Neviditelný stopař

Neviditelný stopař je vzdušný elementál, který byl přivolán ze své domovské sféry a přeměněn mocnou magií. Jeho jediným účelem je lovit tvory a získávat předměty pro svého přivolávače. Když je neviditelný stopař poražen nebo vyprší magie, která ho váže, zmizí v závanu větru.

Řízený lovec. Když je neviditelný stopař stvořen, drží se po přivolávačově boku, dokud mu není zadán úkol, který má vykonat. Pokud přidělený úkol nezahrnuje ulovení a zabití konkrétního tvora nebo získání předmětu, tak magie, která neviditelného stopaře stvořila, skončí, a elementál je propuštěn. Jinak splní úkol a vrátí se k přivolávači pro další rozkazy. Je nucen sloužit, dokud nevyprchá magie, která ho váže. Pokud vyvolávač mezitím zemře, neviditelný stopař zmizí po splnění svého úkolu.

Neviditelný stopař je přinejlepším neochotný služebník. Nese nelibě každý jemu přidělený závazek. Mise, která vyžaduje výrazný čas, ho může dohnat k překroucení záměru rozkazu, pokud není řečen obezřetně.

Neviditelná hrozba. Neviditelní stopaři jsou ze vzduchu a jsou přirozeně neviditelní. Tvor může slyšet a cítit neviditelného stopaře procházet, ale elementál zůstává neviditelný, dokonce i když zaútočí. Kouzlo, které umožňuje vidět neviditelné, pouze odhalí stopařův neviditelný neurčitý obrys.

Elementální povaha. Neviditelný stopař nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Neviditelný stopař
Střední elementál, neutrální
Obranné číslo 14
Životy 104 (16k8 + 32)
Rychlost 10 sáhů, létání 10 sáhů (vznášení se)
  • SIL16 (+3)
  • OBR19 (+4)
  • ODL14 (+2)
  • INT10 (+0)
  • MDR15 (+2)
  • CHA11 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +10, Vnímání +8
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům ležící, otrávený, paralyzovaný, uchvácený, únava, v bezvědomí, zadržený, zkamenělý
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 18
Jazyky auranština, rozumí obecné řeči, ale neumí jí mluvit
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)

Neviditelnost. Stopař je neviditelný.

Bezvadný stopař. Přivolávač zadá stopaři kořist. Stopař zná směr a vzdálenost ke kořisti, pokud je ve stejné sféře existence jako stopař. Stopař zná i polohu svého přivolávače.

Akce

Vícenásobný útok. Stopař zaútočí dvakrát bouchnutím.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 10 (2k6 + 3).