Abolet

„Mohou být aboleti starší než bohové? Že než vznikly božské bytosti, tak mnohovesmír utvářely takové hrůzy? To je mrazivá představa.“

— Vaqir Hekh‘r, githzerajský filozof a autor knihy Vzdálená říše: skutečná, a přece neskutečná

Aboleti číhali v prvobytných oceánech a podzemních jezerech ještě před příchodem bohů. Napnuli své mysli, ovládli vzkvétající formy života v smrtelné říši a udělali si z nich otroky. Jejich převaha z nich udělala něco jako bohy. Pak se objevili skuteční bohové a smetli říši aboletů a osvobodili otroky.

Aboleti nikdy nezapomněli.

Věčné vzpomínky. Aboleti mají bezvadnou paměť. Předávají si své znalosti a zkušenosti z generace na generaci. Proto křivda z jejich porážky bohy zůstává v jejich myslích dokonale uchovaná.

Mysli aboletů jsou studnicemi dávného vědění. Zcela jasně si vybavují okamžiky z prehistorie. Plánují trpělivě a složitě po celé věky. Jen málokterý tvor umí pojmout rozsah aboletího plánu.

Bozi v jezeře. Aboleti bydlí ve vodnatých prostředích, včetně oceánských příkopů, hlubokých jezer a Sféry vodního živlu. V těchto doménách a pevninách, které s nimi sousedí, jsou aboleti jako bozi. Požadují, aby je jejich poddaní uctívali a poslouchali. Když abolet sežere jiného tvora, přidá si jeho znalosti a zkušenosti do svých věčných vzpomínek.

Aboleti používají své telepatické schopnosti ke čtení myslí tvorů a poznání jejich tužeb. Abolet použije tuto znalost k získání tvorovy oddanosti. Slíbí, že mu splní taková přání výměnou za poslušnost. Ve svém doupěti může abolet použít své schopnosti ještě víc k vyřazení smyslů, přičemž poskytne tvorům, například svým stoupencům, iluzi slíbených odměn.

Nepřátelé bohů. Odstavení aboletů od moci je zapsáno zcela zřetelně v jejich věčných vzpomínkách, neboť aboleti nikdy opravdu neumírají. Je-li aboletovo tělo zničeno, jeho duše se navrátí do Sféry vodního živlu, kde se během dní či měsíců spojí s novým tělem.

Aboleti ve skrytu duše sní o svržení bohů a obnovení kontroly nad světem. Aboleti měli možnost osnovat a připravovat své plány nesčetné věky pro dokonalé provedení.

Aboletí doupě

Aboleti sídlí v podzemních jezerech či skalních hlubinách oceánu, často obklopeni rozvalinami prastarého, padlého aboletího velkoměsta. Abolet tráví většinu své existence pod vodou a k hladině se vynořuje jen příležitostně, aby jednal s návštěvníky nebo vyšinutými uctívači.

Akce doupěte

Když abolet bojuje uvnitř svého doupěte, může využít okolní magii, aby provedla akce doupěte. Na iniciativu 20 (prohrávající všechny remízy) může abolet provést akci doupěte, která způsobí jeden z následujících účinků:

 • Abolet sešle přelud (bez složek) na libovolný počet tvorů, které vidí do 12 sáhů od sebe. Dokud se abolet soustředí na tento účinek, nemůže provádět jiné akce doupěte. Uspěje-li cíl v záchranném hodu, nebo skončí-li pro něj účinek, bude imunní vůči aboletově akci doupěte přelud 24 hodin, i když takový tvor si může zvolit, že bude ovlivněn.
 • Vodní tůň do 18 sáhů od aboleta se vyvalí mohutným proudem. Každý tvor na zemi do 4 sáhů od takové tůně musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je přitažen až 4 sáhy do vody a sražen k zemi. Abolet nemůže použít tuto akci doupěte znovu, dokud nepoužije jinou.
 • Voda v aboletově doupěti se magicky stane prostředníkem jeho hněvu. Abolet může zacílit libovolný počet tvorů, které vidí v takové vodě do 18 sáhů od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 14, jinak utrpí psychické zranění 7 (2k6). Abolet nemůže použít tuto akci doupěte znovu, dokud nepoužije jinou.

Regionální účinky

Region obsahující doupě aboleta je deformovaný tvorovou přítomností, což vytvoří jeden či více z následujících účinků:

 • Podzemní povrchy do 1 míle od aboletova doupěte jsou slizké a vlhké a považují se za těžký terén.
 • Vodní zdroje do 1 míle od doupěte jsou nadpřirozeně znečištěné. Aboletovi nepřátelé, kteří se napijí takové vody, ji vyzvrací do několika minut.
 • Jako akci může abolet vytvořit iluzorní obraz sebe samého do 1 míle od doupěte. Kopie se může objevit na jakémkoliv místě, které už abolet viděl, nebo na libovolném místě, které zrovna vidí tvor zmámený aboletem. Ačkoliv je obraz nehmatatelný, tak vypadá, zní a může se pohybovat jako abolet. Abolet může vnímat, mluvit a používat telepatii z místa obrazu, jako by se tam nacházel. Utrpí-li obraz zranění, zmizí.

Pokud abolet umře, první dva účinky odezní během 3k10 dní.

Abolet
Velká zrůda, zákonné zlo
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 135 (18k10 + 36)
Rychlost 2 sáhy, plavání 8 sáhů
 • SIL21 (+5)
 • OBR9 (-1)
 • ODL15 (+2)
 • INT18 (+4)
 • MDR15 (+2)
 • CHA18 (+4)
Záchranné hody Odl +6, Int +8, Mdr +6
Dovednosti Historie +12, Vnímání +10
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 20
Jazyky hlubinština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 10 (5 900 ZK)

Obojživelník. Abolet může dýchat vzduch a vodu.

Slizký oblak. Zatímco je abolet pod vodou, je obklopen měnícím se slizem. Tvor, který se aboleta dotkne nebo ho zasáhne útokem na blízko ze vzdálenosti do 1 sáhu, si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 14. Když tvor neuspěje, nakazí se na 1k4 hodin. Nakažený tvor může dýchat jen pod vodou.

Sondovací telepatie. Komunikuje-li tvor telepaticky s aboletem, abolet se dozví tvorovy největší tužby, pokud abolet tvora vidí.

Akce

Vícenásobný útok. Abolet zaútočí třikrát chapadlem.

Chapadlo.Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 12 (2k6 + 5). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 14, jinak se nakazí. Nákaza nemá 1 minutu žádný účinek a dá se uzdravit jakoukoliv magií, která uzdravuje nemoc. Po 1 minutě se kůže nakaženého tvora stane průsvitná a slizká, tvor si nebude moci obnovit životy, dokud bude pod vodou, a nákaza se bude dát vyléčit jen kouzlem uzdrav nebo jiným nemoc léčícím kouzlem 6. či vyšší úrovně. Když je tvor mimo vodu, utrpí kyselinové zranění 6 (1k12) každých 10 minut, pokud se kůže něčím nenavlhčí před uplynutím 10 minut.

Ocas.Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 15 (3k6 + 5).

Zotročení (3/den). Abolet zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 14, jinak ho abolet magicky zmámí, dokud abolet nezemře, nebo dokud není abolet v jiné sféře existence než cíl. Zmámený cíl je pod aboletovou kontrolou, nemůže provádět reakce a abolet a cíl spolu mohou komunikovat telepaticky na jakoukoliv vzdálenost.

Kdykoliv zmámený cíl utrpí zranění, může zopakovat záchranný hod. Při úspěchu účinek skončí. Maximálně jednou za 24 hodin může cíl zopakovat záchranný hod také tehdy, když je aspoň 1 míli od aboleta.

Legendární akce

Abolet může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Abolet si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Hledání. Abolet si hodí na ověření Moudrosti (Vnímání).

Výpad ocasem. Abolet zaútočí jednou ocasem.

Psychické vysátí (stojí 2 akce). Jeden tvor, který je aboletem zmámený, utrpí psychické zranění 10 (3k6) a abolet si obnoví životy rovné zranění, jež tvor utrpí.