Divous

Degenerovaní podzemní divousové bývali kdysi lidmi, ale uctívání mozkožroutů, jež provozovali po celé generace, co se toulali v Temných říších, je dávno přeměnilo v slepé, obludné kanibaly.

Ponížení kultisté. Říše mozkožroutů se kdysi rozpínala v mnoha světech a zotročovala nespočet ras. Mezi nimi byly lidské kultury, jejichž velekněze si mozkomoři podrobili pomocí své záludné schopnosti ovládání mysli. Tito vůdci postupně obrátili víru svých stoupenců k illitydům, které uctívali jako rouhačská božstva.

Postupem času rituály těchto zotročených lidí vytvořily horlivé kanibalské kulty, které považovaly mozkožroutí pojídání mozku za svátost. Illitydi přikázali svým uctívačům, aby unášeli a obětovávali jiné vnímající tvory. Po sežrání mozků obětí dávali mozkožrouti bezvládná těla kultistům.

Slepí lovci. Když se vláda mozkožroutů rozpadla, jejich kulty čelily neustálým válkám od jejich nepřátel, od stejných tvorů, kteří kdysi bývali jejich oběti. Kulty utekly do domén illitydských bohů v Temných říších. Během generací strávených v říši bez světla se kultisté kvůli přežití naučili spoléhat na jiné smysly. Časem jejich oči odumřely a oční víčka se zalepila, takže zbyly jen zakryté oční důlky.

Sluch divouse se zbystřil a dokáže zachytit nejslabší kroky nebo šepot nesoucí se kamennými chodbami. Umí mluvit tóny, které jsou příliš nízké pro sluch většiny humanoidů. Pach potu, masa a krve vzbuzuje jeho hlad a umí podle něj stopovat jako lovecký pes. Aby divousové rozšířili své smysly, zanechávají na místech daleko od svých doupat krvavé stopy, kopy hnoje či vnitřnosti zabité kořisti. Když takovými oblastmi projdou vetřelci, vezmou odporný zápach s sebou a varují divouse o svém příchodu.

Pro většinu tvorů je slepota obrovskou překážkou. Pro divouse s jeho ostatními posílenými smysly je nevidomost požehnání. Divouse nešálí vizuální iluze ani chybné vjemy. Když stopuje svou kořist, je nebojácný.

Nekonečná válka. Divousové stále uctívají mozkožrouty a slouží jim, kdykoliv je to možné. Také si vzpomínají na válku, do které byli zataženi v podzemí. Pro ně nikdy neskončila. Stále se vrací na povrch, aby unášeli zajatce pro své illitydské pány.

Divous
Střední humanoid (divous), neutrální zlo
Obranné číslo 11
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL16 (+3)
  • OBR12 (+1)
  • ODL12 (+1)
  • INT9 (-1)
  • MDR8 (-1)
  • CHA6 (-2)
Dovednosti Atletika +5, Nenápadnost +3, Vnímání +3
Imunity vůči stavům slepý
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, nebo 2 sáhy, když je hluchý (mimo tento okruh je slepý), pasivní Vnímání 13
Jazyky temnobecná řeč
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Oslepené smysly. Když je divous hluchý a nemůže čichat, nemůže používat své mimozrakové vnímání.

Bystrý sluch a čich. Divous má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Kamenné maskování. Divous má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání ve skalnatém terénu.

Akce

Ostnatý kamenný kyj. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 5 (1k4 + 3) plus bodné zranění 2 (1k4).