4. kapitola: Osobnost a zázemí

Postavy tvoří víc než jen kombinace rasy a povolání. Jsou to jedinci s vlastními příběhy, zájmy, vztahy a schopnostmi mimo ty dané rasou a povoláním. Tato kapitola se zabývá detaily, které odlišují jednotlivé postavy od sebe, včetně jména, fyzického popisu, pravidel pro zázemí a jazyky, a jemnější nuance charakteru a přesvědčení.

Detaily postavy

Jméno a vzhled postavy mohou být první věci, které se ostatní hráči dozví o tvé postavě. Je dobré se zamyslet nad tím, jak tyto charakteristiky odráží postavu, jež si představuješ.

Jméno

Popis rasy tvé postavy obsahuje příklady jmen, které tato rasa používá. I pokud jméno jen vybereš ze seznamu, trochu nad ním popřemýšlej.

Pohlaví

Můžeš hrát mužskou i ženskou postavu bez zvláštních výhod nebo překážek. Zamysli se, zda postava splňuje nebo vybočuje z kulturních očekávání pro své pohlaví a sexuální chování. Například, mužský drowí kněz popírá tradiční genderové rozdělení drowí společnosti, což by pro takovou postavu mohl být důvod, aby drowí společnost opustila a odešla na povrch.

Nemusíš se držet jen klasického rozlišení pohlaví. Například elfí bůh Corellon Laretian je často vnímán jako oboupohlavní a někteří elfové v mnohovesmíru jsou stvořeni ke Corellonově obrazu. Také můžeš hrát ženskou postavu vydávající se za muže, nebo muže, který se cítí uvězněn v ženském těle, či vousatou trpaslici, která nesnáší, když si ji někdo splete s mužem. Stejně tak je na tvém rozhodnutí sexuální orientace postavy.

Tika a Artemis: Protikladné postavy

Prvky popsané v této kapitole zásadním způsobem odlišují tvou postavu od všech ostatních postav. Uvaž například tyto dva lidské bojovníky. Tika Waylanová, původem ze světa Dragonlance, byla divoký teenager s těžkým dětstvím. Dcera zloděje, která utekla z domu, a provozovala otcovo řemeslo na ulicích Utěšína. Když se snažila okrást majitele hostince Poslední domov, tak ji chytil, vzal pod svá křídla a zaměstnal jako servírku. Když ale drakoniánské armády zplundrovaly Útěšín a zničily hostinec, nouze vyhnala Tiku za dobrodružstvím, spolu s jejími přáteli z dětství. Její zručnost v boji (pánev zůstala jednou z jejích oblíbených zbraní) spolu s pouliční minulostí jí daly pro život dobrodruha neocenitelné dovednosti.

Artemis Entreri vyrůstal na ulicích Kalimportu ve světě Forgotten RealmsZapomenuté říše. Díky bystrému úsudku, síle a mrštnosti si brzy vydobyl vlastní teritorium v jedné z mnoha chudých částí města. Po několika letech si jej všiml vlivný zlodějský cech a on pak i přes své mládí rychle postupoval v jeho řadách. Artemis se stal oblíbeným vrahem jednoho z městských pašů, který jej poslal daleko do Planiny ledového větru získat zpátky ukradené klenoty. Je to profesionální zabiják a neustále pracuje na svých dovednostech. Tika i Artemis jsou oba lidé a oba bojovníci (s nějakou zkušeností coby tuláci), oba mají podobně vysoké hodnoty Síly a Obratnosti, ale tam podobnost končí.

Výška a váha

Výšku a váhu své postavy můžeš rozhodnout pomocí informací v popisu své rasy, nebo z Tabulky náhodné výšky a váhy. Popřemýšlej, jak statistiky tvé postavy mohou souviset s její figurou. Slabá, ale obratná postava může být hubená. Silná a odolná postava může být vysoká, nebo prostě těžká.

Pokud chceš, můžeš určit výšku a váhu postavy náhodnými hody kostkou pomocí Tabulky náhodné výšky a váhy. Hod kostkami dle sloupečku Oprava výšky určuje dodatečnou výšku (v coulech) nad Základní výšku (v stopách a coulech). To stejné číslo vynásobené hodem nebo hodnotou ze sloupečku Oprava váhy udává dodatečnou váhu (v librách) nad Základní váhu (v librách).

Tabulka náhodné výšky a váhy

RasaZákladní výškaOprava výškyZákladní váhaOprava váhy
Člověk4s 8c+2k10 c110 lb× (2k4) lb
Elf, lesní4s 6c+2k10 c100 lb× (1k4) lb
Elf, vznešený4s 6c+2k10 c90 lb× (1k4) lb
Elf, drow4s 5c+2k6 c75 lb× (1k6) lb
Hobit2s 7c+2k4 c35 lb× 1 lb
Trpaslík, horský4s+2k4 c130 lb× (2k6) lb
Trpaslík, kopcový3s 8c+2k4 c115 lb× (2k6) lb
Drakorozený5s 6c+2k8 c175 lb× (2k6) lb
Gnóm2s 11c+2k4 c35 lb× 1 lb
Půlelf4s 9c+2k8 c110 lb× (2k4) lb
Půlork4s 10c+2k10 c140 lb× (2k6) lb
Tiefling4s 9c+2k8 c110 lb× (2k4) lb

Tak například Tika, jako člověk, má výšku 4 stopy 8 coulů plus 2k10 coulů. Její hráčka hodí 2k10 a celkově padne 12, takže Tičina výška je 5 stop 8 coulů. Hráčka pak použije ten stejný hod, tedy 12, a vynásobí ho 2k4 liber. Při hodu 2k4 jí padne 3, takže Tika váží 36 liber (12 × 3) navíc k její základní váze 110 liber, celkem tedy 146 liber.

Ostatní fyzické rysy

Zvol věk, barvu vlasů, očí a pokožky své postavy. Možná budeš chtít postavu odlišit nějakým nezvyklým nebo zapamatovatelným rysem, jako třeba jizvou, kulháním nebo tetováním.

Tika a Artemis: Detaily postavy

Všimni si, jak jména Tika Waylanová a Artemis Entreri vzájemně tyto postavy odlišují a odráží jejich osobnosti. Tika je mladá žena odhodlaná prokázat, že už není dítě a z její jméno zní mladě a obyčejně. Artemis Entreri pochází z exotické země a z jeho jména dýchá tajemství.

Tice je na začátku její dobrodružné kariéry devatenáct let, má kaštanové vlasy, zelené oči, světlou pleť posetou pihami a na pravém boku pigmentovou skvrnku. Artemis je nevysoký, ale šlachovitý a svalnatý muž. Má ostré rysy, vysoké lícní kosti a vždycky vypadá, že by se potřeboval oholit. Jeho černé havraní vlasy jsou husté a objemné, ale oči má šedé a bez života – prozrazující prázdnotu jeho života a duše.

Přesvědčení

Typický tvor ve světech Dungeons & Dragons má přesvědčení, které obecně vystihuje jeho morálku a osobní postoje. Přesvědčení je kombinací dvou faktorů: jeden odráží morálku (dobro, zlo, nebo neutralitu) a druhý vystihuje postoje ke společnosti a pořádku (zákon, chaos, nebo neutralitu). Tudíž devět různých přesvědčení vystihují všechny možné kombinace.

Tato stručná shrnutí devíti přesvědčení popisují typická chování tvorů s daným přesvědčením. Jedinci se mohou značně lišit od typického chování a jen pár jedinců je dokonale a důsledně věrných směrnicím svého přesvědčení.

Zákonné dobro (ZkD). U těchto tvorů se dá počítat s tím, že udělají správnou věc, jak se to od nich očekává. Dobří draci, paladinové a většina trpaslíků jsou zákonně dobří.

Neutrální dobro (ND). Tito tvorové pomáhají ostatním v jejich potřebách, jak nejlépe umí. Mnoho andělů, někteří oblační obři a většina gnómů jsou neutrálně dobří.

Chaotické dobro (ChD). Tito tvorové jednají podle svého svědomí, bez ohledu na očekávání ostatních. Mědění draci, mnoho elfů a jednorožci jsou chaoticky dobří.

Zákonně neutrální (ZkN). Tito jedinci jednají v souladu s právem, tradicí či osobními zásadami. Mnozí mniši a někteří kouzelníci jsou zákonně neutrální.

Neutrální (N). Toto je přesvědčení těch, kteří se raději vyhýbají morálním otázkám a nezaujímají žádná stanoviska; dělají, co se zdá v tu chvíli nejlepší. Ještěrci, většina druidů a mnoho lidí jsou neutrální.

Chaoticky neutrální (ChN). Tito tvorové se řídí svými vášněmi a svou osobní svobodu řadí nad všechno ostatní. Mnozí barbaři, tuláci a někteří bardi jsou chaoticky neutrální.

Zákonné zlo (ZkZ). Tito tvorové si systematicky berou, co chtějí, v mezích svých zásad, tradice, věrnosti nebo zákonů. Ďáblové, modří draci a skuruti jsou zákonně zlí.

Neutrální zlo (NZ). Toto je přesvědčení těch, kteří pro svůj úspěch udělají cokoliv, bez soucitu nebo výčitek. Mnoho drowů, někteří oblační obři a yugolotové jsou neutrálně zlí.

Chaotické zlo (ChZ). Tito tvorové jsou svévolně násilní, podnícení svou chamtivostí, nenávistí nebo krvežíznivostí. Démoni, rudí draci a orkové jsou chaoticky zlí.

Přesvědčení v mnohovesmíru

Pro většinu myslících bytostí je přesvědčení morální volbou. Lidé, trpaslíci, elfové a další humanoidní rasy si mohou vybrat, půjdou-li cestou dobra nebo zla, řádu nebo chaosu. Podle mýtů, dobří bohové, kteří stvořili tyto rasy, jim dali svobodnou vůli, aby si mohly zvolit svou cestu, neboť věděli, že dobro bez svobodné vůle je otroctví.

Zlá božstva, která stvořila jiné rasy, je stvořila jako služebníky. Ty rasy pak mají silné vrozené tendence k napodobování svých bohů. Většina orků sdílí násilnou, primitivní povahu svého boha Grúmše, a proto inklinují ke zlu. I když si ork zvolí dobré přesvědčení, po celý život bojuje proti svým přirozeným sklonům. (Dokonce i půlorkové cítí neustále vliv orčího boha.)

Přesvědčení je nedílnou součástí povahy nebešťanů a běsů. Ďábel si nevybírá zákonné zlo a nemá k němu sklony, ale je zákonně zlý ve své podstatě. Pokud by nějak přestal být zákonně zlý, přestal by být ďáblem.

Většina tvorů, kteří postrádají schopnost rozumně myslet, je bez přesvědčení. Takoví tvorové nedokáží dělat morální nebo etické volby a jejich jednání je dáno jejich zvířecí povahou. Například, žraloci jsou nelítostní predátoři, ale nejsou zlí – jsou bez přesvědčení.

Tika a Artemis: Přesvědčení

Tika Waylanová je neutrálně dobrá, má v zásadě dobré srdce a když může, snaží se pomáhat ostatním. Artemis je zákonně zlý, hodnota vědomého života je mu lhostejná, ale zachovává si profesionální přístup k zabíjení.

Artemis, jako zlá postava, není ideální dobrodruh. Svoji kariéru začal jako padouch a s hrdiny spolupracuje, jen když musí, a když to pomůže jeho zájmům. Ve většině her zlí dobrodruzi způsobují problémy v družinách s těmi, kdo nesdílí jejich zájmy a cíle. Obecně, zlá přesvědčení jsou pro padouchy a nestvůry, ne pro hráčské postavy.

Jazyky

Tvoje rasa určuje jazyky, které tvoje postava normálně ovládá, a zázemí ti může dát přístup k dalším jazykům dle tvé volby. Poznač si tyto jazyky do deníku postavy.

Zvol si své jazyky z Tabulky standardních jazyků, nebo nějaký jazyk běžný ve vašem herním světě. Pokud ti to PJ dovolí, tak si můžeš vybírat i z Tabulky exotických jazyků, nebo si zvolit nějakou tajnou řeč, například zlodějskou hantýrku či druidštinu.

Některé z těchto jazyků jsou ve skutečnosti jazykové rodiny se spoustou dialektů. Například prvotština zahrnuje auranský, akvanský, ignanský a terranský dialekt, jeden pro každou ze čtyř sfér živlů. Tvorové, kteří mluví různými dialekty stejného jazyka, se spolu dorozumí.

Tabulka standardních jazyků

JazykTypicky jím mluvíPísmo
ElfštinaElfovéElfí
GigantštinaObři, zlobřiTrpasličí
GnómštinaGnómovéTrpasličí
GoblinštinaSkřetiTrpasličí
HobitštinaHobitiObecné
Obecná řečLidéObecné
OrkštinaOrkovéTrpasličí
TrpasličtinaTrpaslíciTrpasličí

Tabulka exotických jazyků

JazykTypicky jím mluvíPísmo
ĎábelštinaĎáblovéPekelné
DémonštinaDémoniPekelné
Dračí řečDraci, drakorozeníDračí
HlubinštinaMozkožrouti, zřící
NebesštinaNebešťanéNebeské
PrvotštinaElementálovéTrpasličí
SylvánštinaVílí tvorovéElfí
Temnobecná řečObchodníci Temných říšíElfí

Osobnostní rysy

Dej své postavě dva osobnostní rysy. Jsou to malé, jednoduché drobnosti, které ti pomohou odlišit tvou postavu od všech ostatních. Také by měly o postavě říkat něco zajímavého a zábavného. Osobnostní rys by měl být vlastní popis, který je konkrétní v tom, čím postava vyniká. „Jsem chytrý“ není dobrý rys, protože to platí o spoustě postav. „Přečetl jsem všechny knihy ve Svítící Tvrzi“ už říká něco konkrétního o zájmech a povaze postavy.

Osobnostní rysy mohou popisovat věci, která má postava ráda, její minulé úspěchy, věci, které nemá ráda nebo kterých se bojí, postoj postavy k sobě samé či způsoby chování, nebo vliv jejích hodnot vlastností.

Pro začátek může být dobré podívat se na nejvyšší a nejnižší hodnoty vlastností a ke každé určit jeden s ní spjatý rys. Každý může být pozitivní nebo negativní: například, můžeš pilně pracovat, abys překonal nízkou vlastnost, nebo být nadutý na vysokou vlastnost.

Ideály

Popiš jeden ideál, který žene tvou postavu vpřed. Tvé ideály jsou hodnoty, ve které pevně věříš, základní morální a etické principy, kvůli kterým jednáš jak jednáš. Ideály se prolínají vším od životních cílů po základy víry.

Ideály mohou odpovědět na kteroukoli z těchto otázek: Které principy bys nikdy nezradil? Co by tě inspirovalo k tomu něco obětovat? Co tě motivuje k činnosti a ovlivňuje tvé cíle a ambice? Co je ta nejdůležitější věc, o kterou usiluješ?

Můžeš si vybrat, jaké ideály chceš, ale přesvědčení tvé postavy je dobré místo, z kterého vyjít. Každé zázemí v této kapitole má šest návrhů na ideály. Pět z nich je spjato s různými aspekty přesvědčení: řádem, chaosem, dobrem, zlem a neutralitou. Poslední souvisí spíš s konkrétním zázemím, než s morálními nebo etickými principy.

Pouta

Vytvoř pro svou postavu jedno pouto. Pouta vyjadřují vztah postavy k tvorům, místům nebo událostem ve světě. Poutají tě k věcem z tvého zázemí. Mohou tě motivovat k hrdinství, nebo pokud budou ohroženy, tě povedou k jednání, které by jinak nebylo v tvém zájmu. Mohou fungovat podobně jako ideály a určovat motivace a cíle postavy.

Pouta mohou dát odpovědi na tyto otázky: Na kom ti nejvíce záleží? Máš k nějakému místu zvláštní vztah? Čeho ve svém vlastnictví se nejvíce vážíš?

Pouta se mohou vázat k tvému povolání, zázemí, rase nebo nějakému jinému prvku minulosti či osobnosti tvé postavy. Také můžeš dostat nová pouta v průběhu svých dobrodružství.

Vady

Konečně, vyber pro svou postavu nějakou vadu. Vadu tvé postavy představuje nějaká neřest, zlozvyk, strach nebo slabost – konkrétně něco, co může někdo použít proti tobě a uškodit ti, nebo čím tě může donutit jednat proti tvým zájmům. Vada je mnohem výraznější než negativní osobnostní rys, protože může odpovídat na některé z těchto otázek: Co tě dokáže rozzuřit? Koho nebo čeho se děsíš? Jaké jsou tvé neřesti?

Tika a Artemis: Osobní charakteristiky

Tika a Artemis mají hodně rozdílné osobnostní rysy. Tika Waylanová nemá ráda chvástání a po jednom škaredém pádu, ke kterému došlo během její zlodějské kariéry, se bojí výšek. Artemis Entreri se vždycky připravuje na nejhorší a pohybuje se s chladným, rozhodným sebevědomím.

Všimni si jejich ideálů. Tika Waylanová je prostá, takřka dětská, a věří, že každý život má a cenu a je důležitý. Má neutrálně dobré přesvědčení a lpí na ideálech života a vzájemné úcty. Artemis Entreri nikdy nedovolí, aby ho ovládly jeho emoce a neustále si hledá nové výzvy a zdokonaluje se. Jeho zákoně zlé přesvědčení mu dává ideály nestrannosti a touhy po moci.

Pouto Tiky Waylanové je k hostinci Poslední domov. Majitel hostince jí dal v životě novou šanci a její přátelství s jejími dobrodružnými společníky vzniklo v době, kdy tam pracovala. Zničení hostince drakoniánskými armádami je pro Tiku velice osobní důvod je prudce nenávidět. Její pouto by mohlo znít: „Udělám vše, abych potrestala drakoniánské armády za zničení Posledního domova.“

Pouto Artemise Entreriho je jeho zvláštní, skoro paradoxní vztah s Drizztem Do‘Urdenem, který se mu vyrovná v šermu a pevném odhodlání. Ve svém prvním souboji s Drizztem poznal Artemis ve svém protivníkovi něco o sobě. Určitý náznak toho, že kdyby se býval jeho život vyvíjel jinak, tak by možná žil podobně jako hrdinný drow. Od té chvíle je Artemis víc než jen zločinný vrah – je to antihrdina, hnaný svou rivalitou s Drizztem. Jeho pouto by mohlo znít: „Nespočinu, dokud nedokážu, že jsem lepší než Drizzt Do‘Urden.“

Obě tyto postavy mají i významné vady. Tika Waylanová je naivní a emočně zranitelná. Je mladší než její společníci a irituje jí, že ji stále berou jako dítě, které poznali před lety. Může být dokonce v pokušení udělat něco proti svým zásadám, pokud jí přijde, že by to dokázalo její dospělost. Artemis Entreri je naprosto uzavřený jakýmkoli osobním vztahům a chce prostě zůstat o samotě.

Inspirace

Inspirace je prvek, kterým tě Pán jeskyně může odměnit za věrné hraní tvé postavy podle jejích osobnostních rysů, ideálu, pouta či vady. Použitím inspirace můžeš čerpat ze svého osobnostního rysu Soucit s utlačovanými a získat prospěch při jednání s Králem žebráků. Nebo díky inspiraci můžeš využít své pouto k obraně rodné vesnice a překonat jím účinek kouzla, které na tebe bylo sesláno.

Získání inspirace

PJ se může rozhodnout ti dát inspiraci z nejrůznějších důvodů. Obvykle ji PJ udělí, když hraješ podle svých osobnostních rysů a podlehneš komplikacím plynoucím z pouta či vady, nebo když nějak jinak přesvědčivě ztvárníš svou postavu. PJ ti řekne, jak ve hře můžeš dostat inspiraci.

Inspiraci buď máš, nebo nemáš – nemůžeš si přenášet více „inspirací“ do příště.

Použití inspirace

Pokud máš inspiraci, můžeš ji utratit při hodu na útok, záchranném hodu nebo ověření vlastnosti. Utracením inspirace získáš k tomuto hodu výhodu.

Navíc, když máš inspiraci, tak můžeš odměnit jiného hráče za podařené hraní postavy, dobré nápady nebo prostě něco hodně zajímavého ve hře. Když jiná hráčská postava udělá něco, co zajímavým a zábavným způsobem povznese příběh, tak se můžeš vzdát své inspirace a předat ji dané postavě.

Zázemí

Každý příběh nějak začíná. Zázemí tvé postavy odhaluje, odkud pochází, jak se stala dobrodruhem a její místo ve světě. Tvůj bojovník mohl být odvážným rytířem nebo prošedivělým vojákem. Tvůj kouzelník mohl být mudrc nebo umělec. Tulák se mohl protloukat jako člen zlodějského cechu, nebo bavit publikum jako šašek.

Volba zázemí poskytuje důležitá příběhová vodítka o identitě tvé postavy. Nejdůležitější otázka, kterou je nutné si položit v rámci svého zázemí, je, co se změnilo? Proč jsi přestal s tím, co jsi dělal doposud a vydal ses za dobrodružstvím? Kde jsi sehnal peníze na počáteční vybavení? Nebo pokud pocházíš z vyšší vrstvy, proč nemáš víc peněz? Kde ses naučil dovednosti související s tvým povoláním? Co tě odlišuje od obyčejných jedinců se stejným zázemím?

Příklady zázemí v této kapitole zahrnují jak konkrétní mechanické přínosy (schopnosti, zdatnosti a jazyky), tak tipy pro ztvárnění hraní na hrdiny.

Zdatnosti

Každé zázemí dá postavě zdatnost ve dvou dovednostech. Dovednosti jsou blíže popsány v 7. kapitole.

Navíc, většina zázemí dává postavě zdatnost s jednou či několika pomůckami. Pomůcky a zdatnost s nimi jsou blíže popsány v 5. kapitole.

Pokud postava dostane stejnou zdatnost ze dvou různých zdrojů, může si místo toho vybrat jinou zdatnost stejného druhu (s pomůckou nebo v dovednosti).

Jazyky

Některá zázemí také dávají postavě možnost naučit se další jazyky navíc k těm, které jsou dané její rasou. Viz „Jazyky“ dříve v této kapitole.

Vybavení

Každé zázemí poskytuje balíček počátečního vybavení. Pokud používáte volitelné pravidlo z 5. kapitoly a nakupujete si výbavu sami, tak počáteční výbavu za zázemí nedostaneš.

Zázemí obsahuje návrhy osobních charakteristik na základě tvého zázemí. Charakteristiky si můžeš vybrat, hodit kostkou a nechat rozhodnout náhodu, nebo se návrhy inspirovat a vymyslet si vlastní.

Přizpůsobování zázemí

Pokud chceš, můžeš si některé prvky zázemí přizpůsobit, aby lépe seděly na tvou postavu nebo prostředí vašeho herního světa. Pro přizpůsobení zázemí můžeš vyměnit schopnost za kteroukoli jinou, vybrat si dvě libovolné dovednosti a zvolit si dohromady dva jazyky nebo zdatnosti s pomůckami. Buď můžeš použít balíček vybavení ze svého zázemí, nebo si vybavení nakoupit, jak je popsáno v 5. kapitole. (Pokud si budeš vybavení nakupovat, tak neobdržíš ani vybavení navržené tvým povoláním.) Nakonec si vyber dva osobnostní rysy, jeden ideál, jedno pouto a jednu vadu. Pokud nenajdeš schopnost, která by odpovídala tvé představě, tak se domluv s PJ na vytvoření vlastní.

Tika a Artemis: Zázemí

Tika Waylanová a Artemis Entreri prožili oba svá raná léta jako pouliční darebáci. Tičina pozdější zkušenost číšnice ji tolik neovlivnila, takže by si vybrala zázemí uličníka a získala z něj dovednosti Čachry a Nenápadnost a naučila se zacházet se soupravou pro přestrojování a zlodějským náčiním. Artemise lépe vystihuje jeho zázemí zločince, které mu dává dovednosti Klamání a Nenápadnost a zdatnosti s hracími kostkami a zlodějským náčiním.

Akolyta

Svůj život jsi strávil ve službách chrámu jistého boha nebo panteonu bohů. Funguješ jako prostředník mezi svatou říší a smrtelným světem, vykonáváš posvátné obřady a předkládáš oběti, abys zprostředkoval věřícím přítomnost božstva. Nemusíš být nutně klerik — vykonávání posvátných obřadů není to samé jako vedení božské moci.

Zvol si boha, panteon bohů, nebo nějakou jinou vyšší sílu a domluv se s PJ na podrobnostech o povaze své náboženské služby. Dodatek B obsahuje příklad panteonu, ze světa Forgotten RealmsZapomenuté říše. Byl jsi nižší ceremoniář v chrámu, od mládí vychovávaný, abys pomáhal kněžím při posvátných obřadech? Nebo jsi byl velekněz, kterému se dostalo vnuknutí, že má svému bohu sloužit jinak než doposud? Možná jsi byl vůdce malého kultu mimo církevní hierarchii? Nebo dokonce kultovní skupiny, která sloužila pekelnému pánovi, proti kterému teď bojuješ.

Zdatnosti v dovednostech: Náboženství, Vhled

Jazyky: Libovolné dva

Vybavení: Svatý symbol (dar, který jsi obdržel při vstupu do kněžství), modlitební knížka nebo modlitební kolečko, 5 dávek kadidla, ornáty, obyčejné oblečení a váček s 15 zl

Schopnost: Útočiště věrných

Jako akolyta vzbuzuješ respekt těch, kdo sdílí tvoji víru a můžeš vykonávat náboženské obřady svého božstva. Ty a tví dobrodružní společníci můžete očekávat léčení a další péči zdarma v každém chrámu, svatyni nebo v jiné ustálené přítomnosti tvé víry, ačkoli všechny surovinové složky kouzel musíš poskytnout ty. Tví spoluvěřící se ti složí na střídmý životní styl (ale jen tobě).

Můžeš mít také vazby na nějaký konkrétní chrám zasvěcený tebou zvolenému božstvu nebo panteonu a bydlet tam. Pokud jste se nerozešli ve zlém, tak to může být chrám, kde jsi dříve sloužil, nebo naopak chrám, kde jsi nalezl nový domov. Pokud jsi poblíž svého chrámu, tak můžeš poprosit kněží o pomoc, nebude-li to pro ně nebezpečné a nebude-li to proti učení chrámu.

Akolyty utváří jejich služba v chrámech nebo jiných náboženských společenstvích. Jejich způsoby chování a ideály jsou ovlivněny studiem historie a dogmaty víry a jejich vztahy k chrámům, svatyním a hierarchiím. Jejich vady mohou být nějaké skryté pokrytectví či kacířská myšlenka, nebo naopak ideál či pouto dotažené do extrému.

k8Osobnostní rys
1Zbožňuji konkrétního hrdinu své víry a neustále se odvolávám na jeho činy a příklad.
2Dokážu najít kompromis i mezi nejzavilejšími nepřáteli, snažím se je chápat a vždy najít smírné řešení.
3V každé události a akci vidím znamení. Bohové se snaží s námi mluvit, my jen musíme naslouchat.
4Nic mě nevytrhne z mého optimismu.
5Když se to jen trochu hodí, tak cituji (nebo špatně cituji) svaté texty a přísloví.
6Jsem tolerantní (nebo netolerantní) k ostatním vírám a ctím (nebo zatracuji) uctívače jiných bohů.
7V chrámu jsem si dopřával dobré jídlo a pití a stýkal se s vybranou společností. Tvrdý život na cestách mi jde na nervy.
8Strávil jsem v chrámu tak dlouhou dobu, že mám jen málo praktických zkušenosti v jednání s obyvateli zvenčí.
k6Ideál
1Tradice. Staré tradice uctívání a obětování se musí zachovávat a dodržovat. (Zákonné)
2Milosrdenství. Vždy se snažím pomáhat bližním v nouzi a nedbám na náklady. (Dobro)
3Změna. Musíme bohům pomoci ve změnách, které chystají pro tento svět. (Chaotické)
4Moc. Doufám, že jednoho dne se vyšplhám na vrchol církevní hierarchie. (Zákonné)
5Víra. Věřím, že mě mé božstvo povede. Že když budu tvrdě pracovat, všechno bude v pořádku. (Zákonné)
6Úsilí. Snažím se dokázat, že jsem hoden boží přízně a že mé činy jsou v souladu s jeho učením. (Jakékoli)
k6Pouto
1Snažím se najít dávno ztracenou relikvii mé víry a položil bych za to život.
2Jednou se pomstím prohnilým představitelům chrámu, kteří mě označili za kacíře.
3Za svůj život vděčím knězi, který se mě ujal, když mí rodiče zemřeli.
4Všechno dělám pro prostý lid.
5Udělám cokoli, abych ochránil chrám, kde jsem sloužil.
6Snažím se o záchranu svatého textu, který mí nepřátelé považují za kacířský a snaží se jej zničit.
k6Vada
1Mám vysoké nároky na ostatní, a na sebe ještě větší.
2Vkládám příliš velkou důvěru ve své nadřízené v chrámu.
3Moje zbožnost mě občas zaslepí a příliš snadno pak věřím těm, kdo se hlásí k mé víře.
4Špatně se srovnávám se změnami.
5Jsem podezřívavý k cizincům a čekám od nich jen to nejhorší.
6Jakmile si zvolím cíl, stanu se jím posedlý a podřídím mu všechno ostatní ve svém životě.

Bavič

Před publikem slavíš úspěch. Víš, jak vzbudit jeho pozornost, jak ho pobavit a dokonce i inspirovat. Tvé básně rozbuší srdce těch, kdo tě slyší, vzbuzují žal či radost, smích či hněv. Tvá hudba povzbuzuje ducha nebo zmocňuje zármutek. Tvoje taneční kroky jsou úchvatné, tvůj humor umí říznout do živého. Ať používáš jakékoliv techniky, tvé umění je tvůj život.

Zdatnosti v dovednostech: Akrobacie, Umění

Zdatnost s pomůckami: Souprava pro přestrojování, jeden druh hudebního nástroje

Vybavení: Jeden hudební nástroj (dle tvé volby), pozornost od ctitele (psaníčko, pramen vlasů nebo cetka), kostým a váček s 15 zl

Bavičovy role

Dobrý bavič je všestranný. Každé přestavení okoření různými rolemi. Zvol si jednu až tři role, nebo si hoď dle tabulky níže, čímž určíš svou kvalifikaci baviče.

k10Bavičova role
1Akrobat
2Básník
3Herec
4Hudebník
5Kašpar
6Polykač ohně
7Tanečník
8Vypravěč
9Zpěvák
10Žonglér

Schopnost: Lidový zájem

Vždy najdeš místo, kde můžeš předvést své umění, obvykle v hostinci či krčmě, ale možná i v cirkuse, divadle, nebo dokonce u šlechtického dvora. Na takovém místě obdržíš jídlo a nocleh zdarma, střídmé či pohodové (podle kvality podniku), dokud budeš mít každý večer představení. Tvé umění ti navíc vydobude určitý místní věhlas. Když tě cizinci ve městě, kde jsi účinkoval, poznají, obvykle tě mají v oblibě.

Úspěšní baviči musí být schopni zaujmout a udržet pozornost publika, takže zpravidla mívají okázalou či energickou osobnost. Mají sklon k romantice a často lpí na ušlechtilých ideálech o praktikování umění a oceňování krásy.

k8Osobnostní rys
1Znám příběh vztahující se k téměř každé situaci.
2Kdykoliv přijdu na nové místo, sbírám místní drby a rozšiřuji klepy.
3Jsem beznadějný romatik, stále hledám „tu pravou“.
4Nikdo se na mě či kolem mě nezlobí dlouho, protože dokážu zmírnit jakkoliv silné napětí.
5Miluji dobré urážky, dokonce i když míří na mě.
6Mám blbou náladu, když nejsem středem pozornosti.
7Nespokojím se s ničím horším než dokonalým.
8Měním svou náladu či názor tak rychle, jako tóny své písně.
k6Ideál
1Krása. Když účinkuji, dělám svět lepším než byl. (Dobro)
2Tradice. Příběhy, legendy a písně minulosti nesmí být nikdy zapomenuty, neboť nás učí, kdo jsme. (Zákonné)
3Tvořivost. Svět potřebuje nové nápady a smělé činy. (Chaotické)
4Chamtivost. Dělám to jen pro peníze a slávu. (Zlo)
5Obyvatelé. Rád se dívám na radost ve tvářích obyvatel, když účinkuji. Na ničem jiném nezáleží. (Neutrální)
6Upřímnost. Umění by mělo odrážet duši; mělo by vycházet ze srdce a ukazovat, jací skutečně jsme. (Jakékoli)
k6Pouto
1Můj nástroj je můj nejcennější majetek; a připomíná mi někoho, koho miluji.
2Někdo mi ukradl můj drahocenný nástroj. Jednoho dne ho získám zpět.
3Chci být slavný, ať to stojí, co to stojí.
4Zbožňuji hrdinu ze starých příběhů a porovnávám své činy s jeho.
5Udělám cokoliv, abych měl navrch nad svým nenáviděným sokem.
6Udělal bych cokoliv pro ostatní členy své staré divadelní společnosti.
k6Vada
1Udělám cokoliv, abych si vydobyl slávu a uznání.
2Mám slabost pro krásky.
3Ostuda mi brání se vrátit domů. Zdá se, že ten problém mě pronásleduje všude.
4Kdysi jsem zesměšnil šlechtice, který chce stále mou hlavu. Byla to chyba, kterou budu nejspíš opakovat.
5Těžko maskuji své skutečné pocity. Můj ostrý jazyk mě dostává do problémů.
6Ať se snažím sebevíc, nedá se na mě spolehnout.

Varianta baviče: gladiátor

Gladiátor je stejný bavič, jako jakýkoliv potulný zpěvák či cirkusák. Je trénovaný, abys udělal z umění boje podívanou pro pobavení davu. Tento druh nablýskaného boje si tvou bavičovou rolí, i když můžeš mít také jisté dovednosti jako akrobat a herec. Pomocí své schopnosti Lidový zájem umíš najít místo k představení, které má prvky boje pro zábavu — gladiátorskou arénu nebo tajný klub nelegálních bojů v díře. Hudební nástroj ve svém balíčku vybavení můžeš nahradit lacinou, ale neobvyklou zbraní, například trojzubcem či sítí.

Cechovní řemeslník

Jsi členem řemeslnického cechu, dovedný v konkrétní oblasti a úzce svázán s ostatními řemeslníky. Jsi osvědčenou součástí obchodního světa, tvůj talent a majetek tě osvobozují z pout řádu feudální společnosti. Své dovednosti ses učil jako učeň řemeslnického mistra, sponzorovaný svým cechem, dokud ses sám nestal mistrem.

Zdatnosti v dovednostech: Přesvědčování, Vhled

Zdatnost s pomůckami: Jeden typ řemeslnického nářadí

Jazyky: Libovolný jeden

Vybavení: Jedna sada řemeslnického nářadí (dle tvé volby), doporučující dopis z tvého cechu, cestovní oblečení a váček s 15 zl

Cechovní obchod

Cechy se zpravidla nachází ve velkoměstech, která jsou dost velká, aby dokázala uživit několik řemeslníků provozujících stejné řemeslo. Tvůj cech však může být místo toho volná síť řemeslníků, přičemž každý z nich pracuje v jiné vesnici v rámci většího okresu. Domluv se s Pánem jeskyně na povaze tvého cechu. Svůj cechovní obchod si můžeš zvolit z níže uvedené tabulky, nebo určit náhodně hodem kostkou.

Jako člen svého cechu máš dovednosti, které jsou potřeba k tvorbě hotových předmětů ze surovin (což je zohledněno ve tvé zdatnosti s určitým druhem řemeslnického nářadí) a také znáš principy obchodu a obchodních praktik. Otázka zní, jestli opustíš své řemeslo kvůli dobrodružství, nebo vyvineš zvláštní úsilí pro skloubení řemesla a dobrodružných výprav.

k20Cechovní obchod
1Alchymisté a lékárníci
2Dráteníci, cínaři a kutilové
3Hrnčíři a cihelníci
4Kaligrafici, rýsovači a písaři
5Kartografové, zeměměřiči
6Klenotníci a šperkaři
7Koláři a vozaři
8Kováři a kovolitci
9Kožkaři, kožedělníci a koželužníci
10Kuchaři a pekaři
11Loďaři a plachtáři
12Malíři, kleslíři a grafici
13Obuvníci a ševci
14Pivovarníci, lihovarníci a vinaři
15Řezbáři, bednáři a výrobci luků
16Skláři a sklenáři
17Tesaři, pokrývači a štukatéři
18Tkalci a barvíři
19Zbrojíři, platnéři, zámečníci a umělečtí kováři
20Zedníci a kameníci

Schopnost: Členství v cechu

Jako zavedený a uznávaný člen cechu se můžeš spolehnout na určité benefity, které členství obnáší. Tví kolegové z cechu ti v případě potřeby poskytnou jídlo a ubytování a pokud na to dojde, zaplatí ti i pohřeb. V některých městech a velkoměstech se nalézá cechovní dům, jenž je ústředním místem, kde se setkávají příslušníci tvé profese, což může být příhodné místo pro seznámení se s případnými patrony, spojenci a námezdníky.

Cechy často disponují ohromnou politickou mocí. Jsi-li obviněn ze zločinu, tvůj cech tě podpoří, mluví-li pro tvou nevinu dobrý argument, nebo je-li tvůj zločin ospravedlnitelný. Máš-li v cechu dobré postavení, můžeš také získat přístup k mocným politickým osobnostem. Takové konexe mohou vyžadovat peněžní dar nebo věnování kouzelných předmětů do cechovní pokladny.

Cechu musíš platit členský příspěvek 5 zl za měsíc. Propásneš-li platby, musíš je zpětně doplatit, abys zůstal v přízni cechu.

Cechovní řemeslníci patří ve světě mezi nejprostší obyvatele — dokud nepověsí své nářadí na hřebík a nedají se na kariéru dobrodruha. Znají cenu těžké práce a chápou důležitost veřejnosti, ale jsou náchylní vůči chamtivosti a žádostivosti.

k8Osobnostní rys
1Věřím, že cokoliv se dělá, má se to dělat pořádně. Nemohu si pomoci — jsem perfekcionalista.
2Jsem snob, co se dívá skrz prsty na ty, kdo nedokážou ocenit krásné umění.
3Pořád chci vědět, jak věci fungují a co motivuje osoby.
4Mám spoustu vtipných průpovídek a rčení na téměř každou situaci.
5Jsem hrubý na ty, kdo nesdílí mé odhodlání k těžké práci a čestnému jednání.
6Rád dlouze hovořím o své profesi.
7Neloučím se se svými penězi snadno a neúnavně smlouvám, abych dostal nejlepší možnou nabídku.
8Jsem známý svou prací a chci, aby si jí každý vážil. Jsem vždy rozpačitý, když se setkám s někým, kdo o mně neslyšel.
k6Ideál
1Společnost. Je povinností civilizovaných obyvatel, aby posilovali svazky společnosti a ochranu civilizace. (Zákonné)
2Velkorysost. Mé talenty mi byly svěřeny, abych s jejich pomocí prospěl světu. (Dobro)
3Svoboda. Každý by měl být svobodný, aby provozoval své vlastní živobytí. (Chaotické)
4Chamtivost. Dělám to jen pro peníze. (Zlo)
5Obyvatelé. Jsem zavázaný těm, na kterých mi záleží, ne ideálům. (Neutrální)
6Snaha. Tvrdě makám, abych byl ve svém řemesle nejlepší. (Jakékoli)
k6Pouto
1Dílna, ve které jsem se vyučil svému řemeslu, je pro mě nejdůležitější místo na světě.
2Vyrobil jsem pro jistou osobu skvělé dílo, ale pak jsem zjistil, že ho není hodna. Stále hledám někoho, kdo je ho hoden.
3Dlužím hodně svému cechu, že ze mě udělal toho, kým jsem dnes.
4Prahnu po bohatství, abych si zajistil lásku jisté osoby.
5Jednou se vrátím do svého cechu a dokážu, že jsem největším řemeslníkem z nich všech.
6Pomstím se zlým silám, které zpustošily mou provozovnu a zničily mé živobytí.
k6Vada
1Udělám cokoliv, abych získal něco vzácného či drahocenného.
2Snadno nabudu přesvědčení, že mě chce někdo ošidit.
3Nikdo se nesmí nikdy dozvědět, že jsem kdysi ukradl peníze z cechovní pokladny.
4Nikdy nejsem spokojený s tím, co mám — neustále chci víc.
5Byl bych schopný i zabít, jen abych získal šlechtický titul.
6Hrozně závidím každému, kdo dokáže zastínit mou ruční práci. Ať jdu kamkoliv, všude jsem obklopen rivaly.

Varianta cechovního řemeslníka: hanzovní obchodník

Místo do řemeslnického cechu můžeš patřit do hanzy obchodníků, vůdců karavan a kupců. (Cech je řemeslnická gilda, hanza je obchodnická gilda.) Tvá hanza může být velká obchodní společnost (nebo rodina) s různými zájmy napříč krajem. Možná jsi dopravoval zboží z jednoho místa na druhé — lodí, vozem či karavanou — nebo jsi ho nakupovat od obchodních cestujících a prodával ve svém vlastním krámku. V některých ohledech život obchodního cestujícího vede sám o sobě k dobrodružství více než život řemeslníka.

Místo zdatnosti s řemeslnickým nářadím může být zdatný s navigačními pomůckami, nebo umět další jazyk. A místo s řemeslnickým nářadím můžeš začínat s mulou a dvoukolákem.

Hlídkař

Vyrostl jsi v divočině, daleko od civilizace a komfortu města a techniky. Byl jsi svědkem migrace stád větších než les, přežil jsi extrémnější počasí, než by kdy nějaký měšťan dokázal pochopit a užíval sis osamění, kdy jsi byl jediným uvažujícím tvorem široko daleko v okruhu mnoha mil. Máš divočinu v krvi. Možná jsi býval kočovníkem, průzkumníkem, samotářem, lovcem či sběračem, nebo dokonce nájezdníkem. Dokonce i na místech, kde neznáš konkrétní rysy terénu, znáš způsoby divočiny.

Zdatnosti v dovednostech: Atletika, Přežití

Zdatnost s pomůckami: Jeden druh hudebního nástroje

Jazyky: Libovolný jeden

Vybavení: Berla, lovecká past, trofej ze zvířete, které jsi skolil, cestovní oblečení a váček s 10 zl

Původ

Byl jsi na podivných místech a viděl jsi věci, jaké ostatní nedokážou pochopit. Zamysli se nad některými vzdálenými zeměmi, které jsi navštívil, a jak tě ovlivnily. Můžeš si hodit dle následující tabulky, abys určil své zaměstnání během svého působení v divočině, nebo si zvol to, které nejlépe pasuje na tvou postavu.

k10Původ
1Kmenový kočovník
2Kmenový nájezdník
3Lesník
4Lovec či sběrač
5Lovec odměn
6Poutník
7Průvodce
8Statkář
9Vyhnanec či psanec
10Zálesák

Schopnost: Cestovatel

Máš výbornou paměť na mapy a zeměpis a dokážeš si vždy vybavit celkové uspořádání terénu, osad a ostatních rysů ve tvém okolí. Navíc každý den dokážeš najít jídlo a pitnou vodu pro sebe a až pět dalších tvorů, pokud země skýtá bobulovité ovoce, nízkou zvěř (zajíci, králíci apod.), vodu a tak dále.

Civilizovaní obyvatelé považují chodce za hrubé a neomalené. Ti zase mají jen pramalé pochopení pro nuance života ve městech. Vazby kmene, klanu, rodiny a přírodního světa, jejichž jsou součástí, jsou nejdůležitější pouta většiny chodců.

k8Osobnostní rys
1Žene mě cestovatelská vášeň, kvůli níž jsem odešel z domova.
2Dohlížím na své přátele, jako by byli čerstvě vyvrhnutá štěňata.
3Jednou jsem běžel bez přestávky čtyřicet mil, abych varoval svůj klan před blížící se hordou skřetů. Udělal bych to znovu, kdybych musel.
4Pro každou situaci mám lekci odpozorovanou od přírody.
5Nemám valné mínění o bohatství a uhlazených osobách. Peníze a etiketa tě neochrání před hladovým sovodvědem.
6Vždycky beru věci do rukou, nepřítomně si s nimi pohrávám a občas je omylem zničím.
7Mám mnohem lepší dojem ze zvířat než obyvatel.
8Byl jsem ve skutečnosti vychován vlky.
k6Ideál
1Změna. Život je jako roční období. Neustále se mění a my se musíme měnit s ním. (Chaotické)
2Větší dobro. Je zodpovědností každého, aby přinášel co největší štěstí celému kmeni. (Dobro)
3Čest. Pokud zneuctím sebe, zneuctím celý svůj kmen. (Zákonné)
4Moc. Ti nejsilnější jsou předurčeni k tomu, aby vládli. (Zlo)
5Příroda. Přírodní svět je důležitější než všechny budovy civilizace. (Neutrální)
6Sláva. Musím si pro sebe a svůj kmen vysloužit slávu v bitvě. (Jakékoli)
k6Pouto
1Má rodina, klan či kmen jsou nejdůležitější věcí v mém životě, dokonce i když jsou daleko ode mě.
2Škoda způsobená nedotčené divočině mé domoviny je škodou způsobenou mně.
3Můj hněv se snese na ty zlořády, co zpustošili mou domovinu.
4Jsem poslední svého kmene, a je na mně, abych zajistil, že se jejich jména stanou legendou.
5Trpím děsivými vizemi přicházející pohromy a udělám všechno proto, abych jí zabránil.
6Je mou povinností mít děti, abych zachoval náš kmen.
k6Vada
1Jsem příliš zamilovaný do piva, vína a ostatního alkoholu.
2Chci žít naplno, takže pro opatrnost nezbývá místo.
3Pamatuji si každý utrženou nadávku a uchovávám v sobě tichou nelibost vůči všem, kdo mi ukřivdili.
4Jen pomalu nacházím důvěru vůči příslušníkům ostatních ras, kmenů a společností.
5Násilí platí témě na každou výzvu.
6Nečekej, že zachráním ty, kdo se nedokáží zachránit sami. To je přirozený výběr, že silní vzejdou a slabí pojdou.

Lidový hrdina

Pocházíš se skromných poměrů, ale osud tě předurčil k něčemu většímu. Už teď jsi pro obyvatele své rodné vesnice hrdinou a tvé předurčení tě vede, aby ses postavil tyranům a nestvůrám, které ohrožují prosté obyvatele všude jinde.

Zdatnosti v dovednostech: Ovládání zvířat, Přežití

Zdatnost s pomůckami: Jeden typ řemeslnického nářadí, dopravní prostředky (vozidla)

Vybavení: Jedna sada řemeslnického nářadí (dle tvé volby), lopata, železný kotlík, obyčejné oblečení a váček s 10 zl

Předurčující událost

Dříve jsi se živil prostou prací mezi venkovany, možná jako farmář, horník, sluha, pastýř, dřevorubec nebo hrobník. Ale stalo se něco, co obrátilo tvůj život naruby a vyslalo tě na cestu ke slávě. Zvol si, nebo náhodně urči předurčující událost, která z tebe udělala hrdinu.

k10Předurčující událost
1Vzepřel jsem se tyranovým posluhovačům.
2Zachránil jsem osoby během přírodní katastrofy.
3Sám jsem se postavil strašlivé nestvůře.
4Okradl jsem prohnilého obchodníka, abych pomohl chudým.
5Vedl jsem domobranu pro odražení útočící armády.
6Vloupal jsem se do tyranova hradu, ukradl zbraně a vyzbrojil jimi obyvatele.
7Vycvičil jsem venkovany v použití zemědělských nástrojů jako zbraně proti tyranovým vojákům.
8Pán odvolal nepopulární nařízení poté, co jsem proti tomu vedl symbolický protestní akt.
9Nebešťan, víla nebo podobná bytost mi požehnala, nebo odhalila můj tajný původ.
10Po narukování do pánova vojska jsem brzy povýšil na velitelskou hodnost a byl jsem vyznamenán za hrdinství.

Schopnost: Pohostinnost prostých

Pocházíš z řad prostého lidu, takže se mezi nimi cítíš jako doma. Snadno najdeš místo k úkrytu, odpočinku a zotavení mezi prostými obyvateli, pokud je nebudeš ohrožovat. Skryjí tě před zákonem nebo kýmkoli, kdo by tě hledal, ale nebudou pro tebe riskovat život.

Lidový hrdina je jedním z prostých obyvatel, se vším, co k tomu patří. Většina lidových hrdinů bere svůj prostý původ jako čest a ne chybu a jejich domov pro ně zůstává velice důležitý.

k8Osobnostní rys
1Soudím osoby podle jejich skutků, ne slov.
2Když je někdo v potížích, tak mu vždycky rád pomohu.
3Když si něco umanu, tak to udělám, ať mi v cestě stojí cokoli.
4Mám silný smysl pro férovost a vždycky se snažím o co nejspravedlivější řešení.
5Věřím si a snažím se pěstovat sebedůvěru i v ostatních.
6Myšlení nechávám na jiných, já jsem muž činu.
7Ve snaze znít chytře často špatně používám dlouhá slova.
8Snadno se znudím. Kdy se konečně začne naplňovat můj osud?
k6Ideál
1Úcta. Obyvatelé si zasluhují důstojné zacházení a úctu. (Dobro)
2Spravedlnost. Před zákonem jsme si všichni rovni. Nikdo nestojí nad ním. (Zákonné)
3Svoboda. Tyrani nesmí utlačovat lid. (Chaotické)
4Moc. Stanu-li se silný, budu si moci vzít, co budu chtít – co si zasloužím. (Zlo)
5Upřímnost. Nemá smysl hrát si na něco, co nejsem. (Neutrální)
6Osud. Nikdo a nic mě neodvrátí od mého osudového údělu. (Jakékoli)
k6Pouto
1Mám rodinu, ale netuším, kde je. Doufám, že se s ní jednoho dne znovu shledám.
2Obdělával jsem zemi, miluji zemi a budu zemi bránit.
3Pyšný šlechtic mi jednou dal strašlivý výprask a teď se budu mstít na každém rváči a násilníkovi, který mi přijde do cesty.
4Mé nářadí je symbol mého předchozího života. Navždy si je ponechám jako připomínku na své kořeny.
5Bráním ty, co se nemohou bránit.
6Přál bych si, aby má dětská láska šla se mnou naplnit můj osud.
k6Vada
1Krutý vládce mé země se nezastaví před ničím, aby mě viděl viset.
2Jsem přesvědčený o důležitosti svého osudu a jsem zaslepený ke svým slabostem a možnosti selhání.
3Osoby, se kterými jsem vyrůstal, ví o mém hanebném tajemství, takže se už nikdy nemohu vrátit domů.
4Těžko odolávám svodům velkých měst, hlavně silnému pití.
5Tajně věřím, že kdybych byl neomezeným vládcem země, tak by všechno bylo lepší.
6Jen těžko důvěřuji svým spojencům.

Mudrc

Roky jsi strávil studiem znalostí o mnohovesmíru. Pročítal jsi rukopisy, studoval jsi svitky a naslouchal jsi největším odborníkům na témata, která tě zaujala. Tvé snažení z tebe udělalo mistra tvého oboru.

Zdatnosti v dovednostech: Historie, Mystika

Jazyky: Libovolné dva

Vybavení: Láhev černého inkoustu, brk, nožík, dopis od zesnulého kolegy s otázkou, na kterou jsi dosud nebyl s to najít odpověď, obyčejné oblečení a váček s 10 zl

Zaměření

Hoď si kostkou, nebo si zvol, jaké zaměření má tvé vzdělání.

k8Zaměření
1Alchymista
2Astronom
3Diskreditovaný akademik
4Knihovník
5Profesor
6Badatel
7Kouzelníkův učen
8Písař

Schopnost: Badatel

Když se pokoušíš zjistit nebo si vzpomenout na nějakou informaci, tak i když ji sám neznáš, často víš, kde a od koho ji získat. Obvykle to bývá v knihovně, v rukopise, na univerzitě nebo od jiného učence či vzdělané osoby nebo bytosti. PJ může rozhodnout, že hledaná informace je vyloučená na téměř nedosažitelném místě, nebo prostě nelze zjistit. Odhalení těch největších tajemství mnohovesmíru může vyžadovat dobrodružnou výpravu, nebo dokonce celé tažení.

Mudrci jsou vymezeni svým rozsáhlým studiem a odráží se to v jejich charakteristikách. Mudrci, zabraní do vědeckých studií, si vysoce cení vzdělání – občas pro vzdělání samo, občas jen jako prostředek k naplnění jiných ideálů.

k8Osobnostní rys
1Používám mnohoslabičná slova, abych působil velmi učeně.
2Přečetl jsem všechny knihy v největších světových knihovnách – nebo se tím alespoň rád chvástám.
3Jsem zvyklý pomáhat méně talentovaným a trpělivě jim všechno vysvětluji.
4Nic mě nepotěší tak, jako zajímavá záhada k rozlousknutí.
5Před tím, než si vytvořím vlastní úsudek, jsem ochotný vyslechnout všechny argumenty.
6Když … mluvím … s … hlupáky … mluvím … pomalu … a … v … porovnání … se … mnou … jsou … skoro … všichni … hlupáci.
7Ve společenských situacích jsem naprosto, ale naprosto zoufalý.
8Jsem přesvědčen, že se ostatní neustále snaží ukrást má tajemství.
k6Ideál
1Vědomosti. Cesta k moci a sebezdokonalování vede přes vědomosti. (Neutrální)
2Krása. Co je krásné, ukazuje více než samo sebe. Ukazuje nám, co je pravda. (Dobro)
3Rozum. Emoce nesmí zastřít naše logické uvažování. (Zákonné)
4Bez omezení. Nic by nemělo omezovat nekonečné možnosti, jež jsou obsaženy ve všem bytí. (Chaotické)
5Moc. Vědomosti jsou cestou k moci a nadvládě. (Zlo)
6Sebezdokonalování. Cílem života zasvěceného studiu je sebezdokonalování.(Jakékoli)
k6Pouto
1Mou povinností je chránit své žáky.
2Mám rastarý text, který střeží strašlivé tajemství a který nesmí padnout do nesprávných rukou.
3Snažím se o zachování knihovny, univerzity, archivu nebo kláštera.
4Mým životním dílem je série rukovětí na určité téma.
5Celý život hledám odpověď na jistou otázku.
6Zaprodal jsem svou duši za vědomosti. Doufám, že se mi podaří velké skutky a získám ji zpět.
k6Vada
1Snadno se dám zlákat příslibem nového poznání.
2Většina jedinců s křikem uteče, když vidí démona. Já se zastavím a začnu si dělat poznámky o jeho anatomii.
3Rozluštění prastaré záhady stojí za cenu civilizace.
4Přehlížím jednoduchá řešení ve prospěch těch složitých.
5Mluvím rychleji než myslím a neustále neúmyslně urážím ostatní.
6I kdyby na tom záležel můj život, nebo život někoho jiného, tak neudržím tajemství.

Námořník

Roky ses plavil na námořní lodi. V té době jsi umlčel silné bouře, nestvůry z hlubin a ty, kdo chtěli potopit vaši loď do bezedných hloubek. Tvou první láskou byl vzdálený obzor, ale nadešel čas, aby tvá ruka vyzkoušela něco nového.

Prober s Pánem jeskyně povahu lodi, na které ses dříve plavil. Byla to obchodní loď, válečná loď, průzkumná loď nebo pirátská loď? Jak byla slavná (či neslavná)? Je zcestovalá? Stále se ještě plaví, nebo je nezvěstná a má se za to, že všichni zahynuli?

Jakou jsi měl na palubě úlohu — bocmana, kapitána, navigátora, kuchaře, nebo jinou pozici? Kdo byl kapitán a první důstojník? Opustil jsi loď za dobře se svými kolegy, nebo jsi uprchnul?

Zdatnosti v dovednostech: Atletika, Vnímání

Zdatnost s pomůckami: Navigační pomůcky, dopravní prostředky (lodě)

Vybavení: Ovinek (kyj), 10 sáhů hedvábného lana, talisman — například zaječí pacička nebo kamínek s dírou uprostřed (nebo si můžeš nahodit cetku podle Tabulky cetek v 5. kapitole), obyčejné oblečení a váček s 10 zl

Schopnost: Plavba zdarma

Když potřebuješ, můžeš pro vaši družinu obstarat volný průchod na plachetnici. Můžete se plavit na lodi, na které jsi sloužil, nebo na jiné lodi, se kterou máš dobré vztahy (třeba na té, na níž je kapitánem člen tvé bývalé posádky). Neboť žádáš o laskavost, není jisté, že ti zcela vyhoví svým jízdním řádem a trasou. Pán jeskyně určí, jak dlouho zabere se dostat, kam potřebuješ. Na oplátku za plavbu zdarma se očekává, že vaše družina bude během cesty pomáhat posádce.

Námořníci umí být hodně drsní, ale zodpovědnosti, které obnáší život na lodi, z nich činí spolehlivé osoby. Život na lodní palubě se podepisuje na jejich vzhledu a utváří jejich nejdůležitější vazby.

k8Osobnostní rys
1Moji přátele ví, že se na mě mohou za všech okolností spolehnout.
2Pracuji tvrdě a po práci vydatně odpočívám.
3Rád se plavím do nových přístavů a nad džbánem piva poznávám nové přátele.
4Kvůli dobrému příběhu přikrášluji pravdu.
5Pro mě je hospodská rvačka dobrý způsob, jak se seznámit s novým městem.
6Nikdy si nenechám ujít přátelskou sázku.
7Moje řeč je hnusná jako hnízdo otyugha.
8Mám rád dobře odvedenou práci, zvlášť pokud dokážu přesvědčit někoho jiného, aby ji udělal.
k6Ideál
1Úcta. To, co drží loď pohromadě, je vzájemná úcta mezi kapitánem a posádkou. (Dobro)
2Slušnost. Všichni děláme, takže o odměny se dělíme všichni. (Zákonné)
3Svoboda. Moře je svoboda — svoboda plavit se kamkoliv a dělat cokoliv. (Chaotické)
4Převaha. Jsem šelma a ostatní lodi na moři jsou má kořist. (Zlo)
5Obyvatelé. Jsem povinován členům posádky, ne ideálům. (Neutrální)
6Úsilí. Jednoho dne si pořídím vlastní loď a stanu se pánem svého vlastního osudu. (Jakékoli)
k6Pouto
1Na prvním místě jsem věrný kapitánovi, vše ostatní je na druhém místě.
2Nejdůležitější je loď — členové posádky a kapitáni přicházejí a odcházejí.
3Nikdy nezapomenu na svou první loď.
4V přístavním městě mám milenku, jejíž oči mě málem odloudily od moře.
5Byl jsem ošizen při dělení zisků a nyní chci svou odměnu.
6Krutí piráti zabili kapitána a členy naší posádky, vyrabovali loď a nechali mě napospas smrti. Já se pomstím.
k6Vada
1Plním rozkazy, i když si myslím, že jsou špatné.
2Říkám cokoliv, jen abych se vyhnul práci navíc.
3Když někdo zpochybňuje mou odvahu, nikdy neustoupím, bez ohledu na to, jak je to nebezpečné.
4Jakmile začnu chlastat, je těžké mě zastavit.
5Nemůžu si pomoci, ale jak mám něco po kapsách, tak to utratím.
6Má pýcha mi nejspíš přivodí pád.

Varianta námořníka: pirát

Své mládí jsi strávil ve službě u obávaného piráta, nelítostného mordýře, který tě naučil, jak přežít ve světě žraloků a divochů. Liboval sis v loupení na širých mořích a poslal víc jak jednu trestuhodnou duši do slaného hrobu. Strach a krveprolití ti nejsou cizí a v mnoha přístavních městech sis vysloužil docela špatnou pověst.

Rozhodneš-li se, že tvá námořnická kariéra zahrnovala pirátství, můžeš si zvolit schopnost Špatná pověst (viz rámeček) místo schopnosti Plavba zdarma.

Varianta schopnosti: Špatná pověst

Pokud má tvá postava zázemí námořníka, můžeš si zvolit tuto schopnost zázemí místo Plavby zdarma. Kamkoliv přijdeš, mají z tebe obyvatelé strach kvůli tvé pověsti. Když jsi v civilizované zástavbě, mohou ti projít drobné trestné činy, například odmítnutí zaplatit za jídlo v hostinci, nebo vyražení dveří v místním obchodě, neboť většina obyvatel tě za tvé činy nenahlásí.

Poustevník

Formativní část svého života jsi žil v ústraní — buď v chráněné komunitě, například klášteře, nebo zcela v osamění. Po čas svého odloučení od hlučné společnosti jsi našel klid, samotu a nejspíš i jisté odpovědi, které jsi hledal.

Zdatnosti v dovednostech: Lékařství, Náboženství

Zdatnost s pomůckami: Bylinkářská souprava

Jazyky: Libovolný jeden

Vybavení: Tubus na svitky naditý modlitbami nebo poznámkami z tvých studií, zimní přikrývka, obyčejné oblečení, bylinkářská souprava a 5 zl

Život v ústraní

Co bylo důvodem tvé izolace a co se změnilo, že jsi ukončil svou samotu? Můžeš spolupracovat s PJ a společně můžete určit přesnou povahu tvého ústraní, nebo si můžeš vybrat z tabulky níže či si podle ní hodit a určit důvod tvého ústraní.

k8Život v ústraní
1Hledal jsem duchovní osvícení.
2Účastnil jsem se veřejného života v souladu s předpisy náboženského řádu.
3Byl jsem vypovězen za zločin, který jsem nespáchal.
4Stáhl jsem se ze společnosti po události, která mi zásadně změnila život.
5Potřeboval jsem klidné místo k tvorbě umění, literatury, hudby nebo prohlášení.
6Potřeboval jsem se spojit s přírodou, daleko od civilizace.
7Byl jsem hlídač prastaré zříceniny či relikvie.
8Byl jsem poutník, co hledal osobu, místo nebo relikvii duchovního významu.

Schopnost: Objev

Tiché ústraní tvé osamělé poustevny ti dalo přístup k jedinečnému a mocnému objevu. Přesná povaha tohoto odhalení závisí na povaze tvého ústraní. Může to být velká pravda o vesmíru, božstvech, mocných bytostech vnějších sfér nebo silách přírody. Může to být místo, které dosud nikdo nespatřil. Mohl jsi odhalit fakt, který byl dlouho zapomenut, nebo odkrýt relikvii minulosti, jež může přepsat historii. Může to být informace poškozující osoby, co tě poslaly do vyhnanství, a tedy důvod tvého návratu do společnosti.

Spolu s PJ rozhodněte o detailech tvého objevu a jeho dopadu na tažení.

Některým poustevníkům vyhovuje život v ústraní, zatímco jiným leze na nervy a touží po společnosti. Ať už mají samotu v oblibě, nebo před ní touží uniknout, osamělý život utváří jejich postoje a ideály. Někteří po letech odloučení od společnosti postupně šílí.

k8Osobnostní rys
1Byl jsem izolovaný tak dlouho, že mluvím jen zřídkakdy. Dávám přednost gestikulaci a občasnému bručení.
2Jsem naprosto klidný, i když čelím pohromě.
3Vůdce naší komunity měl ke všemu co říci a já se snažím dělit o jeho moudrost.
4Velmi soucítím se všemi trpícími.
5Nedbám etiketě ani společenským očekáváním.
6Vše, co se mi stane, vztahuji k velkému vesmírnému plánu.
7Občas se ztrácím ve svých vlastních myšlenkách a rozjímání a stávám se netečným vůči svému okolí.
8Pracuji na velké filozofické teorii a velmi rád se dělím o své nápady.
k6Ideál
1Větší dobro. Mé dary jsou určeny ke sdílení se všemi, ne k použití k mému vlastnímu užitku. (Dobro)
2Logika. Emoce nesmí zastírat náš smysl pro to, co je správné a pravdivé, ani naše logické myšlení. (Zákonné)
3Volnomyšlenkářství. Bádání a zvědavost tvoří pilíře pokroku. (Chaotické)
4Moc. Ústraní a rozjímání jsou cesty k mystické a magické moci. (Zlo)
5Žít a nechat žít. Vměšování se do záležitostí ostatním způsobuje jen potíže. (Neutrální)
6Sebepoznání. Znáš-li sebe, znáš už vše. (Jakékoli)
k6Pouto
1Nic není důležitější než ostatní členové mé poustevny, řádu či sdružení.
2Odešel jsem do ústraní, abych se schoval před těmi, kdo by stále mohli jít po mě. Jednoho dne se jim musím postavit.
3Stále hledám své přesvědčení, které jsem hledal v ústraní, a stále mi uniká.
4Odešel jsem do ústraní, protože jsem miloval někoho, koho jsem nemohl mít.
5Kdyby můj objev vyšel na světlo, mohlo by to světu způsobit pohromu.
6Má izolace mi dala skvělý náhled na velké zlo, které mohu zničit jen já.
k6Vada
1Když jsem se nyní vrátil do světa, trochu příliš si užívám jeho rozkoší.
2Honí se mi hlavou černé, krvelačné myšlenky, které jsem svou izolací a meditací nedokázal potlačit.
3Jsem dogmatik ve svých myšlenkách a filozofii.
4Má potřeba zvítězit v diskuzích zastiňuje přátelství a harmonii.
5Riskoval bych sebevíc, jen abych odkryl ztracenou část znalostí.
6Rád zachovávám tajemství a s nikým se o ně nedělím.

Jiní poustevníci

Toto zázemí poustevníka předpokládá rozjímavý druh ústraní, které umožňuje prostor pro studium a modlení. Chceš-li hrát drsného samotáře v divočině, který žije z toho, co mu poskytuje příroda, a straní se společnosti ostatních, přečti si zázemí hlídkaře. Pokud však chceš naopak jít více náboženským směrem, akolyta by mohl být tím, co hledáš. Nebo můžeš být dokonce šarlatán, vystupovat jako moudrá a svatá osoba a nechat zbožné pošetilce, aby tě podporovali.

Šarlatán

Vždycky sis uměl s ostatními pohrávat. Víš, jak je motivovat, jak po několika minutách rozhovoru zjistit jejich skryté touhy a po několika sugestivních dotazech v nich umíš číst jak v čítankách. Je to užitečný talent a jsi rozhodnutý ho používat ve svůj prospěch.

Víš, co obyvatelé chtějí, a ty jim to dáváš, nebo lépe řečeno slibuješ, že jim to dáš. Selský rozum by je měl varovat před věcmi, co znějí příliš dobře, aby to byla pravda, ale zdá se, že selského rozumu se nedostává, když jsi poblíž. Láhev růžově zbarvené kapaliny určitě uzdraví tu škaredou vyrážku; tato mast — nic víc než kus sádla s trochou stříbrného prachu — umí obnovit mládí a svěžest; a ve městě je most, který je právě na prodej. Tyto divy zní nevěrohodně, ale ty je umíš podat tak, že zní opravdově.

Zdatnosti v dovednostech: Čachry, Klamání

Zdatnost s pomůckami: Padělatelská souprava, souprava pro přestrojování

Vybavení: Zdobené oblečení, souprava pro přestrojování, podvodné pomůcky dle tvé volby (deset zazátkovaných lahví naplněných barevnou kapalinou, sada cinklých kostek, balíček označených karet nebo pečetní prsten vymyšleného vévody) a váček s 15 zl

Oblíbené intriky

Každý šarlatán má určitý výčet oblíbených intrik, které používá. V tabulce níže si zvol svůj oblíbený švindl, nebo si podle ní hoď.

k6Švindl
1Švindluji v hazardních hrách.
2Falšuji mince nebo dokumenty.
3Vnikám do života obyvatel, abych se přiživil na jejich slabinách a zajistil si jejich bohatství.
4Převlékám nové identity jako ponožky.
5Na nárožích ulic provozuji své čachry.
6Přesvědčuji obyvatele, že bezcenný odpad má cenu jejich těžce vydělaných peněz.

Schopnost: Falešná identita

Vytvořil sis druhou identitu, včetně dokumentů, známých a přestrojení, díky nimž se umíš vydávat za danou osobu. Navíc umíš padělat dokumenty, včetně oficiálních listin a osobních dopisů, pokud jsi už někdy viděl příklad daného druhu dokumentu či rukopisu, který se snažíš napodobit.

Šarlatáni jsou pestré osoby, které skrývají své skutečné já za maskami, jež si vytváří. Odráží, co obyvatelé chtějí vidět, čemu chtějí věřit a jak vidí svět. Ale jejich pravé já je někdy sužováno špatným svědomím, starým nepřítelem nebo hluboce zakořeněnými problémy s důvěrou.

k8Osobnostní rys
1Lehce se zamilovávám a odmilovávám a vždy o někoho usiluji.
2Mám vtip pro každou příležitost, zvlášť pro příležitosti, kde je humor nevhodný.
3Lichocení je můj oblíbený trik, jak dosáhnout, čeho chci.
4Jsem rozený hazardér, který nedokáže odolat riskování za potenciální výhru.
5Lžu téměř o všem, i když k tomu není žádný dobrý důvod.
6Moje oblíbené zbraně jsou sarkazmus a urážky.
7Mám u sebe několik svatých symbolů a vzývám jakékoliv božstvo, které by se v daný moment mohlo hodit.
8Schraňuji do kapes všechno, o čem si myslím, že by mohlo mít nějakou hodnotu.
k6Ideál
1Nezávislost. Jsem svobodného ducha — nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. (Chaotické)
2Slušnost. Nikdy si nevybírám ty, kdo si nemohou dovolit přijít o pár drobných. (Zákonné)
3Dobročinnost. Peníze, které získám, rozdávám těm, kdo je skutečně potřebují. (Dobro)
4Tvořivost. Nikdy nedělám stejný podfuk dvakrát. (Chaotické)
5Přátelství. Hmotné statky přichází a odchází. Pouta přátelství trvají navěky. (Dobro)
6Úsilí. Jsem odhodlán udělat něco sám od sebe. (Jakékoli)
k6Pouto
1Obral jsem špatnou osobu a teď musím udělat všechno pro to, abych se s ní už nikdy nepotkal ani já, ani ti, na kterých mi záleží.
2Za všechno dlužím svému učiteli — odporné osobě, která nejspíš hnije někde ve vězení.
3Někde tam venku mám dítě, které mě nezná. Dělám pro něj lepší svět.
4Pocházím ze šlechtické rodiny a jednoho dne znovu získám zemi a titul, který mi ukradli.
5Mocná osoba zabila mou milovanou. Jednoho dne, a nebude to už trvat dlouho, se pomstím.
6Podvedl a zruinoval jsem osobu, která si to nezasloužila. Snažím se odčinit svou chybu, ale možná si nikdy neodpustím.
k6Vada
1Nedokážu odolat krásce.
2Mám pořád hluboko do kapsy. Utrácím své nekale nabyté peníze na dekadentní přepych rychleji, než je dokážu získávat.
3Jsem přesvědčen, že nikdo mě nedokáže napálit tak, jak já šidím ostatní.
4Příliš dychtím po svém vlastním dobru. Neumím odolat pokušení, když jde o peníze.
5Nedokážu odolat podvést osoby, které jsou mocnější než já.
6Nerad si to přiznávám a budu se za to nesnášet, ale pokud se něco zvrtne, zdrhnu a zachráním si svou vlastní kůži.

Šlechtic

Rozumíš bohatství, moci a postavení. Jsi nositelem šlechtického titulu a tvá rodina vlastní léno, vybírá daně a má významný politický vliv. Můžeš být rozmazlený šlechtic, který nezná otravnou práci, bývalý obchodník, který byl právě povýšen do šlechtického stavu, nebo vyděděný mizera s neopodstatněnými nároky. Nebo můžeš být čestný, těžce pracující statkář, který se pečlivě stará o obyvatele, kteří žijí a pracují na jeho pozemku, a je si pevně vědom zodpovědnosti, jež za ně nese.

Společně s PJ se domluv na vhodném titulu a stanovte, kolik pravomocí tento titul obnáší. Šlechtický titul nestojí sám o sobě — je spojen s celou rodinou a ať máš jakýkoliv titul, zdědí ho po tobě tvé děti. Nejen že musíte určit tvůj šlechtický titul, ale měl bys s pomocí Pána jeskyně také popsat svou rodinu a její vliv na tebe.

Je tvůj rod starý a uznávaný, nebo jsi svůj titul nabyl nedávno? Jak velký má vliv a na jakou oblast? Jakou má tvoje rodina pověst mezi ostatními šlechtici kraje? Jak na ni pohlíží prostí obyvatelé?

Jaká je tvá pozice v rodině? Jsi následníkem? Už jsi titul zdědil? Jak bereš svou zodpovědnost? Nebo jsi tak nízko v dědické linii, že nikoho nezajímá, co děláš, pokud nezahanbíš rodinu? Jak se hlava vaší rodiny dívá na tvou kariéru dobrodruha? Jsi v rodinné přízni, nebo se tě zbytek rodiny straní?

Má tvá rodina erb? Znak, který můžeš nosit na pečetním prstenu? Konkrétní barvy, které pořád nosíš? Zvíře, které jsi dostal jako symbol svého rodu, nebo jako duchovní člen své rodiny?

Tyto podrobnosti ti pomohou stanovit svou rodinu a svůj titul a jejich roli v herním světě.

Zdatnosti v dovednostech: Historie, Přesvědčování

Zdatnost s pomůckami: Jeden druh herní soupravy

Jazyky: Libovolný jeden

Vybavení: Zdobené oblečení, pečetní prsten, pergamen s rodokmenem a peněženka s 25 zl

Schopnost: Výsadní postavení

Díky tomu, že ses narodil jako šlechtic, si o tobě obyvatelé zpravidla myslí jen to nejlepší. Jsi vítaný ve vyšší společnosti a osoby předpokládají, máš právo být kdekoliv. Prostí obyvatelé udělají vše, aby tě ubytovali a vyhnuli se tvé nelibosti. Ostatní osoby urozeného stavu tě berou jako člena stejné společenské vrstvy. Pokud potřebuješ, můžeš si zajistit audienci u místního šlechtice.

Šlechtici se rodí a jsou vychovávaní v úplně odlišném životním stylu, než zažije většina obyvatel, a jejich osobnost odráží tuto výchovu. Ke šlechtickému titulu se pojí množství závazků — zodpovědnost za rodinu, za ostatní šlechtice (včetně panovníka), za obyvatele, kteří jsou svěřeni do péče rodiny, nebo dokonce za samotný titul. Ale tato zodpovědnost je obvykle dobrý způsob, jak podkopat šlechtice.

k8Osobnostní rys
1Díky mým výmluvným lichotkám se každý, s kým mluvím, cítí skvěle a důležitě.
2Prostí obyvatelé mě milují pro mou laskavost a štědrost.
3Každý, kdo spatří mou vznešenost, nemůže pochybovat o tom, že se nad nemytými masami vyjímám jako sekáč.
4Vynakládám velké úsilí, abych vždy vypadal co nejlépe a byl oblečen dle poslední módy.
5Nerad si špiním ruce a nenechám se zabít v nevhodných službách.
6Navzdory svému šlechtickému původu se nepovyšuji nad ostatní. Všichni máme stejnou krev.
7Jakmile někdo jedno ztratí mou přízeň, ztratí ji navždy.
8Pokud mi způsobíš zranění, rozdrtím tě, zničím tvoje jméno a zasolím tvá pole.
k6Ideál
1Úcta. Patří mi úcta, kvůli mému postavení, ale důstojné zacházení si zasluhují všichni obyvatelé, nezávisle na svém postavení. (Dobro)
2Zodpovědnost. Je mou povinností respektovat autoritu těch nade mnou, stejně jako ti pode mnou musí respektovat tu moji. (Zákonné)
3Nezávislost. Musím prokázat, že se umím o sebe postarat, aniž bych byl rozmazlován svou rodinou. (Chaotické)
4Moc. Pokud dosáhnu větší moci, nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. (Zlo)
5Rodina. Krev je hustší než voda. (Jakékoli)
6Šlechtický závazek. Je mou povinností chránit a starat se o své poddané. (Dobro)
k6Pouto
1Postavím se jakékoliv výzvě, abych si vysloužil požehnání své rodiny.
2Spojenectví mé dynastie s jinou šlechtickou rodinou musí být zachováno za každou cenu.
3Není nic důležitějšího než ostatní členové naší rodiny.
4Nikdy nezapomenu krutou porážku, kterou jsme utrpěli, ani nepřítele, který nám ji uštědřil.
5Má oddanost k panovníkovi je neotřesitelná.
6Prostí obyvatelé mě musí vidět jako svého hrdinu.
k6Vada
1Tajně věřím, že všichni jsou pod mou úroveň.
2Skrývám skutečně skandální tajemství, které by mohlo navždy zničit mou rodinu.
3Příliš často slyšívám skryté urážky a hrozby v každém mně adresovaném slově a rychle se rozzlobím.
4Mám neukojitelnou touhu po tělesných rozkoších.
5Svět se ve skutečnosti otáčí kolem mě.
6Svými slovy a skutky často zahanbuji svou rodinu.

Varianta šlechtice: rytíř

Rytířský stav patří ve většině společnostech mezi nejnižší šlechtické tituly, ale může být cestou k vyšším stavům. Chceš-li být rytíř, zvol si schopnost Sluhové (viz rámeček) místo schopnosti Výsadní postavení. Jeden z tvých prostých sluhů je nahrazen šlechticem, který ti slouží jako panoš, a pomáhá ti na oplátku za výcvik na jeho vlastní cestu rytíře. Tví dva zbývající sluhové mohou zahrnovat štolbu, který se stará o tvého koně, a sluhu, který leští tvou zbroj (a navíc ti pomáhá si ji navléknout).

Jako symbol rytířství a ideálů dvorské lásky můžeš do svého vybavení zahrnout prapor či jiný znak od své šlechtické dámy, které jsi dal své srdce — jako jistý znak cudnosti a oddanosti. (Tato osoba může být tvým poutem.)

Varianta schopnosti: Sluhové

Má-li tvá postava zázemí šlechtice, můžeš si zvolit tuto schopnost zázemí místo Výsadního postavení.

Slouží ti tři sluhové věrní tvé rodině. Tito sluhové mohou být klasičtí sloužící či poslové, a jeden z nich může být majordomem. Tví sluhové jsou prostí obyvatelé, kteří pro tebe mohou vykonávat obyčejné činnosti, ale nebojují za tebe, nedoprovází tě do očividně nebezpečných oblastí (například jeskyní) a odejdou, jsou-li často ohrožováni nebo zneužíváni.

Uličník

Vyrůstal jsi sám na ulicích jako chudý sirotek. Neměl jsi nikoho, kdo by na tebe dohlížel nebo se o tebe staral, tak ses naučil starat se sám o sebe. Urputně jsi bojoval o jídlo a neustále sis dával pozor na ostatní zoufalé duše, které by tě mohly okrást. Spal jsi na střechách a v temných uličkách. Vystaven živlům a bez místa k zotavení a výhod lékařství jsi odolával nemocem. Navzdory všem špatným vyhlídkám jsi přežil díky mazanosti, síle, rychlosti, či nějaké jejich kombinaci.

Svou dobrodružnou kariéru začínáš s dostatkem peněz na skromný, ale bezpečný život na alespoň deset dní. Jak jsi se k těm penězům dostal? Co ti umožnilo se dostat z beznadějných vyhlídek a pustit se do lepšího života?

Zdatnosti v dovednostech: Čachry, nenápadnost

Zdatnost s pomůckami: Souprava pro přestrojování, zlodějské náčiní

Vybavení: Nožík, plán města, ve kterém jsi vyrůstal, myší přítelíček, upomínka na tvé rodiče, obyčejné oblečení a váček s 10 zl

Schopnost: Městská tajemství

Znáš tajné struktury a průchody do měst a dokážeš najít cesty sídelní zástavbou, které by ostatní minuli. Když nejsi v boji, tak (spolu se společníky, které vedeš) můžeš cestovat mezi libovolnými dvěma místy ve městě dvakrát tak rychle, než by ti normálně dovolovala tvá rychlost.

Uličníci jsou ošlehaní životem zoufalé chudoby, se vším, co k tomu patří. Zpravidla je žene závazek k osobám, se kterými sdíleli život na ulicích, nebo spalující touha najít lepší život — a možná nějak oplatit všechno bohatým osobám, které s nimi špatně zacházely.

k8Osobnostní rys
1Schovávám si do kapes zbytky jídla a cetky.
2Neustále se na něco ptám.
3Rád se vměstnávám do malých prostor, kam se za mnou nikdo nemůže dostat.
4Spím zády ke stěně či stromu, se vším, co vlastním, zabaleným do ranečku v mých rukách.
5Žeru jako prase a jsem nevychovaný.
6Myslím si, že každý, kdo je ke mně milý, skrývá zlý úmysl.
7Nerad se myji.
8Na plnou hubu říkám, co ostatní pouze naznačují nebo o čem nemluví.
k6Ideál
1Úcta. Všechny osoby, bohaté i chudé, si zasluhují úctu. (Dobro)
2Společenství. Musíme se navzájem o sebe starat, protože nikdo jiný to neudělá. (Zákonné)
3Změna. Co je nízké se vypíná vzhůru, a co je vysoké a mocné je sraženo. Změna věcí je přirozená. (Chaotické)
4Odplata. Bohatým je třeba ukázat, co je to život v bídě a špíně. (Zlo)
5Pomoc. Pomáhám těm, kdo pomáhají mně — to je to, co nás drží při životě. (Neutrální)
6Úsilí. Dokážu, že si zasloužím lepší život. (Jakékoli)
k6Pouto
1Mé město je můj domov a pro jeho obranu budu bojovat.
2Sponzoruji sirotčinec, abych uchránil ostatní před tím, co jsem musel podstoupit.
3Za své přežití vděčím jinému uličníkovi, který mě naučil, jak žít na ulicích.
4Jsem zavázán osobě, která se nade mnou slitovala. Nikdy jí to nebudu moci zcela oplatit.
5Unikl jsem ze svého nuzného života oloupením důležité osoby a teď mě za to hledají.
6Nikomu nepřeji zažít útrapy, kterými jsem prošel.
k6Vada
1Když stojím proti přesile, utíkám z boje.
2Zlato je pro mě mnoho peněz a udělám skoro cokoli, abych ho měl víc.
3Vždy budu zcela věřit jen sám sobě.
4Radši bych někoho zabil ve spánku, než abych bojoval fér.
5To není krádež, pokud to potřebuji víc než ten druhý.
6Osoby, co se nedokážou samy o sebe postarat, mají, co si zaslouží.

Voják

Válka byla tvým řemeslem, kam až tvá paměť sahá. V mládi jsi trénoval, učil ses ovládat zbraně, nosit zbroje a dozvěděl ses základní techniky přežití, včetně toho, jak přežít na bojišti. Mohl jsi být součástí stálé národní armády, nebo žoldnéřské kumpanie. Nebo možná jsi byl členem místní milice, která zvýšila svou důležitost v nedávné válce.

Při volbě tohoto zázemí se domluv s PJ na vojenské organizaci, v níž jsi sloužil, jaké hodnosti jsi dosáhl a co jsi v průběhu své vojenské kariéry prožil. Byla to stálá armáda, městská stráž, nebo vesnická domobrana? Nebo možná jsi byl součástí soukromé armády nějakého šlechtice či obchodníka, nebo v žoldnéřské kumpanii.

Zdatnosti v dovednostech: Atletika, Zastrašování

Zdatnost s pomůckami: Jeden druh herní soupravy, dopravní prostředky (vozidla)

Vybavení: Odznak tvé vojenské hodnosti, trofej od poraženého nepřítele (dýka, zlomená čepel nebo část zástavy), sada kostěných kostek či balíček karet, obyčejné oblečení a váček s 10 zl

Zaměření

Když jsi působil v armádě, měl jsi ve své jednotce určitou roli. Buď si vyber z tabulky, nebo hoď kostkou a urči svou roli náhodně:

k8Zaměření
1Důstojník
2Zvěd
3Pěchota
4Jízda
5Zdravotník
6Zásobovací důstojník
7Vlajkonoš
8Ostatní personál (kuchař, kovář, apod.)

Schopnost: Vojenská hodnost

Ze své vojenské kariéry máš vojenskou hodnost. Vojáci patřící k tvé bývalé organizaci stále uznávají tvou autoritu a vliv a pokud mají nižší hodnost, tak tě poslechnou. Můžeš zmínit svou hodnost, když se snažíš ovlivnit ostatní vojáky, nebo můžeš požádat o běžné zásoby či koně pro dočasné použití. Také získáš přístup do táborů a tvrzí armád, které uznávají tvou hodnost.

Hrůzy války spolu s tvrdou disciplínou vojenské služby se podepíšou na všech vojácích. Formují jejich ideály, tvoří pevná přátelství a vášnivé nenávisti a často je nechávají zjizvené a plné strachu, hanby a zášti.

k8Osobnostní rys
1Vždy jsem zdvořilý a uctivý.
2Pronásledují mě vzpomínky na válku. Nedokážu ty násilné výjevy dostat z hlavy.
3Ztratil jsem až příliš mnoho přátel a jen pomalu si dělám nové.
4Mám z armády spoustu inspirujících a poučných historek, které se hodí takřka v každém boji.
5Můj pohled dokáže zastrašit i pekelného psa.
6Užívám si svou sílu a rád si ji dokazuji.
7Mám hrubý smysl pro humor.
8Problémům se stavím čelem. Jednoduchá, přímá řešení jsou nejlepší cestou k úspěchu.
k6Ideál
1Vyšší dobro. Naším údělem je položit životy při obraně druhých. (Dobro)
2Zodpovědnost. Dělám, co musím a poslouchám jen autoritu. (Zákonné)
3Nezávislost. Když obyvatelé slepě následují příkazy, kráčí vstříc tyranii. (Chaotické)
4Síla. Silnější vždycky zvítězí, ve válce i v životě. (Zlo)
5Žij a nech žít. Ideály nestojí za to, aby se pro ně umíralo nebo šlo do války. (Neutrální)
6Národ. Mé město, národ či obyvatelé je to jediné, na čem záleží. (Jakékoli)
k6Pouto
1I teď bych položil život za osoby, se kterými jsem sloužil.
2Kdosi mi kdysi zachránil život na bojišti. Dodnes bych nikdy nenechal přítele napospas smrti.
3Má čest je můj život.
4Nikdy nezapomenu krutou porážku, kterou jsme utrpěli, ani nepřítele, který nám ji uštědřil.
5Ti, kdo bojují po mém boku, jsou hodni toho, abych za ně položil život.
6Bojuji za ty, co nemohou bojovat sami za sebe.
k6Vada
1Hrozivý nepřítel, kterému jsme čelili, mě doteď děsí.
2Mám jen málo úcty k těm, kdo nejsou osvědčení válečníci.
3Udělal jsem hroznou chybu, která stála spoustu životů – a udělal bych cokoli, aby to zůstalo tajemství.
4Má nenávist k mým nepřátelům je slepá a iracionální.
5Poslouchám zákon, i kdyby způsobil utrpení.
6Raději bych snědl svou zbroj, než uznal chybu.

Zločinec

Jsi protřelý kriminálník a recidivista. Spoustu času jsi strávil mezi ostatními zločinci a stále máš ve zločineckém podsvětí známosti. Oproti většině obyvatel máš mnohem blíže ke světu vražd, krádeží a násilí, který proniká do slabin civilizace a doteď jsi naživu jen díky svému opovrhování zákony a pravidly civilizované společnosti.

Zdatnosti v dovednostech: Klamání, Nenápadnost

Zdatnost s pomůckami: Jeden druh herní soupravy, zlodějské náčiní

Vybavení: Páčidlo, tmavé obyčejné oblečení s kapucí a váček s 15 zl

Zločinné zaměření

Existuje mnoho různých zločinců a ve zlodějských ceších a podobných organizacích mají jednotliví členové různé zaměření. I zločinci, kteří operují mimo tyto skupiny, se často silně zaměřují na určité druhy zločinů. Vyber si, jakou roli jsi hrál ve své kriminální minulosti, nebo hoď si podle níže uvedené tabulky.

k8Zaměření
1Vyděrač
2Lupič
3Vymahač
4Překupník
5Bandita
6Nájemný vrah
7Kapsář
8Pašerák

Schopnost: Kontakt v podsvětí

Znáš spolehlivý a důvěryhodný kontakt, který jedná jako tvá spojka se sítí ostatních zločinců. Víš, jak si s ním předávat zprávy, dokonce i na velké vzdálenosti. Znáš místní poslíčky, prohnilé pány karavan a pochybné námořníky, kteří mohou doručit tvé zprávy.

Zločinci mohou na první pohled vypadat jako padouši a spousta z nich jsou skutečně prohnilí do morku kostí. Ale někteří mají i hodně sympatických rysů. Zloději mezi sebou mají jakousi stavovskou čest, ale zřídka projevují jakoukoli úctu k zákonům a autoritám.

k8Osobnostní rys
1Vždycky mám připravený záložní plán pro případ, že se něco zvrtne.
2V každé situaci si zachovávám chladnou hlavu. Nikdy nezvyšuji hlas, ani se nenechávám ovládat emocemi.
3Vždycky, když přijdu někam poprvé, hned si vyhlídnu všechny cenné předměty, či místa, kde by mohly být skryty.
4Snažím se s novými osobami spíše navazovat přátelství, než si z nich udělat nepřátele.
5Moje důvěra se získává hodně pomalu. Ti největší poctivci mají obvykle nejčernější tajemství.
6Riziko mě nezajímá. Nikdy mi neříkej, jaké jsou vyhlídky.
7Nejlepší způsob, jak mě přesvědčit, abych něco udělal, je říct mi, že to nemohu udělat.
8Prudce vystartuji při sebemenší urážce.
k6Ideál
1Čest. Neokrádám ostatní kolegy. (Zákonné)
2Svoboda. Řetězy jsou od toho, aby byly roztrženy, stejně jako ti, kdo je vykovali. (Chaotické)
3Milosrdenství. Beru bohatým, abych mohl pomáhat chudým. (Dobro)
4Chamtivost. Udělám cokoli, abych se stal bohatý. (Zlý)
5Osoby. Jsem věrný svým přátelům, ne ideálům. Všichni ostatní si pro mě za mě mohou klidně udělat výlet na Styx. (Neutrální)
6Vykoupení. V každém je kousek dobra. (Dobro)
k6Pouto
1Snažím se splatit svůj starý dluh velkorysému dobrodinci.
2Moje pochybně nabyté zisky jdou na uživení mé rodiny.
3Někdo mi vzal něco důležitého a já to hodlám uloupit zpět.
4Stanu se největším zlodějem, co kdy žil. w
5Spáchal jsem strašlivý zločin a doufám, že jej mohu odčinit.
6Někdo, koho jsem miloval, zemřel kvůli mé chybě. To už se nikdy nestane.
k6Vada
1Když vidím něco cenného, nemohu myslet na nic jiného, než jak to ukrást.
2Když si mám vybrat mezi penězi a přáteli, obvykle dávám přednost penězům.
3Máme-li plán, tak ho zapomenu. A když ho nezapomenu, tak ho budu ignorovat.
4Každý na mě pozná, když se snažím lhát.
5Když jde do tuhého, stáhnu ocas a uteču.
6Někdo nevinný pyká ve vězení za zločin, který jsem spáchal já, a mně to nevadí.

Varianta zločince: Špeh

Ač tvé schopnosti se příliš neliší od lupičských nebo pašeráckých, ty ses je naučil a cvičil v úplně jiné souvislosti: jako agent rozvědky. Možná jsi býval oficiálně schváleným agentem koruny, nebo možná jsi prodával tebou zjištěná tajemství nejvyšší nabídce.