Harpyje

Sadistická harpyje má radost z utrpení a smrti a je neustále na lovu. Její sladká píseň vylákala nespočet dobrodruhů na smrt. Dovedla je k harpyji, která je pak zabila a sežrala.

V harpyji se spojuje tělo, nohy a křídla supa a trup, ruce a hlava lidské ženy. Její ošklivé drápy a kostěný kyj z ní dělají strašlivou hrozbu v boji a její oči odráží absolutní zlo její duše.

Božská kletba. Kdysi dávno jedna elfka, která putovala hvozdem, slyšela tak čistý a blahodárný ptačí zpěv, že ji to dojalo k slzám. Šla za hudbou a přišla na mýtinu, kde stál sličný elfí mladík, který se také zastavil, aby si poslech píseň ptáka. Byl to Fenmarel Mestarin, samotářský elfí bůh. Svou božskou přítomností si získal její srdce a pak prchl a zmizel do lesa, jako by nikdy nebyl.

I když efka prohledávala les a volala svého cizince, nenašla žádné stopy po jeho průchodu. Upadla svou touhou do zoufalství a prosila bohy, aby jí pomohli. Aerdrie Faenya, elfí bohyně nebe, slyšela její pláč a byla jím tak dojatá, že se jí rozhodla pomoci. Zjevila se jako pták, jehož píseň nadchla utečeného boha, a naučila elfku onu píseň krásy a svádění.

Když elfčino zpívání k ní nepřitáhlo Fenmarela Mestarina, proklela bohy, vyvolala strašlivou moc a přeměnila se na první harpyji. Magie kletby fungovala na elfčinu duši i tělo a změnila její touhu po lásce na hlad po mase, i když její krásná píseň dál přitahovala tvory do jejího smrtícího objetí.

Píseň harpyje. Slyšet píseň harpyje znamená slyšet hudbu, která je krásnější než cokoliv jiného na světě. Cestovatel, který podlehne uchvacujícímu účinku tohoto zpěvu, je nucen tápat se za jeho zdrojem. Harpyje někdy oběti zmámí, než zaútočí, ale účinnější použití jejího zpěvu je nalákat kořist přes útes, do bažina a tekutého písku, nebo do smrtících jam. Lapení nebo neschopní tvorové se pak stávají snadnými cíli pro harpyjin hněv.

Sadističtí zbabělci. Harpyje straší na holých pobřežních útesech a ostatních místech nebezpečných pro nelétající tvory. Harpyje nemají zájem o férový boj a nikdy neútočí, dokud nemají jasnou výhodu. Pokud se boj otočí proti harpyji, není dost prohnaná, aby se přizpůsobila a uprchne a bude radši hlady, než aby riskovala nenadálý souboj.

Když harpyje útočí, hraje si se svou potravou a má potěšení z „hudby“, kterou její oběti vyluzují, když křičí. Dává si na čas s roztrháním bezmocného nepřítele a může strávit celé dny mučením oběti, než přijde milosrdný konec.

Ohavní sběrači. Harpyje berou svým obětem třpytivé cetky, hodnotné předměty a jiné trofeje. Někdy spolu bojují navzájem o právo uzmout si nejvybranější kořist. Když si harpyje nemůže vzít žádný hodnotný předmět, bere si vlasy, kosti nebo části těla, aby si s nimi olemovala své hnízdo. Harpyjino doupě je obvykle skryté v odlehlé zřícenině, kde dobrodruzi mohou objevit cenný poklad a kouzelné předměty ukryté v hnusných hromadách odpadků.

Harpyje
Střední obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 11
Životy 38 (7k8 + 7)
Rychlost 4 sáhy, létání 8 sáhů
  • SIL12 (+1)
  • OBR13 (+1)
  • ODL12 (+1)
  • INT7 (-2)
  • MDR10 (+0)
  • CHA13 (+1)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky obecná řeč
Nebezpečnost 1 (200 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Harpyje zaútočí dvakrát: jednou drápy a jednou kyjem.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (2k4 + 1).

Kyj. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 3 (1k4 + 1).

Podmanivá píseň. Harpyje zazpívá magickou melodii. Každý humanoid a obr do 60 sáhů od harpyje, který píseň slyší, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 11, jinak je zmámený, dokud píseň neskončí. Harpyje může pokračovat ve zpívání pomocí bonusové akce v následujících tazích. Přestat zpívat může kdykoliv. Pokud se harpyje stane neschopnou, píseň skončí.

Když je cíl zmámený harpyjí, je neschopný a ignoruje písně jiných harpyjí. Je-li od harpyje dál než 1 sáh, musí se ve svém tahu pohnout k harpyji nejpřímější trasou. Nevyhýbá se příležitostným útokům, ale než vstoupí na zraňující terén, například lávu či jámu, a kdykoliv utrpí zranění jinak než od této harpyje, může si hodit záchranný hod znovu. Tvor také může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu. Je-li tvorův záchranný hod úspěšný, účinek pro něj skončí.

Cíl, který uspěje v záchraně, bude imunní vůči písni této harpyje 24 hodin.