Kokatrice

Kokatrice vypadá jako šeredný hybrid ještěra, ptáka a netopýra a je nechvalně proslulá svou schopností měnit maso na kámen. Strava těchto všežravců se skládá z bobulí, ořechů, květin a drobných zvířátek, například hmyzu, myší a žab — věcí, které mohou spolknout celé. Nebyly byl hrozbou ničemu jinému, pokud by nereagovaly zuřivě a horečně i na tu nejmenší známku ohrožení. Kokatrice nalétává do tváře každé hrozby a u toho vřeští, šíleně mrská svými křídly a klove. I to nejmenší škrábnutí z kokatricina klovnutí může přivodit zhoubu, když oběť kvůli svému zranění pomalu zkamení.

Kokatrice
Malá obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 27 (6k6 + 6)
Rychlost 4 sáhy, létání 8 sáhů
  • SIL6 (-2)
  • OBR12 (+1)
  • ODL12 (+1)
  • INT2 (-4)
  • MDR13 (+1)
  • CHA5 (-3)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 3 (1k4 + 1) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11 proti magickému zkamenění. Když tvor neuspěje, začne kamenět a je zadržený. Na konci svého příštího tahu musí záchranný hod zopakovat. Při úspěchu účinek skončí. Při neúspěchu tvor zkamení na 24 hodin.