Mefiti

Mefiti jsou vrtkaví, ďáblíkovití tvorové, kteří jsou doma v živelných sférách. Existují v šesti variantách, přičemž každý představuje směsici dvou živlů.

Mefiti jsou nestárnoucí šibalové, kteří se shromažďují ve velkém ve Sférách živlů a v Chaosu živlů. Také si nachází cestu do Materiální sféry, kde rádi přebývají na místech, na nichž je hojně jejich základních živlů. Například magmatický mefit je složen z ohně a země a má rád sopečná doupata, zatímco ledový mefit, který se skládá z vody a vzduchu, má rád chladná místa.

Elementální povaha. Mefit nepotřebuje jíst, pít ani spát.

Bahenní mefit

Mefiti jsou pomalí, mazlaví tvorové z vody a země. Stěžují si všem, kdo jim naslouchá, a bez ustání žadoní o pozornost a poklad.

Kouřový mefit

Kouřoví mefiti jsou hrubí, líní tvorové z ohně a vzduchu, z nichž se neustále line kouř. Málokdy mluví pravdu a milerádi zesměšňují a uvádí v omyl ostatní tvory.

Ledový mefit

Ledoví mefiti se skládají z vody a ledového vzduchu. Jsou lhostejní a chladní a převyšují všechny ostatní mefity v nelítostné krutosti.

Magmatický mefit

Magmatičtí mefiti se skládají z ohně a země. Svítí matně červenou barvou, jak potí krůpěje žhavé lávy. Jsou příliš hloupí na to, aby chápali smysl slov a činů ostatních.

Parní mefit

Parní mefiti se skládají z ohně a vody. Syčí proudy páry a kudy projdou, zanechávají za sebou cestičku horké vody. Jsou panovační a přecitlivělí, samozvaní vládci všech mefitů.

Prašný mefit

Prašní mefiti se skládají ze vzduchu a země a přitahují je katakomby. Smrt se jim zdá morbidně fascinující.

Varianta: Přivolávání mefitů

Někteří mefiti mohou mít možnost akce, která jim umožňuje přivolat další mefity.

Přivolej mefity (1/den). Mefit má 25% šanci přivolat 1k4 mefitů svého druhu. Přivolaný mefit se objeví na volném místě do 12 sáhů od přivolávače, jedná jako přivolávačův spojenec a nemůže přivolat další mefity. Vydrží 1 minutu, dokud on sám či jeho přivolávač nezemře, nebo dokud ho přivolávač nezruší jako akci.

Bahenní mefit
Malý elementál, neutrální zlo
Obranné číslo 11
Životy 27 (6k6 + 6)
Rychlost 4 sáhy, létání 4 sáhy, plavání 4 sáhy
 • SIL8 (-1)
 • OBR12 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT9 (-1)
 • MDR11 (+0)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +3
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky akvanština, terranština
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Smrtící výbuch. Když mefit zemře, vybuchne lepkavým blátem. Každý Střední či menší tvor do 1 sáhu od něj musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 11, jinak je zadržený do konce svého příštího tahu.

Falešný vzhled. Dokud mefit zůstává nehybný, je k nerozeznání od normální kupy bahna.

Akce

Pěsti. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Drtivé zranění 4 (1k6 + 1).

Bahenní dech (obnovení 6). Mefit vychrlí mazlavé bahno na jednoho tvora do 1 sáhu od sebe. Je-li cíl Střední či menší, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 11, jinak bude zadržený 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Kouřový mefit
Malý elementál, neutrální zlo
Obranné číslo 12
Životy 22 (5k6 + 5)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL6 (-2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT10 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA11 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +2
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky auranština, ignanština
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Smrtící výbuch. Když mefit zemře, zanechá po sobě oblak kouře, který vyplní kouli o poloměru 1 sáh se středem na jeho místě. Koule je hustě zahalená. Vydrží 1 minutu, nebo dokud ho nerozfouká vítr.

Přirozené sesílání kouzel (1/den). Mefit umí přirozeně sesílat kouzlo tančící světla, jež od něj nevyžaduje žádné surovinové složky. Jeho přirozená sesílací vlastnost je Charisma.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Sečné zranění 4 (1k4 + 2).

Škvárový dech (obnovení 6). Mefit vydechne doutnající popel v kuželu 3 sáhy. Každý tvor v dané oblasti musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 10, jinak oslepne do konce mefitova příštího tahu.

Ledový mefit
Malý elementál, neutrální zlo
Obranné číslo 11
Životy 21 (6k6)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL7 (-2)
 • OBR13 (+1)
 • ODL10 (+0)
 • INT9 (-1)
 • MDR11 (+0)
 • CHA12 (+1)
Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +2
Zranitelnost vůči zraněním drtivá, ohnivá
Imunity vůči zraněním chladná, jedová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky akvanština, auranština
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Smrtící výbuch. Když mefit zemře, vybuchne zubatým ledem. Každý tvor do 1 sáhu od něj si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 10. Když tvor neuspěje, utrpí sečné zranění 4 (1k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Falešný vzhled. Dokud mefit zůstává nehybný, je k nerozeznání od normálního kusu ledu.

Přirozené sesílání kouzel (1/den). Mefit umí přirozeně sesílat kouzlo oblak mlhy, jež od něj nevyžaduje žádné surovinové složky. Jeho přirozená sesílací vlastnost je Charisma.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Sečné zranění 3 (1k4 + 1) plus chladné zranění 2 (1k4).

Ledový dech (obnovení 6). Mefit vydechne chladný vzduch v kuželu 3 sáhy. Každý tvor v oblasti si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 10. Když tvor neuspěje, utrpí chladné zranění 5 (2k4), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Magmatický mefit
Malý elementál, neutrální zlo
Obranné číslo 11
Životy 22 (5k6 + 5)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL8 (-1)
 • OBR12 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT7 (-2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA10 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +3
Zranitelnost vůči zraněním chladná
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky ignanština, terranština
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Smrtící výbuch. Když mefit zemře, vybuchne lávou. Každý tvor do 1 sáhu od něj si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 11. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 7 (2k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Falešný vzhled. Dokud mefit zůstává nehybný, je k nerozeznání od normální kupy lávy.

Přirozené sesílání kouzel (1/den). Mefit umí přirozeně sesílat kouzlo rozpal kov (SO záchrany kouzla je 10), jež od něj nevyžaduje žádné surovinové složky. Jeho přirozená sesílací vlastnost je Charisma.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Sečné zranění 3 (1k4 + 1) plus ohnivé zranění 2 (1k4).

Ohnivý dech (obnovení 6). Mefit vydechne oheň v kuželu 3 sáhy. Každý tvor v oblasti si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 11. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 7 (2k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Parní mefit
Malý elementál, neutrální zlo
Obranné číslo 10
Životy 21 (6k6)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL5 (-3)
 • OBR11 (+0)
 • ODL10 (+0)
 • INT11 (+0)
 • MDR11 (+0)
 • CHA12 (+1)
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky akvanština, ignanština
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Smrtící výbuch. Když mefit zemře, vybuchne v oblaku páry. Každý tvor do 1 sáhu od mefita musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 10, jinak utrpí ohnivé zranění 4 (1k8).

Přirozené sesílání kouzel (1/den). Mefit umí přirozeně sesílat kouzlo rozmazání, jež od něj nevyžaduje žádné surovinové složky. Jeho přirozená sesílací vlastnost je Charisma.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Sečné zranění 2 (1k4) plus ohnivé zranění 2 (1k4).

Parní dech (obnovení 6). Mefit vydechne horkou páru v kuželu 3 sáhy. Každý tvor v oblasti si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 10. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 4 (1k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Prašný mefit
Malý elementál, neutrální zlo
Obranné číslo 12
Životy 17 (5k6)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL5 (-3)
 • OBR14 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT9 (-1)
 • MDR11 (+0)
 • CHA10 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +2
Zranitelnost vůči zraněním ohnivá
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky auranština, terranština
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Smrtící výbuch. Když mefit zemře, vybuchne prachem. Každý tvor do 1 sáhu od něj musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak oslepne na 1 minutu. Slepý tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Přirozené sesílání kouzel (1/den). Mefit umí přirozeně sesílat kouzlo spánek, jež od něj nevyžaduje žádné surovinové složky. Jeho přirozená sesílací vlastnost je Charisma.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Sečné zranění 4 (1k4 + 2).

Oslepující dech (obnovení 6). Mefit vydechne oslepující prach v kuželu 3 sáhy. Každý tvor v této oblasti musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 10, jinak oslepne na 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.