Pláštník

Pláštníci přišli ke svému názvu kvůli své podobnosti s tmavými koženými plášti. Tito nenápadní dravci číhají ve vzdálených jeskyních na osamělou či zraněnou kořist, která se belhá tmou.

Maskovaní záškodníci. Pláštníkovo tělo se skládá z chrupavky a svaloviny jako tělo rejnoka. S ocasem a roztaženými ploutvemi létá tmou a číhá ve stínech jeskyně stejným způsobem, jako rejnok plachtí vodou a schovává se u dna oceánu. Podél jeho zad vedou souběžné řady kulatých, černých skvrnek ve tvaru očí jako knoflíky, a drápy slonovinové barvy na jeho kutně připomínají kostěné přezky.

Když se pláštník rozvine a pohne k útoku, odhalí svůj světlý spodek a svou skutečnou podstatu. Nad řadami ostrých zubů svítí rudé oči a za ním se mrská dlouhý převislý ocas.

Příležitostní dravci. Když pláštníci loví, plachtí ve stínech v bezpečné vzdálenosti za skupinami jiných tvorů procházejících Temnými říšemi. Následují družiny humanoidů a živí se zraněnými po souboji, nebo pronásledují stáda zvířat Temných říší a útočí na nemocné, slabé či opožděné.

Pláštníci útočí rychle a konzumují své jídlo co nejrychleji, přičemž svou oběť obalí a sežerou. Zatímco se pláštník krmí, používá k obraně svůj rychlý, bičíkovitý ocas, ačkoliv jen vzácně se staví proti nebezpečným nepřátelům nebo skupinám tvorů. Pláštníci umí vytvořit své iluzorní kopie pro větší ochranu.

Strašidelné sténání. Myšlenky pláštníků jsou cizácké pro ostatní formy života. Komunikují spolu podzvukovým sténáním, které je pro většinu tvorů neslyšitelné. Při vyšších intenzitách se pláštníkovo sténání stává slyšitelné a u tvorů, kteří ho slyší, vyvolává pocity zmaru a hrůzy.

Tajné porady pláštníků. Pláštníci mají rádi izolaci, ale občas se schází s ostatními pláštníky kvůli obraně, nebo aby si vyměnili informace o nových nebezpečích, vhodných lovištích či osadách, která by mohla mít vliv na jejich obyvatele. Když je jejich tajná porada u konce, pláštníci se znovu rozejdou.

Pláštník
Velká zrůda, chaoticky neutrální
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 78 (12k10 + 12)
Rychlost 2 sáhy, létání 8 sáhů
  • SIL17 (+3)
  • OBR15 (+2)
  • ODL12 (+1)
  • INT13 (+1)
  • MDR12 (+1)
  • CHA14 (+2)
Dovednosti Nenápadnost +5
Smysly vidění ve mě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky hlubinština, temnobecná řeč
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)

Přenos zranění. Zatímco je pláštník přisátý k tvorovi, obdržuje pouze polovinu utrpěného zranění (zaokrouhleno dolů) a druhou polovinu obdržuje tvor, ke kterému je přisátý.

Falešný vzhled. Dokud pláštník zůstává nehybný bez odkrytého rubu, je k nerozeznání od tmavého koženého pláště.

Citlivost na světlo. Když je pláštník v jasném světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Pláštník zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou ocasem.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 10 (2k6 + 3) a je-li cílem Velký či menší tvor, pláštník se přisaje. Má-li pláštník výhodu proti cíli, přisaje se na jeho hlavu a cíl je slepý a nemůže dýchat, zatímco je špláštník přisátý. Zatímco je pláštník přisátý, může takto útočit jen proti tomuto cíli a má výhodu k hodu na útok. Pláštník se může odpojit utracením 1 sáhu pohybu. Jakýkoli tvor, včetně cíle, může použít svou akci na odpojení pláštníka, pomocí úspěšného ověření Síly se SO 16.

Ocas. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Sečné zranění 7 (1k8 + 3).

Sténání. Každý tvor do 12 sáhů od pláštníka, který ho slyší a není zrůda, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 13, jinak se vystraší do konce pláštníkova příštího tahu. Je-li tvorův záchranný hod úspěšný, bude vůči pláštníkově sténání imunní 24 hodin.

Vidina (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Pláštník magicky vytvoří tři iluzorní duplikáty sebe, pokud není v jasném světle. Duplikáty se pohybují spolu s ním a napodobují jeho akce a přesouvají svou polohu tak, aby bylo nemožné vysledovat, který pláštník je ten pravý. Ocitne-li se pláštník někdy v oblasti jasného světla, duplikáty zmizí.

Kdykoliv tvor zacílí pláštníka útokem či zraňujícím kouzlem, zatímco má pláštník aspoň jeden duplikát, hodí si na náhodné určení, jestli zacílí pláštníka, nebo jeden z duplikátů. Pokud tvor nevidí nebo se spoléhá na jiné smysly než zrak, tento magický účinek na něj nepůsobí.

Duplikát má pláštníkovo OČ a používá jeho záchranné hody. Zasáhne-li útok duplikát, nebo neuspěje-li duplikát v záchranném hodu proti účinku, který způsobuje zranění, duplikát zmizí.