Skuruti

Zemí se rozléhá zvuk válečných rohů a hřmění tisíců obutých nohou a z katapultů létají balvany, když skuruti pochodují do bitvy. Za hranicemi civilizace musí osady a osadníci bojovat s těmito agresivními humanoidy, jejichž touha po dobývání se nikdy neukojí.

Skuruti mají tmavě oranžovou či rudooranžovou kůži a tmavě rudohnědé až tmavě šedé vlasy. Zpod jejich převislého obočí koukají žluté nebo tmavě hnědé oči a jejich široká ústa se honosí ostrými, zažloutlými zuby. Mužský skurut může mít velký modrý nebo červený nos, který u skřetů symbolizuje mužnost a sílu. Skuruti mohou žít mezi lidmi, i když kvůli své lásce k válečnictví a bitvám tak žijí nemnozí z nich.

Skřeti. Skuruti patří do rodiny tvorů označovaných jako skřeti. Často vládnou svým bratrancům, menším goblinům a divokým gobrům.

Bojová síla. Skurut poměřuje schopnost tvora podle fyzické síly a bojové zdatnosti. Zajímají ho jen příležitosti k prokázání dovednosti a mazanosti v boji. Skuruti získávají vysoké vojenské hodnosti násilím a pak si je udržují prosazováním své autority drakonickými opatřeními.

Skuruti se učí bojovat s různorodými zbraněmi a jsou velmi zruční ve výrobě zbraní, zbrojí, obléhacích strojů a jiných vojenských zařízení. Jsou organizovaní a disciplinovaní a mimořádně pečují o své zbraně, zbroje a osobní věci. Mají zalíbení ve výrazných barvách spojených s jejich kmenem a zdobí si své často propracované uniformy krvavě rudými kanýry a černě obarvenou kůží.

Vojenské legie. Skuruti se organizují v kmenových skupinách známých jako legie. V jejich vojenské společnosti má každý skurut hodnost, od mocných vůdců a šampionů po řadové pěšáky. Pod nimi jsou goblini, kteří se ocitají v předních řadách u hrotů kopí. Legii velí vojvoda s několika kapitány, kteří mu slouží. Skurutí vojvoda je bezohledný tyran, kterého zajímá spíš strategie, vítězství, sláva, pověst a nadvláda než vedení vojáků do bitvy.

Skuruti jsou sice disciplinovaní a věrní své legii, ale konkurenční legie spolu neustále soupeří o reputaci a status. Setkání legií vyvrcholí násilím, pokud se v tom vojákům nezabrání, a jen výjimečně silní vůdci umí přinutit legie, aby spolupracovali na bojišti.

Stratégové. Skuruti velmi dobře chápou taktiku a disciplínu a pod vedením strategicky myslícího vůdce umí provádět sofistikované bitevní plány. Nicméně nenávidí elfy a v bitvě na ně útočí jako první, dříve než na ostatní soupeře, i kdyby to byla taktická chyba.

Legie často doplňují své řady méně spolehlivými a postradatelnějšími vojáky, včetně goblinů, gobrů, orků, zlých lidí, zlobrů a obrů.

Cvičitelé zvířat. Skuruti mají dlouhou historii ve výcviku zvířat. Stejně jako civilizovanější rasy používají voly a koně na přepravu zboží a výzbroje na dlouhé vzdálenosti. Komunikují spolu pomocí vycvičených krkavců a nechávají zlé vlky strážit vězně a chránit skurutí tábory. Skurutí kavalérie používají cvičené vrrky jako jezdecká zvířata, podobně jako goblini jezdí na vlcích. Některé kmeny dokonce chovají masožravé opice jako bojová zvířata.

Dobýt a řídit. Skuruti válčí o země bohaté na zdroje a lze je najít ve hvozdech a horách, poblíž dolů a humanoidních osad a všude jinde, kde se nachází dřevo, kov a potenciální otroci. Staví a dobývají pevnosti na strategicky výhodných místech, z nichž pak připravují rozšíření svého teritoria.

Skurutí vojvody boj nikdy neunaví, ale nepozdvihují zbraně lehkovážně. Než skuruti zaútočí, provedou důkladný průzkum silných a slabých stránek svých nepřátel. Když obléhají pevnost, nejprve ji obklíčí, aby odřízli únikové cesty a zásobovací trasy a pak pomalu nechávají své nepřátele vyhladovět. Skuruti opevňují své državy a stávající obranu posilují vlastními inovacemi. Ať už sídlí v jeskynních komplexech, podzemích, zříceninách nebo lesích, chrání své pevnosti příkopy, ploty, bránami, strážními věžemi, zakrytými jámami a surovými katapulty a balistami.

Maglubiyetova legie. Skuruti uctívají Maglubiyeta Mocného, vyššího boha skřetů. Ač je tato postava tak děsivá, skuruti se nebojí smrti. Věří, že když zemřou v bitvě, jejich duše se připojí k ctihodným řadám Maglubiyetovy armády ve sféře Acheron.

„Zlomí se před našimi štíty, padnou pod našimi meči; jejich domov je sto ho dobýt, jejich děti budou naši otroci. Acheron! Acheron! Vítězství je naše!“

— Překlad skurutího válečného proslovu

Skurut
Střední humanoid (skřet), zákonné zlo
Obranné číslo 18 (drátěná zbroj, štít)
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR12 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT10 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA9 (-1)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky goblinština, obecná řeč
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Bojová výhoda. Jednou za tah může skurut způsobit dodatečné zranění 7 (2k6) tvorovi, kterého zasáhne útokem zbraní, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden skurutův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Dlouhý meč. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 5 (1k8 + 1), nebo sečné zranění 6 (1k10 + 1), pokud se použije dvěma rukama.

Dlouhý luk. Útok na dálku zbraní: +3 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k8 + 1).

Skurutí kapitán
Střední humanoid (skřet), zákonné zlo
Obranné číslo 17 (poloplátová zbroj)
Životy 39 (6k8 + 12)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL14 (+2)
 • INT12 (+1)
 • MDR10 (+0)
 • CHA13 (+1)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky goblinština, obecná řeč
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Bojová výhoda. Jednou za tah může skurut způsobit dodatečné zranění 10 (3k6) tvorovi, kterého zasáhne útokem zbraní, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden skurutův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Vícenásobný útok. Skurut zaútočí dvakrát obouručním mečem.

Obouruční meč. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 9 (2k6 + 2).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Vůdcovství (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). 1 minutu může skurut vydávat zvláštní příkaz či varování, kdykoliv tvor, který není vůči němu nepřátelský a kterého vidí do 6 sáhů od sebe, si hází na útok nebo záchranný hod. Tvor si může ke svému hodu přičíst k4, pokud skuruta slyší a rozumí mu. Tvor může v jednu chvíli využívat pouze jednu Vůdcovskou kostku. Tento účinek skončí, pokud se skurut stane neschopným.

Skurutí vojvoda
Střední humanoid (skřet), zákonné zlo
Obranné číslo 20 (plátová zbroj, štít)
Životy 97 (13k8 + 39)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR14 (+2)
 • ODL16 (+3)
 • INT14 (+2)
 • MDR11 (+0)
 • CHA15 (+2)
Záchranné hody Int +5, Mdr +3, Cha +5
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky goblinština, obecná řeč
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)

Bojová výhoda. Jednou za tah může skurut způsobit dodatečné zranění 14 (4k6) tvorovi, kterého zasáhne útokem zbraní, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden skurutův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Vícenásobný útok. Skurut zaútočí třikrát útokem na blízko. Nebo může zaútočit dvakrát na dálku oštěpy.

Dlouhý meč. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (1k8 + 3), nebo sečné zranění 8 (1k10 + 3), pokud se použije dvěma rukama.

Úder štítem. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Drtivé zranění 5 (1k4 + 3). Je-li cíl Velký či menší, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je sražen k zemi.

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).

Vůdcovství (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). 1 minutu může skurut vydávat zvláštní příkaz či varování, kdykoliv tvor, který není vůči němu nepřátelský a kterého vidí do 6 sáhů od sebe, si hází na útok nebo záchranný hod. Tvor si může ke svému hodu přičíst k4, pokud skuruta slyší a rozumí mu. Tvor může v jednu chvíli využívat pouze jednu Vůdcovskou kostku. Tento účinek skončí, pokud se skurut stane neschopným.

Reakce

Parírování. Skurut si ke svému OČ přičte 3 proti jednomu útoku na blízko, který by ho zasáhl. Aby to skurut mohl udělat, musí vidět útočníka a držet zbraň na blízko.