Dodatek A: Stavy

Stavy mění nejrůznějšími způsoby tvorovy schopnosti a mohou vyvstat jako důsledek kouzla, schopnosti povolání, útoku nestvůry, nebo jiného účinku. Většina stavů, například slepý, je škodlivých, ale některé, například neviditelný, mohou být výhodné.

Stav trvá buď do chvíle, než je potlačen (například stav ležení lze potlačit stoupnutím si), nebo po dobu danou účinkem, který stav způsobil.

Působí-li na tvora několik účinků způsobujících stejný stav, každý případ stavu má své vlastní trvání, ale účinky stavu se nezhoršují. Tvor buď určitý stav má, nebo nemá.

Následující definice určují, co se stane tvorovi, zatímco je vystaven danému stavu.

Hluchý

 • Hluchý tvor neslyší a automaticky neuspěje v ověřeních vlastností, která vyžadují sluch.

Ležící (sražený)

 • Dokud se ležící tvor nepostaví a tím neukončí tento stav, jeho jediný druh pohybu je lezení.

 • Tvor má nevýhodu k hodům na útok.

 • Hod na útok proti ležícímu tvorovi má výhodu, je-li útočník od ležícího tvora do 1 sáhu. V opačném případě má hod na útok nevýhodu.

Neschopný

 • Neschopný tvor nemůže provádět akce ani reakce.

Neviditelný

 • Neviditelného tvora není možné vidět bez pomoci magie či zvláštního smyslu. Z hlediska schování je tvor hustě zahalený. Polohu tvora je možné odhalit podle hluku, který způsobuje, či stop, které zanechává.

 • Hody na útok proti neviditelnému tvorovi mají nevýhodu, a tvorovy hody na útok mají výhodu.

Ochromený

 • Ochromený tvor je neschopný (viz daný stav), nemůže se pohnout a mluvit může pouze zajíkavě.

 • Tvor automaticky neuspěje v záchranných hodech na Sílu a Obratnost.

 • Hody na útok proti ochromenému tvorovi mají výhodu.

Otrávený

 • Otrávený tvor má nevýhodu k hodům na útok a ověřením vlastností.

Paralyzovaný

 • Paralyzovaný tvor je neschopný (viz daný stav) a nemůže se hýbat ani mluvit.

 • Tvor automaticky neuspěje v záchranných hodech na Sílu a Obratnost.

 • Útoky proti tvorovi mají výhodu.

 • Každý útok, který zasáhne tvora, je kritický útok, je-li útočník do 1 sáhu od paralyzovaného tvora.

Slepý

 • Slepý tvor nevidí a automaticky neuspěje v ověřeních vlastností, která vyžadují zrak.

 • Hody na útok proti slepému tvorovi mají výhodu, a tvorovy hody na útok mají nevýhodu.

Uchvácený

 • Rychlost uchváceného tvora se mění na 0 a nemá prospěch z žádného bonusu k rychlosti.

 • Stav skončí, stane-li se uchvatitel neschopný (viz daný stav).

 • Stav také skončí, vyjme-li nějaký účinek uchváceného tvora z dosahu uchvatitele či uchvacujícího účinku, například když je tvor vržen pryč kouzlem hromová vlna.

V bezvědomí

 • Tvor je neschopný (viz daný stav), nemůže se hýbat ani mluvit a není si vědom svého okolí.

 • Tvor pustí cokoliv, co právě drží v ruce, a spadne na zem.

 • Tvor automaticky neuspěje v záchranných hodech na Sílu a Obratnost.

 • Hody na útok proti tvorovi v bezvědomí mají výhodu.

 • Útok, který zasáhne tvora v bezvědomí, způsobí kritický zásah, je-li útočník od tvora do 1 sáhu.

Vystrašený

 • Vystrašený tvor má nevýhodu k ověřením vlastností a hodům na útok, když zdroj jeho strachu je v jeho výhledu.

 • Tvor se nemůže dobrovolně pohnout blíže ke zdroji svého strachu.

Zadržený

 • Rychlost zadrženého tvora se změní na 0 a nemá žádný užitek z bonusů k rychlosti.

 • Hody na útok proti zadrženému tvorovi mají výhodu, a tvorovy hody na útok mají nevýhodu.

 • Tvor má nevýhodu k záchranným hodům na Obratnost.

Zkamenělý

 • Zkamenělý tvor se přemění do pevné neživé látky (obvykle kamene), spolu se všemi svými nemagickými předměty, které drží nebo nese. Jeho váha se zdesetinásobí a tvor přestane stárnout.

 • Tvor je neschopný (viz daný stav), nemůže se hýbat ani mluvit a není si vědom svého okolí.

 • Hody na útok proti zkamenělému tvorovi mají výhodu.

 • Tvor automaticky neuspěje v záchranných hodech na Sílu a Obratnost.

 • Tvor je odolný vůči všem zraněním.

 • Tvor je imunní vůči jedu a nemoci, ale jedy či nemoci, které už v něm jsou, se nezneutralizují, jen pozastaví.

Zmámený

 • Zmámený tvor nemůže zaútočit na toho, kdo ho zmámil, ani ho zacílit zraňujícími schopnostmi či magickými účinky.

 • Tvor, který způsobil tvorovo zmámení, má výhodu ke všem ověřením vlastností vztahujícím se k společenské interakci se zmámeným tvorem.

Únava

Některé zvláštní schopnosti a nástrahy prostředí, například hladovění a dlouhodobé účinky mrazivých či velmi horkých teplot, mohou vést ke zvláštnímu stavu zvanému únava. Únava se měří v šesti stupních. Účinek může dát tvorovi jednu čí více stupňů únavy, jak je uvedeno v popisu účinku.

StupeňÚčinek
1Nevýhoda k ověřením vlastností
2Snížení rychlosti na polovinu
3Nevýhoda k hodům na útok a záchranným hodům
4Snížení maxima životů na polovinu
5Snížení rychlosti na 0
6Smrt

Pokud již unavený tvor utrpí další účinek způsobující únavu, jeho aktuální stupeň únavy vzroste o množství dané popisem účinku.

Tvor trpí účinkem svého aktuálního stupně únavy, stejně jako všemi nižšími stupni. Například tvor, který trpí 2. stupněm únavy, má poloviční rychlost a nevýhodu k ověřením vlastností.

Účinek, který odstraňuje únavu, snižuje její stupeň, jak je uvedeno v popisu účinku. Všechny účinky únavy skončí, sníží-li se tvorův stupeň únavy pod 1.

Důkladný odpočinek sníží tvorův stupeň únavy o 1, pokud se tvor také nají a napije. Vzkříšení z mrtvých také sníží tvorův stupeň únavy o 1.