Troglodyt

„Smrdí to tu jak skřetí trencle!“

— Poslední slova Arlaxe Kladivopláště, trpasličího jeskyňáře

Divocí, degenerovaní troglodyti obývají mělké hloubky Temných říší a neustále vedou válku proti svým sousedům i spolu navzájem. Hranice svých území označují prasklými kostmi a lebkami, nebo piktogramy namalovanými krví či trusem.

Troglodyti jsou snad nejodpornější ze všech humanoidů a žerou vše, co dokážou strávit. Bydlí ve špíně. Stěny jejich domovských jeskyní jsou pomazané mazlavými, mastnými výkaly a zbytky z jejich hnusného hodování.

Prostoduší bijci. Troglodyti mají jednoduchou, komunální kulturu téměř výhradně zasvěcenou obstarávání jídla. Jsou příliš hloupí, aby plánovali na víc než pár dní dopředu. Spoléhají, že přežijí díky neustálým nájezdům a lovu. Mají sadistické potěšení z lovu inteligentních tvorů, kteří jsou slabší než oni, a s těmi, které zajmou, nemají žádné slitování. Odtáhnou je do svých doupat a sežerou je. Největší a nejodolnější troglodyti vedou lov a stávají se vůdci svých kmenů. Ale pokud vůdce projeví nějakou slabinu či zaváhání, ostatní troglodyti na něj v zuřivosti zaútočí a sežerou ho.

Troglodyti dělají málo a ještě méně budují. Získávají svůj majetek z kořisti. Chápou hodnotu kovových zbraní a zbrojí a bojují spolu o právo na takové předměty. Troglodytí kmen může být rozerván na kusy kvůli bojům o jediný dlouhý meč.

Vyznavači Laogzeda. Někteří troglodyti zbožňují Laogzeda, démonického, obludně tlustého ropuchovitého ještěra, který dřímá v Propasti. Laogzed troglodytům na oplátku nic nenabízí, kromě touhy. Neboť snem troglodytích uctívačů je stát se tak tlustými, vypasenými a unaveně spokojenými jako on.

Troglodyt
Střední humanoid (troglodyt), chaotické zlo
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 13 (2k8 + 4)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL14 (+2)
  • OBR10 (+0)
  • ODL14 (+2)
  • INT6 (-2)
  • MDR10 (+0)
  • CHA6 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +2
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky troglodytština
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Chameleonská kůže. Troglodyt má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání.

Puch. Každý tvor kromě troglodyta, který začne svůj tah do 1 sáhu od něj, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak se otráví do začátku svého příštího tahu. Při úspěšném záchranném hodu bude tvor imunní vůči Puchu všech troglodytů 1 hodinu.

Citlivost na sluneční světlo. Když je troglodyt ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Troglodyt zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 4 (1k4 + 2).