Houby

Temné říše jsou se svým nebem z neotesaného kamene a nepřetržitou nocí domovem všemožných hub. Houby mají v podzemní říši roli rostlin. Jsou nezbytné pro přežití mnoha podzemních druhů. V nemilosrdné tmě skýtají potravu a útočiště.

Houby se rodí v organické hmotě, pak ji rozloží a stráví. Živí se špínou a mrtvolami. Jak dospějí, vypustí výtrusy, které vánky odnesou na místa, kde se rodí nové houby.

Houby ke svému růstu nepotřebují sluneční světlo ani teplo. Daří se jim v každém koutu a štěrbině Temných říší. Díky magii, která proniká podzemní říší, houby u sebe rozvinuly silné obranné mechanismy či maskovací a útočné schopnosti. Největší exempláře umí vytvořit rozlehlé podzemní hvozdy, ve kterých žije a nachází obživu nespočet tvorů.

Fialová houba

Tato načervenalá fialová houba se plouží po podlaze jeskyně pomocí svých kořenovitých tykadel, která vyrůstají z jejího spodku. Ze středu spodní části klobouku fialové houby vyrůstají čtyři chapadla, kterými se ohání po kořisti a která při sebemenším dotyku rozkládají maso. Každý tvor zabitý fialovou houbou se rychle rozkládá. Z tlející mrtvoly vyrůstají nové fialové houby a dorůstají plné velikosti za 2k6 dní.

Vřesk

Vřesk je houba lidské velikosti, která pronikavě piští, aby zahnala tvory, jež ji ruší. Ostatní tvorové využívají vřesk jako alarm, který je má upozornit na přicházející kořist. Různé inteligentní rasy Temných říší pěstují vřesky v okolí svých komunit, aby odradily narušitele.

Výtrusnice

Říká se, že první výtrusnice vyrostly z mrtvých zřících, jejichž rozkládající se těla posloužila jako potrava pro cizopasnou houbu se zrůdnou magií. Trvalo dlouho, než se vyvinula v jedinečného rostlinného tvora, který vypadá jako zle vyhlížející imitace nejobávanějšího obyvatele Temných říší.

Podoba tyranského oka. Výtrusnice je kulatá, balónovitá houba, která z dálky připomíná zřícího, ale jak se přibližuje, je stále zřejmější, o koho ve skutečnosti jde. Nestvůra má slepé středové „oko“ a nahoře jí vyrůstají oddenky, jež připomínají oční stopky zřícího.

Smrtící výbuch. Výtrusnice je dutá skořápka naplněná plynem lehčím než vzduch, který jí umožňuje létat ve stylu zřícího. Probodnutí skořápky, byť i nejslabším útokem, způsobí, že tvor vybuchne a vypustí oblak smrtících výtrusů. Tvor, který výtrusy vdechne, se stane jejich hostitelem a často umírá během jednoho dne. Jeho mrtvé tělo se pak stane podhoubím, ze kterého vyraší nové výtrusnice.

Vzpomínky zřícího. Výtrusnice, která vyraší z mrtvoly zřícího, občas převezme vzpomínky svého zesnulého rodiče. Když pak výtrusnice exploduje, smrtící výtrusy ponechají jeho vzpomínky napospas osudu. Každý tvor, který vdechne výtrusy a přežije, zdědí jeden či více útržků ze vzpomínek zřícího a může získat užitečné informace o jeho bývalém doupěti a jiných zajímavých okolních místech a tvorech.

Fialová houba
Střední rostlina, bez přesvědčení
Obranné číslo 5
Životy 18 (4k8)
Rychlost 1 sáh
 • SIL3 (-4)
 • OBR1 (-5)
 • ODL10 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR3 (-4)
 • CHA1 (-5)
Imunity vůči stavům hluchá, slepá, vystrašená
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů (mimo tento okruh je slepá), pasivní Vnímání 6
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Falešný vzhled. Dokud fialová houba zůstává nehybná, je k nerozeznání od normální houby.

Akce

Vícenásobný útok. Houba zaútočí 1k4-krát Hnilobným dotykem.

Hnilobný dotyk. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Nekrotické zranění 4 (1k8).

Vřesk
Střední rostlina, bez přesvědčení
Obranné číslo 5
Životy 13 (3k8)
Rychlost 0 sáh
 • SIL1 (-5)
 • OBR1 (-5)
 • ODL10 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR3 (-4)
 • CHA1 (-5)
Imunity vůči stavům hluchá, slepá, vystrašená
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů (mimo tento okruh je slepá), pasivní Vnímání 6
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Falešný vzhled. Dokud vřesk zůstává nehybný, je k nerozeznání od normální houby.

Reakce

Vřískání. Když je do 6 sáhů od vřesku jasné světlo nebo tvor, vydává vřískot slyšitelný 60 sáhů od něj. Vřesk vříská, dokud se jeho důvod rozrušení nevzdálí z daného okruhu, a ještě 1k4 vřeskových tahů poté.

Výtrusnice
Velká rostlina, bez přesvědčení
Obranné číslo 5
Životy 1 (1k10 – 4)
Rychlost 0 sáhů, létání 2 sáhy (vznášení se)
 • SIL5 (-3)
 • OBR1 (-5)
 • ODL3 (-4)
 • INT1 (-5)
 • MDR1 (-5)
 • CHA1 (-5)
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům hluchá, ležící, otrávená, paralyzovaná, slepá, vystrašená
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů (mimo tento okruh je slepá), pasivní Vnímání 5
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Smrtící výbuch. Výtrusnice vybuchne, když její životy klesnou na 0. Každý tvor do 4 sáhů od ní si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 15. Když tvor neuspěje, utrpí jedové zranění 10 (3k6) a nakazí se nemocí. Tvorové, kteří jsou imunní vůči stavu otrávení, jsou imunní vůči této nemoci.

Výtrusy napadnou systém nakaženého tvora a zabijí ho za počet hodin rovný 1k12 + jeho hodnota Odolnosti, pokud se nemoc neuzdraví. V polovině této doby se tvor stane otrávený na zbytek doby trvání. Poté, co tvor zemře, z něj vyraší 2k4 Drobných výtrusnic, které dorostou do plné velikosti za 7 dní.

Děsivá podobnost. Výtrusnice se podobá zřícímu. Tvor, který vidí výtrusnici, dokáže rozeznat její skutečnou povahu úspěšným ověřením Inteligence (Přírody) se SO 15.

Akce

Dotyk. Útok na blízko zbraní: +0 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Jedové zranění 1 a tvor musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak se nakazí nemocí popsanou v rysu Smrtící výbuch.