Vodní div

„Než se napiješ z fontány či tůně, hoď do ní měďák. Je to malá cena za tvůj život, kterou je lepší zaplatit.“

— 2. pravidlo přežití v jeskyni Mystika X

Vodní div je živelný strážce svázaný s konkrétním místem zaplněným vodou, jako je tůň nebo fontána. Když je ponořený ve vodě, je neviditelný. Jeho hadí tvar se stane zřetelný, jen když se vynoří, aby zaútočil. Ovine a rozdrtí každého tvora, kromě svého přivolávače a těch, které přivolávač určí jako tabu. Když je vodní div zabit, stane se neživou vodní tůní.

Dobré a zlé divy. Vodní div nerozlišuje dobro a zlo, podobně jako většina elementálů. Ale div svázaný s posvátným nebo kacířským zdrojem vody, začne nabývat povahy tohoto místa a stane se neutrálně dobrým nebo neutrálně zlým.

Neutrálně dobrý vodní div se snaží vetřelce spíš vyplašit než zabít, zatímco neutrálně zlý vodní div zabíjí své oběti pro potěšení a může se obrátit proti svému přivolávači. Vodní div ztratí své zlé přesvědčení, pokud se jeho vody očistí kouzlem očisti jídlo a pití.

Elementální povaha. Vodní div nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Vodní div
Velký elementál, neutrální
Obranné číslo 13
Životy 55 (9k10 + 9)
Rychlost 0 sáhů, plavání 12 sáhů
  • SIL17 (+3)
  • OBR16 (+3)
  • ODL13 (+1)
  • INT11 (+0)
  • MDR10 (+0)
  • CHA10 (+0)
Odolání vůči zraněním ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům ležící, otrávený, paralyzovaný, uchvácený, únava, v bezvědomí, zadržený
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí akvanštině, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Neviditelný ve vodě. Vodní div je neviditelný, když je zcela ponořený do vody.

Vodní pouto. Vodní div zemře, pokud opustí vodu, se kterou je svázán, nebo pokud je tato voda zničena.

Akce

Škrcení. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Drtivé zranění 13 (3k6 + 3). Je-li cíl Střední či menší, je uchvácený (SO úniku je 13) a přitažen 1 sáh k vodnímu divu. Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený, vodní div se ho pokouší utopit a nemůže škrtit jiný cíl.