Spektra

Spektra je vzteklá, nespoutaná duše humanoida, které bylo zabráněno v odchodu do posmrtného života. Spektry už nemají žádná spojení s tím, kdo nebo co byly, ale přesto jsou odsouzeny k věčnému chození světem. Některé z nich se zplodí tehdy, když černá magie nebo dotyk přízraku vyrve duši z živého těla.

Bez vykoupení. Když duch splní svou nedokončenou záležitost, může konečně spočinout. Spektru žádné takové spočinutí ani vykoupení nečeká. Je odsouzena do Materiální sféry. Jejím jediným koncem je zapomnění, ke kterému dojde zničením její duše. Do té doby vede svůj osamělý život na zpustlých místech, na které se zapomnělo v průběhu věků.

Nehynoucí nenávist. Živí tvorové spektře připomínají, že život je mimo její dosah. Pouhý pohled na živé vzbuzuje v spektře smutek a hněv, který lze zmírnit jen zničením dotyčného života. Spektra zabíjí rychle a nemilosrdně, protože ji uspokojuje pouze to, že zbavuje ostatní života. Ale bez ohledu na to, kolik životů uhasí, vždycky podlehne své nenávisti a smutku.

Obyvatelé tmy. Sluneční světlo představuje zdroj života, který žádná spektra nemá naději nikdy zhasit a to je pálí. Když nastane noc, opouští svá poslední místa odpočinku a hledají živé tvory, které by zabily. Vědí, že jen málo zbraní je dokáže zranit. Když vysvitnou první sluneční paprsky, ustupují zpět do tmy, kde setrvávají, dokud znovu nenastane noc.

Nemrtvá povaha. Spektra nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Spektra
Střední nemrtvý, chaotické zlo
Obranné číslo 12
Životy 22 (5k8)
Rychlost 0 sáhů, létání 10 sáhů (vznášení se)
  • SIL1 (-5)
  • OBR14 (+2)
  • ODL11 (+0)
  • INT10 (+0)
  • MDR10 (+0)
  • CHA11 (+0)
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, chladná, kyselinová, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, nekrotická
Imunity vůči stavům ležící, otrávená, uchvácená, paralyzovaná, únava, v bezvědomí, zadržená, zkamenělá, zmámená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí všem jazykům, které znala za života, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Nehmotný pohyb. Spektra se může pohybovat skrz ostatní tvory a objekty, jako by byli těžký terén. Pokud skončí svůj tah v objektu, utrpí silové zranění 5 (1k10).

Citlivost na sluneční světlo. Když je spektra ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Vysátí života. Útok na blízko kouzlem: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Nekrotické zranění 10 (3k6). Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak se jeho maximum životů sníží o množství rovné utrpěnému zranění. Toto snížení trvá, dokud si tvor důkladně neodpočine. Sníží-li tento účinek maximum životů cíle na 0, cíl zemře.

Varianta: Poltergeist

Poltergeist je jiný druh spektry — zmatená, neviditelná duše jedince, která nemá tušení, jak zemřela. Poltergeist vyjadřuje svůj vztek vrháním tvorů a předmětů pomocí schopnosti své roztříštěné psychiky.

Poltergeist má nebezpečnost 2 (450 ZK) a má následující dodatečný rys:

Neviditelnost. Poltergeist je neviditelný.

Poltergeist má následující možnosti akce místo Vysátí života:

Prudké bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Silové zranění 10 (3k6).

Telekinetické strčení. Poltergeist zacílí tvora či předmět, který nikdo nedrží ani nenese, do 6 sáhů od sebe. Tvor musí být Střední nebo menší, aby na něj působila tato magie, a předmět musí vážit maximálně 150 liber.

Je-li cílem tvor, poltergeist si může hodit na ověření Charismatu v konfliktu proti ověření Síly cíle. Pokud poltergeist konflikt vyhraje, může vrhnout cíl až 6 sáhů libovolným směrem, včetně vzhůru. Narazí-li cíl na tvrdý povrch nebo těžký předmět, utrpí zranění 1k6 za každé 2 sáhy, o které se pohnul.

Je-li cílem předmět, který nikdo nedrží ani nenese, poltergeist ho vrhne až 6 sáhů libovolným směrem. Poltergeist může použít předmět jako zbraň na dálku a zaútočit na jednoho tvora v trase předmětu (+4 k zásahu). Pokud zasáhne, způsobí drtivé zranění 5 (2k4).