Morian

Moriané pobývají v pobřežních vodách, živí se rybáři, mořany a nepohrdnou ani žádným jiným jedlým tvorem, který jim zkříží cestu. Tyto divoké nestvůry unáší a požírají neopatrnou kořist. Utopená těla si odnáší zpět do svých podmořských slují, kde se jimi krmí.

Přeměnění mořané. Kdysi dávno jeden mořanský kmen našel na dně moře sošku Demogorgona. Nevěděl, o co jde a donesl artefakt králi. Každý, kdo se sošky dotkl, zešílel, včetně krále, který nařídil, aby byl vykonán obětní rituál k otevření brány do Propasti. Oceán se zbarvil červeně krví zabitých mořanů, ale rituál fungoval a král vedl přeživší skrz podmořskou bránu do Demogorgonovy vrstvy v Propasti. Mořané tam setrvali po generace a bojovali o své životy, než je Propast zcela pokřivila. Změnila je v mohutné, zlé obludy. Tak se zrodili první moriané.

Pobřežní násilníci. Kdykoliv se naskytne příležitost, Démonický kníže pošle moriany zpět do Materiální sféry, aby způsobovali spoušť v oceánech. Moriané jsou násilníci a útočí na všechny menší a slabší tvory než jsou oni sami.

Moriané bydlí v podmořských jeskyních plných pokladů a trofejí, které sebrali svým obětem a z potopených lodí. Chaluhovými šňůrami svazují hnijící mrtvoly nepřátel a utopených námořníků a vyznačují jimi hranice svého teritoria.

Morian
Velká obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 45 (6k10 + 12)
Rychlost 2 sáhy, plavání 8 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR10 (+0)
  • ODL15 (+2)
  • INT8 (-1)
  • MDR10 (+0)
  • CHA9 (-1)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky akvanština, démonština
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Obojživelník. Morian může dýchat vzduch a vodu.

Akce

Vícenásobný útok. Morian zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy nebo harpunou.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (1k8 + 4).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 9 (2k4 + 4).

Harpuna. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 4/12 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 11 (2k6 + 4). Je-li cíl Obrovský či menší tvor, musí uspět v ověření Síly v konfliktu proti morianovi, jinak je přitažen až 4 sáhy k morianovi.