Sládi

V neustále se měnícím chaosu Limba proudí kusy lesa a louky, zříceniny hradů a bludné ostrovy ve vřavě ohně, vody, země a větru. Hlavními obyvateli této nehostinné sféry jsou žábovití sládi. Sládi jsou neukáznění a nemají formální hierarchii, i když slabší sládi poslouchají silnější pod hrozbou vyhlazení.

Kámen zplození. Primus, pán modronů, kdysi dávno vytvořil gigantický, geometricky složitý kámen a prodchnul ho mocí zákona. Pak ho ponechal napospas osudu Limbu a věřil, že vnese řád do chaosu této sféry a zastaví šíření chaosu do ostatních sfér. Jak rostla moc kamene, tvorové s uspořádanou myslí, například modroni a githzerajové, najednou mohli v Limbu tvořit enklávy. Avšak Primův výtvor měl nepředvídaný vedlejší účinek: chaotická energie absorbovaná v kameni zplodila hrůzy, kterým se začalo říkat sládi. Kvůli tomu mudrci mluví o Primově masivním výtvoru jako o Kameni zplození.

Sládi vyhladili i tu poslední modronskou enklávu v Limbu. Jako tvorům čirého chaosu se jim modroni hnusí a na potkání na ně útočí. Nicméně Primus přihlíží svému výtvoru a buď nevnímá slády jako hrozbu, nebo je vědomě ignoruje.

Porod a přeměna. Sládi mají hrůzné reprodukční cykly. Rozmnožují se tak, že buď implantují humanoidním hostitelům svá vajíčka, nebo je nakazí transformační nemocí zvanou chaotický virus. Každá barva sláda se rozmnožuje nebo přeměňuje jiným způsobem. Rudí sládi plodí modré a zelené slády. Modří sládi plodí rudé a zelené. Každý zelený slád podstupuje celoživotní cyklus přeměny na mocnějšího šedého a smrtícího sláda. S každou přeměnou si slád uchová své vzpomínky.

Tvaroměnci. Někteří sládi se umí přeměnit na humanoidní tvory, ze kterých byli zplozeni. Tito sládi se vrací do Materiální sféry, aby zaseli svár pod rouškou svého bývalého já.

Rudý slád

Když rudý slád škrábne humanoidního tvora, může do něj vstříknout vejce ze žlázy pod jedním ze svých drápů. Vejce si proklestí cestu do svého hostitele a zahnízdí se, až se z něj nakonec vyklube sládový pulec. Takový pulec si pak prožere cestu z hostitelského těla a sežere hostitelovy ostatky. Pak se snaží najít nějaké další čerstvé maso. Pulec se přemění v dospělého modrého sláda — nebo zeleného sláda, pokud hostitel uměl sesílat kouzla 3. či vyšší úrovně — za 2k12 hodin.

Modrý slád

Kostní háky, které vyčnívají ze hřbetů rukou modrého sláda, způsobují strašlivou transformační nemoc humanoidům, které poraní. Tato nemoc, zvaná chaotický virus, přemění oběť na dospělého rudého sláda — nebo zeleného sláda, pokud hostitel uměl sesílat kouzla 3. či vyšší úrovně.

Zelený slád

Zelení sládi jsou překvapivě inteligentní a mají přirozenou schopnost sesílat kouzla. Zelený slád může změnit svůj vzhled, aby vypadal jako humanoid. Pokud se zrodil z humanoidního hostitele, obvykle přijímá jeho podobu.

V nějakém nepředvídatelném okamžiku své existence se zelenému sládovi odemknou prostředky, aby se okamžitě, magicky a trvale přeměnil na šedého sláda. Odemčení této znalosti může zabrat roky, nebo dokonce desetiletí.

Šedý slád

Mimo Limbo šedí sládi jednají jako živá rozšíření vůle svých pánů, smrtících sládů. Šedý slád cestuje do Materiální sféry na pochůzky zkázy, zpravidla v humanoidní podobě. Šedý slád se naučí, jak mistrně ovládat obouruční meč a naplní ho svou vlastní přirozenou magií.

Šedý slád, který sežere celou mrtvolu smrtícího sláda, se okamžitě přemění na smrtícího sláda.

Smrtící slád

Smrtící sládi jsou prosáklí energií ze Sféry negativní energie, jsou příkladem zkaženosti chaosu zla a mají sadistické potěšení ze zraňování ostatních. Rozšiřují svou rasu násilným usměrňováním hord rudých a modrých sládů a napadáním ostatních sfér. Humanoidi, kteří vpád přežijí, se stávají líhní pro nové slády.

Varianta: Ovládací drahokamy sládů

Když se slád vynoří z Kamene zplození, kámen magicky implantuje svůj úlomek do sládova mozku. Tento úlomek má podobu magického drahokamu zhruba o velikosti a tvaru pěsti lidského dítěte. Drahokam má stejnou barvu jako slád. Jiný tvor může pomocí magie vytáhnout sládův drahokam a použít ho k podrobení si sláda. Slád musí poslouchat každého, kdo má jeho drahokam. Je-li sládův drahokam zničen, už sláda nelze dál ovládat tímto způsobem.

Slád, který se narodil jinak než z Kamene zplození, nemá žádný drahokam ve svém mozku, ale získá ho, dotkne-li se někdy Kamene zrození. Slády v Limbu přitahuje Kámen zrození, takže většina skončí s drahokamem. Slád s ovládacím drahokamem ve svém mozku má následující dodatečný rys.

Ovládací drahokam. V sládově mozku je implantovaný magický ovládací drahokam. Slád musí poslouchat každého, kdo se drahokamu zmocní, a zatímco je takto ovládaný, je imunní vůči zmámení.

Drahokam lze získat jistými kouzly. Pokud slád neuspěje v záchranném hodu proti uvěznění, kouzlo může přesunout drahokam do sesilatelovy otevřené dlaně, místo aby sláda uvěznilo. Je-li ve sládově přítomnosti sesláno kouzlo přání, lze ho formulovat k získání drahokamu.

Kouzlo vyšší navrácení seslané na sláda zničí drahokam, aniž by sládovi ublížilo.

Ten, kdo je zdatný v Moudrosti (Lékařství), může vyjmout drahokam z neschopného sláda. Každý pokus vyžaduje minutu nepřetržité práce a úspěšné ověření Moudrosti (Lékařství) se SO 20. Každý neúspěšný pokus způsobí sládovi psychické zranění 22 (4k10).

Do mozku sláda je vsazen magický drahokam. Zmocni se ho a budeš moci sláda ovládat.

Sládový pulec
Drobná zrůda, chaoticky neutrální
Obranné číslo 12
Životy 10 (4k4)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL7 (-2)
 • OBR15 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT3 (-4)
 • MDR5 (-3)
 • CHA3 (-4)
Dovednosti Nenápadnost +4
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, chladná, kyselinová, ohnivá
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 7
Jazyky rozumí sládštině, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Magické odolání. Slád má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Rudý slád
Velká zrůda, chaoticky neutrální
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 93 (11k10 + 33)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR12 (+1)
 • ODL16 (+3)
 • INT6 (-2)
 • MDR6 (-2)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +1
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, chladná, kyselinová, ohnivá
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky sládština, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Magické odolání. Slád má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Regenerace. Slád si obnoví 10 životů na začátku svého tahu, má-li aspoň 1 život.

Akce

Vícenásobný útok. Slád zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (2k4 + 3).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k8 + 3). Je-li cílem humanoid, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 14, jinak se nakazí nemocí - nepatrným sládovým vejcem.

Humanoidní hostitel může mít jen jedno sládové vejce najednou. V průběhu tří měsíců se vejce přesune do hrudní dutiny, zahnízdí se a přemění se v sládového pulce. V období 24 hodin před narozením začne hostiteli být špatně, jeho rychlost se sníží na polovinu a má nevýhodu k hodům na útok, ověřením vlastností a záchranným hodům. Během rodění si pulec během 1 kola prokouše cestu životně důležitými orgány ven z hostitelova hrudníku a hostitele v průběhu zabije.

Pokud se nemoc vyléčí, než se pulec narodí, nenarozený pulec se rozloží.

Modrý slád
Velká zrůda, chaoticky neutrální
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 123 (13k10 + 52)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL20 (+5)
 • OBR15 (+2)
 • ODL18 (+4)
 • INT7 (-2)
 • MDR7 (-2)
 • CHA9 (-1)
Dovednosti Vnímání +1
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, chladná, kyselinová, ohnivá
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky sládština, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)

Magické odolání. Slád má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Regenerace. Slád si obnoví 10 životů na začátku svého tahu, má-li aspoň 1 život.

Akce

Vícenásobný útok. Slád zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 12 (2k6 + 5).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 12 (2k6 + 5). Je-li cílem humanoid, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15, jinak se nakazí nemocí zvanou chaotický virus. Nakažený cíl si nemůže obnovit životy a jeho maximum životů klesne o 10 (3k6) za každých uplynulých 24 hodin. Pokud nemoc sníží maximum životů cíle na 0, cíl se okamžitě přemění na rudého sláda, nebo, pokud má schopnost sesílat kouzla 3. či vyšší úrovně, na zeleného sláda. Přeměnu může obrátit jen kouzlo přání.

Zelený slád
Velká zrůda (tvaroměnec), chaoticky neutrální
Obranné číslo 16 (přirozená zbroj)
Životy 127 (15k10 + 45)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR15 (+2)
 • ODL16 (+3)
 • INT11 (+0)
 • MDR8 (-1)
 • CHA12 (+1)
Dovednosti Mystika +3, Vnímání +2
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, chladná, kyselinová, ohnivá
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky sládština, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)

Tvaroměnec. Slád se může pomocí své akce proměnit do Malého či Středního humanoida, nebo zpět do své skutečné podoby. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Přirozené sesílání kouzel. Sládova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 12). Slád může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: mágova ruka, najdi magii, odhal myšlenky

2/den každé: neviditelnost (jen na sebe), strach

1/den: ohnivá koule

Magické odolání. Slád má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Regenerace. Slád si obnoví 10 životů na začátku svého tahu, má-li aspoň 1 život.

Akce

Vícenásobný útok. Slád zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy nebo berlou. Nebo dvakrát použije Vrhnutí plamene.

Kousnutí (jen v podobě sláda). Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 11 (2k6 + 4).

Drápy (jen v podobě sláda). Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (1k6 + 4).

Berla. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4).

Vrhnutí plamene. Útok na dálku kouzlem: +4 k zásahu, dosah 12 sáhů, jeden cíl. Zásah: Ohnivé zranění 10 (3k6). Oheň zapaluje hořlavé předměty, které nikdo nedrží ani nenese.

Šedý slád
Střední zrůda (tvaroměnec), chaoticky neutrální
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 127 (17k8 + 51)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR17 (+3)
 • ODL16 (+3)
 • INT13 (+1)
 • MDR8 (-1)
 • CHA14 (+2)
Dovednosti Mystika +5, Vnímání +6
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, chladná, kyselinová, ohnivá
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky sládština, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 9 (5 000 ZK)

Tvaroměnec. Slád se může pomocí své akce proměnit do Malého či Středního humanoida, nebo zpět do své skutečné podoby. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Přirozené sesílání kouzel. Sládova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 14). Slád může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: mágova ruka, najdi magii, neviditelnost (jen na sebe), odhal myšlenky, velký obraz

2/den každé: jazyky, leť, ohnivá koule, strach

1/den: přesun sférami (jen na sebe)

Magické odolání. Slád má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Sládovy útoky zbraní jsou magické.

Regenerace. Slád si obnoví 10 životů na začátku svého tahu, má-li aspoň 1 život.

Akce

Vícenásobný útok. Slád zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy nebo obouručním mečem.

Kousnutí (jen v podobě sláda). Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).

Drápy (jen v podobě sláda). Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 8 (1k10 + 3).

Obouruční meč. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k6 + 3).

Smrtící slád
Střední zrůda (tvaroměnec), chaoticky zlý
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 170 (20k8 + 80)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL20 (+5)
 • OBR15 (+2)
 • ODL19 (+4)
 • INT15 (+2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA16 (+3)
Dovednosti Mystika +6, Vnímání +8
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, chladná, kyselinová, ohnivá
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 18
Jazyky sládština, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 10 (5 900 ZK)

Tvaroměnec. Slád se může pomocí své akce proměnit do Malého či Středního humanoida, nebo zpět do své skutečné podoby. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Přirozené sesílání kouzel. Sládova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 15, útočná oprava kouzla je +7). Slád může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: mágova ruka, najdi magii, neviditelnost (jen na sebe), odhal myšlenky, velký obraz

2/den každé: jazyky, leť, ohnivá koule, strach

1/den každé: oblak smrti, přesun sférami

Magické odolání. Slád má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Sládovy útoky zbraní jsou magické.

Regenerace. Slád si obnoví 10 životů na začátku svého tahu, má-li aspoň 1 život.

Akce

Vícenásobný útok. Slád zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy nebo obouručním mečem.

Kousnutí (jen v podobě sláda). Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 9 (1k8 + 5) plus nekrotické zranění 7 (2k6).

Drápy (jen v podobě sláda). Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (1k10 + 5) plus nekrotické zranění 7 (2k6).

Obouruční meč. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 12 (2k6 + 5) plus nekrotické zranění 7 (2k6).