# Dodatek B: Bohové mnohovesmíru

Ve světech mnohovesmíru D&D je náboženství důležitou součástí života. Když bohové kráčí světem, klerici vedou božskou moc, zlé kulty vykonávají temné oběti v podzemních doupatech a zářní paladinové vzdorují temnotě jako majáky, je těžké být nevyhraněný k božstvům a popírat jejich existenci.

Mnoho obyvatel ve světech D&D uctívá v různou dobu a za různých okolností různé bohy. Například obyvatelé v Zapomenutých říších se mohou pomodlit k Suně za štěstí v lásce, před odchodem na tržiště vzdát oběť Vaukén, a když řádí silná bouřka, pomodlit se na usmíření Talose – a to vše ve stejný den. Mnozí obyvatelé mají mezi bohy svého oblíbence. Toho, jehož ideály a učení je jim vlastní. A malé množství obyvatel se zcela zasvěcuje pouze jedinému bohovi, obvykle slouží jako kněží nebo šampioni ideálů daného boha.

PJ stanoví, jací bohové, pokud vůbec nějací, se uctívají v jeho herním světě. Mezi dostupnými bohy si můžeš zvolit pro svou postavu jedno božstvo, kterému tvá postava slouží, či které uctívá, nebo se jen naoko modlí. Nebo si můžeš zvolit několik božstev, ke kterým se tvá postava nejčastěji modlí. Nebo si jen poznač do paměti bohy, kteří se v herním světě uctívají, takže budeš moci použít jejich jména, když na to přijde řeč. Hraješ-li klerika nebo postavu se zázemím Akolyty, tak si zvol, jakému božstvu tvá postava slouží nebo složila, a když si vybíráš doménu své postavy, tak zvaž navržené domény božstva.

# Panteony D&D

Každý svět v mnohovesmíru D&D má své vlastní panteony božstev různé velikosti, od překypujících panteonů Zapomenutých říší a Greyhawku po úžeji zaměřená náboženství Eberronu a Dragonlance. Mnoho nelidských ras uctívá v různých světech stejné bohy — například Moradina uctívají trpaslíci v Zapomenutých říších, Greyhawku i v mnohých jiných světech.

# Zapomenuté říše

Ve světě Zapomenuté říše jsou ctěni, uctíváni a obáváni desítky božstev. V celých Říších je dobře známo minimálně třicet božstev a mnoho dalších je uctíváno lokálně, jednotlivými kmeny, malými kulty, nebo určitými sektami větších náboženských chrámů.

# Greyhawk

Bohové Greyhawku pochází z minimálně čtyř různých panteonů a představují víry různých etnických skupin, jež v průběhu věků obydleli kontinent Oerik. Z tohoto důvodu jsou v jejich portfoliích velké překryvy: například Pelor je fianský bůh slunce a Pholtus je oeridianský bůh slunce.

# Dragonlance

Bohové světa Krynn jsou tři rodiny: sedm bohů dobra vedených Paladinem a Mišakalou, sedm neutrálních bohů vedených Gileanem a sedm zlých bohů vedených Sargonnasem a Takhisisou. Tato božstva měla v historii světa mnoho různých jmen a pojímala různou vážnost od různých obyvatel a kultur, ale jsou to jediní bohové tohoto světa — jejich místo ve hvězdách a souhvězdích je pevně dané.

# Eberron

Svět Eberronu má mnoho různých náboženství, ale ta nejdůležitější se točí kolem panteonu zvaného Svrchovaný dvůr a jeho zlého stínu Temné šestky. Bohové Svrchovaného dvora mají domnělou převahu nad každým aspektem existence a mluví jednotným hlasem. Ale Temná šestka jsou primitivní, krvaví a krutí bohové, kteří nabízí nesouhlasný hlas.

Ostatní eberronská náboženství jsou velmi odlišná od tradičních panteonů D&D. Monoteistická Církev stříbrného plamene je zasvěcená boji se zlem ve světě, ale prolezlá zkažeností ve svých vlastních řadách. Filozofie Krve Vola učí, že božství spočívá ve všech smrtelných bytostech a uctívá nemrtvé, kteří si zajistili nesmrtelnost. Různé šílené kulty jsou zasvěcené démonům a hrůzám uvězněným v eberronských Podzemních říších (zvaných Khyber, Podzemní drak). Stoupenci Cesty světla věří, že svět má před sebou zářnou budoucnost, kde stíny, které zahalují tento svět, se přemění na světlo. A dva příbuzné národy elfů uctívají duše svých předků: národ Nehynoucí dvůr, jež zachovává jejich duše, či dokonce nemrtvé formy, a proslavený národ Duše minulosti, jež uctívá velké hrdiny dávných válek.

# Nelidská božstva

Určití bohové úzce spjatí s nelidskými rasami jsou uctívaní v mnoha různých světech, avšak ne vždy stejným způsobem. Nelidské rasy Zapomenutých říší a Greyhawku sdílí taková božstva.

Nelidské rasy mají často celé své vlastní panteony. Například, mimo Moradina obsahují trpasličí bohové Moradinovu ženu Beronaru Stříbřilovou a řadu dalších bohů, jež jsou považovaní za jejich děti a praděti: Abathor, Dugmaren Bystrohal, Dumatoin, Gorm Gultyn, Haela Bystrosečná, Klangedin Stříbrovous, Martamor Dhuin, Sharindlar, Tard Harr a Vergadain. Jednotlivé klany a trpasličí království mohou ctít některé, všechny, nebo žádné z těchto božstev a některé klany mají ještě jiné bohy, jež nejsou cizincům známi (nebo je znají pod jinými jmény).

Božstva Zapomenutých říší

Božstvo Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Auril, bohyně zimy NZ Bouře, Příroda Šesticípá sněhová vločka
Amberlie, bohyně moře ChZ Bouře Dvě vlny, 1 zakroucená doleva a 2. doprava
Azuth, bůh kouzelníků ZkN Znalost Levá ruka ukazující vzhůru, s nastíněným ohněm
Baal, bůh vraždy NZ Smrt Lebka obklopená prstencem krvavých kapek
Bane, bůh tyranie ZkZ Válka Vztyčená černá pravá ruka zaťatá v pěst
Bešaba, bohyně neštěstí ChZ Šalba Černé parohy
Cyrik, bůh lží ChZ Šalba Bílá lebka bez čelisti na černých či fialových slunečních paprscích
Deneir, bůh psaní ND Znalost Zapálená svíčka nad otevřeným okem
Eldath, bohyně míru ND Příroda, Život Vodopád řítící se do klidného jezírka
Gond, bůh řemesla N Znalost Ozubené kolo se čtyřmi paprsky
Helm, bůh ochrany ZkN Světlo, Život Zírající oko na vztyčené levé rukavici
Ilmater, bůh vytrvalosti ZkD Život Ruce sepnuté v zápěstí červeným provázkem
Kelemvor, bůh mrtvých ZkN Smrt Vztyčená kostěná paže držící vyvážené váhy
Lathander, bůh narození a obnovy ND Světlo, Život Cesta táhnoucí se do východu slunce
Leira, bohyně iluze ChN Šalba Trojúhelník s vírem mlhy směřující cípem dolů
Lira, bohyně radosti ChD Život Trojúhelník ze tří šesticípých hvězd
Loviatar, bohyně bolesti ZkZ Smrt Devítiocasý ostnatý bič
Malar, bůh lovu ChZ Příroda Ruka s drápy
Maska, bůh zlodějů ChN Šalba Černá maska
Mielika, bohyně hvozdů ND Příroda Hlava jednorožce
Milil, bůh poezie a zpěvu ND Světlo Pětistrunná harfa z listí
Myrkul, bůh smrti NZ Smrt Bílá lidská lebka
Mystra, bohyně magie ND Znalost Kruh sedmi nebo devíti hvězd obklopující proudící červenou mlhu, nebo jediná hvězda
Oghma, bůh znalostí N Znalost Prázdný svitek
Savras, bůh věštění a osudu ZkN Znalost Křišťálová koule obsahující mnoho druhů očí
Selûna, bohyně luny ChD Znalost, Život Pár očí obklopený sedmi hvězdami
Silvanus, bůh divoké přírody N Příroda Dubový list
Suna, bohyně lásky a krásy ChD Světlo, Život Tvář krásné rudovlasé ženy
Šántí, bohyně zemědělství ND Život Snop obilí, nebo kvetoucí růže na obilí
Šar, bohyně tmy a ztráty NZ Smrt, Šalba Černý kotouč s fialovým lemem
Talona, bohyně nemoci a jedu ChZ Smrt Tři slzy na trojúhelníku
Talos, bůh bouřek ChZ Bouře Tři blesky vyzařující z ústředního bodu
Tempus, bůh války N Válka Vztyčený ohnivý meč
Torm, bůh odvahy a sebeobětování ZkD Válka Bílá pravá rukavice
Tymora, bohyně štěstí ChD Šalba Mince lícem nahoru
Tyr, bůh spravedlnosti ZkD Válka Vyvážené váhy spočívající na válečném kladivu
Vaukén, bohyně obchodu N Šalba, Znalost Vztyčená mince s levým profilem Vaukén

Božstva Greyhawku

Božstvo Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Beorie, bohyně přírody N Příroda Zelený kotouč
Bokob, bůh magie N Znalost Oko v pentagramu
Celestian, bůh hvězd a poutníků N Znalost Oblouk sedmi hvězd v kruhu
Dálnamíl, bůh obzorů a cestování ND Šalba, Znalost Kruh přeškrtnutý zaoblenou horizontální čárou
Elonna, bohyně lesů ND Příroda, Život Roh jednorožce
Erzynul, bůh závisti a zabíjení ChZ Válka Kapka krve
Foltus, bůh světla a práva ZkD Světlo Stříbrné slunce či úplněk částečně zastíněný půlměsícem
Hextor, bůh války a sváru ZkZ Válka Šest šípů v rukavici s hroty mířícími dolů
Hieroneus, bůh rytířství a chrabrosti ZkD Válka Blesk
Incabulos, bůh moru a hladu NZ Smrt Plazí oko s vodorovným kosočtvercem
Istus, bohyně osudu N Znalost Tkalcovské vřeteno se třemi šňůrami
Iuz, bůh bolesti a útisku ChZ Smrt Rozšklebená lidská lebka
Kord, bůh atletiky a sportu ChD Bouře, Válka Čtyři kopí a čtyři palcáty vycházející ze středového bodu
Nerul, bůh smrti NZ Smrt Lebka se srpem, nebo kosou
Obad-Hai, bůh přírody N Příroda Dubový list a žalud
Olidamara, bůh hýření ChN Šalba Smějící se maska
Pelor, bůh slunce a léčení ND Světlo, Život Slunce
Rališaz, bůh neštěstí a šílenství ChN Šalba Tři věštecké kosti
Rao, bůh míru a rozumu ZkD Znalost Bílé srdce
Sv. Gisbert, bůh soudnosti a horlivosti ZkN Znalost Kruh ve středu hvězdicovitých čar
Tarizdun, bůh věčné temnoty ChZ Šalba Tmavá spirála nebo převrácený zikkurat
Tritereon, bůh svobody a odplaty ChD Válka Triskelion
Ulá, bohyně kopců a hor ZkD Válka, Život Hora s kruhem v jejím srdci
Vekna, bůh zlých tajemství NZ Znalost Ruka s okem v dlani
Vey Jas, bohyně magie a smrti ZkN Smrt, Znalost Červená lebka před ohnivou koulí

Božstva Dragonlance

Dobří bohové Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Paladin, bůh vládců a strážců ZkD Válka Stříbrný trojúhelník
Branchala, bůh hudby ND Světlo Bardova harfa
Habakuk, bůh zvířecího života a moře ND Bouře, příroda Modrý pták
Kiri-Jolit, bůh cti a války ZkD Válka Rohy bizona
Majere, bůh meditace a pořádku ZkD Znalost Měděný pavouk
Mišakal, bohyně léčení ZkD Znalost, Život Modrý znak nekonečna
Solinár, bůh dobré magie ZkD žádní klerici Bílý kruh či koule
Neutrální bohové Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Gilean, bůh znalostí N Znalost Otevřená kniha
Chislev, bohyně přírody N Příroda Péro
Reorx, bůh řemesel N Znalost Kovářské kladivo
Šinare, bohyně bohatství a obchodu N Šalba, Znalost Křídlo gryfa
Sirrion, bůh ohně a změny N Příroda Vícebarevný oheň
Zivilyn, bůh moudrosti N Znalost Velký zelený či zlatý strom
Lunitár, bohyně neutrální magie N žádní klerici Rudný kruh či koule
Zlí bohové Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Takhisis, bohyně noci a nenávisti ZkZ Smrt Černý srp
Chemoš, bůh nertvých ZkZ Smrt Žlutá lebka
Hidukel, bůh lží a chamtivosti ChZ Šalba Stržené obchodnické váhy
Morgion, bůh nemocí a utajení NZ Smrt Kapuce s dvěma rudýma očima
Sargonas, bůh pomsty a ohně ZkZ Válka Stylizovaný rudý kondor
Zeboim, bohyně moře a bouřek ChZ Bouře Želví krunýř
Nuitár, bůh zlé magie ZkZ žádní klerici Černý kruh či koule

Božstva Eberronu

Svrchovaný dvůr Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Arawai, bohyně plodnosti ND Příroda, Život Svazek pšenice svázaný zelenou stuhou
Aureon, bůh práva a znalostí ZkN Znalost Otevřená rukověť
Balinor, bůh zvířat a lovu N Příroda, Život Paroží
Boldrei, bohyně společenství a domova ZkD Život Oheň v kamenném krbu
Dol Arah, bohyně slunečního světa a cti ZkD Světlo, Válka Vycházející slunce
Dol Dorn, bůh síly paží ChD Válka Dlouhý meč zkřížený přes štít
Kol Koran, bůh obchodu a bohatství N Šalba Devítiúhelná zlatá mince
Oladra, bohyně štěstí ND Šalba, Život Domino
Onatar, bůh řemesel ND Znalost Zkřížené kladivo a kleště
Temná šestka Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Cestovatel, bůh chaosu a změny ChN Šalba, Znalost Čtyři zkřížené kosti popsané runami
Hlídač, bůh chamtivosti a smrti NZ Smrt Dračí kámen ve tvaru tesáku
Požírač, bůh hněvu přírody NZ Bouře Hromádka pěti špičatých kostí
Stín, bůh temné magie ChZ Znalost Obsidiánová věž
Výsměch, bůh násilí a zrady NZ Válka Pět krví pokropených nástrojů
Zběsilost, bohyně hněvu a šílenství NZ Válka Okřídlený šarkan s ženskou hlavou a horní půlkou těla
Ostatní víry Eberronu Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Stříbrný plamen, bůh ochrany a dobra ZkD Světlo, Válka, Život Plamen nakreslený na stříbře, nebo vylisovaný ze stříbra
Krev Vola, filozofie nesmrtelnosti a nemrtvosti ZkN Smrt, Život Stylizovaná dračí lebka na rudém drahokamu ve tvaru kapky
Kulty Podzemního draka, božstva šílenství NZ Šalba Různé
Cesta světla, filozofie světla a sebezdokonalování ZkN Světlo, Život Třpytivý křišťál
Nehynoucí dvůr, elfí předci ND Znalost, Život Různé
Duše minulosti, elfí předci ChD Válka Různé

Nelidská božstva

Božstvo Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Bahamut, dračí bůh dobra ZkD Válka, Život Dračí hlava z profilu
Blibdúlpúlp, bohyně kuo-toaů NZ Smrt Humří hlava nebo černá perla
Corellon Laretian, elfí bůh umění a magie ChD Světlo Čtvrť měsíce nebo svit hvězdy
Sashelas, elfí bůh moře ChD Bouře, Příroda Delfín
Eadro, bůh moře mořského lidu N Bouře, Příroda Náčrtek spirály
Garl Zlatatřpyt, gnómský bůh šalby a nástrah ZkD Šalba Valoun zlata
Grolantor, bůh války kopcových obrů ChZ Válka Dřevěný kyj
Grúmš, orčí bůh bouřek a války ChZ Šalba, Válka Oko bez víčka
Hrugek, gobří bůh násilí ChZ Válka Kropáč
Kurtulmak, koboldí bůh války a hornictví ZkZ Válka Lebka gnóma
Laogzed, troglodytí bůh hladu ChZ Smrt Obrázek ještěřího/ropušího boha
Lolth, drowí bohyně pavouků ChZ Šalba Pavouk
Maglubiyet, skřetí bůh války ZkZ Válka Krvavá sekera
Moradin, trpasličí bůh stvoření ZkD Znalost Kladivo a kovadlina
Rillifan Rallatil, bůh přírody lesních elfů ChD Příroda Dub
Sehanine Půlluna, elfí bohyně měsíce ChD Znalost Srpek měsíce
Sekolah, sahuaginský bůh lovu ZkZ Bouře, Příroda Žralok
Semuanyj, bůh přežití ještěrců N Život Vejce
Skerit, bůh přírody kentaurů a satyrů N Příroda Dub rostoucí z žaludu
Skoraeus, bůh kamenných obrů a umění N Znalost Krápník
Surtr, bůh ohnivých obrů a řemesel ZkZ Válka, Znalost Ohnivý meč
Trym, bůh ledových obrů a síly ChZ Válka Bílá dvoubřitá sekera
Tiamat, dračí bohyně zla ZkZ Šalba Dračí hlava se škrábancem od pěti drápů
Jondala, hobití bohyně plodnosti a ochrany ZkD Život Štít

# Panteony historické fantasy

Egyptské, keltské, řecké a severské panteony jsou fantasy interpretacemi historických náboženství starověku našeho světa. Obsahují božstva, která jsou nejvhodnější pro použití ve hře D&D. Jsou oprostěna od svého historického kontextu ve skutečném světě a sdružena do panteonů pro potřeby hry.

# Keltský panteon

Říká se, že v srdci každé duše číhá něco divokého. V místě, které vzruší noční zakejhání hus, šepot větru v sosnách, nečekaně červené jmelí dubu — a v tomto místě sídlí keltští bohové. Pochází z říčky a potoku, jejich moc je dána silou dubu a krásou lesů a širých vřesovišť. Když se první lesník opovážil dát jméno tváři, kterou spatřil v kmeni stromu nebo v zurčení říčky, vznikli tito bohové.

Keltským bohům slouží druidi stejně jako klerici, neboť tito bohové jsou úzce spjatí se silami přírody, kterou druidové ctí.

# Řecký panteon

Bohové Olympu dávají o sobě vědět jemnými vlnami omývajícími břehy a burácením hromů mezi mračny zahalujícími vrcholy hor. Husté lesy plné kanců a spálené, olivami pokryté svahy hor svědčí o jejich průchodu. Každý aspekt přírody je odezvou jejich přítomnosti a oni si udělali místo i lidských srdcích.

# Egyptský panteon

Tito bohové jsou mladou dynastií dávné božské rodiny. Dědicové, kteří vládnou vesmíru a udržuj božský princip Ma'at — základní řád pravdy, spravedlnosti, zákona a pořádku, který dává bohy, smrtelné faraony a obyčejné muže a ženy na jejich logické a oprávněné místo ve vesmíru.

Egyptský panteon je neobvyklý tím, že má tři bohy s různým přesvědčením s doménou Smrt. Anup je zákonně neutrální bůh posmrtného života, který soudí mrtvé duše. Osiris je chaoticky zlý bůh vraždy, který je slavný hlavně tím, že zabil svého bratra. Neftys je chaoticky dobrá bohyně truchlení. I když většina kleriků domény Smrt (která je v Průvodci Pána jeskyně) jsou ničemné postavy, tak klerici, kteří slouží Anupovi nebo Neftys nemusí být takoví.

# Severský panteon

Tam, kde země klesá ze zasněžených hor do ledových fjordů dole, kde se vynáší na pláž dlouhé čluny, kde na jaře odtékají ledovce, aby se vždy na podzim zas vrátily — to je země Vikingů, domov severského panteonu. Je to brutální klima, které vyžaduje brutální život. Válečníci této země se museli přizpůsobit drsným podmínkám, aby přežili, ale nijak zvlášť je to nezkřivilo. Vzhledem k tomu, že kvůli jídlu a bohatství museli podnikat nájezdy, je pozoruhodné, jak dobře se s tím tito smrtelníci vypořádali. Jejich moc odráží, jak moc tito válečníci potřebovali silné vedení a ráznou akci. Proto viděli svá božstva v každém ohybu řeky, slyšeli je v zadunění hromu a hukotu ledovců a cítili je v kouři hořícího dlouhého domu.

Severský panteon obsahuje dvě hlavní rodiny, Ásy (božstva války a osudu) a Vány (bohy plodnosti a blahobytu). Kdysi byly tyto dvě rodiny nepřáteli, ale nyní úzce spolupracují proti společným nepřátelům, obrům (včetně bohů Surtra a Tryma). Bohové v různých rodinách občas překrývají své sféry zájmu, podobně jako bohové Greyhawku: například Frey (z Vánů) a Odur (z Ásů) jsou oba spojováni se sluncem.

Keltská božstva

Božstvo Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Dagda, bůh počasí a úrody ChD Příroda, Šalba Bublající kotel nebo štít
Arawn, bůh života a smrti NZ Smrt, Život Černá hvězda na šedém pozadí
Belenus, bůh slunce, světla a tepla ND Světlo Sluneční kotouč a menhiry
Brigantia, bohyně řek a dobytka ND Život Lávka
Diancecht, bůh lékařství a léčení ZkD Život Zkřížené větve dubu a jmelí
Dunatis, bůh hor a vrcholů N Příroda Vrchol hory s rudým sluncem těsně nad ním
Goibhniu, bůh kovářů a léčení ND Znalost, Život Obří palice nad mečem
Lugh, bůh umění, cestování a obchodu ChN Znalost, Život Pár dlouhých rukou
Manannan mac Lir, bůh oceánů a mořských tvorů ZkN Bouře, Příroda Vlna bílé vody na zelené
Math Mathonwy, bůh magie NZ Znalost Hůl
Morrígan, bohyně bitev ChZ Válka Dvě zkřížená kopí
Nuada, bůh války a válečníků N Válka Stříbrná ruka na černém pozadí
Oghma, bůh řeči a psaní ND Znalost Rozvinutý svitek
Silvanus, bůh přírody a hvozdů N Příroda Letní dub

Řecká božstva

Božstvo Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Zeus, bůh oblohy, vládce bohů N Bouře Pěst plná blesků
Afrodita, bohyně lásky a krásy ChD Světlo Ulita
Apollón, bůh světla, hudby a léčení ChD Světlo, Znalost, Život Lyra
Arés, bůh války a sváru ChZ Válka Kopí
Artemis, bohyně lovu a rození dětí ND Příroda, Život Luk a šíp na měsíčním kotouči
Athéna, bohyně moudrosti a civilizace ZkD Válka, Znalost Sova
Démétér, bohyně zemědělství ND Život Hlava kobyly
Dionýsos, bůh veselí a vína ChN Život Thyrsos (hůl ovinutá břečťanem)
Hádés, bůh podsvětí ZkZ Smrt Černý beran
Hekalé, bohyně magie a měsíce ChZ Šalba, Znalost Zapadající měsíc
Héfaistos, bůh kovářství a řemesel ND Znalost Kladivo a kovadlina
Héra, bohyně manželství a intrik ChN Šalba Vějíř z pavích per
Héraklés, bůh síly a dobrodružství ChD Bouře, Válka Lví hlava
Hermés, bůh cestování a obchodu ChD Šalba Hermova hůl (okřídlená hůl a hadi)
Hestiá, bohyně domova a rodiny ND Život Krb
Níké, bohyně vítězství ZkN Válka Okřídlená žena
Pan, bůh přírody ChN Příroda Syrinx (Panova flétna)
Poseidón, bůh moře a zemětřesení ChN Bouře Trojzubec
Týché, bohyně štěstí N Šalba Rudý pentagram

Egyptská božstva

Božstvo Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Re, bůh slunce, vládce bohů ZkD Světlo, Život Sluneční kotouč obtočený hadem
Anup, bůh soudu a smrti ZkN Smrt Černý šakal
Apop, bůh zla, ohně a hadů NZ Šalba Ohnivý had
Bastet, bohyně koček a pomsty ChD Válka Kočka
Bes, bůh štěstí a hudby ChN Šalba Obrázek znetvořeného božstva
Eset, bohyně plodnosti a magie ND Znalost, Život Anch a hvězda
Hathor, bohyně lásky, hudba a mateřství ND Světlo, Život Rohatá kraví hlava s měsíčním kotoučem
Imhotep, bůh řemesel a lékařství ND Znalost Stupňovitá pyramida
Neftys, bohyně smrti a žalu ChD Smrt Rohy kolem měsíčního kotouče
Ptah, bůh řemesel, znalostí a tajemství ZkN Znalost Býk
Sobek, bůh vody a krokodýlů ZkZ Bouře, Příroda Krokodýlí hlava s rohy a chocholem
Sutech, bůh temnoty a pouštních bouří ChZ Bouře, Šalba, Smrt Svinutá kobra
Thovt, bůh znalosti a moudrosti N Znalost Ibis
Usir, bůh přírody a podsvětí ZkD Příroda, Život Hák a řemdih

Severská božstva

Božstvo Přesvědčení Doporučené domény Symbol
Ódin, bůh znalostí a války ND Válka, Znalost Sledující modré oči
Aegir, bůh moře a bouří NZ Bouře Divoké mořské vlny
Baldr, bůh krásy a poezie ND Světlo, Život Stříbrný pohár pokrytý drahokamy
Forseti, bůh spravedlnosti a práva N Světlo Hlava vousatého muže
Frey, bůh plodnosti a slunce ND Světlo, Život Ledově modrý obouruční meč
Freya, bohyně plodnosti a lásky ND Život Sokol
Frigg, bohyně narození a plodnosti N Světlo, Život Kočka
Heimdall, bůh bdělosti a věrnosti ZkD Světlo, Válka Zakroucený hudební roh
Hel, bohyně podsvětí NZ Smrt Ženská tvář s jednou stranou v rozkladu
Hermód, bůh štěstí ChN Šalba Okřídlený svitek
Loki, bůh zlodějů a šalby ChZ Šalba Plamen
Njörd, bůh moře a větru ND Bouře, Příroda Zlatá mince
Odur, bůh světla a slunce ChD Světlo Sluneční kotouč
Sif, bohyně války ChD Válka Zdvižený meč
Skadi, bůh země a hor N Příroda Vrchol hory
Surtr, bůh ohnivých obrů a války ZkZ Válka Ohnivý meč
Thór, bůh bouřek a hromu ChD Bouře, Válka Kladivo
Thrym, bůh ohnivých obrů a chladu ChZ Válka Bílá dvoubřitá sekera
Týr, bůh odvahy a strategie ZkN Válka, Znalost Meč
Ull, bůh lovu a zimy ChN Příroda Dlouhý luk