Sahuagini

Napříč mlhou zahaleným pobřežím a nekonečnými oceánskými příboji zazněl zlověstný hukot na mušli, ze kterého tuhne krev. Byl to zvuk sahuaginského loveckého rohu — výzva k plenění a bitvě. Pobřežní osadníci říkají sahuaginům „mořští ďáblové“, protože sahuagini s nimi nemají slitování, zabíjí posádky lodí a pustoší pobřežní vesnice.

Ďáblové z hlubin. Sahuagini jsou dravá, rybovitá rasa, která vyplavává z černých hlubin oceánu a loví tvory na mělčinách a pobřeží. I když bydlí v nejhlubších oceánských příkopech, vidí celou vodní říši jako své království a tvory v ní jako krvavý sport pro své lovecké skupiny.

Samozvaní vládci sahuaginských oceánských panství jsou masivní zmutovaní muži, kterým narostl druhý pár rukou. V bitvě jsou strašnými nepřáteli a všichni sahuagini se těmto mocným baronům klaní.

Božský žralok. Sahuagini uctívají žraločího boha Sekolaha. Jen sahuaginské ženy jsou hodny vést božskou moc a kněžky mají v sahuaginských komunitách obrovskou moc.

Pach čerstvé krve dovádí sahuaginy k šílenství. Jako uctívači Sekolaha mají i zvláštní příbuznost se žraloky, které cvičí jako útočná zvířata. Dokonce i necvičení žraloci považují sahuaginy za spojence a neloví je.

Nepřátelství vůči elfům. Sahuagini by vládli oceánům, nebýt přítomnosti jejich smrtelných nepřátel, vodních elfů. Války mezi těmito dvěma rasami zuřily po staletí na všech pobřežích a ve všech mořích světa, narušovaly námořní obchod a zaváděly ostatní rasy do krvavého konfliktu.

Sahuaginská nenávist vůči vodním elfům je tak intenzivní, že se mořští ďáblové přizpůsobili boji proti svým odvěkým nepřátelům. Sahuagin narozený dostatečně blízko komunity vodních elfů může vstoupit do světa jako malent — sahuagin, který fyzicky ve všem připomíná vodního elfa. Sahuaginé mají sklon k mutaci, ale jestli je tento vzácný fenomén výsledkem válek mezi sahuaginy a vodními elfy — nebo jestli to předcházelo, či vyvolalo konflikt — nedokáže nikdo říct.

Sahuagini využívají malenty jako zvědy a vrahy v městech vodních elfů a společnostech ostatních tvorů, kteří pro sahuaginy představují hrozbu. Pouhý malentův stín vyvolává ve vodních elfech paranoiu a podezřívavost. Takto je nezlomnost vodních elfů oslabena jako předehra skutečného sahuaginského vpádu.

„Vesnice byla prázdná, racci byli podivně tišší a jediné, co jsme slyšeli, byl mořský příboj.“

— Líčení následků sahuaginského nájezdu

Sahuagin
Střední humanoid (sahuagin), zákonné zlo
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 22 (4k8 + 4)
Rychlost 6 sáhů, plavání 8 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR11 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT12 (+1)
 • MDR13 (+1)
 • CHA9 (-1)
Dovednosti Vnímání +5
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky sahuaginština
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Krvavé šílenství. Sahuagin má výhodu k hodům na útok na blízko proti jakémukoli tvorovi, který nemá všechny životy.

Omezená obojživelnost. Sahuagin může dýchat vzduch a vodu, ale musí se ponořit aspoň jednou za 4 hodiny, aby se neudusil.

Telepatie se žraloky. Sahuagin umí magicky udělit příkaz jakémukoli žralokovi do 24 sáhů od sebe, pomocí omezené telepatie.

Akce

Vícenásobný útok. Sahuagin zaútočí dvakrát na blízko: jednou kousnutím a jednou drápy nebo kopím.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k4 + 1).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 3 (1k4 + 1).

Kopí. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 4/12 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1), nebo bodné zranění 5 (1k8 + 1), pokud k útoku na blízko použije dvě ruce.

Sahuaginská kněžka
Střední humanoid (sahuagin), zákonné zlo
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 33 (6k8 + 6)
Rychlost 6 sáhů, plavání 8 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR11 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT12 (+1)
 • MDR14 (+2)
 • CHA13 (+1)
Dovednosti Náboženství +3, Vnímání +6
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky sahuaginština
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Krvavé šílenství. Sahuaginka má výhodu k hodům na útok na blízko proti jakémukoli tvorovi, který nemá všechny životy.

Omezená obojživelnost. Sahuaginka může dýchat vzduch a vodu, ale musí se ponořit aspoň jednou za 4 hodiny, aby se neudusil.

Telepatie se žraloky. Sahuaginka umí magicky udělit příkaz jakémukoli žralokovi do 24 sáhů od sebe, pomocí omezené telepatie.

Sesílání kouzel. Sahuaginka je sesilatelka kouzel 6. úrovně. Její sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 12, útočná oprava kouzla je +4). Má připravena následující klerická kouzla:

Triky (libovolně): boží dohled, divotvorství

 1. úroveň (4 pozice): najdi magii, naváděcí blesk, požehnání

 2. úroveň (3 pozice): duchovní zbraň (trojzubec), znehybni osobu

 3. úroveň (3 pozice): hromadné léčivé slovo, jazyky

Akce

Vícenásobný útok. Sahuaginka zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k4 + 1).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 3 (1k4 + 1).

Sahuaginský baron
Velký humanoid (sahuagin), zákonné zlo
Obranné číslo 16 (kyrys)
Životy 76 (9k10 + 27)
Rychlost 6 sáhů, plavání 10 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR15 (+2)
 • ODL16 (+3)
 • INT14 (+2)
 • MDR13 (+1)
 • CHA17 (+3)
Záchranné hody Obr +5, Odl +6, Int +5, Mdr +4
Dovednosti Vnímání +7
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 17
Jazyky sahuaginština
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Krvavé šílenství. Sahuagin má výhodu k hodům na útok na blízko proti jakémukoli tvorovi, který nemá všechny životy.

Omezená obojživelnost. Sahuagin může dýchat vzduch a vodu, ale musí se ponořit aspoň jednou za 4 hodiny, aby se neudusil.

Telepatie se žraloky. Sahuagin umí magicky udělit příkaz jakémukoli žralokovi do 24 sáhů od sebe, pomocí omezené telepatie.

Akce

Vícenásobný útok. Sahuagin zaútočí třikrát na blízko: jednou kousnutím a dvakrát drápy nebo trojzubcem.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 9 (2k4 + 4).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 11 (2k6 + 4).

Trojzubec. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 4/12 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 11 (2k6 + 4), nebo bodné zranění 13 (2k8 + 4), pokud k útoku na blízko použije dvě ruce.