Mořan

Mořané, vodní humanoidé s lidskou horní částí těla a rybí spodní částí těla, zdobí svou kůži a šupiny dekoracemi z mušlí.

Mořanské kmeny a království se rozkládají po celém světě a jejich obyvatelé mají nejrůznější zbarvení, kulturu a vzhled podobně jako lidské rasy na souši. Obyvatelé souše a mořané se potkávají jen vzácně a náhodou, i když zasnění námořníci vypráví romantické příběhy o těchto tvorech na mělčinách dalekých ostrovů.

Pod vlnami mořané nemají materiály a praktické důvody kovat zbraně, psát knihy a udržovat vědomosti ani opracovávat kámen ke stavbě budov a velkoměst. Proto většina žije v malých loveckých-sběračských kmenech, z nichž každý má jedinečné hodnoty a vyznání. Jen občas se mořané sjednocují pod jediného vůdce. Dělají to, když čelí společné hrozbě, nebo při dobývání. Takovými sjednoceními mohou být počátky podmořských království s dynastiemi trvajícími stovky let.

Mořanské osady. Mořané staví své osady v rozlehlých podmořských jeskyních, korálových bludištích, rozvalinách potopených měst, nebo budovách, které dělají ze skalnatého mořského dna. Žijí v mělkých vodách, kde jde rozpoznat plynutí času podle svitu a blednutí slunečního světla ve vodě. V útesech a příkopech poblíž svých osad těží korály a hospodaří na mořském dně. Pasou hejna ryb jako statkáři na souši pasou ovce. Jen zřídka se mořané vydávají do nejtmavších hlubin oceánu. V takových hloubkách a v podmořských jeskyních využívají světla z bioluminiscenčních květin a zvířat, například medúz, jejichž pomalé pulzující pohyby dávají mořanským osadám nadpozemskou krásu.

Mořané brání své komunity kopími vyrobenými z nejrůznějších materiálů, které dokážou zachránit z lodních vraků, pláží a mrtvých podmořských tvorů.

Mořan
Střední humanoid (mořan), neutrální
Obranné číslo 11
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 2 sáhy, plavání 8 sáhů
  • SIL10 (+0)
  • OBR13 (+1)
  • ODL12 (+1)
  • INT11 (+0)
  • MDR11 (+0)
  • CHA12 (+1)
Dovednosti Vnímání +2
Smysly pasivní Vnímání 12
Jazyky akvanština, obecná řeč
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Obojživelník. Mořan může dýchat vzduch a vodu.

Akce

Kopí. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 4/12 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k6), nebo bodné zranění 4 (1k8), pokud k útoku na blízko použije dvě ruce.