Blekotající tlamáč

Ze všech hrůz vytvořených černou magií patří blekotající tlamáči k těm nejšpatnějším a nejzvrácenějším. Tento tvor je složeninou očí, tlam a rozteklé hmoty z jeho bývalých obětí. Tyto oběti, dohnané k šílenství ze zničení svých těl a pohlcení do tlamáče, blekotají nesouvislé, zmatené hlouposti a snaží se sežrat všechno v dosahu.

Améboidní forma. Tělo blekotajícího tlamáče je beztvará masa tlam a očí, které se ženou dál přetékáním: několik tlam se upne k zemi a přes ně se přetáhne zbylá masa. I když se pohybuje pomalu, umí snadno plavat ve vodě, bahně a tekutém písku.

Tlamy šílenství. Když blekotající tlamáč vycítí kořist, jeho tlamy začnou mumlat a švitořit, každá odlišným hlasem: hlubokým či ječivým, kvílivým či skučícím, křičícím v agónii nebo extázi. Tímto kakofonickým blekotáním zdolává smysly každého tvora, který ho slyší, přičemž většina s hrůzou prchne. Jiné přepadne šílenství nebo stojí jak zařezaní, fixovaní hrůzným tvorem, který se valí je sežrat.

Všepožírající. Blekotající tlamáč má touhu sežrat každého tvora, na kterého dosáhne. Přelévá se přes oběti, které jsou ohromené jeho šíleným chvástáním. Jeho četné hlasy dočasně utichnou, když hryže a polyká živé maso. Nestvůra taví kámen, kterého se dotkne, čímž brání tvorům, jež překonají jeho blekotání a pokusí se utéct.

Blekotající tlamáč nenechá po oběti žádné zbytky. A když sežere poslední část těla oběti, její oči a pusa probublají k povrchu a přidají se ke sboru utrápeného blekotání, které přivítá další jídlo nestvůry.

Blekotající tlamáč
Střední zrůda, neutrální
Obranné číslo 9
Životy 67 (9k8 + 27)
Rychlost 2 sáhy, plavání 2 sáhy
  • SIL10 (+0)
  • OBR8 (-1)
  • ODL16 (+3)
  • INT3 (-4)
  • MDR10 (+0)
  • CHA6 (-2)
Imunity vůči stavům ležící
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Zrůdná zem. Zem v okruhu 2 sáhy kolem tlamáče je těstovitý těžký terén. Každý tvor, který začne svůj tah v této oblasti, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 10, jinak jeho rychlost klesne na 0 do začátku jeho příštího tahu.

Blekotání. Tlamáč nesouvisle blábolí, zatímco vidí nějakéhoho tvora a není neschopný. Každý tvor, který začne svůj tah do 4 sáhů od tlamáče a slyší ho, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 10. Když tvor neuspěje, nemůže provádět reakce do začátku svého příštího tahu a hodem k8 určí, co bude dělat během svého tahu. 1 až 4, tvor neudělá nic. 5 či 6, tvor neprovede akci ani bonusovu akci a použije veškerý svůj pohyb k pohybu náhodně určeným směrem. 7 či 8, Tvor zaútočí na blízko proti náhodně určenému tvorovi ve svém dosahu, nebo neudělá nic, pokud nemůže provést takový útok.

Akce

Vícenásobný útok. Blekotající tlamáč zaútočí jednou kousnutím a, pokud může, použije svůj Oslepující plivanec.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 17 (5k6). Je-li cíl Střední či menší, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 10, jinak je sražen k zemi. Pokud toto zranění zabije cíl, tlamáč ho pohltí do sebe.

Oslepující plivanec (obnovení 5 – 6). Tlamáč plivne kapku chemikálie do bodu, který vidí do 3 sáhů od sebe. Kapka při dopadu vybuchne oslnivým zábleskem světa. Každý tvor do 1 sáhu od záblesku musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 13, jinak oslepne do konce tlamáčova přštího tahu.