Zombie

Někde ze tmy zaznělo mumlavé sténání. Do výhledu se potácí postava, která vláčí jednu nohu a zvedá oteklé paže a zlomené ruce. Tato zombie postupuje kupředu. Jde zabít každého, kdo je příliš pomalý a nedokáže tudíž uniknout jejímu sevření.

Temní služebníci. Zlověstná nekromantická magie naplňuje ostatky mrtvých a způsobuje, že povstanou jako zombie, které beze strachu a bez váhání plní příkazy svého tvůrce. Pohybují se trhavým, nerovnoměrným krokem. Jsou oblečeny do hnijícího oblečení, které měly na sobě, když odešly na odpočinek. Kolem nich se line puch rozkladu.

Většina zombií je stvořena z humanoidních ostatků, ačkoliv tělo a kosti jakéhokoliv dříve žijícího tvora se dají naplnit zdáním života. Zombii oživí nekromantická magie, obvykle z kouzel. Některé zombie vstávají spontánně, když oblast naplní černá magie. Jakmile se tvor změní v zombii, lze ho vzkřísit k životu jen mocnou magií, například kouzlem zmrtvýchvstání.

Zombie si nezachová žádné známky svého bývalého já a její mysl postrádá myšlení a představivost. Zombie ponechaná bez příkazů prostě jen stojí na místě a hnije, dokud nejde kolem něco, co může zabít. Magie oživující zombii ji naplní zlem, takže když se ponechá bez cíle, útočí na každého živého tvora, na kterého narazí.

Odporné podoby. Zombie vypadají, jak vypadaly zaživa. Ukazují rány, které je zabily. Ale magii, která vytváří tyto zlovolné tvory, často zabere nějakou dobu, než začne účinkovat. Mrtví válečníci mohou povstat z bojiště, vykuchaní a opuchlí po několika dnech na slunci. Zablácená mrtvola vesničana se může prodrat ze země, prošpikovaná larvami a červy. Zombie se může vyplavit na břehu nebo povstat z močálu, oteklá a smrdutá po týdnech ve vodě.

Nemyslící vojáci. Zombie jdou k nepříteli nejkratší cestou. Nejsou schopné pochopit překážky, taktiku ani nebezpečný terén. Zombie může vkročit do rychle tekoucí řeky, aby došla k nepřátelům na opačném břehu, načež ji unese proud a rozbije o skály. Aby se dostala k nepříteli pod ní, může vyjít z otevřeného okna. Zombie bez váhání prochází horoucími pekly, kyselinovými jezírky a přes pole s roztroušenými kovovými ježky.

Zombie umí plnit jednoduché rozkazy a rozlišuje přátele od nepřátel, ale její uvažování se omezuje na belhání se vytyčeným směrem, ať je jakýkoliv, a bušení do nepřátel, na které po cestě narazí. Zombie vyzbrojená zbraní ji používá, ale zbraň či pomůcku, kterou upustí, znovu nezvedne, pokud jí to není nařízeno.

Nemrtvá povaha. Zombie nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

„Když Bék umřel, seslali jsme na jeho mrtvolu kouzlo oživ mrtvého. Chvíli to byla sranda, ale zombie začala fakt hnusně smrdět, tak jsme ji polili olejem a zapálili. Bék by se z toho mohl popukat.“

— Fonkin Vranovrch, o přátelství

Zombie
Střední nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 8
Životy 22 (3k8 + 9)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL13 (+1)
 • OBR6 (-2)
 • ODL16 (+3)
 • INT3 (-4)
 • MDR6 (-2)
 • CHA5 (-3)
Záchranné hody Mdr +0
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 8
Jazyky rozumí jazykům, které znala za života, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Nemrtvá výdrž. V případě, že zranění sníží zombii životy na 0 a nejedná se o zářivé zranění ani zranění z kritického zásahu, hodí si zombie záchranný hod na Odolnost se SO rovným 5 + utrpěné zranění. Pokud zombie uspěje, sníží se jí životy místo toho na 1.

Akce

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 4 (1k6 + 1).

Zlobří zombie
Velký nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 8
Životy 85 (9k10 + 36)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR6 (-2)
 • ODL18 (+4)
 • INT3 (-4)
 • MDR6 (-2)
 • CHA5 (-3)
Záchranné hody Mdr +0
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 8
Jazyky rozumí gigantštině a obecné řeči, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Nemrtvá výdrž. V případě, že zranění sníží zombii životy na 0 a nejedná se o zářivé zranění ani zranění z kritického zásahu, hodí si zombie záchranný hod na Odolnost se SO rovným 5 + utrpěné zranění. Pokud zombie uspěje, sníží se jí životy místo toho na 1.

Akce

Kropáč. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 13 (2k8 + 4).

Zřící zombie
Velký nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 93 (11k10 + 33)
Rychlost 0 sáhů, létání 4 sáhy (vznášení se)
 • SIL10 (+0)
 • OBR8 (-1)
 • ODL16 (+3)
 • INT3 (-4)
 • MDR8 (-1)
 • CHA5 (-3)
Záchranné hody Mdr +2
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům ležící, otrávená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky rozumí hlubinštině a temnobecné řeči, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Nemrtvá výdrž. V případě, že zranění sníží zombii životy na 0 a nejedná se o zářivé zranění ani zranění z kritického zásahu, hodí si zombie záchranný hod na Odolnost se SO rovným 5 + utrpěné zranění. Pokud zombie uspěje, sníží se jí životy místo toho na 1.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 14 (4k6).

Oční paprsek. Zombie použije náhodný magický oční paprsek a zvolí cíl, který vidí do 12 sáhů od sebe.

1. Paralyzující paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 14, jinak bude paralyzovaný 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

2. Strašlivý paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 14, jinak se vystraší na 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

3. Vyčerpávací paprsek. Cílový tvor si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 14. Když neuspěje, utrpí nekrotické zranění 36 (8k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

4. Rozkladný paprsek. Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 14, jinak utrpí silové zranění 45 (10k8). Sníží-li toto zranění životy tvora na 0, jeho tělo se rozpadne na hromádku jemného šedého prachu.

Je-li cílem Velký či menší nemagický předmět nebo výtvor z magické síly, rozloží se bez záchranného hodu. Je-li cílem Obrovský či větší nemagický předmět nebo výtvor z magické síly, tento paprsek z něj rozloží krychli o straně 2 sáhy.