Pekelný ohař

Pekelní ohaři jsou obludní běsi s ohnivým dechem, kteří mají podobu mohutných psů. Nachází se na bojištích Acheronu a v celých Nižších sférách. V Materiální sféře lze pekelné ohaře nejčastěji spatřit ve službách ďáblů, ohnivých obrů a jiných zlých tvorů, kteří je používají jako hlídací zvířata a společníky.

Palčivý hlad. Pekelní ohaři loví ve smečkách a živí se tvory, kteří vypadají jedle. Vyhýbají se potenciálně nebezpečným protivníkům a raději útočí na nejslabší kořist svým divokým kousnutím a ohnivým dechem. Pronásledují kořist do hořkého konce, čímž dávají najevo své neúprosné odhodlání.

Když se pekelní ohaři krmí, maso, které požírají, živí pekelný oheň, jenž v nich hoří. Když pekelný ohař zemře, tento oheň stráví tvorovy ostatky ve výbuchu kouře a žhavého popela. Zbudou jen chomáče černé srsti.

Skrznaskrz zlí. Pekelní ohaři jsou chytřejší než obyčejná zvířata a díky své zákonné povaze se hodí k plnění příkazů. Kvůli zlé nátuře ale pekelného ohaře nelze vycvičit v nic jiného než nelítostného zabijáka. Není-li pekelnému ohaři dovoleno uspokojovat svůj zlovolný hlad, rychle opustí svého pána, nebo se obrátí proti němu.

Pekelný ohař
Střední běs, zákonné zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 45 (7k8 + 14)
Rychlost 10 sáhů
  • SIL17 (+3)
  • OBR12 (+1)
  • ODL14 (+2)
  • INT6 (-2)
  • MDR13 (+1)
  • CHA6 (-2)
Dovednosti Vnímání +5
Imunity vůči zraněním ohnivá
Smysly vidění ve mě 12 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky rozumí ďábelštině, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Bystrý sluch a čich. Ohař má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Taktika smečky. Ohař má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden ohařův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k8 + 3) plus ohnivé zranění 7 (2k6).

Ohnivý dech (obnovení 5 – 6). Ohař vydechne oheň v kuželu 3 sáhy. Každý tvor v oblasti si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 12. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 21 (6k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.