Kyklop

Kyklopové jsou jednoocí obři, kteří se skrovně protloukají životem v divočině. Jsou od přírody izolacionisté. Vyhýbají se kontaktu s ostatními rasami a snaží ze odehnat cizince ve svém teritoriu.

Nenáboženští. Legendy praví, že kyklopové jsou zplozenci jednoho z bohů obrů, ale tito tvorové jen pramálo dbají nějakých božstev. Nevidí téměř žádný užitek v modlitbě a nemají rádi rituály, které vnímají jako složité a jsou jim cizí. Ale kyklop, který získá přímý prospěch z jistého místa božské moci, nebo který je ohrožen nadpřirozenou silou či bytostí, mu bude vzdávat hold, dokud prospěch nebo ohrožení trvá.

Jednoduší. I když jsou kyklopové docela inteligentní, žijí prostým, samotářským životem a chovají stáda zvířat na jídlo. Zpravidla bydlí sami nebo v malých rodinách, v jeskyních, zříceninách nebo hrubých stavbách z neotesaného kamene, které si staví sami. V noci má kyklop stádo zvířat u sebe. Uzavře vchod do svého domova balvany a má z něj i chlév.

Kyklop bydlí do dne cesty od jiných kyklopů, takže se mohou setkávat a obchodovat zboží nebo si hledat družku. Zbraně a pomůcky si vyrábí ze dřeva a kamene, ale když najdou kov, použijí ho. I když kyklopové umí gigantsky, nepíšou a mluví jen málo. K domluvě mezi sebou používají vrčení a gesta.

K obchodování kyklopové nepoužívají peníze, ale cení si zlata, škeblí a jiných třpytivých a pestrobarevných předmětů jako šperků. Kyklop může nosit náhrdelník s péry a stříbrnými mincemi, ale i s cínovými poháry, příbory a jinými kusy poničeného kovu.

Pošetilí. Kyklopové nejsou žádní velcí myslitelé a stratégové. Učí se pomalu a lpí na svých tradičních způsobech. Inovace se jim zdá obtížná. I když kvůli své velikosti a síle představují v boji strašlivou hrozbu, chytří protivníci je mohou často přechytračit.

Kyklopové se dají zastrašit zjevnými ukázkami magie. S magií nemají moc zkušeností a černokněžníka, klerika či jiného sesilatele si mohou snadno splést s mocnou božskou postavou. Ale kvůli své hrdosti reagují pomstychtivým, krvežíznivým násilím, když zjistí, že ten tvor, kterého považovali za „boha“, je obyčejný smrtelník.

Kyklop
Obrovský obr, chaoticky neutrální
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 138 (12k12 + 60)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL22 (+6)
  • OBR11 (+0)
  • ODL20 (+5)
  • INT8 (-1)
  • MDR6 (-2)
  • CHA10 (+0)
Smysly pasivní Vnímání 8
Jazyky gigantština
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)

Chabé prostorové vnímání. Kyklop má nevýhodu k hodům na útok proti cíli, který je dál než 6 sáhů od něj.

Akce

Vícenásobný útok. Kyklop zaútočí dvakrát těžkým kyjem.

Těžký kyj. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 19 (3k8 + 6).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +9 k zásahu, dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 28 (4k10 + 6).