Elementálové

Elementálové jsou ztělesněním živlů, které tvoří vesmír: oheň, voda, vzduch a země. I když jsou jen sotva víc než oživlá energie v jejich vlastních sférách existence, mohou je přivolat sesilatelé kouzel a mocné bytosti, aby zaujali tvar a vykonali úkol.

Živé živly. Elementál je ve své domovské sféře životní síla bez těla. Jeho matné vědomí se projevuje ve fyzické podobě, jen když je zaměřeno magickou mocí. Divoká duše živelné síly nemá žádnou touhu, kromě řinutí živlem jeho domovské sféry. Tyto živelné duše nemají žádnou společnost ani kulturu a jen malý pocit bytí, podobně jako zvířata Materiální sféry.

Vyvolaní magií. Jistá kouzla a kouzelné předměty umí vyvolat elementála, přivolat ho z Vnitřních sfér do Materiální sféry. Elementálové instinktivně odmítají být vytaženi ze svých domovských sfér a uvázáni do služby. Tvor, který přivolá elementála, musí uplatnit sílu vůle, aby ho měl pod kontrolou.

Svázaní a zformovaní. Mocná magie umí svázat elementálního ducha do materiální šablony, která určuje konkrétní použití a funkci. Neviditelní stopaři jsou vzdušní elementálové svázaní do konkrétní podoby. Stejným způsobem, jakým vodní elementálové mohou být zformováni do vodního divu.

Síla magie a materiálů, které vážou elementála, určuje, jak dobře elementál funguje ve svázané formě. Golemové jsou elementální duše svázané do fyzických forem, ale slabší materiály, například maso a hlína, nemohou svázat elementální sílu efektivně. Odolné materiály, například kámen a železo, vyžadují silnější magii, která následně sváže elementála bezpečněji.

Elementální povaha. Elementál nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Ohnivý elementál

Nitrem tohoto divokého, pohybujícího se plamene se proplétá matný humanoidní tvar. Ohnivý elementál je silou rozmarného pustošení. Kamkoliv se pohne, zapaluje své okolí a mění svět v popel, kouř a škváru. Jeho ničivý postup se dá zastavit vodou, která mu způsobuje bolest a vztek, zatímco se cvrkává, syčí a kouří.

Vodní elementál

Vodní elementál je lámající se vlna, která se valí po zemi. Když se řine po větší vodní ploše, je téměř neviditelný. Pohlcuje tvory, kteří proti němu stojí, a naplňuje jejich pusy a plíce stejně snadno, jako zadušuje plameny.

Vzdušný elementál

Vzdušný elementál je spirálový oblak zvířeného vzduchu s nejasným zdáním obličeje. I když se rád žene po zemi, zatímco zvedá prach a suť, může i létat a útočit shora.

Vzdušný elementál se může změnit v kvílící cyklón a vytvořit vzdušný vír, který bije a odvrhává tvory.

Zemní elementál

Zemní elementál se trmácí jako chodící hora, po jejíž stranách se houpu ruce neotesaného kamene podobné kyjům. Jeho hlava a tělo se skládá z hlíny a kamene, sporadicky posázené kusy kovu, drahokamů a lesklých minerálů.

Zemní elementály prochází skálou a zemí, jako by byli tekuté. Suchozemští tvorové mají proč se bát zemního elementála, protože elementál umí určit přesnou polohu jakéhokoliv nepřítele, který stojí na pevné zemi v jeho blízkosti.

Ohnivý elementál
Velký elementál, neutrální
Obranné číslo 13
Životy 102 (12k10 + 36)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR17 (+3)
 • ODL16 (+3)
 • INT6 (-2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA7 (-2)
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům ležící, otrávený, paralyzovaný, uchvácený, únava, v bezvědomí, zadržený, zkamenělý
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky ignanština
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Ohnivá forma. Elementál se umí pohnout otvorem širokým aspoň 1 coul, aniž by se protlačoval. Tvor, který se dotkne elementála nebo ho zasáhne útokem na blízko ze vzdálenosti do 1 sáhu, utrpí ohnivé zranění 5 (1k10). Navíc elementál může vstoupit na místo nepřátelského tvora a zastavit se tam. Když vstoupí na místo tvora poprvé v tahu, tento tvor utrpí ohnivé zranění 5 (1k10) a začne hořet; dokud někdo neprovede akci k uhašení plamene, tvor utrpí ohnivé zranění 5 (1k10) na začátku každého svého tahu.

Svícení. Elementál osvítí jasným světlem okruh o poloměru 6 sáhů a slabým světlem dalších 6 sáhů.

Náchylnost na vodu. Za každý sáh, co se elementál pohne ve vodě, nebo za každý na něj vychrstnutý galon vody, utrpí chladné zranění 1.

Akce

Vícenásobný útok. Elementál zaútočí dvakrát dotykem.

Dotyk. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Ohnivé zranění 10 (2k6 + 3). Je-li cílem tvor nebo hořlavý předmět, tak vzplane. Dokud někdo neprovede akci k uhašení ohně, cíl utrpí ohnivé zranění 5 (1k10) na začátku každého svého tahu.

Vodní elementál
Velký elementál, neutrální
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 114 (12k10 + 48)
Rychlost 6 sáhů, plavání 18 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR14 (+2)
 • ODL18 (+4)
 • INT5 (-3)
 • MDR10 (+0)
 • CHA8 (-1)
Odolání vůči zraněním kyselinová; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům ležící, otrávený, paralyzovaný, uchvácený, únava, v bezvědomí, zadržený, zkamenělý
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky akvanština
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Vodní forma. Elementál může vstoupit na místo nepřátelského tvora a zastavit se tam. Umí se pohnout otvorem širokým aspoň 1 coul, aniž by se protlačoval.

Zmrznutí. Pokud elementál utrpí chladné zranění, částečně zmrzne; jeho rychlost se sníží o 4 sáhy do konce jeho příštího tahu.

Akce

Vícenásobný útok. Elementál zaútočí dvakrát bouchnutím.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 13 (2k8 + 4).

Zaplavení (obnovení 4 – 6). Každý tvor na elementálově místě si musí hodit záchranný hod na Sílu se SO 15. Když cíl neuspěje, utrpí drtivé zranění 13 (2k8 + 4). Je-li Velký či menší, je také uchvácený (SO úniku je 14). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a nemůže dýchat, ledaže by uměl dýchat pod vodou. Je-li záchranný hod úspěšný, cíl je odtlačen z elementálova místa.

Elementál může najednou uchvacovat buď jednoho Velkého tvora, nebo až dva Střední či menší tvory. Na začátku každého elementálova tahu utrpí každý jím uchvacovaný cíl drtivé zranění 13 (2k8 + 4). Tvor do 1 sáhu od elementála z něj může vytáhnout tvora nebo předmět pomocí akce, když v ní uspěje v hodu na ověření Síly se SO 14.

Vzdušný elementál
Velký elementál, neutrální
Obranné číslo 15
Životy 90 (12k10 + 24)
Rychlost 0 sáhů, létání 18 sáhů (vznášení se)
 • SIL14 (+2)
 • OBR20 (+5)
 • ODL14 (+2)
 • INT6 (-2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA6 (-2)
Odolání vůči zraněním blesková, hromová; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům ležící, otrávený, paralyzovaný, uchvácený, únava, v bezvědomí, zadržený, zkamenělý
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky auranština
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Vzdušná forma. Elementál může vstoupit na místo nepřátelského tvora a zastavit se tam. Umí se pohnout otvorem širokým aspoň 1 coul, aniž by se protlačoval.

Akce

Vícenásobný útok. Elementál zaútočí dvakrát bouchnutím.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 14 (2k8 + 5).

Vzdušný vír (obnovení 4 – 6). Každý tvor na elementálově místě si musí hodit záchranný hod na Sílu se SO 13. Když cíl neuspěje, utrpí drtivé zranění 15 (3k8 + 2) a je odvržen až 4 sáhy od elementála náhodným směrem a sražen k zemi. Narazí-li odvržený cíl do objektu, například do stěny či podlahy, utrpí drtivé zranění 3 (1k6) za každé 2 sáhy, co byl vržen. Je-li cíl odvržen na jiného tvora, tento tvor musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 13, jinak utrpí stejné zranění a je sražen k zemi.

Je-li záchranný hod úspěšný, cíl utrpí poloviční drtivé zranění a není odvržen ani sražen k zemi.

Zemní elementál
Velký elementál, neutrální
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 126 (12k10 + 60)
Rychlost 6 sáhů, hrabání 6 sáhů
 • SIL20 (+5)
 • OBR8 (-1)
 • ODL20 (+5)
 • INT5 (-3)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Zranitelnost vůči zraněním hromová
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, únava, v bezvědomí, zkamenělý
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, citlivost na otřesy 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky terranština
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Proplouvání zemí. Elementál se umí prohrabat skrz nemagickou, neopracovanou zeminu a kámen. Během prohrabávání nenarušuje materiál, skrz který se pohybuje.

Obléhací nestvůra. Elementál způsobuje předmětům a budovám dvojnásobné poškození.

Akce

Vícenásobný útok. Elementál zaútočí dvakrát bouchnutím.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 14 (2k8 + 5).