Pseudodrak

Nepolapitelný pseudodrak obývá tichá místa světa a zabydluje se v dutinách stromů a malých jeskyních. Rudohnědými šupinami, rohy a tlamičkou plnou ostrých zubů připomíná drobného rudého draka, ale má hravou povahu.

Tichý a defenzivní. Pseudodrak se pramálo zajímá o ostatní tvory a při každé příležitosti se jim vyhýbá. Je-li pseudodrak napaden, útok oplácí svým jedovým žihadlem na špičce svého ocasu. Štípnutí tvora tímto žihadlem může cíli způsobit strnulý stav na několik hodin.

Dračí přítelíčci. Mágové často vyhledávají pseudodraky, jejichž sympatická povaha, schopnost telepatie a odolání vůči magii z nich dělá vynikající přítelíčky. Pseudodraci jsou vybíraví, když dojde na výběr společníků, ale občas se dají přesvědčit jídlem či pokladem. Když pseudodrak najde sympatického společníka, naváže s danou osobou pouto, pokud se s ním zachází slušně. Pseudodrak si nenechá líbit žádné špatné zacházení a manipulativního či hrubého společníka bez varování opustí.

Emoční jazyk. Pseudodraci neumí mluvit, ale komunikují pomocí omezené formy telepatie, která jim umožňuje sdílet základní myšlenky, například hlad, zvědavost nebo zalíbení. Když se společníkem naváže pouto, může sdělovat, co vidí a slyší, dokonce i na dlouhé vzdálenosti.

Pseudodrak často vydává zvířecí zvuky. Skřehotavé vrnění značí potěšení, zatímco syčení znamená nepříjemné překvapení. Ptačí švitoření představuje touhu a vrčení vždy znamená hněv či nespokojenost.

Varianta: Pseudodrak jako přítelíček

Někteří pseudodraci jsou ochotní sloužit sesilatelům kouzel jako přítelíčci. Takový pseudodrak má následující rys.

Přítelíček. Pseudodrak může sloužit jinému tvorovi jako přítelíček, přičemž naváže magické, telepatické pouto s daným společníkem, který s tím souhlasí. Dokud jsou ti dva spojeni, společník dokáže vnímat to, co pseudodrak, pokud jsou od sebe navzájem do 1 míle. Když je pseudodrak do 2 sáhů od svého společníka, tento společník sdílí pseudodrakův rys Magické odolání. Kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu může pseudodrak ukončit svou službu přítelíčka a ukončit telepatické pouto.

Pseudodrak
Drobný drak, neutrální dobro
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 7 (2k4 + 2)
Rychlost 3 sáhy, létání 12 sáhů
  • SIL6 (-2)
  • OBR15 (+2)
  • ODL13 (+1)
  • INT10 (+0)
  • MDR12 (+1)
  • CHA10 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky rozumí dračí řeči a obecné řeči, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Bystré smysly. Pseudodrak má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak, sluch nebo čich.

Magické odolání. Pseudodrak má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Omezená telepatie. Pseudodrak může magicky telepaticky sdělovat jednoduché myšlenky, emoce a obrázky jakémukoli tvorovi do 20 sáhů od sebe, který rozumí jazyku.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Žihadlo. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11, jinak se otráví na 1 hodinu. Neuspěje-li cíl v záchranném hodu o 5 či více, upadne do bezvědomí na stejnou dobu, či dokud neutrpí zranění, nebo pokud někdo nepoužije akci, aby s ním zatřásl, a tak ho vzbudil.