Mrchodravec

Mrchodravci očišťují hnijící maso zdechlin a hltají slizké kosti, které zůstanou. Agresivně útočí na každého tvora, který překračuje jejich teritorium nebo je ruší od jídla.

Požírači mršin. Mrchodravec jde za svým jídlem po pachu smrti, ale s ostatními mrchožrouty raději nesoupeří. Proto tito oškliví tvorové dřepí v teritoriích, kde o smrt není nouze a ostatní mrchožrouti mají omezenou pohyblivost. Mezi jejich oblíbená doupata patří jeskyně, stoky a zalesněné mokřiny, ale přitahují je i bojiště a hřbitovy.

Mrchodravec se toulá na lovu a jeho chapadla sondují vzduch, jestli v něm nenajdou pach krve či rozkladu. V tunelech nebo zříceninách cupitají po stropě, když se přibližují k jídlu. Tímto způsobem předchází kontaktu se slizy, otyughy a jinými nebezpečnými obyvateli tmy a navíc překvapují potenciální jídlo, které nenapadne se podívat nahoru.

Trpěliví predátoři. V podzemní tmě i při nočním lovu jsou světelné signály potenciální jídlo. Mrchodravec může z dálky sledovat světelný zdroj celé hodiny a doufat, že zachytí pach krve. Navzdory své velké velikosti umí mrchodravci i snadno připravit přepadení ze zálohy a čekat schovaní za rohy, až se k nim kořist přiblíží.

Když mrchodravec čelí potenciální kořisti nebo vetřelcům, nechá jed udělat svou práci. Jakmile oběť ztuhne paralýzou, mrchodravec ji ovine svými chapadly a odtáhne na vysokou římsu nebo do odloučené chodby, kde ji může bezpečně zabít. Pak nestvůra obnoví hlídkování svého teritoria, zatímco čeká, až jídlo uzraje.

Mrchodravec
Velká obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 51 (6k10 + 18)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
  • SIL14 (+2)
  • OBR13 (+1)
  • ODL16 (+3)
  • INT1 (-5)
  • MDR12 (+1)
  • CHA5 (-3)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Bystrý čich. Mrchodravec má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Pavoučí šplh. Mrchodravec umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Akce

Vícenásobný útok. Mrchodravec zaútočí dvakrát: jednou chapadly a jednou kousnutím.

Chapadla. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Jedové zranění 4 (1k4 + 2) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13, jinak se otráví na 1 minutu. Dokud toto otrávení neskončí, cíl je paralyzovaný. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj otrávení skončí.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (2k4 + 2).