Ježibaby

Ježibaby představují vše, co je zlé a kruté. I když připomínají chřadnoucí babizny, v těchto nestvůrných tvorech není nic smrtelného. Jejich podoby odráží jen špatnost v jejich srdcích.

Tváře zla. Ježibaby, prastaré bytosti s původem ve Vílí divočině, jsou rakovinou ve smrtelném světě. Jejich vyschlé tváře lemují dlouhé, roztřepené vlasy a jejich vředovou kůži hyzdí odporná znamínka a bradavice. Jejich dlouhé, vyzáblé prsty jsou zakončeny drápy, jež umí rozříznout maso pouhým dotykem. Jejich prosté oblečení je vždy roztrhané a špinavé.

Všechny ježibaby mají magické schopnosti a některé z nich mají vztah k sesílání kouzel. Umí měnit svou podobu a proklínat své nepřátele a jejich namyšlenost v nich vzbuzuje pocit, že jejich magie je výzvou pro magii bohů, proti nimž se rouhají při každé příležitosti.

Ježibaby samy sebe nazývají temně podivínskými způsoby. Dávají si přezdívky jako Černá Morwena, Prasečí Markéta, Babička Vrbovka, Chůva Šaga, Prohnilá Etela nebo Tetka Červivka.

Nestvůrné mateřství. Ježibaby se rozmnožují tím, že unáší a žerou malé lidské děti. Když ježibaba ukradne nebohé dítě z kolébky nebo matčina klína, sežere ho. O týden později se ježibabě narodí dcera, která až do svých třináctých narozenin vypadá jako člověk, načež se přemění ve věrnou podobu své ježibabí matky.

Ježibaby někdy vychovávají dcery, které zplodí, a vytváří sbory. Ježibaba také může vrátit dítě jeho truchlícím rodičům, jen aby pozorovala ze stínů, jak dítě roste s stává se příšerou.

Temné smlouvy. Ježibaby jsou nadmíru domýšlivé. Domnívají se, že jsou nejmazanější tvorové a všechny ostatní považují za podřadné. I tak je ježibaba otevřená jednat se smrtelníky, pokud tito smrtelníci dají najevo řádnou úctu a podřízenost. Během svých dlouhých životů ježibaby nasbíraly mnoho znalostí o místních poměrech, temných tvorech a magii, o které se s radostí za úplatu podělí.

Ježibaby rády přihlíží, jak si smrtelníci přivádí svůj vlastní pád. Smlouvat s ježibabou je vždy nebezpečné. Podmínky takových smluv typicky zahrnují požadavky na ustoupení ze zásad nebo vzdání se něčeho drahého — obzvlášť pokud věc ztráty zmenšuje nebo neguje znalosti získané smlouváním.

Prohnilá povaha. Ježibaby milují děsivost. Ověnčují svůj oděv mrtvými věcmi a zdůrazňují svůj vzhled kostmi, kousky masa a špínou. Pěstují si ohyzdnosti a dloubají si do ran, aby měly mokvající, hnisající tělo. Půvabní tvorové vzbuzují v ježibabě odpor a ta jim může „pomoci“ tím, že je znetvoří, nebo je promění.

Tato záliba v nelibém a nepříjemném sahá do všech aspektů života ježibaby. Ježibaba může přiletět v magické lebce obra a přistát na stromě ve tvaru připomínajícím enormní bezhlavé tělo. Jiná ježibaba může cestovat se zvěřincem otroků a nestvůr drženým v klecích a maskovaným iluzemi, které mají přilákat blíž neopatrné tvory. Ježibaby si ostří své zuby na mlýnských kamenech, předou látky ze střev svých obětí a mají škodolibou radost ze zděšení, které jejich činy vyvolávají.

Temný spolek. Ježibaby spolu udržují kontakt a sdílí znalosti. Je pravděpodobné, že pomocí takových kontaktů ví jakákoliv ježibaba o každé jiné existující ježibabě. Ježibaby se navzájem nemají rády, ale dodržují odvěká pravidla chování. Ježibaby oznámí svou přítomnost, než vstoupí na území jiné ježibaby, a neporuší přísahy dané jiným ježibabám — pokud danou přísahu neslíbí se zkříženými prsty.

Někteří humanoidi dělají chybu, když si myslí, že pravidla chování ježibab platí na všechny tvory. Když se ježibaba setká s takovým jedincem, může si takového blázna na chvíli pro zábavu povodit, než mu udělí trvalou lekci.

Temná doupata. Ježibaby bydlí v temných a pokřivených lesích, pochmurných vřesovištích, na bouřemi ošlehaných mořských pobřežích a v ponurých bažinách. Krajina kolem doupěte ježibaby časem odráží škodlivost tohoto tvora, například může sama zaútočit a zabít procházející tvory. Stromy pokřivené temnotou útočí na kolemjdoucí, zatímco popínavé rostliny se plazí podrostem, aby chytily do oka a odtáhly tvory jednoho po druhém. Hnusně zapáchající mlhy mění vzduch v jed a ukrývají tůně tekoucího písku a závrty, které pohlcují neopatrné poutníky.

Sbory ježibab

Když ježibaby musí spolupracovat, utváří sbory, navzdory svým sobeckým povahám. Sbor je tvořen ježibabami libovolného typu, přičemž všechny jsou si ve skupině rovny. Ale každá z nich dál touží po větší osobní moci.

Sbor se skládá ze tří ježibab, aby jakékoliv spory mezi dvěma ježibabami urovnala třetí. Dostanou-li se do sporu dva sbory, výsledkem je obvykle chaos.

Sdílené sesílání kouzel. Když jsou tři členky ježibabího sboru do 6 sáhů od sebe navzájem, každá z nich může seslat následující kouzla ze seznamu kouzelnických kouzel, ale pozice kouzel musí sdílet mezi sebou:

 1. úroveň (4 pozice): paprsek nemoci, určení

 2. úroveň (3 pozice): najdi předmět, znehybni osobu

 3. úroveň (3 pozice): blesk, protikouzlo, uvrhni kletbu

 4. úroveň (3 pozice): fantóm, proměň tvora

 5. úroveň (2 pozice): mluva sfér, sledování

 6. úroveň (1 pozice): zlé oko

Pro sesílání těchto kouzel je každá ježibaba sesilatelkou kouzel na 12. úrovni, která používá Inteligenci jako svou sesílací vlastnost. SO záchrany kouzla je 12 + oprava Inteligence ježibaby a útočná oprava kouzla je 4 + oprava Inteligence ježibaby.

Ježibabí oko. Sbor ježibab umí vyrábět kouzelný předmět zvaný ježibabí oko, které je udělané ze skutečného oka natřeného lakem a zpravidla zasazené do přívěšku či jiného nositelného předmětu. Ježibabí oko je obvykle svěřeno poskokovi, aby ho opatroval a přenášel. Ježibaba ve sboru může jako akci vidět, co vidí ježibabí oko, je-li ve stejné sféře existence. Ježibabí oko má OČ 10, 1 život a vidění ve tmě na 12 sáhů. Je-li zničeno, každá členka sboru utrpí psychické zranění 3k10 a oslepne na 24 hodin.

Sbor ježibab může mít jen jedno ježibabí oko najednou a tvorba nového vyžaduje, aby všechny tři členky sboru vykonaly rituál. Rituál trvá 1 hodinu a ježibaby ho nemohou vykonávat poslepu. Pokud ježibaby v průběhu rituálu provedou nějakou jinou akci než vykonávání rituálu, musí začít od začátku.

Mořská ježibaba

Mořské ježibaby žijí v bezútěšných a znečištěných podvodních doupatech, obklopené moriany a ostatními vodními nestvůrami.

Krása dovádí mořskou ježibabu k záchvatům vzteku. Když se střetne s něčím krásným, může na to prostě zaútočit, nebo to znetvořit. Dává-li něco krásného naději, mořská ježibaba chce, aby to způsobovalo zoufalství. Dodává-li to kuráž, mořská ježibaba chce, aby to způsobovalo strach.

Ošklivé uvnitř i zvnějšku. Mořské ježibaby jsou zdaleka nejošklivější ze všech ježibab, jejich bledou kůži pokrývají slizké šupiny. Vlasy mořské ježibaby připomínají chaluhy a pokrývají její vyzáblé tělo. Její skelné oči vypadají bez života jako oči panenky. I když mořská ježibaba může skrývat svou skutečnou podobu pod závojem iluze, je navždy prokletá vypadat ošklivě. Její iluzorní podoba vypadá přinejlepším vychrtle.

Sbory. Mořská ježibaba, která je součástí sboru (viz rámeček „Sbory ježibab“), má nebezpečnost 4 (1 100 ZK).

Mořská ježibaba
Střední víla, chaotické zlo
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 52 (7k8 + 21)
Rychlost 6 sáhů, plavání 8 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR13 (+1)
 • ODL16 (+3)
 • INT12 (+1)
 • MDR12 (+1)
 • CHA13 (+1)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky akvanština, gigantština, obecná řeč
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Obojživelník. Ježibaba může dýchat vzduch a vodu.

Hrozný vzhled. Každý humanoid, který začne svůj tah do 6 sáhů od ježibaby a vidí její skutečnou podobu, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 11. Pokud tvor neuspěje, bude vystrašený 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu, s nevýhodou, pokud má ježibabu ve výhledu, a při úspěchu pro něj účinek skončí. Je-li tvorův záchranný hod úspěšný nebo pro něj účinek skončí, bude vůči Hroznému vzhledu ježibaby imunní 24 hodin.

Pokud cíl není překvapený nebo odhalení skutečné podoby ježibaby není náhlé, cíl může odvrátit svůj zrak a vyhnout se počátečnímu záchrannému hodu. Tvor, který odvrátí svůj zrak, má nevýhodu k hodům na útok proti ježibabě až do začátku svého příštího tahu.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k6 + 3).

Smrtící pohled. Ježibaba zacílí jednoho vystrašeného tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Pokud cíl ježibabu vidí, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 11 proti této magii, jinak mu klesnou životy na 0.

Iluzorní vzhled. Ježibaba zakryje sebe a vše, co drží či nese, magickou iluzí jiného tvora s její obecnou velikostí a humanoidním tvarem. Účinek skončí, ukončí-li ho ježibaba pomocí bonusové akce, nebo pokud zemře.

Změny vytvořené tímto účinkem neuspějí při fyzické kontrole. Například ježibaba může vypadat, že nemá drápy, ale když se někdo dotkne její ruky, může drápy ucítit. Jinak tvor musí provést akci k vizuálnímu prozkoumání iluze a uspět v ověření Inteligence (Pátrání) se SO 16, aby odhalil, že je ježibaba přestrojená.

Noční ježibaba

Noční ježibaba je lstivá a podvratná. Chce vidět, jak se ctnostní mění v ničemné: jak se láska změní v posedlost, laskavost v nenávist, oddanost v nevšímavost a štědrost v sobectví. Noční ježibaby mají zvrhlou radost z kažení smrtelníků.

Noční ježibaby byly kdysi tvory Vílí divočiny, ale kvůli své nekalosti byly kdysi dávno vyhnány do Hádů, kde zdegenerovaly do běsů. Noční ježibaby se dávno rozšířily po celých Nižších sférách.

Obchodníci s dušemi. Zatímco humanoid spí, noční ježibaba si ho může étericky osedlat a zasáhnout mu do snů. Tvor s pravdivým viděním vidí přízračnou podobu ježibaby, jak sedí na své oběti. Éterická ježibaba naplní hlavu oběti pochybnostmi a strachem v naději, že ji svede ke konání zlých skutků, až se probudí. Ježibaba dál pokračuje ve svých nočních návštěvách, dokud oběť nakonec nevydechne ve spánku naposled. Dohnala-li ježibaba svou oběť k páchání zlých skutků, uvězní její zkaženou duši do svého vaku na dušičku (viz rámeček „Předměty noční ježibaby“) k přenosu do Hádů.

Sbory. Noční ježibaba, která je součástí sboru (viz rámeček „Sbory ježibab“), má nebezpečnost 7 (2 900 ZK).

Předměty noční ježibaby

Noční ježibaba má dva velmi vzácné kouzelné předměty, které si pro sebe musí vyrobit. Pokud o některý z nich přijde, zajde do krajnosti, aby ho opět získala, protože tvorba nového by zabrala čas a úsilí.

Srdeční kámen. Tento lesklý černý drahokam umožňuje noční ježibabě stát se éterickou, zatímco ho má u sebe. Dotyk srdečního kamene také vyléčí jakoukoli nemoc. Tvorba srdečního kamene trvá 30 dní.

Vak na dušičku. Když v důsledku Strašení noční můrou ježibaby zemře zlý humanoid, ježibaba chytí jeho duši do tohoto černého pytle ze sešitých kůží. Vak na dušičku pojme najednou jen jednu zlou duši a jen ta noční ježibaba, která vyrobila daný vak, s ním umí chytit duši. Tvorba vaku na dušičku trvá 7 dní a vyžaduje humanoidní oběť (jejíž kůže se použije na vak).

Noční ježibaba
Střední běs, neutrální zlo
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 112 (15k8 + 45)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR15 (+2)
 • ODL16 (+3)
 • INT16 (+3)
 • MDR14 (+2)
 • CHA16 (+3)
Dovednosti Klamání +7, Nenápadnost +6, Vhled +6, Vnímání +6
Odolání vůči zraněním chladná, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči stavům zmámená
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky démonština, ďábelština, prvotština, obecná řeč
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Ježibabina přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 14, útočná oprava kouzla je +6). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od ní nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: magická střela, najdi magii

2/den každé: paprsek slabosti, přesun sférami (jen na sebe), spánek

Magické odolání. Ježibaba má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 13 (2k8 + 4).

Změna podoby. Ježibaba se magicky promění v Malou či Střední humanoidní ženu, nebo zpět do své skutečné podoby. Její statistiky jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Éteričnost. Ježibaba magicky vstoupí z Materiální do Éterické sféry, nebo naopak. Aby to mohla udělat, musí mít u sebe srdeční kámen.

Strašení noční můrou (1/den). Zatímco je ježibaba v Éterické sféře, magicky se dotýká spícího humanoida v Materiální sféře. Tomuto kontaktu může zabránit kouzlo ochrana před zlem a dobrem seslané na cíl, stejně jako magický kruh. Dokud kontakt trvá, cíl má děsivé vize. Pokud tyto vize trvají aspoň 1 hodinu, cíl ze svého odpočinku nezíská žádný prospěch a jeho maximum životů se sníží o 5 (1k10). Sníží-li tento účinek maximum životů cíle na 0, cíl zemře, a byl-li cíl zlý, jeho duše se uvězní v ježibabině vaku na dušičku. Snížení maxima životů cíle trvá, dokud se neodstraní kouzlem mocné navrácení či obdobnou magií.

Zelená ježibaba

Ubohé a nenávistné zelené ježibaby sídlí v umírajících hvozdech, osamělých bažinách a mlžných vřesovištích. Rády manipulují ostatními tvory, aby dělali, jak poroučí. Maskují své záměry za vrstvami klamu. Vábí k sobě oběti napodobováním hlasů voláních o pomoc, nebo odhání nechtěné návštěvníky pryč napodobováním řevu divokých zvířat.

Posedlost tragédií. Zelené ježibaby se opájí selháními a tragédiemi ostatních tvorů. Mají radost z ponižování osob, a když vidí, jak se naděje mění v zoufalství, a to nejen u jedinců, ale u celých národů.

Sbory. Zelená ježibaba, která je součástí sboru (viz rámeček „Sbory ježibab“), má nebezpečnost 5 (1 800 ZK).

Zelená ježibaba
Střední víla, neutrální zlo
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 82 (11k8 + 33)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR12 (+1)
 • ODL16 (+3)
 • INT13 (+1)
 • MDR14 (+2)
 • CHA14 (+2)
Dovednosti Klamání +4, Mystika +3, Nenápadnost +3, Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky dračí řeč, obecná řeč, sylvánština
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Obojživelník. Ježibaba může dýchat vzduch a vodu.

Přirozené sesílání kouzel. Ježibabina přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 12). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od ní nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: drobná iluze, tančící světla, zlomyslný výsměch

Napodobení. Ježibaba umí napodobit zvířecí zvuky a humanoidní hlasy. Tvor, který slyší napodobený zvuk, dokáže rozpoznat, že jde o napodobení, úspěšným ověřením Moudrosti (Vhledu) se SO 14.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 13 (2k8 + 4).

Iluzorní vzhled. Ježibaba zakryje sebe a vše, co drží či nese, magickou iluzí jiného tvora s její obecnou velikostí a humanoidním tvarem. Iluze skončí, ukončí-li ho ježibaba pomocí bonusové akce, nebo pokud zemře.

Změny vytvořené tímto účinkem neuspějí při fyzické kontrole. Například ježibaba může vypadat, že má hebkou kůži, ale když se jí někdo dotkne, může ucítit její drsné tělo. Jinak tvor musí provést akci k vizuálnímu prozkoumání iluze a uspět v ověření Inteligence (Pátrání) se SO 20, aby odhalil, že je ježibaba přestrojená.

Neviditelný průchod. Ježibaba se magicky zneviditelní, dokud nezaútočí či nesešle kouzlo, nebo dokud neskončí její soustředění (jako by se soustředila na kouzlo). Když je neviditelná, nezanechává žádné fyzické stopy o svém průchodu, takže ji lze stopovat jen pomocí magie. Vybavení, které drží nebo má na sobě, se zneviditelní spolu s ní.