Dodatek D: Statistiky tvorů

Kouzla a schopnosti povolání umožňují postavám přeměnit se na zvířata, přivolat tvory, kteří jim slouží jako přítelíčci, a tvořit nemrtvé. Statistiky pro takové tvory jsou pro tvé pohodlí seskupeny v tomto dodatku. Informace o tom, jak číst blok statistik, se nachází v Bestiáři.

V případě rozporů se statistikami tvora v Bestiáři je směrodatná verze v Bestiáři.

Černý medvěd

Střední zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)

Životy 19 (3k8 + 6)

Rychlost 8 sáhů, šplhání 6 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
15 (+2)10 (+0)14 (+2)2 (-4)12 (+1)7 (-2)

Dovednosti Vnímání +3

Smysly pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Bystrý čich. Medvěd má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), které se opírají o čich.

Akce

Vícenásobný útok. Medvěd zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (2k4 + 2).

Ďáblík

Drobný běs (ďábel, tvaroměnec), zákonné zlo

Obranné číslo 13

Životy 10 (3k4 + 3)

Rychlost 4 sáhy, létání 8 sáhů (4 sáhy v krysí podobě; 4 sáhy, létání 12 sáhů v krkavčí podobě; 4 sáhy, šplhání 4 sáhy v pavoučí podobě)

SILOBRODLINTMDRCHA
6 (-2)17 (+3)13 (+1)11 (+0)12 (+1)14 (+2)

Dovednosti Klamání +4, Nenápadnost +5, Přesvědčování +4, Vhled +3

Odolání vůči zraněním chladná; bodná, drtivá a sečná zranění z nemagických nepostříbřených zbraní

Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá

Imunity vůči stavům otrávený

Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 11

Jazyky ďábelština, obecná řeč

Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Tvaroměnec. Ďáblík se může pomocí své akce proměnit v krkavce, krysu či pavouka, nebo zpět do své ďábelské podoby. Jeho statistiky jsou v každé podobě stejné, i když jeho útok v některých z nich se liší. Vybavení, které má na sobě, se nepřemění. Pokud ďáblík umře, navrátí se do své ďábelské podoby.

Ďábelský zrak. Magická tma nebrání ďáblíkově vidění ve tmě.

Magické odolání. Ďáblík má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a jiným magickým účinkům.

Akce

Žihadlo (kousnutí ve zvířecí podobě). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 5 (1k4 + 3) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 11. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 10 (3k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Neviditelnost. Ďáblík se zneviditelní, dokud nezaútočí nebo neukončí své soustředění. Cokoliv ďáblík nese, je neviditelné, dokud to neodloží.

Hnědý medvěd

Velké zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)

Životy 34 (4k10 + 12)

Rychlost 8 sáhů, šplhání 6 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
19 (+4)10 (+0)16 (+3)2 (-4)13 (+1)7 (-2)

Dovednosti Vnímání +3

Smysly pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý čich. Medvěd má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Vícenásobný útok. Medvěd zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (1k8 + 4).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 11 (2k6 + 4).

Hroznýš

Velké zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12

Životy 13 (2k10 + 2)

Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
15 (+2)14 (+2)12 (+1)1 (-5)10 (+0)3 (-4)

Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 10

Jazyky

Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Škrcení. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k8 + 2) a cíl je uchvácen (SO 14 pro únik). Dokud toto uchvácení neskončí, je tvor zadržený a had nemůže škrtit jiný cíl.

Jedovatý had

Drobné zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 13

Životy 2 (1k4)

Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
2 (-4)16 (+3)10 (+0)1 (-5)10 (+0)3 (-4)

Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 10

Jazyky

Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1 a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 10. Pokud neuspěje, utrpí jedové zranění 5 (2k4), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Jestřáb (sokol)

Drobné zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 13

Životy 1 (1k4 − 1)

Rychlost 2 sáhy, létání 12 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
5 (-3)16 (+3)8 (-1)2 (-4)14 (+2)6 (-2)

Dovednosti Vnímání +4

Smysly pasivní Vnímání 14

Jazyky

Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý zrak. Jestřáb má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak.

Akce

Pařáty. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 1.

Jezdecký kůň

Velké zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 10

Životy 13 (2k10 + 2)

Rychlost 12 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
16 (+3)10 (+0)12 (+1)2 (-4)11 (+0)7 (-2)

Smysly pasivní Vnímání 10

Jazyky

Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 8 (2k4 + 3).

Kanec

Střední zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)

Životy 11 (2k8 + 2)

Rychlost 8 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
13 (+1)11 (+0)12 (+1)2 (-4)9 (-1)5 (-3)

Smysly pasivní Vnímání 9

Jazyky

Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Neúprosnost (obnovení po krátkém nebo důkladném odpočinku). Utrpí-li kanec zranění 7 či méně, které by snížilo jeho životy na 0, sníží mu místo toho životy na 1.

Zteč. Pohne-li se kanec aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne kly, utrpí cíl dodatečné sečné zranění 3 (1k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 11, jinak je sražen k zemi.

Akce

Kly. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 4 (1k6 + 1).

Kočka

Drobné zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12

Životy 2 (1k4)

Rychlost 8 sáhů, šplhání 6 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
3 (-4)15 (+2)10 (+0)3 (-4)12 (+1)7 (-2)

Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3

Smysly pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý čich. Kočka má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +0 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 1.

Kostlivec

Střední nemrtvý, zákonně zlý

Obranné číslo 13 (zbytky zbroje)

Životy 13 (2k8 + 4)

Rychlost 6 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
10 (+0)14 (+2)15 (+2)6 (-2)8 (-1)5 (-3)

Zranitelnosti vůči zraněním drtivá

Imunity vůči zraněním jedová

Imunity vůči stavům otrávený, unavený

Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 9

Jazyky rozumí všem jazykům, které znal v životě, ale neumí mluvit

Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Akce

Krátký meč. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Krátký luk. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 16/64 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Krokodýl

Velké zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)

Životy 19 (3k10 + 3)

Rychlost 4 sáhy, plavání 4 sáhy

SILOBRODLINTMDRCHA
15 (+2)10 (+0)13 (+1)2 (-4)10 (+0)5 (-3)

Dovednosti Nenápadný +2

Smysly pasivní Vnímání 10

Jazyky

Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Zadržení dechu. Krokodýl může zadržet dech na 15 minut.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (1k10 + 2) a cíl je uchvácen (SO 12 pro únik). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a krokodýl nemůže kousnout jiný cíl.

Krkavec

Drobné zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12

Životy 1 (1k4 − 1)

Rychlost 2 sáhy, létání 10 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
2 (-4)14 (+2)8 (-1)2 (-4)12 (+1)6 (-2)

Dovednosti Vnímání +3

Smysly pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Napodobení. Krkavec umí napodobit jednoduché zvuky, které slyšel, například šeptání, pláč, nebo štěbetání. Tvor, který slyší napodobený zvuk, dokáže rozpoznat, že jde o napodobení, pokud uspěje v ověření Moudrosti (Vhledu) se SO 10.

Akce

Zobák. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1.

Krysa

Drobné zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 10

Životy 1 (1k4 − 1)

Rychlost 4 sáhy

SILOBRODLINTMDRCHA
2 (-4)11 (+0)9 (-1)2 (-4)10 (+0)4 (-3)

Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 10

Jazyky

Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý čich. Krysa má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +0 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1.

Lev

Velké zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12

Životy 26 (4k10 + 4)

Rychlost 10 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
17 (+3)15 (+2)13 (+1)3 (-4)12 (+1)8 (-1)

Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +3

Smysly pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý čich. Lev má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

*Skok s rozběhem. S rozběhem 2 sáhy může lev skočit do dálky až 5 sáhů.

Strhnutí. Pohne-li se lev aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne drápy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen. Když cíl leží, lev na něj může zaútočit jednou kousnutím jako bonusovou akci.

Taktika smečky. Lev má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden lvův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k8 + 3).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Lítý vlk

Velké zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)

Životy 37 (5k10 + 10)

Rychlost 10 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
17 (+3)15 (+2)15 (+2)3 (-4)12 (+1)7 (-2)

Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3

Smysly pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý sluch a čich. Vlk má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Taktika smečky. Vlk má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden vlkův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (2k6 + 3). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi.

Mastif

Střední zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12

Životy 5 (1k8 + 1)

Rychlost 8 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
13 (+1)14 (+2)12 (+1)3 (-4)12 (+1)7 (-2)

Dovednosti Vnímání +3

Smysly pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Bystrý sluch a čich. Mastif má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 11, jinak je sražen k zemi.

Mastifové jsou impozantní ohaři cenění humanoidy pro jejich věrnost a bystré smysly.

Mula

Střední zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 10

Životy 11 (2k8 + 2)

Rychlost 8 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
14 (+2)10 (+0)13 (+1)2 (-4)10 (+0)5 (-3)

Smysly pasivní Vnímání 10

Jazyky

Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Stabilita.* Mula má výhodu k záchranným hodům na Sílu a Obratnost proti účinkům, které by ji srazily k zemi.

Tažné zvíře. Mula se považuje za Velké zvíře pro potřeby určování nosnosti.

Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 2 (1k4 + 2).

Netopýr

Drobné zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12

Životy 1 (1k4 − 1)

Rychlost 1 sáh, létání 6 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
2 (-4)15 (+2)8 (-1)2 (-4)12 (+1)4 (-3)

Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, pasivní Vnímání 11

Jazyky

Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý sluch.* Netopýr má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch.

Echolokace.* Když je netopýr hluchý, nemůže používat své mimozrakové vnímání.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +0 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 1.

Obří orel

Velké zvíře, neutrální dobro

Obranné číslo 13

Životy 26 (4k10 + 4)

Rychlost 2 sáhy, létání 16 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
16 (+3)17 (+3)13 (+1)8 (-1)14 (+2)10 (+0)

Dovednosti Vnímání +4

Smysly pasivní Vnímání 14

Jazyky řeč obřích orlů, rozumí auranštině a obecné řeči, ale neumí jimi mluvit

Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý zrak. Orel má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Orel zaútočí dvakrát: jednou zobákem a jednou pařáty.

Zobák. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).

Pařáty. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k6 + 3).

Obří orel je vznešené zvíře, který mluví svým vlastním jazykem a rozumí několika dalším.

Obří pavouk

Velké zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)

Životy 26 (4k10 + 4)

Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
14 (+2)16 (+3)12 (+1)2 (-4)11 (+0)4 (-3)

Dovednosti Nenápadnost +7

Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10

Jazyky

Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Pavoučí šplh. Pavouk umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Pavučinochodec. Pavouk ignoruje pohybová omezení, jež způsobují pavučiny.

Vnímání pavučiny. Když se pavouk dotýká pavučiny, zná přesné polohy všech tvorů, kteří se dotýkají stejné pavučiny.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (1k8 + 3) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 11. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 9 (2k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Sníží-li jed životy cíle na 0, je cíl stabilizovaný, ale otrávený na 1 hodinu, dokonce i po obnovení životů, a během otravy tímto způsobem je paralyzovaný.

Pavučina (obnovení 5 – 6). Útok na dálku zbraní: +5 k zásahu, dostřel 6/12 sáhů, jeden tvor. Zásah: Cíl je zadržený pavučinou. Jako akci si může zadržený cíl hodit na ověření Síly se SO 12 a při úspěchu pavučinu roztrhne. Na pavučinu se dá také zaútočit a dá se zničit (OČ 10; žt 5; zranitelnost vůči ohnivému poškození; imunita vůči drtivému, jedovému a psychickému zranění).

Panter

Střední zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12

Životy 13 (3k8)

Rychlost 10 sáhů, šplhání 8 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
14 (+2)15 (+2)10 (+0)3 (-4)14 (+2)7 (-2)

Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +4

Smysly pasivní Vnímání 14

Jazyky

Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Bystrý čich.* Panter má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Strhnutí. Pohne-li se panter aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne drápy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 12, jinak je sražen. Když cíl leží, panter na něj může zaútočit jednou kousnutím jako bonusovou akci.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 4 (1k4 + 2).

Poletucha

Drobná víla, neutrální dobro

Obranné číslo 15 (kožená zbroj)

Životy 2 (1k4)

Rychlost 2 sáhy, létání 8 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
3 (-4)18 (+4)10 (+0)14 (+2)13 (+1)11 (+0)

Dovednosti Nenápadnost +8 (ověření je s nevýhodou, pokud poletucha letí), Vnímání +3

Smysly pasivní Vnímání 13

Jazyky elfština, obecná řeč, sylvánština

Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Akce

Dlouhý meč. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 1.

Krátký luk. Útok na dálku zbraní: +6 k zásahu, dostřel 8/32 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1. Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak se stane otrávený na 1 minutu. Je-li výsledek záchranného hodu 5 či méně, cíl upadne do bezvědomí na stejně dlouho, nebo dokud neutrpí zranění, či dokud jiný tvor nepoužije akci k jeho probuzení.

Vidění srdcem. Poletucha se dotkne tvora a pozná jeho současný citový stav. Pokud cíl neuspěje v záchranném hodu na Charisma se SO 10, poletucha se dozví i jeho přesvědčení. Běsi, nebešťané a nemrtví automaticky neuspějí v tomto záchranném hodu.

Neviditelnost. Poletucha se zneviditelní, dokud nezaútočí, nesešle kouzlo, nebo neukončí své soustředění. Cokoliv neviditelná poletucha nese, je neviditelné, dokud to neodloží.

Pseudodrak

Drobný drak, neutrální dobro

Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)

Životy 7 (2k4 + 2)

Rychlost 3 sáhy, šplhání 12 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
6 (-2)15 (+2)13 (+1)10 (+0)12 (+1)10 (+0)

Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3

Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13

Jazyky rozumí dračí a obecné řeči, ale neumí mluvit

Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Bystré smysly. Pseudodrak má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak, sluch nebo čich.

Magické odolání. Pseudodrak má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a jiným magickým účinkům.

Omezená telepatie. Pseudodrak může telepaticky komunikovat s libovolným tvorem do 20 sáhů od něj, který rozumí jazyku. Rozsah této komunikace je omezen pouze na jednoduché myšlenky, emoce a obrázky.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Žihadlo. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11, jinak se stane otrávený na 1 hodinu. Je-li výsledek záchranného hodu 6 či méně, cíl upadne do bezvědomí na stejně dlouho, nebo dokud neutrpí zranění, či dokud jiný tvor nepoužije akci k jeho probuzení.

Rarach

Drobný běs (démon, tvaroměnec), chaotické zlo

Obranné číslo 13

Životy 7 (3k4)

Rychlost 8 sáhů (2 sáhy, létání 8 sáhů v netopýří podobě; 8 sáhů, šplhání 8 sáhů ve stonožkové podobě; plavání 8 sáhů v ropuší podobě)

SILOBRODLINTMDRCHA
5 (-3)17 (+3)10 (+0)7 (-2)10 (+0)10 (+0)

Dovednosti Nenápadnost +5

Odolání vůči zraněním blesková, chladná, ohnivá; bodná, drtivá a sečná zranění z nemagických zbraní

Imunity vůči zraněním jedová

Imunity vůči stavům otrávený

Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 10

Jazyky démonština, obecná řeč

Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Tvaroměnec. Rarach se může pomocí své akce proměnit v netopýra, ropuchu či stonožku, nebo zpět do své démonské podoby. Jeho statistiky jsou v každé podobě stejné, i když jeho útok v některých z nich se liší. Vybavení, které má na sobě, se nepřemění. Pokud rarach umře, navrátí se do své démonské podoby.

*Magické odolání. Rarach má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a jiným magickým účinkům.

Akce

Drápy (kousnutí ve zvířecí podobě). Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k4 + 3). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak utrpí jedové zranění 5 (2k4) a stane se otrávený na 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěšné záchraně ukončit účinek předčasně.

*Zastraš (1/den). Jeden tvor dle rarachovy volby do 4 sáhů od něj musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 10, jinak se stane vystrašený na 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu, ale s nevýhodou, pokud je rarach v jeho výhledu, a při úspěšné záchraně ukončit účinek předčasně.

Neviditelnost. Rarach se zneviditelní, dokud nezaútočí, nepoužije Zastraš, nebo neukončí své soustředění. Cokoliv rarach nese, je neviditelné, dokud to neodloží.

Sova

Drobné zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 11

Životy 1 (1k4 − 1)

Rychlost 1 sáh, létání 12 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
3 (-4)13 (+1)8 (-1)2 (-4)12 (+1)7 (-2)

Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +3

Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý zrak a sluch. Sova má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak nebo sluch.

Oblet. Sova nevyvolává příležitostné útoky, když odletí z dosahu nepřítele.

Akce

Pařáty. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 1.

Tygr

Velké zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12

Životy 37 (5k10 + 10)

Rychlost 8 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
17 (+3)15 (+2)14 (+2)3 (-4)12 (+1)8 (-1)

Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +3

Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý čich. Tygr má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Strhnutí. Pohne-li se tygr aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne drápy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi. Když cíl leží, tygr na něj může zaútočit jednou kousnutím jako bonusovou akci.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (1k10 + 3).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (1k8 + 3).

Útesový žralok

Střední zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)

Životy 22 (4k8 + 4)

Rychlost 0 sáhů, plavání 8 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
14 (+2)13 (+1)13 (+1)1 (-5)10 (+0)4 (-3)

Dovednosti Vnímání +2

Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, pasivní Vnímání 12

Jazyky

Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Taktika hejna. Žralok má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden žralokův spojenec, jenž není neschopný.

Vodní dech. Žralok může dýchat jen pod vodou.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2).

Útesoví žraloci měří na délku 6 až 10 stop a žijí v mělkých vodách a korálových útesech.

Válečný kůň

Velké zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 11

Životy 19 (3k10 + 3)

Rychlost 12 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
18 (+3)12 (+1)13 (+1)2 (-4)12 (+1)7 (-2)

Smysly pasivní Vnímání 11

Jazyky

Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Zadupávací zteč. Pohne-li se kůň aspoň 4 sáhy přímo k tvorovi a pak ho ve stejném tahu zasáhne kopyty, musí cíl uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je sražen k zemi. Pokud cíl leží, kůň na něj může znovu zaútočit svými kopyty jako bonusovou akci.

Akce

Kopyta.* Útok na blízko zbraní:* +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4).

Varianta: Zbroj válečného koně

Obrněný válečný kůň má Obranné číslo dle typu prsosin, co má na sobě navlečené (více informací o prsosinách najdeš v 5. kapitole). Koňovo Obranné číslo zahrnuje jeho opravu Obratnosti, pokud se používá.

Prsosiny
12Kožené
13Okované kožené
14Kroužkové
15Šupinové
16Drátěné
17Lamelové
18Plátové

Vlk

Střední zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)

Životy 11 (2k8 + 2)

Rychlost 8 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
12 (+1)15 (+2)12 (+1)3 (-4)12 (+1)6 (-2)

Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3

Smysly pasivní Vnímání 13

Jazyky

Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Bystrý sluch a čich. Vlk má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Taktika smečky. Vlk má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden vlkův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (2k4 + 2). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 11, jinak je sražen k zemi.

Zombie

Střední nemrtvý, neutrální zlo

Obranné číslo 8

Životy 22 (3k8 + 9)

Rychlost 4 sáhů

SILOBRODLINTMDRCHA
13 (+1)6 (-2)16 (+3)3 (-4)6 (-2)5 (-3)

Záchranné hody Mdr +0

Imunity vůči zraněním jedová

Imunity vůči stavům otrávený

Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 8

Jazyky rozumí jazykům, které znala v životě, ale neumí mluvit

Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Nemrtvá výdrž. Pokud zranění sníží zombii životy na 0, zombie si hodí záchranný hod na Odolnost se SO rovným 5 + utrpěné zranění, pokud zranění není zářivé nebo z kritického zásahu. Pokud zombie uspěje, sníží se jí životy místo toho na 1.

Akce

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 4 (1k6 + 1).

Nemrtvé zombie se pohybují trhanou, nerovnoměrnou chůzí. Jsou oděny v tlejícím oděvu, který měly na sobě v době pohřbu, a kolem nich se vznáší zápach rozkladu.

Žába

Drobné zvíře, bez přesvědčení

Obranné číslo 11

Životy 1 (1k4 − 1)

Rychlost 4 sáhy, plavání 4 sáhy

SILOBRODLINTMDRCHA
1 (-5)13 (+1)8 (-1)1 (-5)8 (-1)3 (-4)

Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +1

Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 11

Jazyky

Nebezpečnost 0 (0 ZK)

Obojživelník. Žába může dýchat na vzduchu i pod vodou.

Skok z místa. Skok do dálky žáby je až 2 sáhy a skok do výšky až 1 sáh, s i bez rozběhu.

Žába nemá žádné účinné útoky. Živí se drobným hmyzem a obvykle žije blízko vody, ve stromech nebo v podzemí.