Bludička

Bludičky jsou zlomyslné, světélkující koule, které straší na osamělých místech a bojištích, spoutané ponurým osudem nebo černou magií, aby se pásly na strachu a zoufalství.

Naděje a zhouba. Bludičky vypadají jako houpající se lucerna, která svítí v dálce, i když mohou dle libosti měnit barvu, nebo úplně zhasnout. Když bludičky aktivují svá světla, nabízí naději a náznak bezpečí tvorům, kteří je následují. Bludičky lákají neopatrné tvory do jam tekutého písku, doupat nestvůr a na jiná nebezpečná místa, aby se mohly napást na utrpení své kořisti a veselit se z jejích umírajících výkřiků. Zlá bytost, která padne za oběť bludičce, se může sama stát bludičkou. Její bídná duše se vznáší nad svým bezvládným tělem jako mihotavý plamen.

Propadnutí beznaději. Bludičky jsou duše zlých bytostí, které zahynuly v mukách či bídě, když putovaly opuštěnými zeměmi prostoupenými mocnou magií. Bludičkám se daří v bahnitých mokřinách a na bojištích plných kostí, kde doléhá tísnivá váha zármutku ještě tíživěji než přízemní mlha a kouř. Bludičky, uvězněné na těchto bezútěšných místech ztracené naděje a paměti, lákají ostatní tvory vstříc chmurnému osudu a pasou se na jejich trápení.

Agenti zla. Bludičky málokdy mluví, ale když mluví, jejich hlasy zní jako slabé, vzdálené šeptání. V bídných doménách, kde straší, občas utváří symbiotické vztahy se zkaženými sousedy. Ježibaby, óni, černí draci a zlí kultisté spolupracují s bludičkami, aby přitáhly tvory do přepadení ze zálohy. Když zlí spojenci bludiček obklíčí a zabijí tvory, bludičky se nad nimi vznáší, pijí agónii posledního dechu a vychutnávají si ten pocit, jak z tvorových očí vyhasíná světlo života.

Nemrtvá povaha. Bludička nepotřebuje dýchat, pít ani spát.

Bludička
Drobný nemrtvý, chaotické zlo
Obranné číslo 19
Životy 22 (9k4)
Rychlost 0 sáhů, létání 10 sáhů (vznášení se)
  • SIL1 (-5)
  • OBR28 (+9)
  • ODL10 (+0)
  • INT13 (+1)
  • MDR14 (+2)
  • CHA11 (+0)
Odolání vůči zraněním hromová, chladná, kyselinová, nekrotická, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním blesková, jedová
Imunity vůči stavům ležící, otrávená, paralyzovaná, uchvácená, únava, v bezvědomí, zadržená
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky jazyky, které znala za života
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Konzumace života. Jako bonusovou akci může bludička zacílit jednoho tvora, kterého vidí do 1 sáhu od sebe, který má 0 životů a je stále naživu. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10 proti této magii, jinak zemře. Pokud cíl zemře, bludička si obnoví 10 (3k6) životů.

Pomíjivá. Bludička nemůže mít nic oblečené ani nic nosit.

Nehmotný pohyb. Bludička se může pohybovat skrz ostatní tvory a objekty, jako by byli těžký terén. Pokud skončí svůj tah v objektu, utrpí silové zranění 5 (1k10).

Proměnlivé svícení. Bludička osvítí jasným světlem okruh o poloměru 1 až 4 sáhy a slabým světlem další počet sáhů rovný zvolenému poloměru. Bludička může měnit poloměr jako bonusovou akci.

Akce

Šok. Útok na blízko kouzlem: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bleskové zranění 9 (2k8).

Neviditelnost. Bludička a její světlo se magicky zneviditelní, dokud bludička nezaútočí či nepoužije Konzumaci života, nebo dokud neskončí její soustředění (jako by se soustředila na kouzlo).