Šakalodlak

Šakalodlaci jsou obyčejní šakali poskvrnění démonickou mocí. Pobývají u cest a stezek, kde číhají a vraždí ty, které potkají.

Šakalodlak má tři fyzické podoby, mezi kterými se přesouvá. Ve své skutečné podobě je k nerozeznání od normálního šakala. Může na sebe vzít lidskou podobu. Často vypadá jako vyzáblý a dojemný, ponížený ubožák, který žebrá u cizinců o dobrou vůli. Když ho cestovatelé uvítají mezi sebou, nestvůra na sebe vezme hybridní podobu lidské velikosti, s kožichem a hlavou šakala, ale stojící na dvou nohách. A zaútočí.

Podvodníci a zbabělci. Démonický pán Graz‘zt stvořil šakalodlaky, aby sloužili jeho oddaným služebnicím, lamiím. Z Propasti propůjčil šakalům dar řeči a schopnost měnit se v humanoidní podoby. Šakalodlak je zrozen ke lži a vnímaví tvorové si mohou všimnout, že sebou trhá bolestí, když mluví pravdu.

Šakalodlak rád bojuje spolu s šakaly a ostatními svého druhu. Šakali pod vedením šakalodlaků jsou zuřivými a věrnými společníky.

Nadpřirození služebníci. Šakalodlaci unáší humanoidy pro své paní, lamie. Odsuzují tím své oběti k celoživotnímu otroctví nebo trýznivé smrti. Pod šakalodlakovým magickým pohledem upadá nepřítel do bezvědomí, což nestvůře umožňuje tvora svázat, nebo ho odtáhnout pryč. Šakalodlak může použít svůj pohled i na smrtícího nepřítele, aby ho zneschopnil a měl dostatek času uniknout.

Šakalodlak
Střední humanoid (tvaroměnec), chaotické zlo
Obranné číslo 12
Životy 18 (4k8)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL11 (+0)
  • OBR15 (+2)
  • ODL11 (+0)
  • INT13 (+1)
  • MDR11 (+0)
  • CHA10 (+0)
Imunity vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Smysly pasivní Vnímání 12
Jazyky obecná řeč (v šakalí podobě neumí mluvit)
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Tvaroměnec. Šakalodlak se může pomocí své akce proměnit do konkrétního Středního humanoida, či do šakalího humanoidního hybrida, nebo zpět do své skutečné podoby (kterou je Malý šakal). Jeho statistiky, kromě jeho velikosti, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Bystrý sluch a čich. Šakalodlak má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Taktika smečky. Šakalodlak má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden šakalodlakův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí (jen v šakalí či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Scimitar (jen v lidské či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 5 (1k6 + 2).

Uspávací pohled. Šakalodlak se zahledí na jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Cíl si musí hodit záchranný hod na Moudrost se SO 10. Když cíl neuspěje, podlehne magickému spánku a upadne do bezvědomí na 10 minut, nebo dokud někdo nepoužije akci, aby s ním zatřásl, a tak ho vzbudil. Tvor, který uspěje v záchraně proti tomuto účinku, bude imunní vůči pohledu tohoto šakalodlaka 24 hodin. Pohled nepůsobí na nemrtvé a tvory, kteří jsou imunní vůči zmámení.