Rakšáza

Rakšáza ve své snaze o převahu nad ostatními využívá jemnost a omyl. Jen málokdo kdy spatří tohoto běsa v jeho skutečné podobě, neboť na sebe může vzít jakékoli přestrojení chce, ačkoliv se raději vydává za někoho mocného a vlivného: například šlechtice, kardinála či bohatého kupce. Jeho skutečná podoba kombinuje rysy člověka a tygra, s jednou pozoruhodnou vadou: dlaně má tam, kde člověk má hřbety rukou.

Zlé duše ve smrtelných tělech. Rakšázové vznikli kdysi dávno v Devíti peklech, když mocní ďáblové stvořili temný rituál k osvobození své esence z běsovských těl, aby unikli z Nižších sfér. Rakšáza vstoupil do Materiální sféry, aby ukojil svou touhu po humanoidním těle a zlých plánech. Svou kořist si vybírá pečlivě a snáší bolest, aby udržel svou přítomnost ve světě v tajnosti.

Znovuzrozené zlo. Pro rakšázu smrt v Materiální sféře znamená bolestivý a mučivý návrat do Devíti pekel, kde jeho esence zůstává v pasti, dokud se neobnoví jeho tělo — proces, který může zabrat měsíce či roky. Když se rakšáza znovu narodí, má všechny vzpomínky a znalosti ze svého předchozího života a usiluje o odplatu proti tomu, kdo ho zabil. Pokud mu cíl nějak proklouzne mezi prsty, může potrestat vrahovu rodinu, přátele nebo potomky.

Rakšázové zabití v Devíti peklech jsou, podobně jako ďáblové, zničeni navždy.

„Zabij mě jednou, hanba tobě. Zabij mě dvakrát, hanba mně.“

— Rakšáza Maxim

Rakšáza
Střední běs, zákonné zlo
Obranné číslo 16 (přirozená zbroj)
Životy 110 (13k8 + 52)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL14 (+2)
  • OBR17 (+3)
  • ODL18 (+4)
  • INT13 (+1)
  • MDR16 (+3)
  • CHA20 (+5)
Dovednosti Klamání +10, Vhled +8
Zranitelnost vůči zraněním bodná z magických útoků dobrých tvorů
Imunity vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky ďábelština, obecná řeč
Nebezpečnost 13 (10 000 ZK)

Omezená imunita vůči magii. Rakšázu nelze ovlivnit ani najít kouzly 6. či nižší úrovně, pokud si to nepřeje. Má výhodu k záchranným hodům proti ostatním kouzlům a magickým účinkům.

Přirozené sesílání kouzel. Rakšázova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 18, útočná oprava kouzla je +10). Rakšáza může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: drobná iluze, mágova ruka, odhal myšlenky, přestrojení

3/den každé: drobná iluze, najdi magii, neviditelnost, sugesce, zmam osobu

1/den každé: leť, podrob osobu, pravdivé vidění, přesun sférami

Akce

Vícenásobný útok. Rakšáza zaútočí dvakrát drápy.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 9 (2k6 + 2) a cíl je proklet, pokud je to tvor. Magická kletba se projeví, kdykoliv si cíl krátce či důkladně odpočine a naplní jeho myšlenky hroznými obrazy a sny. Prokletý cíl nemá žádný užitek z krátkého ani důkladného odpočinku. Kletba trvá, dokud není odstraněna kouzlem sejmi kletbu nebo obdobnou magií.