Koboldi

Koboldi jsou zbabělí plazovití humanoidi, kteří uctívají zlé draky jako polobohy a slouží jim jako poskoci a patolízalové. Koboldi obývají dračí doupata, když mohou, ale obyčejněji zamořují jeskyně a shromažďují poklady a cetky na své vlastní mrňavé hromádky.

Síla v počtu. Koboldi se rodí z vajíček. Rychle dospívají a mohou žít, aby byli víc než sto let starými „velkými šarkany“. Avšak mnozí koboldi zahynou dříve, než se dožijí první dekády. Jsou fyzicky slabí, a tak jsou snadnou kořistí pro predátory. Tato bezbrannost je nutí se spolčovat. Početní převahou umí vyhrát souboje s mocnějšími protivníky, ale obvykle s masivními ztrátami na své straně.

Tuneláři a stavitelé. Svou fyzickou nejapnost dohání koboldi svou důmyslností na tvorbu pastí a tunelování. Jejich doupata se skládají z nízkých tunelů, skrz něž se snadno pohybují, ale které překáží větším humanoidům. Koboldi také prošpikovávají svá doupata pastmi. Nejzákeřnější koboldí pasti využívají přírodní nástrahy a jiné tvory. Nástražný drát může být napojen na pružinovou past, která vystřelí hliněné hrnce naplněné maso žeroucím zeleným hlenem, nebo na vetřelce vrhne bedny jedovatých obřích stonožek.

Ztracený bůh. Kromě toho, že ctí draky, uctívají nižšího boha jménem Kurtulmak. Legendy vypráví, jak Kurtulmak sloužil jako Tiamatin vazal v Devíti peklech, dokud Garl Zlatatřpyt, bůh gnómů, neukradl cetku z hromadného pokladu Dračí královny. Tiamat vyslala Kurtulmaka, aby cetku získal zpět, ale Garl Zlatatřpyt si z něj vystřelil: způsobil sesuv zeminy a navěky uvěznil koboldího boha v podzemním bludišti. Z tohoto důvodu koboldi nesnáší gnómy a jakýkoliv druh šprýmů. Kurtulmakovi nejoddanější uctívači se rozhodli, že najdou a osvobodí svého ztraceného boha z bludišťového vězení.

Okřídlení koboldi. Někteří koboldi se rodí s kožnatými křídly a umí létat. Jsou známí jako urdové, rádi číhají na vysokých římsách a shazují na procházející balvany. Ačkoliv křídla urdů se považují za dar od Tiamat, Dračí královny, bezkřídlí koboldi urdům závidí jejich dar a nevychází s urdy dobře.

Kobold
Malý humanoid (kobold), zákonné zlo
Obranné číslo 12
Životy 5 (2k6 – 2)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL7 (-2)
 • OBR15 (+2)
 • ODL9 (-1)
 • INT8 (-1)
 • MDR7 (-2)
 • CHA8 (-1)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 8
Jazyky dračí řeč, obecná řeč
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Citlivost na sluneční světlo. Když je kobold ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Taktika tlupy. Kobold má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden koboldův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Dýka. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Prak. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 4 (1k4 + 2).

Okřídlený kobold
Malý humanoid (kobold), zákonné zlo
Obranné číslo 13
Životy 7 (3k6 – 3)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL7 (-2)
 • OBR16 (+3)
 • ODL9 (-1)
 • INT8 (-1)
 • MDR7 (-2)
 • CHA8 (-1)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 8
Jazyky dračí řeč, obecná řeč
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Citlivost na sluneční světlo. Když je kobold ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Taktika tlupy. Kobold má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden koboldův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Dýka. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k4 + 3).

Upuštěný balvan. Útok na dálku zbraní: +5 k zásahu, jeden cíl přímo pod koboldem. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k6 + 3).