Ještěrci

Ještěrci jsou primitivní plazovití humanoidi, kteří číhají v močálech a džunglích světa. Jejich vesnice s chýšemi bují v odporných slujích, zpola zatopených zříceninách a vodnatých jeskyních.

Teritoriální xenofobové. Ještěrci jednají a obchodují s ostatními rasami jen zřídka. Jsou sveřepě teritoriální a maskovanými zvědy stráží okruh svého území. Když odhalí nevítané hosty, kmen vyšle loveckou skupinu, aby vetřelce pronásledovala či vyhnala, nebo je úskočně nahnala do doupat krokodýlů a jiných nebezpečných tvorů.

Ještěrci nevykazují žádné známky tradiční morálky a pojetí dobra a zla je jim zcela cizí. Jsou to vskutku neutrální tvorové. Zabíjí, když je to vhodné a pro své přežití udělají cokoliv.

Ještěrci málokdy zbloudí pryč ze svých lovišť. Každý tvor, který vstoupí do jejich teritoria, se stává lovnou zvěří, kterou je třeba vystopovat, zabít a sežrat. Nevidí rozdíl mezi humanoidy, zvířaty a nestvůrami. Podobně se jen neradi vzdalují příliš daleko od svých hranic, kde by se snadno mohli stát z lovců lovnou zvěří.

Může se stát, že ještěrci utvoří spojenectví se svými sousedy. Tito ještěrci obvykle zjistí, že lidé, trpaslíci, hobiti a elfové se občas mohou osvědčit. Jakmile ještěrci utvoří vazby s cizinci, jsou to neochvějní a zavilí spojenci.

Velké hostiny a oběti. Ještěrci jsou všežraví, ale chutná jim maso humanoidů. Často berou zajatce do svých táborů, aby se stali vrcholem programu na hostinách a obřadech zahrnujících tanec, vyprávění příběhů a rituální souboj. Kmen buď oběti uvaří a sní, nebo je obětuje Semuanyjovi, bohu ještěrců.

Šikovní řemeslníci. I když ještěrci nejsou zkušení řemeslníci, z kostí svých obětí vyrábí nářadí a ozdobné šperky a z kožešin a krunýřů mrtvých nestvůr vytváří štíty.

Vůdci ještěrců. Ještěrci mají respekt z magie a obávají se jí s nábožnou úctou. Jejich kmeny vedou ještěrečtí šamani, kteří dohlíží na obřady a ceremonie konané na počet Semuanyja. Avšak čas od času z kmene ještěrců vzejde mocná postava dotčená ne Semuanyjem, ale Sess‘inkem — ještěreckým démonickým pánem, který usiluje o zkažení a nadvládu nad ještěrci.

Ještěrci narození k Sess‘inkovu obrazu jsou větší a mazanější než ostatní ještěrci a jsou skrznaskrz zlí. Tito ještěrečtí králové a královny panují v kmenech ještěrců a uzurpují si šamanovu autoritu a ve svých poddaných vzbuzují necharakteristickou agresi.

Uctívači draků. Ještěrci mluví dračí řečí, o níž se domnívají, že se ji naučili od draků v dávných dobách. Kmen, který se zatoulá do drakova teritoria, mu vzdává hold, aby si získal jeho náklonnost. Zlý drak může využít ještěrce pro své vlastní hanebné cíle a udělat z nich nájezdníky a lupiče.

Ještěrec
Střední humanoid (ještěrec), neutrální
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj, štít)
Životy 22 (4k8 + 4)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR10 (+0)
 • ODL13 (+1)
 • INT7 (-2)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +4, Přežití +5, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky dračí řeč
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Zadržení dechu. Ještěrec umí zadržet dech na 15 minut.

Akce

Vícenásobný útok. Ještěrec zaútočí dvakrát na blízko, pokaždé s jinou zbraní.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Těžký kyj. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 5 (1k6 + 2).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Ostnatý štít. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Ještěrecký šaman
Střední humanoid (ještěrec), neutrální
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 27 (5k8 + 5)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR10 (+0)
 • ODL13 (+1)
 • INT10 (+0)
 • MDR15 (+2)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +4, Přežití +6, Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky dračí řeč
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Zadržení dechu. Ještěrec umí zadržet dech na 15 minut.

Sesílání kouzel (jen v podobě ještěrce). Ještěrec je sesilatel kouzel 5. úrovně. Jeho sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 12, útočná oprava kouzla je +4). Ještěrec má připravena následující druidská kouzla:

Triky (libovolně): druidovství, stvoř plamen, trnový bič

 1. úroveň (4 pozice): oblak mlhy, zapletení

 2. úroveň (3 pozice): rozpal kov, trny

 3. úroveň (2 pozice): růst rostlin, vyvolej zvířata (jen plazy)

Akce

Vícenásobný útok (jen v podobě ještěrce). Ještěrec zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2), nebo bodné zranění 7 (1k10 + 2) v krokodýlí podobě. Je-li ještěrec v krokodýlí podobě a cíl je Velký či menší tvor, pak cíl je uchvácený (SO úniku je 12). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a ještěrec nemůže kousnout jiný cíl. Pokud se ještěrec navrátí do své skutečné podoby, uchvácení skončí.

Drápy (jen v podobě ještěrce). Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 4 (1k4 + 2).

Změna podoby (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Ještěrec se magicky promění v krokodýla a vydrží v této podobě až 1 hodinu. Jako bonusovou akci se může navrátit do své skutečné podoby. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

„Při všech svých jednáních s ještěrci jsem nikdy nebyl schopen říci, co si myslí. V jejich ještěřích očích se nezrcadlil žádný náznak jejich úmyslů. Dodával jsem jim zásoby. Běhal mi z nich mráz po zádech.“

— Obchodníkovy úvahy o jeho zkušenostech s kmeny ještěrců z Ještěřích močálů

Ještěrecký král/královna
Střední humanoid (ještěrec), chaotické zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 78 (12k8 + 24)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR12 (+1)
 • ODL15 (+2)
 • INT11 (+0)
 • MDR11 (+0)
 • CHA15 (+2)
Záchranné hody Odl +4, Mdr +2
Dovednosti Nenápadnost +5, Přežití +4, Vnímání +4
Imunity vůči stavům vystrašený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky démonština, dračí řeč
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Zadržení dechu. Ještěrec umí zadržet dech na 15 minut.

Napíchnutí. Jednou za tah, když ještěrec zaútočí na blízko trojzubcem a zasáhne, cíl utrpí dodatečné zranění 10 (3k6) a ještěrec získá dočasné životy rovné způsobeným dodatečným životům.

Akce

Vícenásobný útok. Ještěrec zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy, nebo dvakrát na blízko trojzubcem.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 5 (1k4 + 3).

Trojzubec. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 4/12 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3), nebo bodné zranění 7 (1k8 + 3), pokud k útoku na blízko použije dvě ruce.