Yuan-tiové

Yuan-tiové jsou proradný hadí národ bez soucitu. Z odlehlých chrámů v džunglích, močálech a pouštích plánují vytlačit a ovládnout všechny ostatní rasy a udělat ze sebe bohy.

Opuštěné lidství. Yuan-tiové bývali kdysi lidmi, kterým se za úsvitu civilizace dařilo a kteří uctívali hady jako totemová zvířata. Velebili hadovu vlnitou ohebnost, jeho vypočítavé držení těla a jeho smrtící úder. Jejich moderní filozofie učila jako ctnost jasné, soustředěné myšlení, oproštěné od emocí.

Yuan-tiská kultura patřila ve smrtelném světě k nejbohatším. Jejich válečníci byli legendární a jejich říše se stále rozpínaly. Jejich chrámy stály v centrech starodávných metropolí a sahaly stále výš v modlitbě k bohům, které yuan-tiové toužili napodobit. Časem hadí bohové vyslyšeli modlitby a jejich syčící hlasy odpověděly ze tmy. Řekly yuan-tiům, co musí udělat. Yuan-tiské náboženství se stalo fanatičtější ve své oddanosti. Kulty se zavazovaly uctívat hadí bohy a napodobovaly jejich způsoby, zavedly kanibalizmus a humanoidní oběti. Prostřednictvím černé magie se yuan-tiové množili s hady a naprosto obětovali své lidství, aby změnili svou podobu k obrazu svých hadích bohů, stejně jako své myšlení a emoce.

Hadí králové padlých říší. Yuan-tiové vidí svou fyzickou přeměnu jako vynikající věc pro jejich rasu, která jim umožnila shodit jejich chatrné lidství jako mrtvou kůži. Ti, kteří se nepřeměnili, se nakonec stali otroky nebo pokrmem pro požehnané hadí bohy. Yuan-tiské říše upadly nebo byly poraženy těmi, kdo bojovali proti kanibalizmu a otroctví. Hadí lid byl ponechán v troskách jejich velkých hlavních měst, daleko od ostatních ras.

Chladné srdce. Humanoidní emoce jsou většině yuan-tiů cizí. City chápou jen jako využitelnou slabost. Yuan-ti vidí svět a události vlastního života tak extrémně pragmaticky, že je téměř nemožné s ním manipulovat, ovlivňovat ho nebo ho ovládat nemagickými prostředky, třebaže on sám se snaží ovládat ostatní tvory pomocí teroru, potěšení a bázně.

Yuan-tiové vědí, že svět, který se snaží ovládnout, se nedá podrobit hrubou silou na dlouho a že mnozí tvorové jim odmítnou sloužit. Proto yuan-tiové ovlivňují ostatní tvory prve příslibem bohatství a moci. Znovu a znovu se humanoidní kultury dopouští té fatální chyby, že yuan-tiům věří. Zapomínají, že yuan-tiové, kteří se chovají čestně nebo pomáhají v časech nesnází, to dělají jen jako součást většího plánu.

Yuan-tiští vůdcové jsou mazaní nemilosrdní taktici, kteří bez mrknutí oka obětují nižší yuan-tie, pokud si takové ztráty žádá potenciální vítězství. Nemají smysl pro čestný boj a pokud mohou, udeří první rozhodným útokem ze zálohy.

Falešné uctívání. Život yuan-tiů se točí kolem chrámů, přestože yuan-tiové nemilují bohy, jež uctívají. Místo toho vidí uctívání jako prostředek k dosažení moci. Yuan-tiové věří, že ten, kdo získá dostatečnou moc, může pohltit a nahradit jednoho z yuan-tiských bohů. Usilují o vzestup do řad bohů a jsou ochotni spáchat ta nejhorší zvěrstva, aby toho dosáhli.

Hadí bohové

Yuan-tiové uctívají řadu mocných bytostí jako bohy, včetně následujících.

Dendara, Noční had. Dendara hoduje na obavách a nočních můrách světa. Dendařini stoupenci tvrdí, že kvůli tomu jednoho dne naroste tak, že ho celý zhltne. Yuan-tiové, kteří slouží Dendaře, terorizují ostatní tvory, čímž zvětšují a živí obavy humanoidů, aby Nočního hada nakrmili.

Merršaulk, Pán jámy. Merršaulk je dlouhodobě spící vůdčí božstvo yuan-tiů. Když uctívání Merršaulka sláblo, usnul. Jeho kněží jsou ohavní yuan-tiové, kteří udržují tradice živých obětí a ve jménu boha způsobují utrpení. Ohavní věří, že dostatečně mnoha odpornými činy se Merršaulk znovu vzbudí a opět přivede yuan-tie na jejich pravé místo.

Sset, Sykavá smrt. Sset se zjevil dávným yuan-tiům v podobě okřídleného yuan-tie, který se prohlašoval za ztělesněného Merršaulka. Mluvil jeho hlasem, sliboval, že vyvede yuan-tie z úpadku a postaví novou říši. Mnoho uctívačů Merršaulka se obrátilo k uctívání Sseta. Někteří yuan-tiové ho dlouho podezřívali jako uzurpátora, který využil Merršaulkova spánku, aby se sám prohlásil bohem. Věří, že Sset možná dokonce pohltil Merršaulka a nyní odpovídá na modlitby Merršaulkových stoupenců, neboť jeho kněží konvertují nebo hubí Merršaulkovy tvrdohlavější přívržence.

Čistokrevný yuan-ti

Čistokrevní yuan-tiové tvoří nejnižší kastu yuan-tiské společnosti. Jsou velmi podobní lidem, ale při bližším zkoumání čistokrevného je jasné, že nejde o člověka, protože se vždy objeví náznak jeho skutečné povahy, například šupinaté skvrny na kůži, hadí oči, špičaté zuby nebo rozeklaný jazyk.

Čistokrevný yuan-ti
Střední humanoid (yuan-ti), neutrální zlo
Obranné číslo 11
Životy 8 (9k8)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL11 (+0)
 • OBR12 (+1)
 • ODL11 (+0)
 • INT13 (+1)
 • MDR12 (+1)
 • CHA14 (+2)
Dovednosti Klamání +6, Nenápadnost +3, Vnímání +3
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky démonština, dračí řeč, obecná řeč
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Yuan-tiova sesílací schopnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 12). Yuan-ti může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: přátelství zvířat (jen hadi)

3/den každé: jedovatá sprška, sugesce

Magické odolání. Yuan-ti má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Yuan-ti zaútočí dvakrát útokem na blízko.

Scimitar. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 4 (1k6 + 1).

Krátký luk. Útok na dálku zbraní: +3 k zásahu, dostřel 16/64 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1) plus jedové zranění 7 (2k6).

„Yuan-tiové již dávno odhodili své lidství a s ním i příčetnost.“

— z knihy Páni Zakázaného města od Coda Vidaka

Ohavný yuan-ti

Ohavní yuan-tiové jsou obludní hadi se statným humanoidním trupem a rukama. Tvoří nejvyšší kastu yuan-tiské společnosti a nejvíce se podobají rase, jakou zamýšleli hadí bohové. Organizují propracované pikle a vykonávají temné obřady v naději, že jednoho dne budou vládnout světu.

Ohavný yuan-ti
Velká obluda (tvaroměnec, yuan-ti), neutrální zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 127 (15k10 + 45)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL11 (+0)
 • OBR12 (+1)
 • ODL11 (+0)
 • INT13 (+1)
 • MDR12 (+1)
 • CHA14 (+2)
Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +5
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky démonština, dračí řeč, obecná řeč
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)

Tvaroměnec. Yuan-ti se může pomocí své akce proměnit do Velkého hada, nebo zpět do své skutečné podoby. Jeho statistiky jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, nezmění svou podobu.

Přirozené sesílání kouzel (jen v podobě ohavného). Yuan-tiova přirozená sesílací schopnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 15). Yuan-ti může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: přátelství zvířat (jen hadi)

3/den: sugesce

1/den: strach

Magické odolání. Yuan-ti má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok (jen podobě ohavného). Yuan-ti zaútočí buď dvakrát na dálku, nebo třikrát na blízko, ale kousnutí a škrcení může použít vždy jen jednou každé.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (1k6 + 4) plus jedové zranění 10 (3k6).

Škrcení. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4) a cíl je uchvácený (SO úniku je 14). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a yuan-ti nemůže škrtit jiný cíl.

Scimitar (jen v podobě ohavného). Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 11 (2k6 + 4).

Dlouhý luk (jen v podobě ohavného). Útok na dálku zbraní: +6 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 12 (2k8 + 3) plus jedové zranění 10 (3k6).

Proklatý yuan-ti

Proklatý yuan-ti je odporná směsice lidských a hadích rysů. Je známa existence tří různých typů proklatých, a další typy jsou možné. Proklatí yuan-tiové tvoří střední kastu yuan-tiské společnosti a loví šípy, na jejichž hrotech je jejich vlastní jed. Své magické schopnosti sugesce používají k donucení nepřátel, aby se vzdali. V pláštích a kutnách se tváří jako lidé a infiltrují civilizované země, aby sbírali informace, obchodovali s kýmkoliv, kdo by mohl něčím podpořit jejich nesčetné pikle, a unášeli vězně k výslechu a obětování.

Proklatý yuan-ti
Střední obluda (tvaroměnec, yuan-ti), neutrální zlo
Obranné číslo 12
Životy 66 (12k8 + 12)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR14 (+2)
 • ODL13 (+1)
 • INT14 (+2)
 • MDR12 (+1)
 • CHA16 (+3)
Dovednosti Klamání +5, Nenápadnost +4
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky démonština, dračí řeč, obecná řeč
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Tvaroměnec. Yuan-ti se může pomocí své akce proměnit do Středního hada, nebo zpět do své skutečné podoby. Jeho statistiky jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, nezmění svou podobu.

Přirozené sesílání kouzel (jen v podobě proklatého). Yuan-tiova přirozená sesílací schopnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 13). Yuan-ti může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: přátelství zvířat (jen hadi)

3/den: sugesce

Magické odolání. Yuan-ti má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Proklatý typ. Proklatý yuan-ti je jeden z následujících typů:

1. typ: Lidské tělo a hadí hlava

2. typ: Lidská hlava a tělo s hadíma rukama

3. typ: Lidská hlava a vrch těla s hadím spodkem těla místo nohou.

Akce pro 1. typ

Vícenásobný útok (jen v podobě proklatého). Yuan-ti zaútočí buď dvakrát na dálku, nebo dvakrát na blízko, ale kousnutí může použít vždy jen jednou.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 2 (1k4) plus jedové zranění 9 (2k8).

Scimitar (jen v podobě proklatého). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Dlouhý luk (jen v podobě proklatého). Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2) plus jedové zranění 7 (2k6).

Akce pro 2. typ

Vícenásobný útok (jen v podobě proklatého). Yuan-ti zaútočí dvakrát kousnutím pomocí svých hadích rukou.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 2 (1k4) plus jedové zranění 9 (2k8).

Akce pro 3. typ

Vícenásobný útok (jen v podobě proklatého). Yuan-ti zaútočí buď dvakrát na dálku, nebo dvakrát na blízko, ale škrcení může použít vždy jen jednou.

Kousnutí (jen v hadí podobě). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 5 (1k4 + 3) plus jedové zranění 7 (2k6).

Škrcení. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 10 (2k6 + 3) a cíl je uchvácený (SO úniku je 13). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a yuan-ti nemůže škrtit jiný cíl.

Scimitar (jen v podobě proklatého). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Dlouhý luk (jen v podobě proklatého). Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2).