Nágy

Nágy jsou inteligentní hadi, kteří obývají dávné zříceniny a hromadí mystické poklady a znalosti.

První nágy stvořila jako nesmrtelné strážkyně humanoidní rasa, jež je dávno ztracena v historii. Když tato rasa vymřela, nágy se pokládaly za právoplatné dědičky pokladů a magických poznatků svých pánů. Nágy, pracovité a čilé, příležitostně vyráží ze svých doupat za kouzelnými předměty či vzácnými knihami kouzel.

Nágy nikdy nepociťují zub času ani nepodléhají nemocem. I když je nága zabita, její nesmrtelná duše se v rámci dní opět zformuje v novém těle, připravena pokračovat v nekonečné práci.

Laskavé diktátorky a brutální tyranky. Nága vládne svému panství absolutní autoritou. Ať vládne soucitně, nebo hrůzostrašně, tak věří, že je paní všech ostatních tvorů, kteří obývají její panství.

Rivalita. Nágy cítí dlouhodobé nepřátelství k yuan-tiům, neboť každá z těchto ras vidí sama sebe jako ztělesnění hadí evoluce. Třebaže je spolupráce mezi nimi vzácná, nágy a yuan-tiové občas odloží své rozdíly stranou a pracují na společných cílech. Avšak yuan-ty vždy rozčiluje autorita nág.

Nesmrtelná povaha. Nága nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Kostěná nága

Jako odpověď na dlouhodobý konflikt mezi yuan-ty a nágy yuan-tiové stvořili nekromantický rituál, který umí přeměnit živou nágu v kosterního sluhu a zastavit tak její vzkříšení. Kostěná nága si ponechává jen několik kouzel, jež znala za života.

Přízračná nága

Přízračné nágy jsou zasmušilí a nevraživí. Neustále plánují pomstu tvorům, kteří jim ukřivdili — nebo o nichž se domnívají, že jim ublížili. Žijí v pochmurných jeskyních a zříceninách a tráví svůj čas vyvíjením nových kouzel a zotročováním smrtelníků, kterými se obklopují. Přízračná nága ráda mámí své nepřátele a vábí je blíž, aby do nich mohla zatnout své jedové zuby.

Strážná nága

Krásné strážné nágy, moudré a dobré, chrání posvátná místa a předměty s magickou mocí, aby nepadly do zlých rukou. Ve svých skrytých pevnůstkách zkoumají kouzla a osnují spletité plány na potření zlých záměrů svých nepřátel.

Strážná nága nevyhledává násilí a místo útočení raději vetřelce varuje. Jen pokud jsou nepřátelé neoblomní, zaútočí na ně svými kouzly a jedovatými plivanci.

Kostěná nága
Velký nemrtvý, zákonné zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 58 (9k10 + 9)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR16 (+3)
 • ODL12 (+1)
 • INT15 (+2)
 • MDR15 (+2)
 • CHA16 (+3)
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávená, paralyzovaná, únava, zmámená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky obecná řeč plus jeden další jazyk
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Sesílání kouzel. Nága je sesilatelka kouzel 5. úrovně (SO záchrany kouzla je 12, útočná oprava kouzla je +4), která k seslání svých kouzel potřebuje jen verbální složky.

Byla-li nága za života strážnou nágou, její sesílací vlastnost je Moudrost a má připravena následující klerická kouzla:

Triky (libovolně): divotvorství, oprava, posvátný plamen

 1. úroveň (4 pozice): rozkaz, štít víry

 2. úroveň (3 pozice): uklidni emoce, znehybni osobu

 3. úroveň (2 pozice): uvrhni kletbu

Byla-li nága za života přízračnou nágou, její sesílací vlastnost je Inteligence a má připravena následující kouzelnická kouzla:

Triky (libovolně): drobná iluze, mágova ruka, mrazivý paprsek

 1. úroveň (4 pozice): spánek, zmam osobu

 2. úroveň (3 pozice): odhal myšlenky, znehybni osobu

 3. úroveň (2 pozice): blesk

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 10 (2k6 + 3) plus jedové zranění 10 (3k6).

„Pokud mě zničíš, vrátím se a každý, na kom ti záleží, bude trpět.“

— Expliktika Defila, přízračná nága

Přízračná nága
Velká obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 75 (10k10 + 20)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR17 (+3)
 • ODL14 (+2)
 • INT16 (+3)
 • MDR15 (+2)
 • CHA16 (+3)
Záchranné hody Obr +6, Odl +5, Mdr +5, Cha +6
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávená, zmámená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky démonština, obecná řeč
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)

Omlazení. Pokud nága zemře, obživne za 1k6 dní a obnoví si všechny své životy. Tomuto rysu může zabránit ve fungování jen kouzlo přání.

Sesílání kouzel. Nága je sesilatelka kouzel 10. úrovně. Její sesílací vlastnost je Inteligence (SO záchrany kouzla je 14, útočná oprava kouzla je +6) a k seslání svých kouzel potřebuje jen verbální složky Má připravena následující kouzelnická kouzla:

Triky (libovolně): drobná iluze, mágova ruka, mrazivý paprsek

 1. úroveň (4 pozice): najdi magii, spánek, zmam osobu

 2. úroveň (3 pozice): odhal myšlenky, znehybni osobu

 3. úroveň (3 pozice): blesk, vodní dech

 4. úroveň (3 pozice): dimenzionální dveře, hniloba

 5. úroveň (2 pozice): podrob osobu

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (1k6 + 4) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 13. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 31 (7k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Strážná nága
Velká obluda, zákonné dobro
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 127 (15k10 + 45)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR18 (+4)
 • ODL16 (+3)
 • INT16 (+3)
 • MDR19 (+4)
 • CHA18 (+4)
Záchranné hody Obr +8, Odl +7, Int +7, Mdr +8, Cha +8
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávená, zmámená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky nebesština, obecná řeč
Nebezpečnost 10 (5 900 ZK)

Omlazení. Pokud nága zemře, obživne za 1k6 dní a obnoví si všechny své životy. Tomuto rysu může zabránit ve fungování jen kouzlo přání.

Sesílání kouzel. Nága je sesilatelka kouzel 11. úrovně. Její sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 16, útočná oprava kouzla je +8) a k seslání svých kouzel potřebuje jen verbální složky Má připravena následující klerická kouzla:

Triky (libovolně): divotvorství, oprava, posvátný plamen

 1. úroveň (4 pozice): rozkaz, štít víry, zhoj zranění

 2. úroveň (3 pozice): uklidni emoce, znehybni osobu

 3. úroveň (3 pozice): jasnozřivost, uvrhni kletbu

 4. úroveň (3 pozice): volnost, vypuzení

 5. úroveň (2 pozice): plamenný úder, úkol

 6. úroveň (1 pozice): pravdivé vidění

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 8 (1k8 + 4) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 15. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 45 (10k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Jedovaté plivnutí. Útok na dálku zbraní: +8 k zásahu, dostřel 3/6 sáhů, jeden tvor. Zásah: Cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 15. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 45 (10k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.