Nic mě nepotěší tak, jako zajímavá záhada k rozlousknutí.
5 Před tím, než si vytvořím vlastní úsudek, jsem ochotný vyslechnout všechny argumenty.
6 Když … mluvím … s … hlupáky … mluvím … pomalu … a … v … porovnání … se … mnou … jsou … skoro … všichni … hlupáci.
7 Ve společenských situacích jsem naprosto, ale naprosto zoufalý.
8 Jsem přesvědčen, že se ostatní neustále snaží ukrást má tajemství.
k6 Ideál
1 Vědomosti. Cesta k moci a sebezdokonalování vede přes vědomosti. (Neutrální)
2 Krása. Co je krásné, ukazuje více než samo sebe. Ukazuje nám, co je pravda. (Dobro)
3 Rozum. Emoce nesmí zastřít naše logické uvažování. (Zákonné)
4 Bez omezení. Nic by nemělo omezovat nekonečné možnosti, jež jsou obsaženy ve všem bytí. (Chaotické)
5 Moc. Vědomosti jsou cestou k moci a nadvládě. (Zlo)
6 Sebezdokonalování. Cílem života zasvěceného studiu je sebezdokonalování.(Jakékoli)
k6 Pouto
1 Mou povinností je chránit své žáky.
2 Mám rastarý text, který střeží strašlivé tajemství a který nesmí padnout do nesprávných rukou.
3 Snažím se o zachování knihovny, univerzity, archivu nebo kláštera.
4 Mým životním dílem je série rukovětí na určité téma.
5 Celý život hledám odpověď na jistou otázku.
6 Zaprodal jsem svou duši za vědomosti. Doufám, že se mi podaří velké skutky a získám ji zpět.
k6 Vada
1 Snadno se dám zlákat příslibem nového poznání.
2 Většina jedinců s křikem uteče, když vidí démona. Já se zastavím a začnu si dělat poznámky o jeho anatomii.
3 Rozluštění prastaré záhady stojí za cenu civilizace.
4 Přehlížím jednoduchá řešení ve prospěch těch složitých.
5 Mluvím rychleji než myslím a neustále neúmyslně urážím ostatní.
6 I kdyby na tom záležel můj život, nebo život někoho jiného, tak neudržím tajemství.

# Námořník

Roky ses plavil na námořní lodi. V té době jsi umlčel silné bouře, nestvůry z hlubin a ty, kdo chtěli potopit vaši loď do bezedných hloubek. Tvou první láskou byl vzdálený obzor, ale nadešel čas, aby tvá ruka vyzkoušela něco nového.

Prober s Pánem jeskyně povahu lodi, na které ses dříve plavil. Byla to obchodní loď, válečná loď, průzkumná loď nebo pirátská loď? Jak byla slavná (či neslavná)? Je zcestovalá? Stále se ještě plaví, nebo je nezvěstná a má se za to, že všichni zahynuli?

Jakou jsi měl na palubě úlohu — bocmana, kapitána, navigátora, kuchaře, nebo jinou pozici? Kdo byl kapitán a první důstojník? Opustil jsi loď za dobře se svými kolegy, nebo jsi uprchnul?

Zdatnosti v dovednostech: Atletika, Vnímání

Zdatnost s pomůckami: Navigační pomůcky, dopravní prostředky (lodě)

Vybavení: Ovinek (kyj), 10 sáhů hedvábného lana, talisman — například zaječí pacička nebo kamínek s dírou uprostřed (nebo si můžeš nahodit cetku podle Tabulky cetek v 5. kapitole), obyčejné oblečení a váček s 10 zl

# Schopnost: Plavba zdarma

Když potřebuješ, můžeš pro vaši družinu obstarat volný průchod na plachetnici. Můžete se plavit na lodi, na které jsi sloužil, nebo na jiné lodi, se kterou máš dobré vztahy (třeba na té, na níž je kapitánem člen tvé bývalé posádky). Neboť žádáš o laskavost, není jisté, že ti zcela vyhoví svým jízdním řádem a trasou. Pán jeskyně určí, jak dlouho zabere se dostat, kam potřebuješ. Na oplátku za plavbu zdarma se očekává, že vaše družina bude během cesty pomáhat posádce.

Námořníci umí být hodně drsní, ale zodpovědnosti, které obnáší život na lodi, z nich činí spolehlivé osoby. Život na lodní palubě se podepisuje na jejich vzhledu a utváří jejich nejdůležitější vazby.

k8 Osobnostní rys
1 Moji přátele ví, že se na mě mohou za všech okolností spolehnout.
2 Pracuji tvrdě a po práci vydatně odpočívám.
3 Rád se plavím do nových přístavů a nad džbánem piva poznávám nové přátele.
4 Kvůli dobrému příběhu přikrášluji pravdu.
5 Pro mě je hospodská rvačka dobrý způsob, jak se seznámit s novým městem.
6 Nikdy si nenechám ujít přátelskou sázku.
7 Moje řeč je hnusná jako hnízdo otyugha.
8 Mám rád dobře odvedenou práci, zvlášť pokud dokážu přesvědčit někoho jiného, aby ji udělal.
k6 Ideál
1 Úcta. To, co drží loď pohromadě, je vzájemná úcta mezi kapitánem a posádkou. (Dobro)
2 Slušnost. Všichni děláme, takže o odměny se dělíme všichni. (Zákonné)
3 Svoboda. Moře je svoboda — svoboda plavit se kamkoliv a dělat cokoliv. (Chaotické)
4 Převaha. Jsem šelma a ostatní lodi na moři jsou má kořist. (Zlo)
5 Obyvatelé. Jsem povinován členům posádky, ne ideálům. (Neutrální)
6 Úsilí. Jednoho dne si pořídím vlastní loď a stanu se pánem svého vlastního osudu. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 Na prvním místě jsem věrný kapitánovi, vše ostatní je na druhém místě.
2 Nejdůležitější je loď — členové posádky a kapitáni přicházejí a odcházejí.
3 Nikdy nezapomenu na svou první loď.
4 V přístavním městě mám milenku, jejíž oči mě málem odloudily od moře.
5 Byl jsem ošizen při dělení zisků a nyní chci svou odměnu.
6 Krutí piráti zabili kapitána a členy naší posádky, vyrabovali loď a nechali mě napospas smrti. Já se pomstím.
k6 Vada
1 Plním rozkazy, i když si myslím, že jsou špatné.
2 Říkám cokoliv, jen abych se vyhnul práci navíc.
3 Když někdo zpochybňuje mou odvahu, nikdy neustoupím, bez ohledu na to, jak je to nebezpečné.
4 Jakmile začnu chlastat, je těžké mě zastavit.
5 Nemůžu si pomoci, ale jak mám něco po kapsách, tak to utratím.
6 Má pýcha mi nejspíš přivodí pád.

# Varianta námořníka: pirát

Své mládí jsi strávil ve službě u obávaného piráta, nelítostného mordýře, který tě naučil, jak přežít ve světě žraloků a divochů. Liboval sis v loupení na širých mořích a poslal víc jak jednu trestuhodnou duši do slaného hrobu. Strach a krveprolití ti nejsou cizí a v mnoha přístavních městech sis vysloužil docela špatnou pověst.

Rozhodneš-li se, že tvá námořnická kariéra zahrnovala pirátství, můžeš si zvolit schopnost Špatná pověst (viz rámeček) místo schopnosti Plavba zdarma.

Varianta schopnosti: Špatná pověst

Pokud má tvá postava zázemí námořníka, můžeš si zvolit tuto schopnost zázemí místo Plavby zdarma. Kamkoliv přijdeš, mají z tebe obyvatelé strach kvůli tvé pověsti. Když jsi v civilizované zástavbě, mohou ti projít drobné trestné činy, například odmítnutí zaplatit za jídlo v hostinci, nebo vyražení dveří v místním obchodě, neboť většina obyvatel tě za tvé činy nenahlásí.

# Poustevník

Formativní část svého života jsi žil v ústraní — buď v chráněné komunitě, například klášteře, nebo zcela v osamění. Po čas svého odloučení od hlučné společnosti jsi našel klid, samotu a nejspíš i jisté odpovědi, které jsi hledal.

Zdatnosti v dovednostech: Lékařství, Náboženství

Zdatnost s pomůckami: Bylinkářská souprava

Jazyky: Libovolný jeden

Vybavení: Tubus na svitky naditý modlitbami nebo poznámkami z tvých studií, zimní přikrývka, obyčejné oblečení, bylinkářská souprava a 5 zl

# Život v ústraní

Co bylo důvodem tvé izolace a co se změnilo, že jsi ukončil svou samotu? Můžeš spolupracovat s PJ a společně můžete určit přesnou povahu tvého ústraní, nebo si můžeš vybrat z tabulky níže či si podle ní hodit a určit důvod tvého ústraní.

k8 Život v ústraní
1 Hledal jsem duchovní osvícení.
2 Účastnil jsem se veřejného života v souladu s předpisy náboženského řádu.
3 Byl jsem vypovězen za zločin, který jsem nespáchal.
4 Stáhl jsem se ze společnosti po události, která mi zásadně změnila život.
5 Potřeboval jsem klidné místo k tvorbě umění, literatury, hudby nebo prohlášení.
6 Potřeboval jsem se spojit s přírodou, daleko od civilizace.
7 Byl jsem hlídač prastaré zříceniny či relikvie.
8 Byl jsem poutník, co hledal osobu, místo nebo relikvii duchovního významu.

# Schopnost: Objev

Tiché ústraní tvé osamělé poustevny ti dalo přístup k jedinečnému a mocnému objevu. Přesná povaha tohoto odhalení závisí na povaze tvého ústraní. Může to být velká pravda o vesmíru, božstvech, mocných bytostech vnějších sfér nebo silách přírody. Může to být místo, které dosud nikdo nespatřil. Mohl jsi odhalit fakt, který byl dlouho zapomenut, nebo odkrýt relikvii minulosti, jež může přepsat historii. Může to být informace poškozující osoby, co tě poslaly do vyhnanství, a tedy důvod tvého návratu do společnosti.

Spolu s PJ rozhodněte o detailech tvého objevu a jeho dopadu na tažení.

Některým poustevníkům vyhovuje život v ústraní, zatímco jiným leze na nervy a touží po společnosti. Ať už mají samotu v oblibě, nebo před ní touží uniknout, osamělý život utváří jejich postoje a ideály. Někteří po letech odloučení od společnosti postupně šílí.

k8 Osobnostní rys
1 Byl jsem izolovaný tak dlouho, že mluvím jen zřídkakdy. Dávám přednost gestikulaci a občasnému bručení.
2 Jsem naprosto klidný, i když čelím pohromě.
3 Vůdce naší komunity měl ke všemu co říci a já se snažím dělit o jeho moudrost.
4 Velmi soucítím se všemi trpícími.
5 Nedbám etiketě ani společenským očekáváním.
6 Vše, co se mi stane, vztahuji k velkému vesmírnému plánu.
7 Občas se ztrácím ve svých vlastních myšlenkách a rozjímání a stávám se netečným vůči svému okolí.
8 Pracuji na velké filozofické teorii a velmi rád se dělím o své nápady.
k6 Ideál
1 Větší dobro. Mé dary jsou určeny ke sdílení se všemi, ne k použití k mému vlastnímu užitku. (Dobro)
2 Logika. Emoce nesmí zastírat náš smysl pro to, co je správné a pravdivé, ani naše logické myšlení. (Zákonné)
3 Volnomyšlenkářství. Bádání a zvědavost tvoří pilíře pokroku. (Chaotické)
4 Moc. Ústraní a rozjímání jsou cesty k mystické a magické moci. (Zlo)
5 Žít a nechat žít. Vměšování se do záležitostí ostatním způsobuje jen potíže. (Neutrální)
6 Sebepoznání. Znáš-li sebe, znáš už vše. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 Nic není důležitější než ostatní členové mé poustevny, řádu či sdružení.
2 Odešel jsem do ústraní, abych se schoval před těmi, kdo by stále mohli jít po mě. Jednoho dne se jim musím postavit.
3 Stále hledám své přesvědčení, které jsem hledal v ústraní, a stále mi uniká.
4 Odešel jsem do ústraní, protože jsem miloval někoho, koho jsem nemohl mít.
5 Kdyby můj objev vyšel na světlo, mohlo by to světu způsobit pohromu.
6 Má izolace mi dala skvělý náhled na velké zlo, které mohu zničit jen já.
k6 Vada
1 Když jsem se nyní vrátil do světa, trochu příliš si užívám jeho rozkoší.
2 Honí se mi hlavou černé, krvelačné myšlenky, které jsem svou izolací a meditací nedokázal potlačit.
3 Jsem dogmatik ve svých myšlenkách a filozofii.
4 Má potřeba zvítězit v diskuzích zastiňuje přátelství a harmonii.
5 Riskoval bych sebevíc, jen abych odkryl ztracenou část znalostí.
6 Rád zachovávám tajemství a s nikým se o ně nedělím.

# Jiní poustevníci

Toto zázemí poustevníka předpokládá rozjímavý druh ústraní, které umožňuje prostor pro studium a modlení. Chceš-li hrát drsného samotáře v divočině, který žije z toho, co mu poskytuje příroda, a straní se společnosti ostatních, přečti si zázemí hlídkaře. Pokud však chceš naopak jít více náboženským směrem, akolyta by mohl být tím, co hledáš. Nebo můžeš být dokonce šarlatán, vystupovat jako moudrá a svatá osoba a nechat zbožné pošetilce, aby tě podporovali.

# Šarlatán

Vždycky sis uměl s ostatními pohrávat. Víš, jak je motivovat, jak po několika minutách rozhovoru zjistit jejich skryté touhy a po několika sugestivních dotazech v nich umíš číst jak v čítankách. Je to užitečný talent a jsi rozhodnutý ho používat ve svůj prospěch.

Víš, co obyvatelé chtějí, a ty jim to dáváš, nebo lépe řečeno slibuješ, že jim to dáš. Selský rozum by je měl varovat před věcmi, co znějí příliš dobře, aby to byla pravda, ale zdá se, že selského rozumu se nedostává, když jsi poblíž. Láhev růžově zbarvené kapaliny určitě uzdraví tu škaredou vyrážku; tato mast — nic víc než kus sádla s trochou stříbrného prachu — umí obnovit mládí a svěžest; a ve městě je most, který je právě na prodej. Tyto divy zní nevěrohodně, ale ty je umíš podat tak, že zní opravdově.

Zdatnosti v dovednostech: Čachry, Klamání

Zdatnost s pomůckami: Padělatelská souprava, souprava pro přestrojování

Vybavení: Zdobené oblečení, souprava pro přestrojování, podvodné pomůcky dle tvé volby (deset zazátkovaných lahví naplněných barevnou kapalinou, sada cinklých kostek, balíček označených karet nebo pečetní prsten vymyšleného vévody) a váček s 15 zl

# Oblíbené intriky

Každý šarlatán má určitý výčet oblíbených intrik, které používá. V tabulce níže si zvol svůj oblíbený švindl, nebo si podle ní hoď.

k6 Švindl
1 Švindluji v hazardních hrách.
2 Falšuji mince nebo dokumenty.
3 Vnikám do života obyvatel, abych se přiživil na jejich slabinách a zajistil si jejich bohatství.
4 Převlékám nové identity jako ponožky.
5 Na nárožích ulic provozuji své čachry.
6 Přesvědčuji obyvatele, že bezcenný odpad má cenu jejich těžce vydělaných peněz.

# Schopnost: Falešná identita

Vytvořil sis druhou identitu, včetně dokumentů, známých a přestrojení, díky nimž se umíš vydávat za danou osobu. Navíc umíš padělat dokumenty, včetně oficiálních listin a osobních dopisů, pokud jsi už někdy viděl příklad daného druhu dokumentu či rukopisu, který se snažíš napodobit.

Šarlatáni jsou pestré osoby, které skrývají své skutečné já za maskami, jež si vytváří. Odráží, co obyvatelé chtějí vidět, čemu chtějí věřit a jak vidí svět. Ale jejich pravé já je někdy sužováno špatným svědomím, starým nepřítelem nebo hluboce zakořeněnými problémy s důvěrou.

k8 Osobnostní rys
1 Lehce se zamilovávám a odmilovávám a vždy o někoho usiluji.
2 Mám vtip pro každou příležitost, zvlášť pro příležitosti, kde je humor nevhodný.
3 Lichocení je můj oblíbený trik, jak dosáhnout, čeho chci.
4 Jsem rozený hazardér, který nedokáže odolat riskování za potenciální výhru.
5 Lžu téměř o všem, i když k tomu není žádný dobrý důvod.
6 Moje oblíbené zbraně jsou sarkazmus a urážky.
7 Mám u sebe několik svatých symbolů a vzývám jakékoliv božstvo, které by se v daný moment mohlo hodit.
8 Schraňuji do kapes všechno, o čem si myslím, že by mohlo mít nějakou hodnotu.
k6 Ideál
1 Nezávislost. Jsem svobodného ducha — nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. (Chaotické)
2 Slušnost. Nikdy si nevybírám ty, kdo si nemohou dovolit přijít o pár drobných. (Zákonné)
3 Dobročinnost. Peníze, které získám, rozdávám těm, kdo je skutečně potřebují. (Dobro)
4 Tvořivost. Nikdy nedělám stejný podfuk dvakrát. (Chaotické)
5 Přátelství. Hmotné statky přichází a odchází. Pouta přátelství trvají navěky. (Dobro)
6 Úsilí. Jsem odhodlán udělat něco sám od sebe. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 Obral jsem špatnou osobu a teď musím udělat všechno pro to, abych se s ní už nikdy nepotkal ani já, ani ti, na kterých mi záleží.
2 Za všechno dlužím svému učiteli — odporné osobě, která nejspíš hnije někde ve vězení.
3 Někde tam venku mám dítě, které mě nezná. Dělám pro něj lepší svět.
4 Pocházím ze šlechtické rodiny a jednoho dne znovu získám zemi a titul, který mi ukradli.
5 Mocná osoba zabila mou milovanou. Jednoho dne, a nebude to už trvat dlouho, se pomstím.
6 Podvedl a zruinoval jsem osobu, která si to nezasloužila. Snažím se odčinit svou chybu, ale možná si nikdy neodpustím.
k6 Vada
1 Nedokážu odolat krásce.
2 Mám pořád hluboko do kapsy. Utrácím své nekale nabyté peníze na dekadentní přepych rychleji, než je dokážu získávat.
3 Jsem přesvědčen, že nikdo mě nedokáže napálit tak, jak já šidím ostatní.
4 Příliš dychtím po svém vlastním dobru. Neumím odolat pokušení, když jde o peníze.
5 Nedokážu odolat podvést osoby, které jsou mocnější než já.
6 Nerad si to přiznávám a budu se za to nesnášet, ale pokud se něco zvrtne, zdrhnu a zachráním si svou vlastní kůži.

# Šlechtic

Rozumíš bohatství, moci a postavení. Jsi nositelem šlechtického titulu a tvá rodina vlastní léno, vybírá daně a má významný politický vliv. Můžeš být rozmazlený šlechtic, který nezná otravnou práci, bývalý obchodník, který byl právě povýšen do šlechtického stavu, nebo vyděděný mizera s neopodstatněnými nároky. Nebo můžeš být čestný, těžce pracující statkář, který se pečlivě stará o obyvatele, kteří žijí a pracují na jeho pozemku, a je si pevně vědom zodpovědnosti, jež za ně nese.

Společně s PJ se domluv na vhodném titulu a stanovte, kolik pravomocí tento titul obnáší. Šlechtický titul nestojí sám o sobě — je spojen s celou rodinou a ať máš jakýkoliv titul, zdědí ho po tobě tvé děti. Nejen že musíte určit tvůj šlechtický titul, ale měl bys s pomocí Pána jeskyně také popsat svou rodinu a její vliv na tebe.

Je tvůj rod starý a uznávaný, nebo jsi svůj titul nabyl nedávno? Jak velký má vliv a na jakou oblast? Jakou má tvoje rodina pověst mezi ostatními šlechtici kraje? Jak na ni pohlíží prostí obyvatelé?

Jaká je tvá pozice v rodině? Jsi následníkem? Už jsi titul zdědil? Jak bereš svou zodpovědnost? Nebo jsi tak nízko v dědické linii, že nikoho nezajímá, co děláš, pokud nezahanbíš rodinu? Jak se hlava vaší rodiny dívá na tvou kariéru dobrodruha? Jsi v rodinné přízni, nebo se tě zbytek rodiny straní?

Má tvá rodina erb? Znak, který můžeš nosit na pečetním prstenu? Konkrétní barvy, které pořád nosíš? Zvíře, které jsi dostal jako symbol svého rodu, nebo jako duchovní člen své rodiny?

Tyto podrobnosti ti pomohou stanovit svou rodinu a svůj titul a jejich roli v herním světě.

Zdatnosti v dovednostech: Historie, Přesvědčování

Zdatnost s pomůckami: Jeden druh herní soupravy

Jazyky: Libovolný jeden

Vybavení: Zdobené oblečení, pečetní prsten, pergamen s rodokmenem a peněženka s 25 zl

# Schopnost: Výsadní postavení

Díky tomu, že ses narodil jako šlechtic, si o tobě obyvatelé zpravidla myslí jen to nejlepší. Jsi vítaný ve vyšší společnosti a osoby předpokládají, máš právo být kdekoliv. Prostí obyvatelé udělají vše, aby tě ubytovali a vyhnuli se tvé nelibosti. Ostatní osoby urozeného stavu tě berou jako člena stejné společenské vrstvy. Pokud potřebuješ, můžeš si zajistit audienci u místního šlechtice.

Šlechtici se rodí a jsou vychovávaní v úplně odlišném životním stylu, než zažije většina obyvatel, a jejich osobnost odráží tuto výchovu. Ke šlechtickému titulu se pojí množství závazků — zodpovědnost za rodinu, za ostatní šlechtice (včetně panovníka), za obyvatele, kteří jsou svěřeni do péče rodiny, nebo dokonce za samotný titul. Ale tato zodpovědnost je obvykle dobrý způsob, jak podkopat šlechtice.

k8 Osobnostní rys
1 Díky mým výmluvným lichotkám se každý, s kým mluvím, cítí skvěle a důležitě.
2 Prostí obyvatelé mě milují pro mou laskavost a štědrost.
3 Každý, kdo spatří mou vznešenost, nemůže pochybovat o tom, že se nad nemytými masami vyjímám jako sekáč.
4 Vynakládám velké úsilí, abych vždy vypadal co nejlépe a byl oblečen dle poslední módy.
5 Nerad si špiním ruce a nenechám se zabít v nevhodných službách.
6 Navzdory svému šlechtickému původu se nepovyšuji nad ostatní. Všichni máme stejnou krev.
7 Jakmile někdo jedno ztratí mou přízeň, ztratí ji navždy.
8 Pokud mi způsobíš zranění, rozdrtím tě, zničím tvoje jméno a zasolím tvá pole.
k6 Ideál
1 Úcta. Patří mi úcta, kvůli mému postavení, ale důstojné zacházení si zasluhují všichni obyvatelé, nezávisle na svém postavení. (Dobro)
2 Zodpovědnost. Je mou povinností respektovat autoritu těch nade mnou, stejně jako ti pode mnou musí respektovat tu moji. (Zákonné)
3 Nezávislost. Musím prokázat, že se umím o sebe postarat, aniž bych byl rozmazlován svou rodinou. (Chaotické)
4 Moc. Pokud dosáhnu větší moci, nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. (Zlo)
5 Rodina. Krev je hustší než voda. (Jakékoli)
6 Šlechtický závazek. Je mou povinností chránit a starat se o své poddané. (Dobro)
k6 Pouto
1 Postavím se jakékoliv výzvě, abych si vysloužil požehnání své rodiny.
2 Spojenectví mé dynastie s jinou šlechtickou rodinou musí být zachováno za každou cenu.
3 Není nic důležitějšího než ostatní členové naší rodiny.
4 Nikdy nezapomenu krutou porážku, kterou jsme utrpěli, ani nepřítele, který nám ji uštědřil.
5 Má oddanost k panovníkovi je neotřesitelná.
6 Prostí obyvatelé mě musí vidět jako svého hrdinu.
k6 Vada
1 Tajně věřím, že všichni jsou pod mou úroveň.
2 Skrývám skutečně skandální tajemství, které by mohlo navždy zničit mou rodinu.
3 Příliš často slyšívám skryté urážky a hrozby v každém mně adresovaném slově a rychle se rozzlobím.
4 Mám neukojitelnou touhu po tělesných rozkoších.
5 Svět se ve skutečnosti otáčí kolem mě.
6 Svými slovy a skutky často zahanbuji svou rodinu.

# Varianta šlechtice: rytíř

Rytířský stav patří ve většině společnostech mezi nejnižší šlechtické tituly, ale může být cestou k vyšším stavům. Chceš-li být rytíř, zvol si schopnost Sluhové (viz rámeček) místo schopnosti Výsadní postavení. Jeden z tvých prostých sluhů je nahrazen šlechticem, který ti slouží jako panoš, a pomáhá ti na oplátku za výcvik na jeho vlastní cestu rytíře. Tví dva zbývající sluhové mohou zahrnovat štolbu, který se stará o tvého koně, a sluhu, který leští tvou zbroj (a navíc ti pomáhá si ji navléknout).

Jako symbol rytířství a ideálů dvorské lásky můžeš do svého vybavení zahrnout prapor či jiný znak od své šlechtické dámy, které jsi dal své srdce — jako jistý znak cudnosti a oddanosti. (Tato osoba může být tvým poutem.)

Varianta schopnosti: Sluhové

Má-li tvá postava zázemí šlechtice, můžeš si zvolit tuto schopnost zázemí místo Výsadního postavení.

Slouží ti tři sluhové věrní tvé rodině. Tito sluhové mohou být klasičtí sloužící či poslové, a jeden z nich může být majordomem. Tví sluhové jsou prostí obyvatelé, kteří pro tebe mohou vykonávat obyčejné činnosti, ale nebojují za tebe, nedoprovází tě do očividně nebezpečných oblastí (například jeskyní) a odejdou, jsou-li často ohrožováni nebo zneužíváni.

# Uličník

Vyrůstal jsi sám na ulicích jako chudý sirotek. Neměl jsi nikoho, kdo by na tebe dohlížel nebo se o tebe staral, tak ses naučil starat se sám o sebe. Urputně jsi bojoval o jídlo a neustále sis dával pozor na ostatní zoufalé duše, které by tě mohly okrást. Spal jsi na střechách a v temných uličkách. Vystaven živlům a bez místa k zotavení a výhod lékařství jsi odolával nemocem. Navzdory všem špatným vyhlídkám jsi přežil díky mazanosti, síle, rychlosti, či nějaké jejich kombinaci.

Svou dobrodružnou kariéru začínáš s dostatkem peněz na skromný, ale bezpečný život na alespoň deset dní. Jak jsi se k těm penězům dostal? Co ti umožnilo se dostat z beznadějných vyhlídek a pustit se do lepšího života?

Zdatnosti v dovednostech: Čachry, nenápadnost

Zdatnost s pomůckami: Souprava pro přestrojování, zlodějské náčiní

Vybavení: Nožík, plán města, ve kterém jsi vyrůstal, myší přítelíček, upomínka na tvé rodiče, obyčejné oblečení a váček s 10 zl

# Schopnost: Městská tajemství

Znáš tajné struktury a průchody do měst a dokážeš najít cesty sídelní zástavbou, které by ostatní minuli. Když nejsi v boji, tak (spolu se společníky, které vedeš) můžeš cestovat mezi libovolnými dvěma místy ve městě dvakrát tak rychle, než by ti normálně dovolovala tvá rychlost.

Uličníci jsou ošlehaní životem zoufalé chudoby, se vším, co k tomu patří. Zpravidla je žene závazek k osobám, se kterými sdíleli život na ulicích, nebo spalující touha najít lepší život — a možná nějak oplatit všechno bohatým osobám, které s nimi špatně zacházely.

k8 Osobnostní rys
1 Schovávám si do kapes zbytky jídla a cetky.
2 Neustále se na něco ptám.
3 Rád se vměstnávám do malých prostor, kam se za mnou nikdo nemůže dostat.
4 Spím zády ke stěně či stromu, se vším, co vlastním, zabaleným do ranečku v mých rukách.
5 Žeru jako prase a jsem nevychovaný.
6 Myslím si, že každý, kdo je ke mně milý, skrývá zlý úmysl.
7 Nerad se myji.
8 Na plnou hubu říkám, co ostatní pouze naznačují nebo o čem nemluví.
k6 Ideál
1 Úcta. Všechny osoby, bohaté i chudé, si zasluhují úctu. (Dobro)
2 Společenství. Musíme se navzájem o sebe starat, protože nikdo jiný to neudělá. (Zákonné)
3 Změna. Co je nízké se vypíná vzhůru, a co je vysoké a mocné je sraženo. Změna věcí je přirozená. (Chaotické)
4 Odplata. Bohatým je třeba ukázat, co je to život v bídě a špíně. (Zlo)
5 Pomoc. Pomáhám těm, kdo pomáhají mně — to je to, co nás drží při životě. (Neutrální)
6 Úsilí. Dokážu, že si zasloužím lepší život. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 Mé město je můj domov a pro jeho obranu budu bojovat.
2 Sponzoruji sirotčinec, abych uchránil ostatní před tím, co jsem musel podstoupit.
3 Za své přežití vděčím jinému uličníkovi, který mě naučil, jak žít na ulicích.
4 Jsem zavázán osobě, která se nade mnou slitovala. Nikdy jí to nebudu moci zcela oplatit.
5 Unikl jsem ze svého nuzného života oloupením důležité osoby a teď mě za to hledají.
6 Nikomu nepřeji zažít útrapy, kterými jsem prošel.
k6 Vada
1 Když stojím proti přesile, utíkám z boje.
2 Zlato je pro mě mnoho peněz a udělám skoro cokoli, abych ho měl víc.
3 Vždy budu zcela věřit jen sám sobě.
4 Radši bych někoho zabil ve spánku, než abych bojoval fér.
5 To není krádež, pokud to potřebuji víc než ten druhý.
6 Osoby, co se nedokážou samy o sebe postarat, mají, co si zaslouží.

# Voják

Válka byla tvým řemeslem, kam až tvá paměť sahá. V mládi jsi trénoval, učil ses ovládat zbraně, nosit zbroje a dozvěděl ses základní techniky přežití, včetně toho, jak přežít na bojišti. Mohl jsi být součástí stálé národní armády, nebo žoldnéřské kumpanie. Nebo možná jsi byl členem místní milice, která zvýšila svou důležitost v nedávné válce.

Při volbě tohoto zázemí se domluv s PJ na vojenské organizaci, v níž jsi sloužil, jaké hodnosti jsi dosáhl a co jsi v průběhu své vojenské kariéry prožil. Byla to stálá armáda, městská stráž, nebo vesnická domobrana? Nebo možná jsi byl součástí soukromé armády nějakého šlechtice či obchodníka, nebo v žoldnéřské kumpanii.

Zdatnosti v dovednostech: Atletika, Zastrašování

Zdatnost s pomůckami: Jeden druh herní soupravy, dopravní prostředky (vozidla)

Vybavení: Odznak tvé vojenské hodnosti, trofej od poraženého nepřítele (dýka, zlomená čepel nebo část zástavy), sada kostěných kostek či balíček karet, obyčejné oblečení a váček s 10 zl

# Zaměření

Když jsi působil v armádě, měl jsi ve své jednotce určitou roli. Buď si vyber z tabulky, nebo hoď kostkou a urči svou roli náhodně:

k8 Zaměření
1 Důstojník
2 Zvěd
3 Pěchota
4 Jízda
5 Zdravotník
6 Zásobovací důstojník
7 Vlajkonoš
8 Ostatní personál (kuchař, kovář, apod.)

# Schopnost: Vojenská hodnost

Ze své vojenské kariéry máš vojenskou hodnost. Vojáci patřící k tvé bývalé organizaci stále uznávají tvou autoritu a vliv a pokud mají nižší hodnost, tak tě poslechnou. Můžeš zmínit svou hodnost, když se snažíš ovlivnit ostatní vojáky, nebo můžeš požádat o běžné zásoby či koně pro dočasné použití. Také získáš přístup do táborů a tvrzí armád, které uznávají tvou hodnost.

Hrůzy války spolu s tvrdou disciplínou vojenské služby se podepíšou na všech vojácích. Formují jejich ideály, tvoří pevná přátelství a vášnivé nenávisti a často je nechávají zjizvené a plné strachu, hanby a zášti.

k8 Osobnostní rys
1 Vždy jsem zdvořilý a uctivý.
2 Pronásledují mě vzpomínky na válku. Nedokážu ty násilné výjevy dostat z hlavy.
3 Ztratil jsem až příliš mnoho přátel a jen pomalu si dělám nové.
4 Mám z armády spoustu inspirujících a poučných historek, které se hodí takřka v každém boji.
5 Můj pohled dokáže zastrašit i pekelného psa.
6 Užívám si svou sílu a rád si ji dokazuji.
7 Mám hrubý smysl pro humor.
8 Problémům se stavím čelem. Jednoduchá, přímá řešení jsou nejlepší cestou k úspěchu.
k6 Ideál
1 Vyšší dobro. Naším údělem je položit životy při obraně druhých. (Dobro)
2 Zodpovědnost. Dělám, co musím a poslouchám jen autoritu. (Zákonné)
3 Nezávislost. Když obyvatelé slepě následují příkazy, kráčí vstříc tyranii. (Chaotické)
4 Síla. Silnější vždycky zvítězí, ve válce i v životě. (Zlo)
5 Žij a nech žít. Ideály nestojí za to, aby se pro ně umíralo nebo šlo do války. (Neutrální)
6 Národ. Mé město, národ či obyvatelé je to jediné, na čem záleží. (Jakékoli)
k6 Pouto
1 I teď bych položil život za osoby, se kterými jsem sloužil.
2 Kdosi mi kdysi zachránil život na bojišti. Dodnes bych nikdy nenechal přítele napospas smrti.
3 Má čest je můj život.
4 Nikdy nezapomenu krutou porážku, kterou jsme utrpěli, ani nepřítele, který nám ji uštědřil.
5 Ti, kdo bojují po mém boku, jsou hodni toho, abych za ně položil život.
6 Bojuji za ty, co nemohou bojovat sami za sebe.
k6 Vada
1 Hrozivý nepřítel, kterému jsme čelili, mě doteď děsí.
2 Mám jen málo úcty k těm, kdo nejsou osvědčení válečníci.
3 Udělal jsem hroznou chybu, která stála spoustu životů – a udělal bych cokoli, aby to zůstalo tajemství.
4 Má nenávist k mým nepřátelům je slepá a iracionální.
5 Poslouchám zákon, i kdyby způsobil utrpení.
6 Raději bych snědl svou zbroj, než uznal chybu.

# Zločinec

Jsi protřelý kriminálník a recidivista. Spoustu času jsi strávil mezi ostatními zločinci a stále máš ve zločineckém podsvětí známosti. Oproti většině obyvatel máš mnohem blíže ke světu vražd, krádeží a násilí, který proniká do slabin civilizace a doteď jsi naživu jen díky svému opovrhování zákony a pravidly civilizované společnosti.

Zdatnosti v dovednostech: Klamání, Nenápadnost

Zdatnost s pomůckami: Jeden druh herní soupravy, zlodějské náčiní

Vybavení: Páčidlo, tmavé obyčejné oblečení s kapucí a váček s 15 zl

# Zločinné zaměření

Existuje mnoho různých zločinců a ve zlodějských ceších a podobných organizacích mají jednotliví členové různé zaměření. I zločinci, kteří operují mimo tyto skupiny, se často silně zaměřují na určité druhy zločinů. Vyber si, jakou roli jsi hrál ve své kriminální minulosti, nebo hoď si podle níže uvedené tabulky.

k8 Zaměření
1 Vyděrač
2 Lupič
3 Vymahač
4 Překupník
5 Bandita
6 Nájemný vrah
7 Kapsář
8 Pašerák

# Schopnost: Kontakt v podsvětí

Znáš spolehlivý a důvěryhodný kontakt, který jedná jako tvá spojka se sítí ostatních zločinců. Víš, jak si s ním předávat zprávy, dokonce i na velké vzdálenosti. Znáš místní poslíčky, prohnilé pány karavan a pochybné námořníky, kteří mohou doručit tvé zprávy.

Zločinci mohou na první pohled vypadat jako padouši a spousta z nich jsou skutečně prohnilí do morku kostí. Ale někteří mají i hodně sympatických rysů. Zloději mezi sebou mají jakousi stavovskou čest, ale zřídka projevují jakoukoli úctu k zákonům a autoritám.

k8 Osobnostní rys
1 Vždycky mám připravený záložní plán pro případ, že se něco zvrtne.
2 V každé situaci si zachovávám chladnou hlavu. Nikdy nezvyšuji hlas, ani se nenechávám ovládat emocemi.
3 Vždycky, když přijdu někam poprvé, hned si vyhlídnu všechny cenné předměty, či místa, kde by mohly být skryty.
4 Snažím se s novými osobami spíše navazovat přátelství, než si z nich udělat nepřátele.
5 Moje důvěra se získává hodně pomalu. Ti největší poctivci mají obvykle nejčernější tajemství.
6 Riziko mě nezajímá. Nikdy mi neříkej, jaké jsou vyhlídky.
7 Nejlepší způsob, jak mě přesvědčit, abych něco udělal, je říct mi, že to nemohu udělat.
8 Prudce vystartuji při sebemenší urážce.
k6 Ideál
1 Čest. Neokrádám ostatní kolegy. (Zákonné)
2 Svoboda. Řetězy jsou od toho, aby byly roztrženy, stejně jako ti, kdo je vykovali. (Chaotické)
3 Milosrdenství. Beru bohatým, abych mohl pomáhat chudým. (Dobro)
4 Chamtivost. Udělám cokoli, abych se stal bohatý. (Zlý)
5 Osoby. Jsem věrný svým přátelům, ne ideálům. Všichni ostatní si pro mě za mě mohou klidně udělat výlet na Styx. (Neutrální)
6 Vykoupení. V každém je kousek dobra. (Dobro)
k6 Pouto
1 Snažím se splatit svůj starý dluh velkorysému dobrodinci.
2 Moje pochybně nabyté zisky jdou na uživení mé rodiny.
3 Někdo mi vzal něco důležitého a já to hodlám uloupit zpět.
4 Stanu se největším zlodějem, co kdy žil. w
5 Spáchal jsem strašlivý zločin a doufám, že jej mohu odčinit.
6 Někdo, koho jsem miloval, zemřel kvůli mé chybě. To už se nikdy nestane.
k6 Vada
1 Když vidím něco cenného, nemohu myslet na nic jiného, než jak to ukrást.
2 Když si mám vybrat mezi penězi a přáteli, obvykle dávám přednost penězům.
3 Máme-li plán, tak ho zapomenu. A když ho nezapomenu, tak ho budu ignorovat.
4 Každý na mě pozná, když se snažím lhát.
5 Když jde do tuhého, stáhnu ocas a uteču.
6 Někdo nevinný pyká ve vězení za zločin, který jsem spáchal já, a mně to nevadí.

# Varianta zločince: Špeh

Ač tvé schopnosti se příliš neliší od lupičských nebo pašeráckých, ty ses je naučil a cvičil v úplně jiné souvislosti: jako agent rozvědky. Možná jsi býval oficiálně schváleným agentem koruny, nebo možná jsi prodával tebou zjištěná tajemství nejvyšší nabídce.