Upíři

Upíři, probuzení do věčné noci, dychtí po životu, který ztratili, a tuto touhu si ukájí pitím krve živých tvorů. Hnusí se jim sluneční světlo, protože jeho dopad je spaluje. Nikdy nevrhají stíny ani odrazy a každý upír, který se chce pohybovat mezi živými bez povšimnutí, se drží ve tmě a daleko od odrazových předmětů.

Temné touhy. Ať už si upír uchová vzpomínky na svůj bývalý život nebo ne, jeho citová pouta odumřou, stejně jako jeho kdysi čisté city pochroumají nemrtvostí. Láska se změní v lačnou posedlost, zatímco přátelství se stane hořkou závistí. Místo citů hledí u objektu své touhy na fyzické znaky. Takže upír, který hledá lásku, se může upnout na mladou krásku. Dítě se může stát fascinujícím objektem pro upíra posedlého mládím a potenciálem. Ostatní upíři se obklopují uměním, knihami či zlověstnými předměty jako mučícími nástroji nebo trofejemi z tvorů, které zabili.

Zrozeni ze smrti. Většina upírových obětí se stává upířími zplozenci — dravými tvory s upíří touhou po krvi, ale pod kontrolou upíra, který je stvořil. Pokud skutečný upír dovolí zplozenci, aby se napil krve z jeho vlastního těla, tak se zplozenec přemění ve skutečného upíra a přestane být pod kontrolou svého pána. Jen málo upírů je ochotno vzdát se své nadvlády tímto způsobem. Upíří zplozenci se stávají svobodnými, když jejich stvořitel zemře.

Připoutáni k hrobu. Každý upír zůstává svázán se svou rakví, kryptou nebo pohřebištěm, kde musí odpočívat během dne. Pokud se upírovi nedostalo formálního pohřbu, musí ležet stopu pod zemí na místě své přeměny v nemrtvého. Upír může přemístit své pohřebiště převezením své rakve nebo významné části hrobní hlíny na jiné místo. Někteří upíři si tímto způsobem založili několik míst odpočinku.

Nemrtvá povaha. Upír ani upíří zplozenec nepotřebují dýchat.

„Jsem sama Odvěkost, jsem sama Země. Mé počátky jsou ztraceny ve tmě minulosti. Byl jsem válečník, byl jsem dobrý a spravedlivý. Burácel jsem zemí jako hněv spravedlivého boha, ale roky válek a zabíjení omlely moji duši, jako vítr omílá kámen na písek.“

— Hrabě Strád von Zarovič

Hráčské postavy jako upíři

Herní statistiky hráčské postavy přeměněné na upířího zplozence a pak upíra se nezmění, kromě jejích hodnot Síly, Obratnosti a Odolnosti, které se změní na 18, pokud již nebyly větší. Navíc postava získá odolání vůči zraněním, vidění ve tmě, rysy a akce upíra. Hody na útok a na zranění pro upírovy útoky jsou založeny na Síle. SO záchrany pro Zmámení je 8 + upírův zdatnostní bonus + upírova oprava Charismatu. Přesvědčení postavy se změní na zákonné zlo a PJ může převzít kontrolu nad postavou, dokud se upírství nezvrátí kouzlem přání, nebo dokud není postava zabita a opět přivedena k životu.

Upírovo doupě

Upír si zvolí pro své doupě velké, ale obranyschopné místo, například hrad, opevněný zámeček nebo obehnané opatství. Schová svou rakev do podzemní krypty nebo pokladnice strážené upířími zplozenci či jinými věrnými tvory noci.

Regionální účinky

Region obsahující upírovo doupě je deformovaný nepřirozenou přítomností tohoto tvora, což vytvoří jeden či více z následujících účinků:

 • V regionu je znatelný nárůst populací netopýrů, krys a vlků.
 • Rostliny do 100 sáhů od doupěte uvadnou a jejich stonky a větve se pokroutí a narostou na nich trny.
 • Stíny vrhané do 100 sáhů od doupěte vypadají abnormálně ponuře a občas se pohnou, jako kdyby byly živé.
 • Do 100 sáhů od upírova doupěte se drží plíživá mlha. Mlha občas vytváří strašidelné podoby, například sápající pařáty nebo svíjející se hady.

Pokud je upír zničen, tyto účinky odezní během 2k6 dní.

Strád von Zarovič

Strád von Zarovič býval za života brilantní myslitel a schopný válečník. Bojoval za své lidi v nesčetně mnoha bitvách. Když ho válka a zabíjení lidí nakonec zbavily mládí a síly, usadil se v odlehlém údolí Barovie a nechal si postavit hrad na tyčícím se vrcholu, odkud měl přehled nad svým územím. Jeho bratr Sergej přišel žít za ním na hrad Jestřábí a stal se Strádovým poradcem a stálým společníkem.

Strád viděl ve svém bratrovi vše, o co přišel. Sergej byl pohledný a mladý, zatímco Strád se stal starým a zjizveným. Jejich vztah zkalila nelibost, která se nakonec změnila v nenávist. Strádova milá, Taťána, odmítla Stráda kvůli Sergejovi, se kterým se zasnoubila.

V zoufalé snaze získat Taťánino srdce Strád uzavřel pakt s temnými silami, které ho učinily nesmrtelným. Na svatbě Sergeje a Taťány se postavil svému bratrovi a zabil ho. Taťána utekla a vrhla se ze zdí hradu Jestřábí. Když Strádovy stráže viděly, jaká je Strád zrůda, prostříleli ho šípy. On ale nezemřel. Stal se upírem — podle mnoha ság prvním upírem.

Po staletích od Strádovy přeměny jeho touha po životě a mládí jen vzrostla. Dumá ve svém temném hradě, proklíná živé, že mu ukradli, co ztratil, a nikdy si nepřiznává svůj podíl na tragédii, kterou vytvořil.

Upír
Střední nemrtvý (tvaroměnec), zákonné zlo
Obranné číslo 16 (přirozená zbroj)
Životy 144 (17k8 + 68)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR18 (+4)
 • ODL18 (+4)
 • INT17 (+3)
 • MDR15 (+2)
 • CHA18 (+4)
Záchranné hody Obr +9, Mdr +7, Cha +9
Dovednosti Nenápadnost +9, Vnímání +7
Odolání vůči zraněním nekrotická; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 17
Jazyky jazyky, které znal za života
Nebezpečnost 13 (10 000 ZK)

Tvaroměnec. Není-li upír ve slunečním světle nebo tekoucí vodě, může se pomocí své akce proměnit do Drobného netopýra či Středního oblaku mlhy, nebo zpět do své skutečné podoby.

Když je upír v netopýří podobě, nemůže mluvit, jeho rychlost chůze je 1 sáh a jeho rychlost létání je 6 sáhů. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti a rychlosti, se nezmění. Vše, co má na sobě oblečené, se přemění s ním, ale nic z toho, co drží či nese. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Když je upír v mlžné podobě, nemůže provádět akce, mluvit ani manipulovat s předměty. Je ve stavu beztíže, má rychlost létání 4 sáhy, může se vznášet a může vstoupit na místo nepřátelského tvora a zastavit se tam. Pokud navíc místem může procházet vzduch, může jím procházet i mlha, aniž by se protlačovala, a nemůže procházet vodou. Má výhodu k záchranným hodům na Sílu, Obratnost a Odolnost a je imunní vůči všem nemagickým zraněním, kromě zranění ze slunečního světla.

Legendární odolání (3/den). Neuspěje-li upír v záchranném hodu, může si místo toho zvolit, že uspěje.

Mlžný únik. Když upírovi klesnou životy na 0 mimo jeho místo odpočinku, přemění se v oblak mlhy (jako v rysu Tvaroměnec), místo aby upadl do bezvědomí, pokud není ve slunečním světle ani v tekoucí vodě. Nemůže-li se přeměnit, je zničen.

Zatímco má 0 životů v mlžné podobě, nemůže se navrátit do své upíří podoby a musí se dostat na své místo odpočinku do 2 hodin, jinak je zničen. Jakmile je na svém místě odpočinku, navrátí se do své upíří podoby. Potom je paralyzovaný, dokud si neobnoví aspoň 1 život. Když stráví na svém místě odpočinku 1 hodinu s 0 životy, obnoví si 1 život.

Regenerace. Upír si obnoví 20 životů na začátku svého tahu, má-li aspoň 1 život a není ve slunečním světle ani v tekoucí vodě. Pokud upír utrpí zářivé zranění či zranění ze svěcené vody, tento rys nezafunguje na začátku jeho příštího tahu.

Pavoučí šplh. Upír umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Upíří slabiny. Upír má následující vady:

Zákaz. Upír nemůže vstoupit do obydlí bez pozvání některého z obyvatel.

Zranění z tekoucí vody. Upír utrpí kyselinové zranění 20, skončí-li svůj tah v tekoucí vodě.

Kůl do srdce. Je-li upírovo srdce probodnuto dřevěnou bodnou zbraní, když je upír na svém místě odpočinku a je neschopný, tak se upír stane paralyzovaný, dokud se kůl nevyjme.

Přecitlivělost na sluneční světlo. Když upír začne svůj tah ve slunečním světle, utrpí zářivé zranění 20. Když je ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením vlastností.

Akce

Vícenásobný útok (jen v upíří podobě). Upír zaútočí dvakrát, z čehož jen jednou to může být kousnutím.

Úder beze zbraně (jen v upíří podobě). Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Drtivé zranění 8 (1k8 + 4). Upír může cíl uchvátit (SO úniku je 18), místo aby mu způsobil zranění.

Kousnutí (jen v netopýří či upíří podobě). Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor, který s tím souhlasí nebo který je neschopný, zadržený či uchvácený upírem. Zásah: Bodné zranění 7 (1k6 + 4) plus nekrotické zranění 10 (3k6). Maximum životů cíle se sníží o množství rovné utrpěnému nekrotickému zranění a upír si obnoví životy rovné tomuto množství. Toto snížení trvá, dokud si cíl důkladně neodpočine. Sníží-li tento účinek maximum životů cíle na 0, cíl zemře. Humanoid zabitý tímto způsobem a pak pohřbený v zemi povstane následující noc jako upíří zplozenec pod upírovou kontrolou.

Zmámení. Upír zacílí jednoho humanoida, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Pokud cíl upíra vidí, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 17 proti této magii, jinak ho upír zmámí. Zmámený tvor považuje upíra za důvěryhodného přítele, na kterého je třeba brát ohled a chránit ho. I když cíl není pod upírovou kontrolou, přijímá jeho požadavky a činy nejpříznivějším možným způsobem a je ochotným cílem pro upírův útok kousnutím.

Pokaždé, když upír nebo jeho společníci nějak cíl poškodí, může cíl zopakovat záchranný hod a při úspěchu pro něj účinek skončí. Jinak účinek trvá 24 hodin, nebo dokud upír není zničen, není v jiné sféře existence než cíl, či neukončí účinek jako bonusovou akci.

Děti noci (1/den). Upír magicky přivolá 2k4 netopýřích či krysích hejn, pokud nesvítí slunce. Pod širým nebem může upír místo toho přivolat 3k6 vlků. Přivolaní tvorové dorazí za 1k4 kol, jednají jako upírovi spojenci a plní jeho slovní rozkazy. Zvířata vydrží 1 hodinu, dokud upír nezemře, nebo dokud je neodvolá jako bonusovou akci.

Legendární akce

Upír může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Upír si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Pohyb. Upír se pohne až svou rychlostí, aniž by tím vyvolal příležitostné útoky.

Úder beze zbraně. Upír zaútočí jednou úderem beze zbraně.

Kousnutí (stojí 2 akce). Upír zaútočí jednou kousnutím.

Varianty: Upíří válečníci a sesilatelé kouzel

Někteří upíři mají vojenský výcvik a zkušenosti z bojiště. Upíří válečník nosí plátovou zbroj (OČ 18) a obouruční meč a má nebezpečnost 15 (13 000 ZK) a následující dodatečné možnosti akce:

Vícenásobný útok. Upír zaútočí dvakrát obouručním mečem.

Obouruční meč. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Sečné zranění 11 (2k6 + 4).

Někteří upíři jsou praktici mystických umění. Upíří sesilatel kouzel má nebezpečnost 15 (13 000 ZK) a následující rys:

Sesílání kouzel. Upír je sesilatel kouzel 9. úrovně. Jeho sesílací vlastnost je Inteligence (SO záchrany kouzla je 16, útočná oprava kouzla je +8). Upír má připravená následující kouzelnická kouzla:

Triky (libovolně): kejkle, mágova ruka, mrazivý paprsek

 1. úroveň (4 pozice): oblak mlhy, porozumění jazykům, spánek

 2. úroveň (3 pozice): odhal myšlenky, poryv větru, zrcadlový obraz

 3. úroveň (3 pozice): oživ mrtvého, uvrhni kletbu, nezjistitelnost

 4. úroveň (3 pozice): mocná neviditelnost, hniloba

 5. úroveň (1 pozice): podrob osobu

Upíří zplozenec
Střední nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 82 (11k8 + 33)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR16 (+3)
 • ODL16 (+3)
 • INT11 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA12 (+1)
Záchranné hody Obr +6, Mdr +3
Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +3
Odolání vůči zraněním nekrotická; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky jazyky, které znal za života
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Regenerace. Upír si obnoví 10 životů na začátku svého tahu, má-li aspoň 1 život a není ve slunečním světle ani v tekoucí vodě. Pokud upír utrpí zářivé zranění či zranění ze svěcené vody, tento rys nezafunguje na začátku jeho příštího tahu.

Pavoučí šplh. Upír umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Upíří slabiny. Upír má následující vady:

Zákaz. Upír nemůže vstoupit do obydlí bez pozvání některého z obyvatel.

Zranění z tekoucí vody. Upír utrpí kyselinové zranění 20, skončí-li svůj tah v tekoucí vodě.

Kůl do srdce. Je-li upírovo srdce probodnuto dřevěnou bodnou zbraní, když je upír na svém místě odpočinku a je neschopný, tak je zničen.

Přecitlivělost na sluneční světlo. Když upír začne svůj tah ve slunečním světle, utrpí zářivé zranění 20. Když je ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením vlastností.

Akce

Vícenásobný útok. Upír zaútočí dvakrát, z čehož jen jednou to může být kousnutím.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Sečné zranění 8 (2k4 + 3). Upír může cíl uchvátit (SO úniku je 13), místo aby mu způsobil zranění.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor, který s tím souhlasí nebo který je neschopný, zadržený či uchvácený upírem. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3) plus nekrotické zranění 7 (2k6). Maximum životů cíle se sníží o množství rovné utrpěnému nekrotickému zranění a upír si obnoví životy rovné tomuto množství. Toto snížení trvá, dokud si cíl důkladně neodpočine. Sníží-li tento účinek maximum životů cíle na 0, cíl zemře.