Ghúlové

Ghúlové se potulují v noci v tlupách. Žene je nenasytný hlad po humanoidním těle.

Požírači těl. Ghúlům, podobně jako červům a hrobaříkům, se daří na místech spjatých s rozkladem a smrtí. Ghúl pobývá na místě, kde může žrát mrtvá těla a orgány v rozkladu. Když se nemůže živit na mrtvolách, pronásleduje živé tvory a pokouší se udělat mrtvoly z nich. I když z mrtvol, které ghúlové požírají, nemají žádné živiny, žene je k tomu nekonečný hlad. Tělo nemrtvého ghúla se nerozkládá a tato nestvůra umí vydržet v kryptě nebo hrobce nesčetné věky, aniž by se nažrala.

Propastný původ. Původ ghúlů sahá do Propasti. Doresain, první svého druhu, byl elfí uctívač Orkuse. Obrátil se proti svému vlastnímu lidu a hodoval na humanoidních tělech k poctě Démonického knížete nemrtvých. Za jeho službu ho Orkus odměnil. Přeměnil Doresaina na prvního ghúla. Doresain věrně sloužil Orkusovi v Propasti a tvořil ghúly z ostatních služebníků démonického pána, až do vpádu Yeenogha, démonického Pána gnolů, který okradl Doresaina o propastné panství. Když v Doresainův prospěch nezasáhl Orkus, Deresain se obrátil na elfí bohy pro záchranu. Bylo jim ho líto a pomohli mu uniknout jisté zkáze. Od té doby jsou elfové imunní vůči paralyzujícímu dotyku ghúlů.

Ghastové. Orkus občas naplní ghúla silnější dávkou propastné energie a udělá z něj ghasta. Zatímco ghúlové jsou o trochu víc než divoká zvířata, ghast je mazaný a umí nadchnout tlupu ghúlů, aby se k němu přidali pod jeho vedením.

Ghast
Střední nemrtvý, chaotické zlo
Obranné číslo 13
Životy 36 (8k8)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR17 (+3)
 • ODL10 (+0)
 • INT11 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA8 (-1)
Odolání vůči zraněním nekrotická
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, únava, zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky obecná řeč
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Puch. Každý tvor, který začne svůj tah do 1 sáhu od ghasta, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak se otráví do začátku svého příštího tahu. Při úspěšném záchranném hodu bude tvor imunní vůči ghastově Puchu 24 hodin.

Vzdor vůči odvrácení. Ghast a ghúlové do 6 sáhů od něj mají výhodu k záchranným hodům proti účinkům, které odvrací nemrtvé.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 12 (2k8 + 3).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k6 + 3). Je-li cílem tvor, který není nemrtvý, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak bude paralyzovaný 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Ghúl
Střední nemrtvý, chaotické zlo
Obranné číslo 12
Životy 22 (5k8)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR15 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT7 (-2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA6 (-2)
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, únava, zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky obecná řeč
Nebezpečnost 1 (200 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 9 (2k6 + 2).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (2k4 + 2). Je-li cílem tvor, který není elf ani nemrtvý, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak bude paralyzovaný 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.