Minotaurus

Minotaurův řev je divošský bojový pokřik, kterého se bojí většina civilizovaných tvorů. Minotauři, zrození do smrtelné říše pomocí démonických obřadů, jsou divocí dobyvatelé a masožravci, jejichž životem je lov. Jejich hnědá nebo černá kožešina je potřísněna krví padlých nepřátel a páchne smrtí.

Zvíře uvnitř. Minotauři jsou většinou osamělí masožravci, kteří bloudí labyrintem klikatých jeskyní, pravěkých lesů a spletitých ulic a chodeb pustých rozvalin. Minotaurus si umí představit každou trasu, kterou by si mohl zkrátit vzdálenost od kořisti.

Pach krve, drásání masa a praskot kostí podněcuje minotaurovu touhu po krveprolití, která zaslepuje veškerý rozum a uvažování. Minotaurus v zuřivosti po krvi vezme ztečí vše, co vidí. Trká a sráží jako beranidlo a pak rozsekává padlého ve dví.

Kromě toho, že minotaurus přepadává ze zálohy tvory, kteří se zatoulají do jeho labyrintu, nedodržuje téměř žádnou strategii ani taktiku. Minotauři se zřídkakdy organizují. Nerespektují autoritu ani hierarchii a je notoricky těžké je zotročit, natož ovládat.

Kulty Rohatého krále. Minotauři jsou temnými potomky humanoidů přeměněných rituály kultů, které odmítají útisk autorit a navrátili se do přírody. Odvedenci si tyto kulty často pletou s druidskými kruhy nebo totemovými náboženstvími, jejichž obřady zahrnují vstup do labyrintu, zatímco mají na sobě obřadní zvířecí masky.

V těchto ohraničených prostředích kultisté loví, zabíjí a jedí divoká zvířata, čímž uspokojují své nejzákladnější primitivní pudy. Ale nakonec jsou obětní zvířata vyměněna za humanoidní oběť — někdy za odvedence, který se snaží uniknout kultu, když se dozví jeho tajemství. Z těchto labyrintů se stávají krví nasáklé jateční síně, v nichž se odráží divošství kultistů.

Jen nejvýše postavení vůdci vědí, že tyto tajemné kulty jsou výtvory démonického pána Bafometa, Rohatého krále, jehož vrstva Propasti je gigantický labyrint. Někteří z jeho následovníků jsou horliví prosebníci, kteří prosí o sílu a moc. Jiní přichází do kultu hledat život zbavený pout autority — a místo toho jsou zbaveni své lidskosti, když je Bafomet přemění v minotaury, kteří odráží jeho vlastní divošskou podobu.

Ačkoliv minotauři začínají jako výtvory Rohatého krále, mohou se spolu množit a založit rasu Bafometových divošských dětí ve světě.

Minotaurus
Velká obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 76 (9k10 + 27)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR11 (+0)
  • ODL16 (+3)
  • INT6 (-2)
  • MDR16 (+3)
  • CHA9 (-1)
Dovednosti Vnímání +7
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 17
Jazyky démonština
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Zteč. Pokud se minotaurus pohne aspoň o 2 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne nabodnutím na rohy, cíl utrpí dodatečné bodné zranění 9 (2k8). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je odtlačen až 2 sáhy a sražen k zemi.

Paměť na labyrinty. Minotaurus si umí perfektně vzpomenout na jakoukoli trasu, kterou už dřív prošel.

Bezhlavost. Na začátku svého tahu může minotaurus získat výhodu ke všem hodům na útok na blízko zbraní, které provede během tohoto tahu, ale hody na útok proti němu budou mít výhodu až do začátku jeho příštího tahu.

Akce

Obouruční sekera. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 17 (2k12 + 4).

Nabodnutí na rohy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 13 (2k8 + 4).