Duergar

Násilničtí duergaři, známí také jako šedí trpaslíci, bydlí ve fantastických velkoměstech hluboko v Temných říších. Pomocí prastarých trpasličích znalostí a nesčetných otroků neúnavně pracují na rozšiřování svých podzemních království.

Většina duergarů (včetně žen) je holohlavá a má popelavě šedou kůži. Nosí jednotvárné oblečení navržené tak, aby ladilo s kamenem, spolu s jednoduchými šperky, které odráží jejich kruté a prospěchářské chování.

Z otroků otrokáři. Duergaři kdysi bývali trpaslíky, než je jejich chamtivost a ustavičné kopání pod zemí přivedlo do kontaktu s mozkožrouty. Illitydi je drželi v zajetí po generace, až si trpaslíci nakonec vydobyli svou nezávislost s pomocí zlého boha Laduguera. Otrokářství je ale navždy změnilo. Očernilo jejich duše a duergaři se stali stejně zlí jako tyrani, kterým utekli. Ačkoliv si vydobyli svobodu, jsou zarputilí, pesimističtí, nedůvěřiví tvorové, kteří se neustále dřou a stěžují si, a už si ani nepamatují, jaké to je být šťastný nebo hrdý. Jejich řemeslnost a schopnosti postupují, ale postrádají vřelost či uměleckou zručnost.

Duergaři válčí proti trpasličím příbuzným a všem ostatním podzemním rasám. Uzavírají spojenectví, když je to výhodné a pak tato spojenectví porušují, když už z nich nemají co víc získat. Berou a drží otroky, aby dřeli v Temných říších. Považují je za bezplatnou pracovní sílu a hrubou měnu.

Tuzí jako kámen. Duergaři, podobně jako trpaslíci, jsou vysoce odolní. Kromě fyzické vitality mají neuvěřitelnou mentální výdrž díky době, kterou strávili jako otroci illitydů. Mysl duergara je pevnost, schopná setřást zmámení, iluze a jiná kouzla.

Narozeni ve tmě. Temné říše jsou nasycené podivnou magickou mocí, jíž duergaři vstřebávali po generace svého věznění. Duergar umí nakrátko zvětšit svou velikost a sílu a stát se mocným válečníkem zlobří velikosti. Pokud čelí nepříteli, se kterým nemůže bojovat, nebo když špehuje tvory, kteří přichází do jeho teritoria, může se snadno zneviditelnit, aby proklouzl do tmy.

Věky strávené v Temných říších zostřily duergaří vidění ve tmě a kvůli tomu vidí dvakrát dál než trpaslíci. Tento ostrý zrak si ale vybral svou cenu. Duergaří zrak je oslabený ve slunečním světle.

Pekelný pán. Asmodeus, Pán Devíti pekel, se jak známo vydával za duergaří bohy, aby rozvinul zlo, jímž přetékala srdce šedých trpaslíků. Nabídl jim božský dohled a pomstu proti jejich nepřátelům, zatímco je podněcoval k větší krutovládě a skrýval svou pravou identitu.

Duergar
Střední humanoid (trpaslík), zákonně zlý
Obranné číslo 16 (šupinová zbroj, štít)
Životy 26 (4k8 + 8)
Rychlost 5 sáhů
  • SIL14 (+2)
  • OBR11 (+0)
  • ODL14 (+2)
  • INT11 (+0)
  • MDR10 (+0)
  • CHA9 (-1)
Odolání vůči zraněním jedová
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky temnobecná řeč, trpasličtina
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Duergaří nezlomnost. Duergar má výhodu k záchranným hodům proti jedu, kouzlům a iluzím i proti zmámení či paralýze.

Citlivost na sluneční světlo. Když je duergar ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Zvětšení (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Na 1 minutu duergar zvětší svou velikost, spolu se vším, co drží nebo má na sobě. Když je duergar zvětšený, je Velký, má dvojnásobné kostky zranění při útocích zbraní založených na Síle (započítáno v útocích) a má výhodu k ověřením Síly a záchranným hodům na Sílu. Nemá-li duergar dost prostoru, aby se stal Velký, zvětší se jen do maximální velikosti, co mu prostor umožňuje.

Cepín. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2), nebo bodné zranění 11 (2k8 + 2), když je zvětšený.

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2), nebo bodné zranění 9 (2k6 + 2), když je zvětšený.

Neviditelnost (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Duergar se magicky zneviditelní až na 1 hodinu, nebo dokud nezaútočí, nesešle kouzlo či nepoužije Zvětšení, nebo dokud neskončí jeho soustředění (jako by se soustředil na kouzlo). Vybavení, které duergar drží nebo má na sobě, se zneviditelní spolu s ním.