Přízrak

Přízrak je vtělená zlovůle, koncentrovaná do nehmotné podoby, která usiluje o uhašení všeho života. Tento tvor je prosáklý negativní energií a při jeho pouhém průchodu světem černají a vadnou okolní rostliny. Zvířata v jeho přítomnosti utíkají. Dokonce i malé ohně mohou být uhašeny strašlivou přítomností přízraku.

Odporné zapomnění. Když smrtelný humanoid žije zkaženým životem nebo uzavře pakt s běsem, odsoudí svou duši k věčnému zatracení v Nižších sférách. Ale někdy duše natolik prosákne negativní energií, že se zhroutí a přestane existovat těsně předtím, než může odejít do nějakého hrozného posmrtného života. Pokud k tomu dojde, duše se stane bezduchým přízrakem — zlovolnou prázdnotou uvězněnou ve sféře, kde zemřela. Z bývalé existence přízraku nepřetrvá téměř nic; v této nové formě existuje jen proto, aby vyhladil ostatní život.

Zbavený těla. Přízrak se může pohybovat skrz pevné tvory a předměty stejně snadno, jako se smrtelný tvor pohybuje mlhou.

Přízrak si může uchovat pár vzpomínek ze svého smrtelného života jako stínové ozvěny. Avšak i z těch nejsilnějších událostí a emocí se stanou jen o něco víc než slabé dojmy, něco jako napůl zapomenuté sny. Přízrak se může pozastavit a zírat na něco, co ho fascinovalo v životě, nebo může zkrotit svůj hněv, když si uvědomí bývalé přátelství. K takovým okamžikům dochází ale vzácně, protože většina přízraků pohrdá, čím bývaly, protože jim to připomíná, čím se staly.

Nemrtví velitelé. Přízrak si může udělat nemrtvého služebníka z duše humanoidního tvora, který nedávno zemřel násilnou smrtí. Z takového uzlíčku neštěstí se stane spektra, zatrpklá ke všemu živému.

Přízraky někdy velí legiím mrtvých a plánují zkázu živých tvorů. Když se vynoří do bitvy ze svých hrobek, život a naděje se před nimi krčí. I když jsou přízrakovy jednotky donuceny k ústupu, země, které okupovaly, jsou tak zničené, že místní obyvatelé často umřou hlady.

Nemrtvá povaha. Přízrak nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Přízrak
Střední nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 13
Životy 67 (9k8 + 27)
Rychlost 0 sáhů, létání 12 sáhů (vznášení se)
  • SIL6 (-2)
  • OBR16 (+3)
  • ODL16 (+3)
  • INT12 (+1)
  • MDR14 (+2)
  • CHA15 (+2)
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, chladná, kyselinová, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, nekrotická
Imunity vůči stavům ležící, otrávený, paralyzovaný, uchvácený, únava, zadržený, zkamenělý, zmámený
Smysly vidění ve mě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky jazyky, které znal za života
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Nehmotný pohyb. Přízrak se může pohybovat skrz ostatní tvory a objekty, jako by byli těžký terén. Pokud skončí svůj tah v objektu, utrpí silové zranění 5 (1k10).

Citlivost na sluneční světlo. Když je přízrak ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Vysátí života. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Nekrotické zranění 21 (4k8 + 3). Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 14, jinak se jeho maximum životů sníží o množství rovné utrpěnému zranění. Toto snížení trvá, dokud si cíl důkladně neodpočine. Sníží-li tento účinek maximum životů cíle na 0, cíl zemře.

Stvoř spektru. Přízrak zacílí humanoida do 2 sáhů od sebe, který zemřel násilně a je mrtvý maximálně 1 minutu. Duše cíle povstane jako spektra na místě mrtvoly, nebo na nejbližším volném místě. Spektra je pod kontrolou přízraku. Přízrak může mít najednou maximálně sedm spekter pod svou kontrolou.