Behir

„Už jsem dnes snědl tři obří netopýry, šest troglodytů a mozkožrouta, ale to nevadí. V mém žaludku je stále dost místa pro tebe a tvé přátele.“

— Behir Lludd při střetu s dobrodruhy v Ztracených jeskyních Tsojcantu

Hadovitý behir leze po podlaze a zdech za svou kořistí. Jeho bleskový dech umí spálit většinu tvorů, ale behir umí uškrtit a sníst zaživa dokonce i silnější nepřátele.

Jeho obludné tělo připomíná kombinaci stonožky a krokodýla. Barva jeho šupinaté kůže je v rozmezí od šmolkově modré po tmavě modrou, přičemž na jeho spodku se mění v bledě modrou.

Jeskynní predátoři. Behiři mají svá doupata na místech, které jsou pro ostatní tvory nedostupné. Mají rádi místa, kam by případní vetřelci šplhali jen velmi těžko. Hluboké jámy, jeskyně vysoko ve skalní stěně a sluje, kam se dá dostat jen úzkými, klikatými chodbami, jsou hlavní místa, kde behir přepadává. Díky tuctu svých nohou se může snadno drápat po svém doupěti. Když nešplhá, pohybuje se ještě rychleji tak, že složí své nohy za tělo a plazí se jako had.

Behiři polykají svou kořist vcelku, načež upadají do letargie na dobu trávení. Když je behir v letargii, volí si v doupěti skryté místo, kde by ho vetřelci přehlédli.

Nepřátelé draků. V dávno zapomenutých dobách spolu obři a draci vedli zdánlivě nekonečnou válku. Bouřní obři stvořili první behiry jako zbraň proti drakům a behiři zůstali přirozenými dračími nepřáteli.

Behir si nikdy nevytvoří své doupě v oblasti, o které ví, že je zabydlená drakem. Pokusí-li se drak zabydlet několik desítek mil od behirova doupěte, behira to donutí draka zabít, nebo vyhnat. Pouze pokud se ukáže, že je drak pro boj příliš mocný, se behir stáhne a najde si pro doupě nové místo někde hodně daleko.

Behir
Obrovská obluda, neutrální zlo
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 168 (16k12 + 64)
Rychlost 10 sáhů, šplhání 8 sáhů
  • SIL23 (+6)
  • OBR16 (+3)
  • ODL18 (+4)
  • INT7 (-2)
  • MDR14 (+2)
  • CHA12 (+1)
Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +7
Imunity vůči zraněním blesková
Smysly vidění ve tmě 18 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky dračí řeč
Nebezpečnost 11 (7 200 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Behir zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou škrcením.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 22 (3k10 + 6).

Škrcení. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden Velký či menší tvor. Zásah: Drtivé zranění 17 (2k10 + 6) plus sečné zranění 17 (2k10 + 6). Cíl je uchvácený (SO úniku je 16), pokud behir už tvora neuchvacuje, a cíl je zadržený, dokud toto uchvácení neskončí.

Bleskový dech (obnovení 5 – 6). Behir vydechne blesk v 4 sáhy dlouhé a 1 sáh široké dráze. Každý tvor v dráze si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 16. Když tvor neuspěje, utrpí bleskové zranění 66 (12k10), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Spolknutí. Behir zaútočí jednou kousnutím proti Střednímu či menšímu cíli, který uchvacuje. Pokud útok zasáhne, behir cíl spolkne a uchvácení skončí. Zatímco je cíl spolknutý, je slepý a zadržený, má úplný kryt proti útokům a ostatním účinkům vně behira a na začátku každého behirova tahu utrpí kyselinové zranění 21 (6k6). Behir může mít spolknutého jen jednoho tvora najednou.

Utrpí-li behir zranění 30 či více v jediném tahu od spolknutého tvora, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 14 na konci daného tahu, jinak tvora vyzvrací a ten dopadne do lehu na místo do 2 sáhů od behira. Pokud behir zemře, spolknutý tvor jím přestane být zadržený a může uniknout z mrtvoly použitím 3 sáhů pohybu, přičemž behira opustí vleže.