Stín

Stíny jsou nemrtví, kteří připomínají tmavá zveličení humanoidních stínů.

Temné sklony. Stín se natahuje ze tmy, aby se nakrmil vitalitou živých tvorů. Může sežrat jakéhokoli živého tvora, ale obzvlášť ho přitahují tvorové nedotčení zlem. Tvor, který žije dobrým a zbožným životem, odloží do tmy s lačnými stíny své nejnižší pudy a nejsilnější pokušení. Když stín vysává své oběti sílu a fyzickou podobu, stín oběti tmavne a začíná se pohybovat ze své vlastní vůle. Když tvor zemře, jeho stín se osvobodí a stane se novým nemrtvým stínem lačným po dalším životu, který by strávil.

Pokud by tvor, ze kterého vznikl stín, nějak obživl, jeho nemrtvý stín vnímá jeho návrat. Stín může vyhledat svého „rodiče“, aby ho soužil nebo zabil. Bez ohledu na to, jestli se stín vydá za svým živým protějškem, tak tvor, ze kterého se stín zrodil, již nevrhá stín, dokud není tato nestvůra zničena.

Nemrtvá povaha. Stín nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Stín
Střední nemrtvý, chaotické zlo
Obranné číslo 12
Životy 16 (3k8 + 3)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL6 (-2)
  • OBR14 (+2)
  • ODL13 (+1)
  • INT6 (-2)
  • MDR10 (+0)
  • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +4 (+6 v šeru či tmě)
Zranitelnost vůči zraněním zářivá
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, chladná, kyselinová, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, nekrotická
Imunity vůči stavům ležící, otrávený, paralyzovaný, uchvácený, únava, vystrašený, zadržený, zkamenělý
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Beztvarý. Stín se umí pohnout otvorem širokým aspoň 1 coul, aniž by se protlačoval.

Schování se ve stínech. Když je stín v šeru či tmě, může provést akci Schování jako bonusovou akci.

Slabost ve slunečním světle. Když je stín ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok, ověřením vlastností a záchranným hodům.

Akce

Vysátí síly. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Nekrotické zranění 9 (2k6 + 2) a hodnota Síly cíle se sníží o 1k4. Cíl zemře, pokud toto sníží jeho Sílu na 0. Snížení trvá, dokud si cíl krátce či důkladně neodpočine.

Zemře-li tímto útokem humanoid, který není zlý, z jeho mrtvoly povstane nový stín za 1k4 hodin.