Empyrean

Empyreané jsou nebeské děti bohů z Vyšších sfér. Jsou všeobecně krásní, sošní a sebevědomí.

Projevení emoce. Empyrean může zažít božský nával klidu nebo vzteku. Svou náladou může ovlivnit okolní prostředí. Když je empyrean nešťastný, mraky mohou plakat slzy slané vody, květiny na okolních lukách mohou zvadnout, v jezerech či řekách se mohou naplavit mrtvé ryby, nebo mohou opadat listnaté stromy v blízkém lese. Když je empyrean radostný, všude ho doprovází sluneční svit, malá zvířata skotačí v jeho šlépějích a ptáci na nebi půvabně zpívají.

Zlí empyreané. Několik empyreanů se obrátilo ke zlu poté, co putovali do Nižších sfér a byli zkaženi, nebo jako výsledek prokletí zlými bohy. Zlý empyrean ve Vyšších sférách dlouho nevydrží a obvykle ustupuje do Materiální sféry, kde může vládnout království smrtelníků jako nezkrotný tyran.

Nesmrtelní titáni. Empyreané nestárnou, ale jde je zabít. Protože jen málokterý empyrean si umí představit svůj vlastní zánik, bojují odvážně, když se dostanou do souboje. Odmítají uvěřit, že se blíží jejich konec, i když už stojí u vrat smrti. Když empyrean zemře, jeho duše se vrátí do jeho domovské sféry. Tam ho jeden z jeho rodičů vzkřísí, pokud nemá dobrý důvod to nedělat.

Empyrean
Obrovský nebešťan (titán), chaotické dobro (75%) nebo neutrální zlo (25%)
Obranné číslo 22 (přirozená zbroj)
Životy 313 (19k12 + 190)
Rychlost 10 sáhů, létání 10 sáhů, plavání 10 sáhů
  • SIL10 (+10)
  • OBR21 (+5)
  • ODL30 (+10)
  • INT21 (+5)
  • MDR22 (+6)
  • CHA27 (+8)
Záchranné hody Sil +17, Int +12, Mdr +13, Cha +15
Dovednosti Vhled +13, Vnímání +15
Imunity vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky všechny
Nebezpečnost 23 (50 000 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Empyreanova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 23, útočná oprava kouzla je +15). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: chůze po vodě, mocné navrácení, projdi beze stop, vodní dech

1/den každé: ohnivá bouře, přesun sférami (jen na sebe), rozptyl zlo a dobro, spojení, zemětřesení

Legendární odolání (3/den). Neuspěje-li empyrean v záchranném hodu, může si místo toho zvolit, že uspěje.

Magické odolání. Empyrean má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Empyreanovy útoky zbraní jsou magické.

Akce

Palice. Útok na blízko zbraní: +17 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 31 (6k6 + 10). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15, jinak je ochromen do konce empyreanova příštího tahu.

Blesk. Útok na dálku kouzlem: +15 k zásahu, dosah 120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Zranění 24 (7k6) jedním z následujících typů (dle empyreanovy volby): bleskové, hromové, chladné, kyselinové, ohnivé, silové, či zářivé.

Legendární akce

Empyrean může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Empyrean si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Útok. Empyrean jednou zaútočí.

Posílení. Empyrean posílí všechny tvory do 24 sáhů od něj, kteří nejsou vůči němu nepřátelští, do konce jeho příštího tahu. Posílené tvory nelze vystrašit ani zmámit a mají výhodu k ověřením vlastností a záchranným hodům do konce empyreanova příštího tahu.

Třesavý úder (stojí 2 akce). Empyrean udeří palicí do země, čímž vyvolá zemětřesení. Všichni ostatní tvorové na zemi do 12 sáhů od něj musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 25, jinak jsou sraženi k zemi.