5. kapitola: Vybavení

Tržiště velkoměsta se hemží nakupujícími a prodávajícími nejrůznějších druhů: trpasličími kováři, elfími řezbáři, hobitími farmáři a gnomskými klenotníky, nemluvě o lidech všech tvarů, velikostí a barev pocházejících ze škály národů a kultur. Ve velkoměstech se prodává téměř vše, co si člověk dovede představit, od exotického koření a luxusního oblečení po proutěné koše a praktické meče.

Pro dobrodruha je vrcholně důležitá dostupnost zbrojí, zbraní, batohů, lan a podobného zboží, neboť správné vybavení může v jeskyni nebo nezkrotné divočině znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Tato kapitola podrobně pojednává o obyčejném i exotickém zboží, které dobrodruzi považují za užitečné, když čelí hrozbám, jež představují světy D&D.

Počáteční vybavení

Když si vytváříš postavu, získáš vybavení na základě kombinace svého povolní a zázemí. Nebo můžeš začít s určitým počtem zlaťáků dle svého povolá a utratit je na věci ze seznamů v této kapitole. Viz tabulka Počáteční bohatství dle povolní, kde určíš, kolik máš peněz na útratu.

Rozhodni, jak tvá postava přišla k tomuto počátečnímu vybavení. Může jít o dědictví nebo zboží, které si postava kupovala během svého dospívání. Mohl jsi být vybaven zbraní, zbrojí a batohem jako součást své vojenské služby. Možná jsi svou výbavu dokonce ukradl. Tvá zbraň mohla ve vaší rodině přecházet jako dědictví z generace na generaci, až nakonec převzala štafetu tvoje postava a vydala se v dobrodružných šlépějích svého předka.

Počáteční bohatství dle povolání

PovoláníProstředky
Barbar2k4 × 10 zl
Bard5k4 × 10 zl
Bojovník5k4 × 10 zl
Čaroděj3k4 × 10 zl
Černokněžník4k4 × 10 zl
Druid2k4 × 10 zl
Hraničář5k4 × 10 zl
Klerik5k4 × 10 zl
Kouzelník4k4 × 10 zl
Mnich5k4 zl
Paladin5k4 × 10 zl
Tulák4k4 × 10 zl

Bohatství

Ve světě D&D má bohatství mnoho forem. Finanční zajištěnost tvé postavy mohou odrážet mince, drahokamy, obchodní zboží, umělecké předměty, zvířata a nemovitosti. Prostí obyvatelé mají výměnný obchod. Vyměňují si, co potřebují a daně platí obilím a sýrem. Šlechtici obchodují buď se zákonnými právy (například s těžebními či přístavními právy), se zemědělskou půdou, nebo se zlatými slitky, které se neměří v mincích, ale v librách. S mincemi běžně nakládají pouze obchodníci, dobrodruzi a ti, kteří nabízí profesionální služby.

Mince

Běžné mince mají několik různých nominálních hodnot podle relativní hodnoty kovu, z kterého jsou vyrobeny. Tři nejběžnější mince jsou zlaťák (zl), stříbrňák (st) a měďák (md).

Za jeden zlaťák si postava může koupit flakónek, 10 sáhů dobrého lana nebo kozu. Zručný (ale ne výjimečný) umělec si může vydělat jeden zlaťák denně. Zlaťák je standardní měrná jednotka bohatství, i když mince samotná se moc často nepoužívá. Když obchodníci projednávají dohody, které zahrnují zboží nebo služby v hodnotě stovek či tisíců zlatých, transakce obvykle nezahrnuje výměnu jednotlivých mincí. Zlaťáky jsou spíš standardní jednotkou hodnoty a skutečná směna se provede v zlatých slitcích, akreditivech nebo cenném zboží.

Jeden zlaťák má hodnotu deseti stříbrňáků, mincí, které nejvíc převládají mezi prostými obyvateli. Za stříbrňák se dá koupit sada kostek, lahvice lampového oleje nebo ubytování na noc v chudém hostinci.

Jeden stříbrňák má hodnotu deseti měďáků, které převládají mezi dělníky a žebráky. Za jeden měďák se dá koupit svíčka, pochodeň nebo křída.

V hromadách pokladů se občas vyskytují i další neobvyklé mince jiných cenných kovů. Élektron (el) a platiňák (pl) pochází z padlých císařství a ztracených království a při placení někdy budí podezření a skepsi. Élektron má hodnotu pěti stříbrňáků a platiňák má hodnotu deseti zlaťáků.

Standardní mince váží asi třetinu unce, takže padesát mincí váží libru.

Tabulka standardních kurzů

Mincemdstelzlpl
Měďák (md)11/101/501/1001/1 000
Stříbrňák (st)1011/51/101/100
Élektron (el)50511/21/20
Zlaťák (zl)10010211/10
Platiňák (pl)1 00010050101

Prodej pokladu

Existuje mnoho příležitostí k nalezení pokladu. Při průzkumu jeskyně se dá najít různé vybavení, zbraně, zbroje a jiné. Poklady a cetky se dají obvykle prodat po návratu do města či jiné osady, pokud tam dokážeš najít kupce a obchodníky, kteří mají o tvou kořist zájem.

Zbraně, zbroje a ostatní vybavení. Obecně platí, že za nepoškozené zbraně, zbroje a ostatní vybavení dostaneš při prodeji na trhu polovinu jejich ceny. Zbraně a zbroje používané nestvůrami jsou však jen zřídkakdy v dostatečně dobrém stavu, aby se daly prodat.

Kouzelné předměty. Prodej kouzelných předmětů je problematický. Najít někoho, kdo koupí lektvar nebo svitek, není příliš těžké, ale jiné předměty jsou mimo možnosti většiny obyvatel, kromě nejbohatších šlechticů. Taktéž mimo několika běžných kouzelných předmětů se obvykle nesetkáš s tím, že by se daly koupit kouzelné předměty a kouzla. Hodnota magie je daleko za běžným zlatem a vždy by s ní mělo být tak nakládáno.

Drahokamy, šperky a umělecké předměty. Tyto předměty si na trhu udržují svou plnou hodnotu a můžeš je prodat za peníze, nebo je použít jako platidlo pro jiné transakce. U neobyčejně vzácných pokladů může PJ požadovat, abys prve našel kupce ve velkém městě či větší obci.

Obchodní zboží. Mnoho obyvatel v pohraničí uzavírá obchody pomocí směny. Obchodní zboží (například železné slitky, pytle soli, dobytek apod.) si podobně jako drahokamy a umělecké předměty udržuje na trhu svou plnou hodnotu a dá se použít jako platidlo.

Zbroje a štíty

Světy D&D jsou obrovskou tapisérií tvořenou různými kulturami a všechny jsou na své vlastní technické úrovni. Z tohoto důvodu mají dobrodruzi přístup k různým typům zbroje, od kožené zbroje přes kroužkovou zbroj až po drahou plátovou zbroj, s několika dalšími druhy zbroje mezi nimi. V Tabulce zbrojí jsou nejběžněji dostupné zbroje ve hře, rozdělené do tří kategorií: lehké zbroje, střední zbroje a těžké zbroje. Mnoho válečníků doplňuje svou zbroj štítem.

Tabulka zbrojí udává cenu, váhu a další vlastnosti běžných typů zbroje, co se nosí ve světech D&D.

Zdatnost se zbrojí. Navléct si zbroj a připnout na ruku štít může každý. Ale pouze ti, kteří jsou se zbrojí zdatní, vědí, jak ji používat efektivně. Tvoje povolání ti dává zdatnost s určitými typy zbroje. Když nosíš zbroj, se kterou nejsi zdatný, nemůžeš sesílat kouzla a máš nevýhodu k ověřením vlastností, záchranným hodům a hodům na útok, které zahrnují Sílu nebo Obratnost.

Obranné číslo (OČ). Zbroj chrání svého nositele před útoky. Zbroj (a štít), kterou máš na sobě, určuje tvé základní Obranné číslo.

Těžká zbroj. Těžší zbroje brání nositeli pohybovat se rychle, nenápadně a volně. Uvádí-li Tabulka zbrojí pro typ zbroje „Sil 13“ nebo „Sil 15“ ve sloupci Síla a nositel nemá hodnotu Síly vyšší nebo rovnou uvedené hodnotě, tak zbroj snižuje jeho rychlost o 2 sáhy.

Nenápadnost. Uvádí-li Tabulka zbrojí „Nevýhoda“ ve sloupci Nenápadnost, tak nositel má nevýhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti).

Štíty. Štít se vyrábí ze dřeva nebo kovu a nosí se v jedné ruce. Držení štítu zvyšuje tvé Obranné číslo o 2. V jednu chvíli můžeš mít prospěch jen z jednoho štítu.

Varianta: Velikosti vybavení

Ve většině herních světů můžeš používat nebo nosit na sobě jakékoliv vybavení, které najdeš na svých dobrodružstvích, v rámci selského rozumu. Například rozložitý půlork by se nevešel do hobitovy kožené zbroje a gnóm by naprosto zapadl do elegantního roucha oblačného obra.

PJ může zavést větší realizmus. Například, plátová zbroj jednoho člověka nemusí padnout jinému bez výrazných změn a uniforma strážného může očividně nepasovat dobrodruhovi, který se ji pokusí vzít na sebe jako převlek.

Při použití této varianty, když dobrodruzi najdou zbroj, oblečení a podobné věci na nošení, budou možná muset navštívit zbrojíře, krejčího, koželuha nebo podobného experta, aby udělal předmět nositelným. Cena takové práce se různí od 10 do 40% tržní ceny předmětu. PJ si buď může hodit 1k4 × 10, nebo určit zvýšení ceny na základě rozsahu nutných úprav.

Tabulka zbraní

ZbrojCenaObranné číslo (OČ)SílaNenápadnostVáha
Lehké zbroje
Vycpávaná zbroj5 zl11 + oprava ObrNevýhoda8 lb
Kožená zbroj10 zl11 + oprava Obr10 lb
Okovaná kožená zbroj45 zl12 + oprava Obr13 lb
Střední zbroje
Usňová zbroj10 zl12 + oprava Obr (max +2)12 lb
Drátěná košile50 zl13 + oprava Obr (max +2)20 lb
Šupinová zbroj50 zl14 + oprava Obr (max +2)Nevýhoda45 lb
Kyrys400 zl14 + oprava Obr (max +2)20 lb
Poloplátová zbroj750 zl15 + oprava Obr (max +2)Nevýhoda40 lb
Těžké zbroje
Kroužková zbroj30 zl14Nevýhoda40 lb
Drátěná zbroj75 zl16Sil 13Nevýhoda55 lb
Lamelová zbroj200 zl17Sil 15Nevýhoda60 lb
Plátová zbroj1 500 zl18Sil 15Nevýhoda65 lb
Štít
Štít10 zl+26

Lehké zbroje

Lehké zbroje se vyrábí z vláčných a tenkých materiálů. Tyto zbroje mají rádi mrštní dobrodruzi, neboť poskytují určitou ochranu, aniž by omezovaly pohyblivost. Máš-li na sobě lehkou zbroj, přičti k základnímu Obrannému číslu svého typu zbroje ještě svou opravu Obratnosti a dostaneš výsledné Obranné číslo.

Vycpávaná zbroj. Vycpávaná zbroj se skládá z prošívaných vrstev látky a rouna.

Kožená zbroj. Náprsní krunýř a chrániče ramen této zbroje jsou vyrobeny z kůže tvrzené vařením v oleji. Zbytek zbroje je vyroben z měkčích a vláčnějších materiálů.

Okovaná kožená zbroj. Okovaná kožená zbroj je vyrobena z odolné, ale elastické kůže a posílená nahusto pobitými nýty nebo hroty.

Střední zbroje

Střední zbroj nabízí věší ochranu než lehká zbroj, ale také víc překáží pohybu. Máš-li na sobě střední zbroj, přičti k základnímu Obrannému číslu svého typu zbroje ještě svou opravu Obratnosti, ale maximálně +2, a dostaneš výsledné Obranné číslo.

Usňová zbroj. Tato surová zbroj se skládá z tlustých kožešin a surových kůží. Často ji nosí barbarské kmeny, zlí humanoidi a ostatní, kdo nemají přístup k nástrojům a materiálům potřebným k výrobě lepší zbroje.

Drátěná košile. Drátěná košile je vyrobená z propletených kovových kroužků a nosí se mezi vrstvami oblečení nebo kůže. Tato zbroj nabízí slušnou ochranu nositele od pasu nahoru a zvuk o sebe se otírajících kroužků se dá utlumit vnějšími vrstvami.

Šupinová zbroj. Tato zbroj se skládá z kabátce a kamaší z kůže (a často i samostatné sukně) pokrytých překrývajícími se kusy kovu, podobně jako rybí šupiny. Zbroj obsahuje rukavice.

Kyrys. Tato zbroj se skládá z kusu kovu přiléhajícímu k hrudníku a vláčné kůže. I když nohy a ruce nechává relativně nechráněné, poskytuje dobrou ochranu nositelových životně důležitých orgánů a nositele v podstatě nijak neomezuje.

Poloplátová zbroj. Poloplátová zbroj se skládá z tvarovaných kovových plátů, které pokrývají většinu nositelova těla. Nezahrnuje ochranu nohou mimo stehenní brnění, která jsou připojená koženými řemeny.

Těžké zbroje

Těžké zbroje nabízí nejlepší ochranu ze všech kategorií zbrojí. Tyto zbroje kryjí celé tělo a mají takovou konstrukci, aby zastavily širokou škálu útoků. Pouze zdatní válečníci dokážou zvládnout jejich váhu a velikost. Těžká zbroj ti neumožňuje přičíst svou opravu Obratnosti k základnímu Obrannému číslu, ale ani tě nepenalizuje, je-li tvá oprava Obratnosti záporná.

Kroužková zbroj. Tato zbroj je kožená zbroj s těžkými kroužky našitými na materiál zbroje. Kroužky zpevňují zbroj proti úderům mečů a seker. Kroužková zbroj je horší než drátěná zbroj, ale obvykle ji nosí ti, kteří si nemohou dovolit lepší zbroj.

Drátěná zbroj. Drátěná zbroj, vyrobená z propletených kovových kroužků, obsahuje z vnitřní strany zbroje vrstvu prošívané tkaniny, která zabraňuje odírání a tlumí dopadající údery. Zbroj obsahuje rukavice.

Lamelová zbroj. Tato zbroj je vyrobena z úzkých svislých kovových pásů přibitých na koženém podkladu, který se nosí na vycpávaném oblečení. Pružné spoje jsou chráněny drátěnými kroužky.

Plátová zbroj. Plátová zbroj se skládá z kovových plátů snýtovaných a vzájemně spojených tak, aby kryla celé tělo. Zbroj obsahuje rukavice, těžké kožené boty, přilbu s hledím a tlusté vrstvy vycpávky pod zbrojí. Přezky a řemeny rozkládají váhu po těle.

Čas potřebný k navléknutí nebo sundání zbroje závisí na kategorii zbroje.

Navléknutí. Toto je čas, který zabere oblečení zbroje. OČ zbroje si můžeš započítat jen tehdy, když jsi navlékáním zbroje strávil celou potřebnou dobu.

Sundání. Toto je čas, který zabere svlečení zbroje. Pokud ti někdo pomáhá, sniž tento čas na polovinu.

Tabulka navlékání a sundávání zbroje

KategorieNavléknutíSundání
Lehká zbroj1 minuta1 minuta
Střední zbroj5 minut1 minuta
Těžká zbroj10 minut5 minut
Štít1 akce1 akce

Zbraně

Díky svému povolání máš zdatnost s určitými zbraněmi, což odráží zaměření tvého povolání a zbraně, které budeš s největší pravděpodobností používat. Ať už máš v oblibě dlouhý meč nebo dlouhý luk, tvá zbraň a schopnost ji účinně používat může na tvých výpravách znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Tabulka zbraní ukazuje nejběžněji používané zbraně ve světech D&D, jejich cenu a váhu, zranění, které způsobují zásahem, a jejich případné speciální vlastnosti. Všechny zbraně se rozčleňují do dvou skupin — na blízko a na dálku. Zbraň na blízko se používá k útoku na cíl do 1 sáhu od útočníka, kdežto zbraň na dálku se používá k útoku na cíl v dálce.

Zdatnost se zbraní

Díky své rase, povolání a odbornostem získáš zdatnost s jistými zbraněmi nebo kategoriemi zbraní. Kategorie zbraní jsou dvě, jednoduché a vojenské. Většina osob umí zdatně zacházet s jednoduchými zbraněmi. Tyto zbraně zahrnují kyje, palcáty a ostatní zbraně, které se běžně dají najít v rukou prostých obyvatel. Většina válečníků používá vojenské zbraně, protože s těmito zbraněmi nejlépe zužitkují svůj bojový styl a trénink.

Zdatnost se zbraní ti umožňuje přičíst si zdatnostní bonus k hodu na útok, při kterém použiješ tuto zbraň. Pokud si házíš na útok s použitím zbraně, se kterou neumíš zacházet, nepřičteš si zdatnostní bonus k hodu na útok.

Vlastnosti zbraní

Mnoho zbraní má zvláštní vlastnosti související s jejich použitím, jak ukazuje Tabulka zbraní.

Dlouhá. Tato zbraň přidává 1 sáh k tvému dosahu, když s ní útočíš, a také pro určování tvého dosahu pro příležitostné útoky pomocí ní (viz 9. kapitola).

Dostřel. Zbraň, která se dá použít k útoku na dálku, má uveden dostřel v závorkách za vlastností, která říká, že jde o střelnou nebo vrhací zbraň. Dostřel uvádí dvě čísla. První je normální dostřel zbraně v sázích a druhé označuje její dlouhý dostřel. Když útočíš na nepřátele mimo normální dostřel, máš k hodům na útok nevýhodu. Nemůžeš zaútočit na cíl mimo dlouhý dostřel zbraně.

Jeden a půlruční. Tato zbraň se dá použít jednou nebo oběma rukama. Hodnota zranění uvedená v závorkách za touto vlastností je zranění, když se tato zbraň použije oběma rukama k útoku na blízko.

Lehká. Lehká zbraň je malá a snadno se ovládá, díky čemuž je ideálně použitelná pro boj se dvěma zbraněmi. Viz pravidla pro boj se dvěma zbraněmi v 9. kapitole.

Nabíjecí. Když použiješ svou akci, bonusovou akci či reakci k výstřelu z této zbraně, můžeš vystřelit jen jednu střelu kvůli času, který je potřeba k nabití zbraně, bez ohledu na počet útoků, které obvykle můžeš provést.

Obouruční. Zaútočení touto zbraní vyžaduje dvě ruce.

Těžká. Malí nebo Drobní tvorové mají nevýhodu k hodům na útok s těžkou zbraní. Velikost a objem těžké zbraně je příliš velký, aby ji Malý nebo Drobbný tvor dokázal používat efektivně.

Střelná. Zbraň, která má střelnou vlastnost, můžeš použít k útoku na dálku jen tehdy, když máš střelu, kterou můžeš ze zbraně vystřelit. Pokaždé, když zbraní zaútočíš, spotřebuješ jednu střelu. Vytažení střely z toulce, pouzdra či jiného zásobníku je součástí útoku (pro nabití jednoruční zbraně potřebuješ volnou ruku). Na konci souboje můžeš získat zpět polovinu svých spotřebovaných střel, když strávíš minutu hledáním na bojišti.

Použiješ-li zbraň se střelnou vlastností k útoku na blízko, ber ji jako improvizovanou zbraň (viz „Improvizované zbraně“ dále v této sekci). Když použiješ tímto způsobem prak, musí být nabitý, aby způsobil nějaké zranění.

Vrhací. Pokud má zbraň vrhací vlastnost, můžeš zbraň vrhnout útokem na dálku. Je-li zbraň v kategorii zbraní na blízko, použiješ pro hod na útok a na zranění stejnou opravu vlastnosti, jakou bys použil pro útok na blízko s touto zbraní. Například, vrhneš-li sekeru, použiješ svou Sílu, ale vrhneš-li dýku, můžeš použít buď svou Sílu, nebo Obratnost, protože dýka má vytříbenou vlastnost.

Vytříbená. Když útočíš vytříbenou zbraní, přičteš ke svým hodům na útok a na zranění buď svou opravu Síly, nebo Obratnosti dle své volby. K oběma hodům musíš použít stejnou opravu.

Zvláštní. Zbraň se zvláštní vlastností má neobvyklá pravidla použití, vysvětlená v popisu zbraně (viz „Zvláštní zbraně“ dále v této sekci).

Tabulka zbraní

NázevCenaZraněníVáhaVlastnosti
Jednoduché zbraně na blízko
Dýka2 zl1k4 bodné1 lbLehká, vrhací (dostřel 4/12), vytříbená
Hůl2 st1k6 drtivé4 lbJeden a půlruční (1k8)
Kopí1 zl1k6 bodné3 lbJeden a půlruční (1k8), vrhací (dostřel 4/12)
Kyj1 st1k4 drtivé2 lbLehký
Lehké kladivo2 zl1k4 drtivé2 lbLehké, vrhací (dostřel 4/12)
Oštěp5 st1k6 bodné2 lbVrhací (dostřel 6/24)
Palcát5 zl1k6 drtivé4 lb
Ruční sekera5 zl1k6 sečné2 lbLehká, vrhací (dostřel 4/12)
Srp1 zl1k4 sečné2 lbLehký
Těžký kyj2 st1k8 drtivé10 lbObouruční
Jednoduché zbraně na dálku
Krátký luk25 zl1k6 bodné2 lbObouruční, střelný (dostřel 16/64)
Lehká kuše25 zl1k8 bodné5 lbNabíjecí, obouruční, střelná (dostřel 16/64)
Prak1 st1k4 drtivéStřelný (dostřel 6/24)
Šipka5 md1k4 bodné0,25 lbVrhací (dostřel 4/12), vytříbená
Vojenské zbraně na blízko
Bič2 zl1k4 sečné3 lbDlouhý, vytříbený
Cepín5 zl1k8 bodné2 lb
Dlouhý meč15 zl1k8 sečné3 lbJeden a půlruční (1k10)
Dřevec10 zl1k12 bodné6 lbDlouhý, zvláštní
Halapartna20 zl1k10 sečné6 lbDlouhá, obouruční, těžká
Krátký meč10 zl1k6 bodné2 lbLehký, vytříbený
Kropáč15 zl1k8 bodné4 lb
Kůsa20 zl1k10 sečné6 lbDlouhá, obouruční, těžká
Obouruční meč50 zl2k6 sečné6 lbObouruční, těžký
Obouruční sekera30 zl1k12 sečné7 lbObouruční, těžká
Palice10 zl2k6 drtivé10 lbObouruční, těžká
Píka5 zl1k10 bodné18 lbDlouhá, obouruční, těžká
Rapír25 zl1k8 bodné2 lbVytříbený
Řemdih10 zl1k8 drtivé2 lb
Scimitar25 zl1k6 sečné3 lbLehký, vytříbený
Trojzubec5 zl1k6 bodné4 lbJeden a půlruční (1k8 bodné), vrhací (dostřel 4/12)
Válečná sekera10 zl1k8 sečné4 lbJeden a půlruční (1k10)
Válečné kladivo15 zl1k8 drtivé2 lbJeden a půlruční (1k10)
Vojenské zbraně na dálku
Dlouhý luk50 zl1k8 bodné2 lbObouruční, střelný (dostřel 30/120), těžký
Foukačka10 zl1 bodné1 lbNabíjecí, střelná (dostřel 5/20)
Ruční kuše75 zl1k6 bodné3 lbLehká, nabíjecí, střelná (dostřel 6/24)
Síť1 zl3 lbVrhací (dostřel 1/3), zvláštní
Těžká kuše50 zl1k10 bodné18 lbNabíjecí, obouruční, střelná (dostřel 30/120), těžká

Improvizované zbraně

Někdy postavy nemají své zbraně a musí útočíš tím, co je po ruce. Do improvizovaných zbraní spadá jakýkoliv předmět, který můžeš držet v jedné nebo obou rukách, například rozbitá sklenice, noha od stolu, pánev na smažení, kolo od vozu nebo mrtvý goblin.

V mnoha případech je improvizovaná zbraň podobná skutečné zbrani a podle toho se tak bere. Například noha od stolu je podobná kyji. Dle úvahy Pána jeskyně, postava, která umí zacházet s určitou zbraní, může použít podobný předmět, jako by to byla daná zbraň a použít svůj zdatnostní bonus.

Předmět, který se nepodobá zbrani, způsobuje zranění 1k4 (PJ mu přiřadí typ zranění, který se k němu hodí). Použije-li postava zbraň na dálku k útoku na blízko, nebo vrhne zbraň na blízko, která nemá vrhací vlastnost, způsobí také zranění 1k4. Improvizovaná vrhací zbraň má normální dostřel 4 sáhy a dlouhý dostřel 12 sáhů.

Stříbrné zbraně

Některé nestvůry mají imunitu nebo jsou odolné vůči nemagickým zbraním, ale jsou citlivé na stříbrné zbraně, takže obezřetní dobrodruzi investují peníze navíc, aby si postříbřili své zbraně. Za 100 zl si můžeš postříbřit jednu zbraň, nebo deset střel. Tato cena obnáší nejen cenu stříbra, ale i čas a kvalifikaci nutnou k postříbření zbraně, aniž by to snížilo její účinnost.

Zvláštní zbraně

Zde jsou popsány zbraně se zvláštními pravidly.

Dřevec. Když použiješ dřevec proti cíli do 1 sáhu od sebe, máš nevýhodu k hodům na útok. Navíc, když nesedíš v sedle, musíš ho držet oběma rukama.

Síť. Velký nebo menší tvor, kterého zasáhne síť, je zadržený, dokud se neosvobodí. Síť nijak neúčinkuje na beztvaré tvory ani na tvory, kteří jsou Obrovští či větší. Tvor si může pomocí své akce hodit na ověření Síly se SO 10. Když uspěje, může osvobodit sebe nebo jiného tvora ve svém dosahu. Sečné poškození 5 sítě (OČ 10) také osvobodí tvora, aniž by ho zranilo, ukončí účinek a síť zničí.

Když použiješ akci, bonusovou akci nebo reakci k útoku na síť, můžeš zaútočit pouze jedním útokem, bez ohledu na počet útoků, které obvykle můžeš provést.

Výbava dobrodruhů

Tato část popisuje předměty, které mají zvláštní pravidla, nebo vyžadují další vysvětlení.

Tabulka výbavy dobrodruhů

PředmětCenaVáha
Alchymistický oheň (lahvice)50 zl1 lb
Beranidlo, přenosné4 zl35 lb
Brašnička5 st1 lb
Brašnička na suroviny25 zl2 lb
Brousek1 md1 lb
Dalekohled1 000 zl1 lb
Druidský ohniskový předmět
Dřevěná berla5 zl4 lb
Snítka jmelí1 zl
Tisová hůlka10 zl1 lb
Totem1 zl
Džbán nebo karafa2 md4 lb
Flakónek1 zl
Horolezecká souprava25 zl12 lb
Hřebíky, železné (10 ks)1 zl5 lb
Inkoust (lahvička 1 unce)10 zl
Inkoustové pero2 md
Jed, základní (flakónek)100 zl
Ježci (pytlík s 20 ks)1 zl2 lb
Karimatka1 zl7 lb
Kladivo1 zl3 lb
Kladivo, perlík2 zl10 lb
Kladkostroj1 zl5 lb
Kniha25 zl5 lb
Kniha kouzel50 zl3 lb
Koš4 st2 lb
Kotlík, železný2 zl10 lb
Kotvička2 zl4 lb
Krumpáč, hornický2 zl10 lb
Křesadlo5 st1 lb
Křída (1 ks)1 md
Kuličky (pytel s 1 000 ks)1 zl2 lb
Kyselina (flakónek)25 zl1 lb
Láhev, skleněná2 zl2 lb
Lahvice nebo korbel2 md1 lb
Lampa5 st1 lb
Lano, hedvábné (10 sáhů)10 zl5 lb
Lano, konopné (10 sáhů)1 zl10 lb
Léčitelská souprava5 zl3 lb
Léčivý lektvar50 zl0,5 lb
Lopata2 zl5 lb
Lovecká past5 zl15 lb
Lucerna, s okenicemi5 zl2 lb
Lucerna, směrová10 zl2 lb
Lupa100 zl
Měch na vodu2 st5 lb (plný)
Mýdlo2 md
Mystický ohniskový předmět
Berla5 zl4 lb
Hůlka10 zl1 lb
Koule20 zl3 lb
Křišťál10 zl1 lb
Žezlo10 zl2 lb
Nádobíčko2 st1 lb
Oblečení, cestovní2 zl4 lb
Oblečení, kostým5 zl4 lb
Oblečení, obyčejné5 st3 lb
Oblečení, zdobené15 zl6 lb
Okovy2 zl6 lb
Olej (lahvice)1 st1 lb
Páčidlo2 zl5 lb
Papír (jeden list)2 st
Parfém (flakónek)5 zl
Pečetní prsten5 zl
Pečetní vosk5 st
Pergamen (jeden list)1 st
Počítadlo2 zl2 lb
Pochodeň1 md1 lb
Pouzdro na šipky do kuše1 zl1 lb
Protijed (flakónek)20 zl
Přesýpací hodiny25 zl1 lb
Přikrývka5 st3 lb
Pytel1 md0,5 lb
Roucho1 zl4 lb
Rybářské potřeby1 zl4 lb
Řetěz (2 sáhy)5 zl10 lb
Signální píšťalka5 md
Skoba5 md0,25 lb
Soudek3 md2 lb
Stan, pro dvě osoby2 zl20 lb
Střely
Jehly do foukačky (50 ks)1 zl1 lb
Kule do praku (20 ks)4 md1,5 lb
Šipky do kuše (20 ks)1 zl1,5 lb
Šípy (20 ks)1 zl1 lb
Sud2 zl70 lb
Svatý symbol
Amulet5 zl1 lb
Emblém5 zl
Relikvie5 zl2 lb
Svěcená voda (lahvice)25 zl1 lb
Svíčka1 md
Torna2 zl5 lb
Toulec1 zl1 lb
Truhla5 zl15 lb
Tubus na mapy či svitky1 zl1 lb
Tyč (2 sáhy)5 md7 lb
Váhy, kupecké5 zl3 lb
Vědro5 md2 lb
Zámek10 zl1 lb
Zásoby (na 1 den)5 st2 lb
Zrcátko, kovové5 zl0,5 lb
Zvonek1 zl
Žebřík (2 sáhy)1 st15 lb

Alchymistický oheň. Tato mazlavá, lepkavá kapalina se na vzduchu vznítí. Jako akci můžeš tuto lahvici vrhnout do dálky až 4 sáhy, kde se při dopadu rozbije. Zaútočíš na dálku na tvora nebo předmět, přičemž ber alchymistický oheň jako improvizovanou zbraň. Při zásahu utrpí cíl na začátku každého svého tahu ohnivé zranění 1k4. Tvor může ukončit toto zranění použitím akce, ve které si hodí na ověření Obratnosti se SO 10, jestli uhasí plameny.

Beranidlo, přenosné. Přenosné beranidlo můžeš používat k vyrážení dveří. Uděláš-li to, získáš bonus +4 k ověření Síly. Může ti s tím pomoci jedna další postava, čímž ti dá výhodu k tomuto ověření.

Brašnička. Látková, nebo kožená brašnička na opasek pojme mimo jiné věci až 20 kulí do praku nebo 50 jehel do foukačky. Rozčleněná brašnička na kouzelné suroviny se nazývá brašnička na suroviny (popsaná níže).

Brašnička na suroviny. Brašnička na suroviny je malá, vodotěsná kožená brašnička na opasek, ve které jsou oddělené úseky pro všechny suroviny a jiné zvláštní předměty, které potřebuješ k sesílání kouzel, kromě těch surovin, které mají zvláštní cenu (uvedenou v popisu kouzla).

Dalekohled. Předměty, které vidíš přes skládací dalekohled, se zdají dvakrát větší.

Druidský ohniskový předmět. Druidský ohniskový předmět může být snítka jmelí či cesmínu, hůlka nebo žezlo vyrobené z tisu či jiného speciálního dřeva, berla vytažená v jednom kusu z živého stromu, nebo totem obsahující péra, kožešinu, kosti a zuby posvátných zvířat. Druid může použít takovou věc jako sesílací ohniskový předmět, jak je popsáno v 10. kapitole.

Horolezecká souprava. Horolezecká souprava obsahuje speciální skoby, podrážkové hroty, rukavice a sedací úvaz. Horolezeckou soupravu můžeš použít jako akci ke svému ukotvení; uděláš-li to, nemůžeš spadnout o víc než 5 sáhů od bodu, kde ses ukotvil, a nemůžeš šplhat dál než 5 sáhů od tohoto bodu, pokud se neodkotvíš.

Jed, základní. Jed v tomto flakónku můžeš použít k nanesení na jednu sečnou či bodnou zbraň, nebo až na tři střely. Nanesení jedu zabere akci. Tvor zasažený otrávenou zbraní či střelou musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak utrpí jedové zranění 1k4. Jakmile se jed nanese, vydrží účinný 1 minutu, než vyschne.

Ježci. Jako akci můžeš rozsypat po zemi jeden váček kovových ježků a pokrýt jimi plochu 1 sáh čtvereční. Každý tvor, který na plochu vstoupí, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 15, jinak se musí zastavit a utrpí bodné zranění 1. Dokud si tvor neobnoví aspoň 1 život, jeho rychlost chůze se sníží o 2 sáhy. Tvor, který se pohybuje po ploše poloviční rychlostí, si nemusí házet záchranný hod.

Kladkostroj. Jde o sadu kladek s provlečeným lanem a hákem k uchycování předmětů. Kladkostrojem můžeš zvednout až čtyřikrát větší váhu než obvykle.

Kniha. Kniha může obsahovat poezii, historická fakta, informace týkající se nějakého konkrétního oboru vědomostí, diagramy a poznámky o gnómských vynálezech, nebo prostě něco jiného co se dá prezentovat pomocí textů a obrázků.

Kniha kouzel. Kniha kouzel, jež je nezbytná pro kouzelníky, je v kůži vázaná rukověť se 100 stranami prázdného jemného pergamenu vhodného pro zapisování kouzel.

Křesadlo. Tato malá nádobka obsahuje křemeny, ocílku a troud (obvykle suchou látku vylouhovanou v lampovém oleji), které se používají k zapálení ohně. Zapálení pochodně (či podobné hořlaviny) křesadlem zabere akci. Zapálení jiného ohně trvá 1 minutu.

Kuličky. Jako akci můžeš rozsypat po zemi tyto drobné kovové kuličky z jejich váčku a pokrýt jimi čtvercovou plochu 3 × 2 sáhy. Tvor, jenž se pohybuje po ploše pokryté kuličkami, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 10, jinak upadne na zem. Tvor, který se pohybuje po ploše poloviční rychlostí, si nemusí házet záchranný hod.

Kyselina. Jako akci můžeš vychrstnout obsah flakónku na cíl do 1 sáhu od tebe, nebo flakónek vrhnout do dálky až 4 sáhy, kde se při dopadu rozbije. V každém případě zaútočíš na dálku proti tvorovi nebo předmětu, přičemž ber kyselinu jako improvizovanou zbraň. Při zásahu utrpí cíl kyselinové zranění 2k6.

Lampa. Lampa dosvítí jasným světlem 3 sáhy a slabým světlem dalších 6 sáhů. Po zapálení vydrží s lahvicí (1 holba) oleje hořet 6 hodin.

Lano. Lano, hedvábné nebo konopné, má 2 životy a dá se roztrhnout ověřením Síly se SO 17.

Léčitelská souprava. Jde o koženou brašničku obsahující obvazy, masti a dlahy. Souprava má deset použití. Pomocí své akce a utracením jednoho použití léčitelské soupravy můžeš stabilizovat tvora, který má 0 životů, aniž by sis musel házet na ověření Moudrosti (Lékařství).

Léčivý lektvar. Když vypiješ tuto magickou, červenou kapalinu, obnovíš si 2k4 + 2 životů. Vypití nebo podání lektvaru zabere akci.

Lovecká past. Když použitím své akce nastražíš tuto past, vytvoří se ozubený ocelový kruh, který sklapne, když tvor vkročí na nášlapný plát v jeho středu. Past je připevněná těžkým řetězem k nehybnému objektu, například stromu nebo hřebíku zatlučenému do země. Tvor, který šlápne do pasti, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 13, jinak utrpí bodné zranění 1k4 a zastaví svůj pohyb. Dokud se poté z pasti neosvobodí, jeho pohyb je omezen na délku řetězu (dlouhý obvykle 3 stopy). Tvor může použít svou akci k hodu na ověření Síly se SO 13. Když uspěje, osvobodí sebe nebo jiného tvora ve svém dosahu. Každé neúspěšné ověření způsobí polapenému tvorovi bodné zranění 1.

Lucerna, s okenicemi. Lucerna s okenicemi dosvítí jasným světlem 6 sáhů a slabým světlem dalších 6 sáhů. Po zapálení vydrží s lahvicí (1 holba) oleje hořet 6 hodin. Jako akci můžeš zakrýt okenice lampy a omezit světlo na 1 sáh slabého světla.

Lucerna, směrová. Směrová lucerna dosvítí jasným světlem 12 sáhů a slabým světlem dalších 12 sáhů. Po zapálení vydrží s lahvicí (1 holba) oleje hořet 6 hodin.

Lupa. Tato čočka umožňuje bližší pohled na malé předměty. Dá se také použít místo křesadla pro zapálení ohně. Zapálení ohně lupou vyžaduje kvůli ohnisku jasné denní světlo, troud a pět minut zapalování. Lupa poskytuje výhodu k ověření vlastnosti při oceňování, nebo při zkoumání malého či velmi detailního předmětu.

Mystický ohniskový předmět. Mystický ohniskový předmět je zvláštní věc — koule, křišťál, žezlo, zvláštně vytvořená berla, dřevěná hůlka, či něco podobného — uzpůsobená tak, aby vedla moc mystických kouzel. Čaroděj, černokněžník nebo kouzelník mohou takovou věc použít jako sesílací ohniskový předmět, jak je popsáno v 10. kapitole.

Nádobíčko. Tato plechová krabička obsahuje šálek a jednoduchý příbor. Krabička se skládá ze dvou do sebe zapadajících částí. Jedna část se dá použít jako pánev na vaření a druhá jako talíř nebo mělká mísa.

Olej. Olej se obvykle prodává v hliněné lahvici o objemu 1 holba. Jako akci můžeš vychrstnout obsah lahvice na cíl do 1 sáhu od tebe, nebo lahvici vrhnout do dálky až 4 sáhy, kde se při dopadu rozbije. V každém případě zaútočíš na dálku proti cílovému tvorovi nebo předmětu. Při zásahu je cíl potřísněn olejem. Utrpí-li cíl ohnivé zranění, než olej vyschne (po 1 minutě), utrpí hořícím olejem dodatečné ohnivé zranění 5. Lahvici oleje můžeš také rozlít na zem a pokrýt jím čtvercovou plochu 1 × 1 sáh za předpokladu, že je povrch rovný. Pokud se olej zapálí, hoří 2 kola a způsobí ohnivé zranění 5 každému tvorovi, který na plochu vstoupí, nebo na ní skončí svůj tah.

Okovy. Těmito kovovými pouty se dá spoutat Malý nebo Střední tvor. Únik z okovů vyžaduje úspěšné ověření Obratnosti se SO 20. Jejich roztrhnutí vyžaduje ověření Síly se SO 20. Každá pouta se dělají s jedním klíčem. Bez klíče může okovy otevřít tvor pomocí zlodějského náčiní, pokud je s ním zdatný, při úspěšném ověření Obratnosti se SO 15. Okovy mají 15 životů.

Páčidlo. Použití páčidla poskytuje výhodu k ověření Síly tam, kde se dá využít páčidlo.

Pochodeň. Pochodeň vydrží hořet 1 hodinu a dosvítí jasným světlem 4 sáhy a slabým světlem dalších 4 sáhy. Zaútočíš-li na blízko s hořící pochodní a zasáhneš, způsobíš ohnivé zranění 1.

Pouzdro na šipky do kuše. Do tohoto dřevěného pouzdra se vejde až dvacet šipek do kuše.

Protijed. Tvor, který vypije tento flakónek kapaliny, získá na 1 hodinu výhodu k záchranným hodům proti jedu. Nemrtvým ani výtvorům nedává žádnou výhodu.

Rybářské potřeby. Tato souprava obsahuje dřevěný prut, hedvábný vlasec, korkový plovák, ocelové háčky, olůvka, sametové návnady a síť s drobnými oky.

Řetěz. Řetěz má 10 životů. Dá se roztrhnout úspěšným ověřením Síly se SO 20.

Stan. Jde o jednoduchý a přenosný plátěný příbytek, ve kterém se vyspí dvě osoby.

Svatý symbol. Svatý symbol je malé znázornění boha nebo panteonu. Může to být amulet, který zobrazuje symbol znázorňující božstvo, ten stejný symbol pečlivě vyrytý či vykládaný jako emblém na štítu, nebo krabička obsahující fragment posvátné relikvie. Dodatek B uvádí symboly běžně spojované s mnoha bohy v mnohovesmíru. Klerik nebo paladin mohou použít svatý symbol jako sesílací ohniskový předmět, jak je popsáno v 10. kapitole. Aby sesilatel použil symbol tímto způsobem, musí ho držet v ruce, mít viditelně na sobě nebo na štítu.

Svěcená voda. Jako akci můžeš vychrstnout obsah této lahvice na cíl do 1 sáhu od tebe, nebo ji vrhnout do dálky až 4 sáhy, kde se při dopadu rozbije. V každém případě zaútočíš na dálku proti cílovému tvorovi, přičemž ber svěcenou vodu jako improvizovanou zbraň. Je-li cíl běs nebo nemrtvý, utrpí svěcenou vodou zářivé zranění 2k6.

Klerik nebo paladin mohou vytvořit svěcenou vodu vykonáním zvláštního rituálu. Vykonání rituálu zabere 1 hodinu, spotřebuje se stříbrný prášek v hodnotě 25 zl a sesilatel musí utratit pozici kouzel 1. úrovně.

Svíčka. Na 1 hodinu svíčka osvítí jasným světlem okruh o poloměru 1 sáh a slabým světlem dosvítí další 1 sáh.

Toulec. Do toulce se vejde až 20 šípů.

Tubus na mapy či svitky. Tento válcový kožený tubus pojme až deset srolovaných listů papíru nebo pět srolovaných listů pergamenu.

Váhy, kupecké. Váhy obsahují malé vahadlo, misky a vhodnou soupravu závaží až do 2 liber. Pomocí nich můžeš měřit přesnou váhu malých předmětů, například surových cenných kovů nebo malého obchodního zboží, což ti pomůže při stanovení jejich hodnoty.

Zámek. Zámek se dodává s klíčem. Bez klíče může tento zámek otevřít tvor, který je zdatný se zlodějským náčiním, při úspěšném ověření Obratnosti se SO 15. PJ může určit, že za vyšší ceny lze pořídit lepší zámky.

Zásoby. Kompaktní, suché, vysokoenergetické jídlo vhodné na dlouhé cesty. Zásoby obsahují sušené maso, sušené ovoce, sušenky a ořechy.

Tabulka kapacity přepravníků

PřepravníkKapacita
Brašnička0,2 stopy krychlové/6 liber výbavy
Džbán či karafa1 galon kapaliny
Flakónek4 unce kapaliny
Koš2 stopy krychlové/40 liber výbavy
Kotlík, železný1 galon kapaliny
Láhev3 žejdlíky kapaliny
Lahvice nebo korbel1 holba kapaliny
Měch na vodu2 mázy kapaliny
Pytel1 stopa krychlová/30 liber výbavy
Soudek1 galon
Sud40 galonů kapaliny, 4 stopy krychlové pevné látky
Torna*1 stopa krychlová/30 liber výbavy
Truhla12 stop krychlových/300 liber výbavy
Vědro3 galony kapaliny, 0,5 stopy krychlové pevné látky
  • Zvnějšku můžeš připnout na tornu různé věci, například karimatku nebo svinuté lano.

Pomůcky

Díky pomůcce můžeš udělat něco, co bys jinak nedokázal, například vyrobit či opravit předmět, zfalšovat dokument nebo otevřít zámek paklíčem. Rasa, povolání, zázemí nebo odbornosti ti dávají zdatnost s určitými pomůckami. Zdatnost s pomůckou ti umožňuje přičíst si svůj zdatnostní bonus k ověření vlastnosti, které provádíš pomocí dané pomůcky. Použití pomůcky se neváže k jedné vlastnosti, neboť zdatnost s pomůckou představuje širší znalost jejího použití. Například, PJ tě může požádat, aby sis hodil na ověření Obratnosti a vyřezal jsi tak drobný detail pomocí svého řezbářského nářadí, nebo na ověření Síly a vyrobil jsi tak něco z obzvlášť tvrdého dřeva.

Tabulka pomůcek

VěcCenaVáha
Bylinkářská souprava5 zl3 lb
Dopravní prostředky (vozidla a lodě)**
Herní souprava
Balíček karet5 st
Dračí šachy1 zl0,5 lb
Dračí trojboj1 zl
Sada kostek1 st
Hudební nástroj
Buben6 zl3 lb
Cimbál25 zl10 lb
Dudy30 zl6 lb
Flétna2 zl1 lb
Lesní roh3 zl2 lb
Loutna35 zl2 lb
Lyra30 zl2 lb
Panova flétna12 zl2 lb
Šalmaj2 zl1 lb
Viola30 zl1 lb
Navigační pomůcky25 zl2 lb
Padělatelská souprava15 zl5 lb
Řemeslnické nářadí
Alchymistické suroviny50 zl8 lb
Hrnčířské nástroje10 zl3 lb
Kaligrafické potřeby10 zl5 lb
Kartografické pomůcky15 zl6 lb
Klenotnické nářadí25 zl2 lb
Kovářské nástroje20 zl8 lb
Koželužnické pomůcky5 zl5 lb
Kuchařské nástroje1 zl8 lb
Kutilské nářadí50 zl10 lb
Malířské potřeby10 zl5 lb
Pivovarnické suroviny20 zl9 lb
Řezbářské nástroje1 zl5 lb
Sklářské nástroje30 zl5 lb
Ševcovské nářadí5 zl5 lb
Tesařské nástroje8 zl6 lb
Tkalcovské potřeby1 zl5 lb
Zednické nářadí10 zl8 lb
Souprava pro přestrojování25 zl3 lb
Travičská souprava50 zl2 lb
Zlodějské náčiní25 zl1 lb
  • Viz část „Jezdecká zvířata a dopravní prostředky“.

Bylinkářská souprava. Tato souprava obsahuje nejrůznější nástroje, například štípací nůžky, paličku s hmoždířem, váčky a flakónky používané bylinkáři k vytváření léků a lektvarů. Zdatnost s bylinkářskou soupravou ti umožňuje přičíst si zdatnostní bonus k ověření vlastnosti při určování nebo aplikování bylinek. Zdatnost s touto soupravou je navíc nutná při výrobě protijedu a léčivého lektvaru.

Herní souprava. Tato položka zahrnuje širokou škálu jednotlivých her, včetně kostek a balíčků karet (pro hry jako Dračí trojboj). V Tabulce pomůcek najdeš několik běžných příkladů, ale existují i jiné druhy herních souprav. Zdatnost s herní soupravou ti umožňuje přičíst si zdatnostní bonus k ověření vlastnosti, při kterém hraješ hru s touto soupravou. Každý druh herní soupravy vyžaduje samostatnou zdatnost.

Hudební nástroj. V Tabulce pomůcek najedeš několik příkladů nejběžnějších druhů hudebních nástrojů. Zdatnost s hudebním nástrojem ti umožňuje přičíst si zdatnostní bonus k ověření vlastnosti, při kterém hraješ na daný nástroj. Každý druh hudebního nástroje vyžaduje samostatnou zdatnost.

Navigační pomůcky. Tato souprava pomůcek se používá k navigaci na moři. Zdatnost s navigačními pomůckami ti umožňuje stanovit kurz lodi a navigovat loď podle námořnických map. Zdatnost s touto soupravou ti navíc umožňuje přičíst si svůj zdatnostní bonus k ověření vlastnosti, aby ses na moři neztratil.

Padělatelská souprava. Tato krabička obsahuje různé papíry a pergameny, pera a inkousty, pečetidla a pečetní vosy, zlaté a stříbrné lístky a ostatní zásoby nezbytné pro tvorbu přesvědčivých padělků fyzických dokumentů. Zdatnost s padělatelskou soupravou ti umožňuje přičíst si zdatnostní bonus k ověření vlastnosti, při kterém vytváříš fyzický padělek dokumentu.

Řemeslnické nářadí. Toto speciální nářadí zahrnuje věci, které jsou potřebné k provozování řemesla nebo obchodu. Tabulka udává příklady nejběžnějších typů nářadí, každé poskytuje předměty spojené s jedním řemeslem. Zdatnost s řemeslnickým nářadím ti umožňuje přičíst si zdatnostní bonus k ověření vlastnosti, při kterém používáš nářadí svého řemesla. Každý typ řemeslnického nářadí vyžadují samostatnou zdatnost.

Souprava pro přestrojování. Tato brašnička s kosmetikou, barvou na vlasy a drobnými rekvizitami ti umožňuje vytvořit přestrojení, které změní tvůj fyzický vzhled. Zdatnost se soupravou pro přestrojování ti umožňuje přičíst si zdatnostní bonus k ověření vlastnosti, při kterém vytváříš vizuální přestrojení.

Travičská souprava. Travičská souprava obsahuje flakónky, chemikálie a jiné vybavení potřebné pro tvorbu jedů. Zdatnost s touto soupravou ti umožňuje přičíst si zdatností bonus k ověření vlastnosti při výrobě nebo použití jedů.

Zlodějské náčiní. Tato sada náčiní obsahuje malý pilník, sadu paklíčů, zrcátko na kovovém držadle, sadu nůžek s úzkými čepelemi a dvoje kombinačky. Zdatnost s tímto náčiním ti umožňuje přičíst si svůj zdatnostní bonus k ověření vlastnosti při zneškodňování pasti či otevírání zámku.

Balíčky vybavení

Počáteční vybavení, které dostaneš od svého povolání, obsahuje sbírku užitečné výbavy dobrodruhů, sestavenou do balíčku. Zde jsou uvedeny obsahy těchto balíčků. Pokud si počáteční vybavení nakupuješ sám, můžeš si koupit balíček za uvedenou cenu, což může být levnější než kupovat si věci jednotlivě.

Badatelský balíček (40 zl). Obsahuje tornu, knihu znalostí, láhev inkoustu, inkoustové pero, 10 listů pergamenu, pytlík písku a nožík.

Diplomatický balíček (39 zl). Obsahuje truhlu, 2 tubusy na mapy či svitky, zdobené oblečení, láhev inkoustu, inkoustové pero, lampu, 2 lahvice oleje, 5 listů papíru, flakónek s parfémem, pečetní vosk, mýdlo.

Jeskyňářský balíček (12 zl). Obsahuje tornu, páčidlo, kladivo, 10 skob, 10 pochodní, křesadlo, zásoby na 10 dní, měch na vodu. Balíček také obsahuje 10 sáhů konopného lana připnutého k boku torny.

Kněžský balíček (19 zl). Obsahuje tornu, přikrývku, 10 svíček, křesadlo, pokladnička na charitu, 2 kusy kadidla, kadidelnice, ornát, zásoby na 2 dny a měch na vodu.

Lupičský balíček (16 zl). Obsahuje tornu, pytel s 1 000 kuličkovými ložisky, 2 sáhy řetězu, zvonek, 5 svíček, páčidlo, kladivo, 10 skob, lucerna s okenicemi, 2 lahvice oleje, zásoby na 5 dní, křesadlo a měch na vodu. Balíček také obsahuje 10 sáhů konopného lana připnutého k boku torny.

Průzkumnický balíček (10 zl). Obsahuje tornu, karimatku, nádobíčko, křesadlo, 10 pochodní, zásoby na 10 dní a měch na vodu. Balíček také obsahuje 10 sáhů konopného lana připnutého k boku torny.

Zábavní balíček (40 zl). Obsahuje tornu, karimatku, 2 kostýmy, 5 svíček, zásoby na 5 dní, měch na vodu a soupravu pro přestrojování.

Jezdecká zvířata a dopravní prostředky

Dobré jezdecké zvíře ti může pomoci rychle se dostat skrz divočinu, ale jeho hlavní účel je nést výbavu, která by tě jinak zpomalovala. Tabulka jezdeckých a jiných zvířat udává rychlost a základní nosnost každého zvířete.

Zvíře táhnoucí povoz, dvoukolák, spřežení, sáně nebo vůz utáhne až pětinásobek své základní nosnosti, včetně váhy vozidla. Táhle-li stejné vozidlo několik zvířat, mohou si sečíst své nosnosti.

Ve světech D&D jsou i jiná jezdecká zvířata, než zde uvedená, ale jsou vzácná a nejsou běžně k mání. Do kategorie takových jezdeckých zvířat patří i letecká zvířata (pegasové, gryfové, hipogryfové apod.) a vodní zvířata (např. obří mořští koníci). Získání takového jezdeckého zvířete zpravidla znamená zajištění vejce a vychování tvora, nebo uzavření dohody s mocnou bytostí, nebo vyjednání se samotným zvířetem.

Prsosiny. Prsosiny jsou zbroj navržená tak, aby chránila hlavu, krk, hruď a trup zvířete. Jakýkoliv typ zbroje v Tabulce zbrojí v této kapitole se dá koupit jako prsosiny. Cena je čtyřikrát vyšší než ekvivalentní zbroj pro humanoidy a váha je dvakrát větší.

Sedla. Vojenské sedlo má poprsní řemení, které vyztužuje jezdce a pomáhá mu udržet se v sedle na aktivním jezdeckém zvířeti v bitvě. Dává ti výhodu k ověření vlastnosti, jestli se udržíš v sedle. Exotické sedlo je nutné k jízdě na leteckém nebo vodním zvířeti.

Veslové lodě. Říční čluny a veslice se používají na jezerech a řekách. Pokud pluje loď po proudu, přičti rychlost proudu (obvykle 3 míle za hodinu) k rychlosti lodi. Tyto lodě nemohou veslovat proti velmi silnému proudu, ale mohou je proti proudu táhnout tažná zvířata na březích. Veslice váží 100 liber, pokud by ji dobrodruzi chtěli přenést přes pevninu.

Zdatnost s dopravním prostředkem. Máš-li zdatnost s určitým druhem dopravního prostředku (vozidlem, nebo lodí), můžeš si přičíst svůj zdatnostní bonus k ověření vlastnosti, které si házíš při řízení daného druhu dopravního prostředku za ztížených podmínek.

Tabulka jezdeckých a jiných zvířat

ZvířeCenaRychlostNosnost
Kůň, jezdecký75 zl12 sáhů480 lb
Kůň, tažný50 zl8 sáhů540 lb
Kůň, válečný400 zl12 sáhů540 lb
Mastif25 zl8 sáhů195 lb
Osel či mula8 zl8 sáhů420 lb
Poník30 zl8 sáhů225 lb
Slon200 zl8 sáhů1 320 lb
Velbloud50 zl10 sáhů480 lb

Tabulka lodí

LoďCenaRychlost
Drakkar10 000 zl3 m/h
Galéra30 000 zl4 m/h
Plachetnice10 000 zl2 m/h
Říční člun3 000 zl1 m/h
Válečná loď25 000 zl2,5 m/h
Veslice50 zl1,5 m/h

Uzdy, postroje a tažná vozidla

VěcCenaVáha
Dvoukolák15 zl200 lb
Krmivo (na den)5 md10 lb
Povoz100 zl600 lb
Prsosiny×4×2
Sáně20 zl300 lb
Sedlo
Exotické60 zl40 lb
Jezdecké10 zl25 lb
Nákladní5 zl15 lb
Vojenské20 zl30 lb
Sedlové brašny4 zl8 lb
Spřežení250 zl100 lb
Udidlo a uzda2 zl1 lb
Ustájení (na den)5 st
Vůz35 zl400 lb

Obchodní zboží

Většina bohatství není v mincích. Měří se v dobytku, obilí, pozemcích, právu vybírat daně, nebo právu na zdroje (např. důl nebo les).

Obchod regulují cechy, šlechtici a královské licence. Výsadním společnostem jsou udělena práva k provozování obchodu podél určitých tras, vysílání obchodních lodí do různých přístavů, nebo nákupu či prodeji jistého zboží. Cechy určují ceny zboží či služeb, které ovládají, a rozhodují, kdo toto zboží a služby může nebo nemůže nabízet. Obchodníci zpravidla obchodní zboží směňují bez používání měny. Tabulka obchodního zboží ukazuje hodnotu běžně směňovaného zboží.

Tabulka obchodního zboží

CenaZboží
1 md1 lb pšenice
2 md1 lb mouky nebo jedno kuře
5 md1 lb soli
1 st1 lb železa nebo 1 sáh2 plátna
5 st1 lb mědi 1 sáh2 bavlněné látky
1 zl1 lb zázvoru nebo jedna koza
2 zl1 lb skořice či pepře nebo jedna ovce
3 zl1 lb hřebíčku nebo jedno prase
5 zl1 lb stříbra nebo 1 sáh2 lněné tkaniny
10 zl1sáh2 hedvábí nebo jedna kráva
15 zl1 lb šafránu nebo jeden vůl
50 zl1 lb zlata
500 zl1 lb platiny

Náklady

Když dobrodruzi zrovna nesestupují do hlubin země, neprozkoumávají rozvaliny kvůli ztracenému pokladu, ani nevedou válku s pronikající temnotou, musí čelit mnohem obyčejnějším skutečnostem. Dokonce i ve fantastickém světě mají obyvatelé základní životní potřeby, jako je obydlí, potrava a oblečení. Tyto věci stojí peníze, i když některé životní styly jsou nákladnější než jiné.

Životní náklady

Náklady poskytují jednoduchý způsob, jak vypočítat cenu živobytí ve fantasy světě. Pokrývají tvé ubytování, jídlo a pití a všechny ostatní potřeby. Navíc náklady pokrývají údržbu tvého vybavení, takže jsi díky tomu připraven, když dobrodružství opět zavolá.

Na začátku každého týdne, nebo měsíce (dle tvé volby) si zvolíš životní styl z Tabulky životních nákladů a zaplatíš cenu za udržení tohoto životního stylu. Uvedené ceny jsou na den, takže chceš-li spočítat cenu tebou zvolené

ho životního stylu na dobu 30 dní, vynásob ji třiceti. Tvůj životní styl se může měnit z jednoho období do druhého, podle kapitálu, co máš k dispozici, nebo si můžeš udržovat stejný životní styl během celé kariéry tvé postavy.

Tvá volba životního stylu může mít důsledky. Udržování zámožného životního stylu ti může pomoci vytvořit kontakty s bohatými a mocnými, ale riskuješ, že zaujmeš zloděje. Nápodobně, skromné živobytí ti může pomoci vyhnout se zločincům, ale je nepravděpodobné, že by sis vytvořil mocné konexe.

Tabulka životních nákladů

Životní stylCena/den
Ubohý
Mizerný1 st
Chudý2 st
Střídmý1 zl
Pohodový2 zl
Zámožný4 zl
Šlechtickýminimálně 10 zl

Ubohý. Žiješ v nehumánních podmínkách. Nemáš kam jít. Uchyluješ se, kamkoliv můžeš, vkrádáš se do stodol, choulíš se ve starých bednách a spoléháš na slušnost lidí, kteří jsou na tom lépe než ty. Ubohý životní styl je plný nebezpečí. Násilí, nemoci a hlad tě pronásledují na každém kroku. Ostatní ubozí jedinci prahnou po tvé zbroji, zbraních a výbavě dobrodruhů, což na jejich poměry představuje jmění. Většina obyvatel tě přehlíží.

Mizerný. Žiješ v děravé stáji, chatrči za městem s blátivou podlahou, nebo v ubytovně plné hmyzu v nejhorší části města. Máš přístřeší, které tě chrání před tím nejhorším, ale žiješ v zoufalém a často násilnickém prostředí, na místech plných nemocí, hladu a neštěstí. Většina obyvatel tě přehlíží, ale máš nepatrné zastání v zákoně. Většina jedinců tohoto životního stylu utrpěla nějaký těžký nezdar. Mohou být mentálně narušení, označení jako vyhnanci, nebo trpět nemocí.

Chudý. Chudý životní styl znamená obejít se bez většiny pohodlí dostupného ve společnosti. Prosté jídlo a ubytování, obnošené oblečení a nepředvídatelné prostředí vede k dostačujícímu, leč nejspíš nepříjemnému zážitku. Tvé ubytování může být pokoj v levné noclehárně, nebo obyčejný pokoj nad hospodou. Máš docela dobré zastání v zákoně, ale přesto musíš čelit násilí, zločinu a nemocem. Obyvatelé této životní úrovně jsou většinou nekvalifikovaní dělníci, pouliční prodavači, podomní prodejci, zloději, námezníci a jiní pochybní týpci.

Střídmý. Střídmý životní styl tě drží mimo chudinské čtvrti a zaručuje, že si můžeš udržovat své vybavení. Možná žiješ ve starší části města, pronajímáš si pokoj v ubytovně, hospodě nebo chrámu. Nehladovíš ani nežízníš a žiješ v čistých, i když prostých podmínkách. Život na této úrovni je prostý a nejspíš nudný. Obyčejní jedinci žijící střídmým životním stylem zahrnují vojáky s rodinami, dělníky, studenty, kněze, potulné kouzelníky apod.

Pohodový. Volba pohodového životního stylu znamená, že si můžeš dovolit pěknější oblečení a snadno si dokážeš udržovat vybavení. Žiješ v domečku ve čtvrti střední třídy, nebo v privátním pokoji v pěkném hostinci. Sdružuješ se s obchodníky, zkušenými živnostníky a vojenskými důstojníky.

Zámožný. Volba zámožného životního stylu znamená žít život v luxusu, i když jsi možná nedosáhl společenského postavení spojeného s dědictvím urozenosti či královského majestátu. Máš životní styl srovnatelný s životním stylem velmi úspěšného obchodníka, oblíbeného služebníka královské rodiny, nebo majitele několika firem. Máš úctyhodné bydlení, obvykle vilu v dobré čtvrti, nebo pohodlný apartmán v dobrém hostinci. Nejspíš máš několik služebných.

Šlechtický. Žiješ život hojnosti a pohodlí. Pohybuješ se v kruzích nejmocnějších osobností ve společnosti. Máš výborné bydlení, nejspíš městský dům v nejkrásnější části města, nebo pokoje v nejlepším hostinci. Obědváš v nejlepších restauracích, udržuješ si nejzručnějšího a nejmódnějšího krejčího a máš služebníky, kteří se starají o všechny tvé potřeby. Dostáváš pozvání na společenská setkání bohatých a mocných a večery trávíš ve společnosti politiků, vůdců cechů, nejvyšších kněží a šlechticů. Musíš čelit nejvyšším stupňům prolhanosti a zrady. Čím jsi bohatší, tím větší je šance, že budeš zatažen do politické intriky jako pěšák, či aktér.

Jídlo, pití a ubytování

Tabulka jídla, pití a ubytování udává ceny za jedno jídlo nebo ubytování na jednu noc. Tyto ceny jsou započítané ve tvých celkových životních nákladech.

Tabulka jídla, pití a ubytování

VěcCena
Hostina (na osobu)10 zl
Chleba, bochník2 md
Jídlo (na den)
Mizerné3 md
Chudé6 md
Střídmé3 st
Pohodové5 st
Zámožné8 st
Šlechtické2 zl
Maso, kus3 st
Pivo
Korbel4 md
Soudek2 st
Sýr, kus1 st
Ubytování v hostinci (na den)
Mizerné7 md
Chudé1 st
Střídmé5 st
Pohodové8 st
Zámožné2 zl
Šlechtické4 zl
Víno
Stolní (karafa)2 st
Archivní (láhev)10 zl

Soběstačnost

Náklady a životní styly popsané v této kapitole předpokládají, že čas mezi dobrodružstvími trávíš ve městě a využíváš všech služeb, které si můžeš dovolit — placení za jídlo a střechu nad hlavou, placení měšťanů za naostření tvého meče a opravení tvé zbroje a tak dále. Některé postavy však mohou raději trávit svůj čas mimo civilizaci, kde se v divočině starají o sebe lovem zvěře, sběrem plodů a o svou výbavu pečují samy.

Za tento druh životního stylu nemusíš utratit ani minci, ale je časově náročný. Trávíš-li svůj čas mezi dobrodružstvími provozováním profese, jak je popsáno v 8. kapitole, dokážeš šetřit peníze a utratit jen ekvivalent k chudému životními stylu. Zdatnost v dovednosti Přežití ti umožňuje žít ekvivalentně k pohodovému životnímu stylu.

Služby

Dobrodruzi mohou platit cizím postavám, aby jim pomáhaly nebo jednaly jejich jménem za nejrůznějších okolností. Většina takových námezdníků má docela obyčejné dovednosti, nemnozí jsou mistry řemesla či umění a několik z nich jsou experti ve specializovaných dobrodružných dovednostech.

V Tabulce služeb je několik nejzákladnějších typů námezdníků. Mezi další běžné námezdníky patří široká škála obyvatel typických měst či velkoměst, kde jim dobrodruzi platí za vykonání určité činnosti. Například, kouzelník může zaplatit tesaři, aby vyrobil propracovanou truhlu (a její miniaturní repliku) pro použití s kouzlem Leomundova tajná truhla. Bojovník může pověřit kováře, aby mu vykoval speciální meč. Bard může zaplatit krejčímu, aby mu ušil nádherné oblečení pro nadcházející představení u vévody.

Jiní námezdníci poskytují odbornější nebo nebezpečnější služby. Námezdníci jsou žoldnéřští vojáci placení za pomoc dobrodruhům při boji se skurutí armádou, stejně jako mudrci najatí na výzkum prastarého nebo tajemného učení. Pokud si dobrodruh na vysoké úrovni vybuduje nějaký druh pevnosti, může si na její správu najmout celý personál sloužících a zástupců, od kastelána či majordoma po sloužící dělníky, kteří udržují čisté stáje. Tito námezdníci mají často dlouhodobé smlouvy, které obsahují ubytování v pevnosti jako součást nabízené mzdy.

Zkušení námezdníci zahrnují kohokoliv, kdo je najatý na vykonání služby, jež vyžaduje zdatnost (se zbraní, pomůcku či dovedností): obchodník, umělec, písař a tak dále. Uvedená platba je minimum; někteří odborní námezdníci vyžadují větší platbu. Nezkušení námezdníci se najímají na nekvalifikovanou práci, která nevyžaduje žádnou zvláštní dovednost, a mohou zahrnovat dělníky, vrátné, služky a podobné pracovníky.

Tabulka služeb

SlužbaPlatba
Drožka
Mezi městy3 md / míle
Ve městě1 md
Jízda lodí1 st / míle
Mýtné za použití cesty či brány1 md
Námezdník
Nezkušený2 st / den
Zkušený2 zl / den
Posel2 st / míle

Magické služby

Osoby, které umí sesílat kouzla, nespadají do kategorie běžných námezdníků. Je možné najít někoho, kdo je ochotný seslat kouzlo za peníze či laskavost, ale není to vůbec snadné a neexistují žádné pevně zavedené platby. Dá se říci, že čím vyšší úroveň požadovaného kouzla, tím těžší je najít někoho, kdo ho dokáže seslat a tím více stojí.

Najmout někoho na seslání relativně běžného kouzla 1. či 2. úrovně, jako například zhoj zranění nebo určení, je ve městě docela jednoduché, a může to stát 10 až 50 zl (plus cena spotřebovaných surovin). Najít někoho, kdo je ochoten seslat kouzlo vyšší úrovně, může obnášet cestu do velkoměsta, nejspíš s univerzitou nebo prominentním chrámem. Když ho najdeš, může tě požádat o službu místo platby — o ten druh služby, který mohou poskytnout pouze dobrodruzi. Například získání vzácného předmětu z nebezpečné lokality nebo přejití divočiny zamořené nestvůrami a doručení něčeho důležitého do vzdálené osady.

Cetky

Když si vytváříš postavu, můžeš si jednou hodit podle Tabulky cetek a získat cetku — prostý předmět lehce opředený tajemstvím. Tuto tabulku může používat i PJ. Pomocí ní může vybavit místnost v jeskyni nebo vyplnit kapsy nějakého tvora.

Tabulka cetek

k%Cetka
01Mumifikovaná ruka goblina
02Kus křišťálu, který slabě září ve svitu měsíce
03Zlatá mince vyražená v neznámé zemi
04Deník psaný neznámým jazykem
05Mosazný prsten, který nikdy nezachází
06Stará skleněná šachová figurka
07Dvojice kostěných hracích kostek, každá z nich má znak lebky na stěně, kde by normálně bylo šest teček
08Soška zobrazující hrůzného tvora, který ti způsobuje noční můry, když spíš blízko sošky
09Náhrdelníková bužírka, na které visí čtyři mumifikované elfí prsty
10Smlouva o pozemku v neznámé říši
11Uncový kvádr z neznámého materiálu
12Malá hadrová panenka napíchaná jehlami
13Zub z neznámého zvířete
14Obrovská šupina, nejspíš z draka
15Světle zelené péro
16Stará věštecká karta s tvou podobiznou
17Skleněná koule naplněná pohyblivým kouřem
18Librové vejce se světle červenou skořápkou
19Dýmka, z které se vyfukují bubliny
20Sklenice obsahující podivný kousek těla plovoucí v mořící kapalině
21Drobná gobliní hudební skříňka, která hraje písničku, na kterou si matně vzpomínáš z dětství
22Dřevěná soška samolibého hobita
23Mosazná koule, v níž jsou vyleptané podivné runy
24Pestrobarevný kamenný disk
25Drobná stříbrná ikona havrana
26Vak obsahující čtyřicet sedm humanoidních zubů, z nichž jeden je zkažený
27Úlomek obsidiánu, který je na omak neustále teplý
28Dračí kostěný pařát zavěšený na prostém koženém náhrdelníku
29Pár starých ponožek
30Prázdná kniha, jejíž stránky odmítají držet inkoust, křídu, tuhu nebo jinou psací látku
31Stříbrný odznak ve tvaru pěticípé hvězdy
32Nůž příbuzného
33Skleněný flakónek naplněný ustřiženými nehty
34Obdelníkový kovový přístroj se dvěma drobnými kovovými výčnělky na jednom konci, které jiskří, když zvlhnou
35Bílá, flitrová rukavice velikosti pro člověka
36Vesta se stovkou drobných kapsiček
37Malý, beztížný kamenný kvádr
38Drobná skica goblina
39Prázdný skleněný flakónek vonící parfémem, když se otevře
40Drahokam, který vypadá jako kus uhlí, když ho pozoruje někdo jiný než ty
41Cár látky ze starého praporu
42Odznak hodnosti ztraceného legionáře
43Drobný stříbrný zvonek bez srdce
44Mechanický kanárek uvnitř gnómské lampy
45Malá truhlička vyřezaná tak, že se zdá, že je hluboká několik sáhů
46Mrtvá poletucha uvnitř čiré skleněné láhve
47Kovová plechovka, která nemá otvírání, ale podle zvuku se zdá, jako by byla naplněná nějakou kapalinou, pískem, pavouky nebo rozbitým sklem (dle tvé volby)
48Skleněná koule naplněná vodou, ve které plave mechanická zlatá rybka
49Stříbrná lžíce s vyrytím „M“ na rukojeti
50Píšťalka vyrobená ze dřeva zlaté barvy
51Mrtvý skarabeus velikosti tvé ruky
52Dvě figurky vojáčků, jedné chybí hlava
53Krabička plná knoflíků různé velikosti
54Svíčka, která se nedá zapálit
55Klícka bez dvířek
56Starý klíč
57Nerozluštitelná mapa s pokladem
58Jílec zlomeného meče
59Zaječí pacička
60Skleněné oko
61Medailonek s podobiznou odporné osoby
62Stříbrná lebka velikosti mince
63Alabastrová maska
64Jehlan z lepkavého černého kadidla, který strašně páchne
65Noční čepička; když ji máš na sobě, máš příjemné sny
66Jeden kostěný ježek
67Zlatá obroučka monoklu bez čočky
68Coulová kostka, každá stěna je natřená jinou barvu
69Křišťálová koule ze dveří
70Balíček plný růžového prachu
71Část krásné písně napsaná v notovém zápisu na dvou listech pergamenu
72Stříbrná slza náušnice vyrobená ze skutečné slzy
73Skořápka vajíčka pomalovaná znepokojivě detailními výjevy lidského utrpení
74Vějíř, který když se rozevře, zobrazuje spící kočku
75Sada kostěných dýmek
76Čtyřlístek lisovaný uvnitř knihy pojednávající o chování a etiketě
77List pergamenu, na kterém je nakreslený složitý mechanický vynález
78Zdobená pochva, která nepasuje na žádnou čepel, kterou jsi dosud objevil
79Pozvánka na večírek, kde došlo k vraždě
80Bronzový pentagram s vyleptanou hlavou krysy v jeho středu
81Fialový kapesník s vyšitým jménem mocného arcimága
82Polovina plánku chrámu, hradu nebo jiné budovy
83Kus složené látky, která když se rozvine, promění se ve stylovou čepici
84Doklad o přijetí vkladu v bance ve vzdáleném městě
85Deník se sedmi chybějícími stranami
86Prázdná stříbrná tabatěrka s nápisem „sny“ na povrchu
87Železný svatý symbol zasvěcený neznámému bohu
88Kniha, která vypráví příběh o vzestupu a pádu legendárního hrdiny, s chybějící poslední kapitolou
89Flakónek dračí krve
90Prastarý šíp elfí konstrukce
91Jehla, která se nikdy neohne
92Ozdobná brož v trpasličím designu
93Prázdná láhev na víno s hezkou etiketou, na které je napsáno: „Kouzelník vinařství vín, Zničení rudého draka, 331422-K“
94Mozaiková kachlička s pestrobarevným, lesklým povrchem
95Zkamenělá myš
96Černá pirátská vlajka s dračí lebkou a zkříženými hnáty
97Drobný mechanický krab nebo pavouk, který se pohybuje, když ho nikdo nepozoruje
98Sklenice obsahující sádlo s popiskem „Gryfí sádlo“
99Dřevěná krabička s keramickým dnem, ve které je živý červ s hlavou na každém konci jeho těla
100Kovová urna obsahující popel hrdiny